close
تبلیغات در اینترنت
سایت حقوقی هادی کاویانمهر - آرشیو ارديبهشت 1396
عنوان پستبازدیدنظراتتاریخ

تعهدات وکیل در برابر موکل7301396/02/29

حقوق طبیعی و بررسی آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران4301396/02/29

مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن8101396/02/29

رد اعتراض به قرار نهایی دادسرا 1901396/02/29

صلاحیت دادگاه ویژه 2501396/02/29

نحله 2101396/02/29

ضبط وثیقه 3701396/02/29

طلب مالی 3101396/02/29

نمونه قرارداد کار بازار یابی4501396/02/29

نمونه قرارداد کار موقت2901396/02/29

قراداد ودیعه (امانت)1101396/02/29

نمونه قرارداد صلح تلفن همراه2901396/02/29

نمونه قراردار پیمان جزء3301396/02/29

نمونه قرارداد اجرای طرح پژوهشی2701396/02/29

نمونه قرارداد اجاره رَحِم2501396/02/29

نمونه قرارداد صلح حج تمتع5301396/02/29

قاچاق عتیقه از نگاه حقوقی2301396/02/29

قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی6501396/02/29

نحوه رسیدگی به جرایم متعدد در دادسرا و دادگاه (منتشر در پیام آموزش شماره۱۷)5701396/02/29

جرایم ناظر بر تلگرام2101396/02/29

دانلودقوانین1701396/02/28

مشاوره حقوقی در مورد حقوق کار4101396/02/28

بررسی حقوقی عدم امکان اجرای قرارداد5101396/02/28

وصیت شفاهی ..1701396/02/28

وصیت شفاهی 1901396/02/28

ادعای حیثیت 1501396/02/28

خسارت تآخیر 1701396/02/28

انتقال ملک به صغیر بدون نیاز به نماینده قراردادی یا قانونی 1301396/02/28

الزام به تنظیم سند1701396/02/28

تخلیه ملک استیجاری2101396/02/28

نمونه قرارداد توزیع اتاق بازرگانی بین المللی1101396/02/28

نمونه قرارداد خریـد خدمــات آموزشــی3501396/02/28

نمونه ترکه نامه1501396/02/28

نمونه اقرار به زوجیت2301396/02/28

نمونه تعهد تأمین مخارج فرزند در خارج از کشور701396/02/28

نمونه اقرار و رضایت در دادسرا2301396/02/28

انتقال ملک به صغیر 2701396/02/28

اثبات مالکیت 1501396/02/28

مجازات 3101396/02/28

ارش البکاره 901396/02/28

ارث ................1101396/02/28

جعل................................301396/02/28

فسخ مبایعه نامه 5301396/02/27

جریمه زیاد لیزینگ 2301396/02/27

اقرارنامه زوجیت2501396/02/27

نمونه رسید اعلام رسید ثمنیه4101396/02/27

نمونه اقرار به نداشتن همسر1701396/02/27

نمونه اقرارنامه انصراف از حق استفاده از پارکینگ2901396/02/27

نمونه اقرار و گذشت در پرونده کیفری4701396/02/26

گواهی امضا رفع ممنوعیت خروج همسر از کشور2701396/02/26

نمونه صلح پرونده انشعاب برق4101396/02/26

نمونه تعهدنامه رسمی بورس داخل کشور دانشگاه2301396/02/26

نمونه تعهدنامه پرداخت شهریه دانشگاه4301396/02/26

نمونه اقرارنامه دریافت مهریه و کاهش آن1301396/02/26

نمونه اقرار بخشیدن بخشی از مهریه1701396/02/26

بررسی و پژوهش درباره جرایم ثبت احوال- اسناد و املاک9301396/02/26

بررسی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب وماکس وبر3301396/02/26

وظایف و اختیارات رئیس جمهور1901396/02/26

قیمومت اداری در حقوق ایران (مورد شوراهای اسلامی شهر)2901396/02/26

تحلیل حقوقی از یک رای دیوان عدالت اداری4101396/02/26

اعتراض به عملکرد مغرضانه و غیر قانونی مسئولان اداره محل خدمت 4301396/02/20

حکم الف وب 3901396/02/20

صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه با مادر ایرانی5501396/02/20

پرداخت مهریه2301396/02/20

اختلاف صلاحیت2501396/02/20

نمونه رضایت نامه همسایگان برای پروانه ساخت شهرداری3501396/02/19

نمونه رضایت نامه پدر دختر برای ازدواج خارج از ایران5701396/02/19

صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به به تخلفات اعضاء هیأت علمی4301396/02/19

فاعل معنوی جرم6301396/02/19

پرسش 1901396/02/19

مصادیق معاونت در جرم چیست 001396/02/19

مصادیق معاونت در جرم چیست 001396/02/19

مصادیق معاونت در جرم چیست 301396/02/19

رابطه مذهب و اخلاق از دیدگاه فقه عامه5301396/02/19

بررسی حقوقی خدمت عمومی و نظم عمومی3501396/02/19

پیشگیری از بزه دیدگی زنان در جرایم جنسی3901396/02/19

دادگاه صالح برای اقامه دعوای مال الاجاره 1701396/02/19

خریدملک دررهن بانک1701396/02/19

خسارات تاخیر تادیه ارز 3901396/02/19

ارث.1501396/02/19

شرایط شهادت و قسم 901396/02/19

از شرط انفساخ بیشتر بدانید3501396/02/19

فرق معاونت و شرکت در جرم چیست3501396/02/19

داد خواست الزام به فک رهن2901396/02/19

معنی حکم حکومتی در قانون اساسی چه بود؟ 5901396/02/18

دکتر ناصر کاتوزیان: قانون، بدون رعایت عدالت هیچ شرافتی ندارد5501396/02/18

معنا و کاربردهای مختلف واژه قانون3301396/02/18

قانون چیست؟ و قانونگذار کیست؟ 4101396/02/18

واژه قانون و ورود آن به حقوق ایران3901396/02/18

معنی قانون10101396/02/18

دعاوی کیفری2301396/02/18

نمونه استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی22701396/02/18

دفاع مشروع6921396/02/15

روش افراز املاک توسط اداره ی ثبت اسناد و املاک4501396/02/15

نمونه استشهادیه اعسار از پرداخت مهریه9101396/02/15

روند رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا2101396/02/15

نحوه نوشتن شکایت و مراحل رسیدگی به شکایت6901396/02/15

توقیف اموال3101396/02/15

سوالات خانواده3101396/02/15

قواعد عمومی قراردادها15501396/02/15

سوال و جواب در مورد چک و سفته و برات16311396/02/14

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (مواقعی که در مبایعه نامه تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی در2701396/02/14

داد خواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال (از سوی وکیل) 3101396/02/14

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با کسر بهای پارکینگ4301396/02/14

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی ۵/۱ دانگ مشاع از ۶ دانگ4701396/02/14

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم مبیع و بدوا صدور قرار دستور موقت3101396/02/14

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی5301396/02/14

داد خواست الزام به تنظیم سند و مطالبه وجه التزام4101396/02/14

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی2301396/02/14

داد خواست به داد گاه نخستین1701396/02/14

نمونه رای مبنی بر ابطال شناسنامه قدیم و اصدار شناسنامه جدید از جهت تاریخ تولد 2101396/02/14

نمونه رای راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن 1301396/02/14

نمونه رای مبنی بر تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط 1701396/02/14

نمونه رای مبنی بر تخلیه به علت انتقال به غیر و تغییر شغل با احتساب حق کسب و پیشه 2101396/02/14

مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه مبنی بر عدم الزام حضور وکیل در دعاوی حقوقی2101396/02/14

ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن2501396/02/14

تقسیط مهریه و اسقاط حق حبس زوجه 2301396/02/14

استرداد اصل چک؛ دعوی تقابل5301396/02/14

مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی؛ استرداد جهیزیه 10501396/02/14

مطالبه وجه چک و خسارت تأخیرتأدیه1301396/02/14

طلاق (به درخواست زن)؛ استرداد اطفال1701396/02/14

ابطال سند؛ تملیک سند رهنی4101396/02/13

خلع ید؛ تخلیه2301396/02/13

الزام به تخلیه1901396/02/13

تقاضای الزام به تقسیم ماترک3101396/02/13

مطالبه نفقه فرزند6901396/02/13

اجازه ازدواج به دوشیزه به لحاظ مضایقه پدر از دادن اجازه2501396/02/13

نکات کاربردی پیرامون عقد اجاره در قوانین موضوعه چیست؟3101396/02/13

چگونه جرم ایراد ضرب و جرح عمدی قابل اثبات است؟4901396/02/13

تفاوت‌های کلیدی مسئولیت مدنی و کیفری2101396/02/13

جزوه حقوق تجارت دکتر اسکینی3501396/02/13

جزوه اصول فقه ویژه آزمون وکالت3701396/02/13

240 نکته مهم وکلیدی در حقوق جزای عمومی1701396/02/13

نمونه پرونده های حقوقی و کیفری مخصوص کاراموزان وکالت2901396/02/13

اساسنامه شرکت سهامی خاص2101396/02/12

چگونه در برابر شکایت واهی، از خود دفاع کنیم؟ راهکارهای اعاده حیثیت در محاکم کیفری4101396/02/12

دفاع وکیل در دادگاه یا دادسرا در جرایم کیفری یا جزایی3901396/02/12

بیع محاباتی چیست؟7301396/02/12

25 آیا می دانید حقوقی3101396/02/12

ازدواج دائم با ازدواج موقت درجهاتی با هم مشترک و در جهاتی دیگر با هم متفاوتند 1701396/02/12

الفبای حضانت 2101396/02/12

عجز شوهر از پرداخت نفقه 2501396/02/12

نفقه به چه زنانی تعلق می‌گیرد؟4901396/02/12

زنانی که مستحق نفقه نیستند1501396/02/12

شکایت کیفری ترک انفاق در دوران عقد 9701396/02/12

چطور دادخواست مطالبه نفقه بنویسیم001396/02/12

تفاوت فسخ نکاح با طلاق2501396/02/12

الزام شوهر به طلاق 1101396/02/12

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی001396/02/12

فرق عقد لازم و عقد جایز2501396/02/12

شرحی بر ماده ۱۲۸ آ.د.ک1701396/02/12

مفهوم دعوای تنفیذ قرارداد4501396/02/12

کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن2301396/02/12

خیار تخلف از وصف1701396/02/12

در دادسرا و دادگاه چگونه رفتار كنيم؟ 3901396/02/11

چگونه در دعاوی حقوقی و کیفری موفق و پیروز شویم10701396/02/11

چگونه بحث کنیم؟ چگونه در بحث موفق می شویم؟ 1901396/02/11

مطالبه هزینه دادرسی1501396/02/11

حق الوکاله وکیل1701396/02/11

قرارداد....1701396/02/11

سوال حقوقی........1301396/02/11

اختیارات وکیل در مرحله بازپرسی701396/02/11

شکایت از مسکن مهر به دلیل انجام ندادن تعهدات2101396/02/11

طلاق عسر و حرج2901396/02/11

عدم تمکین و اظهارنامه2701396/02/11

سربازی1701396/02/11

دانلود مواد ۱ تا ۹۲ و مواد ۱۸۳ تا ۲۱۸ شرح جامع قانونی مدنی فرهاد بیات701396/02/11

دانلود جزوه گزیده مواد قانونی در اصول فقه2101396/02/11

دانلود جزوه 460 نکته در آیین دادرسی مدنی1901396/02/11

دانلود جزوه نکات مهم اجرای احکام مدنی11501396/02/11

ریزه کاری های تقسیم ارث2301396/02/11

تمایز دعوای خصوصی و دعوای عمومی1301396/02/11

با حرفه یک وکیل بیشتر آشنا شوید2101396/02/11

حق و حقوق قانونی زنان زندانی چیست ؟3101396/02/10

شرایط مادر شدن دختران مجرد2901396/02/10

فرمول مجازات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی3101396/02/10

ایرادات موجود در طرح‌ها و لوایح جامع وکالت3901396/02/10

نمایندگان مجلس و احکام قضایی برنامه ششم توسعه کشور3501396/02/10

پیشنهادهایی برای اصلاح احکام قضایی در برنامه ششم توسعه ‏7101396/02/10

نگاهی‎ ‎به حقوق و آزادی‌های اتحادیه‌های کارگری.3301396/02/10

نگاهی‎ ‎به حقوق و آزادی‌های اتحادیه‌های کارگری2101396/02/10

‏نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر2701396/02/10

نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر...6101396/02/10

نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر1901396/02/10

نمونه دادخواست 1701396/02/10

دانلود نمونه دادنامه ها2501396/02/10

قوانین ساختمان سازی 4501396/02/10

حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان 1701396/02/10

مقابله با فرار مالياتی چه راهکاری موجود است2701396/02/08

مطالبی در رابطه با شکایت در کشتی 2501396/02/08

درباره اوراق قرضه2501396/02/08

آیین دادرسی کیفری جدید2301396/02/08

حکم به برائت در صورت تردید وقوع جرم2901396/02/08

واکاوی تطبیقی حقوق خانوادگی اجتماعی و مالی زن3101396/02/08

آیا فرار از صحنه تصادف رانندگی جرم است؟4101396/02/08

آثاراظهارنامه ووضعیت مجهول المالکی در مقررات ثبت اسناد و املاک2901396/02/08

انواع مجازات از منظر قانون 3301396/02/08

طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه3501396/02/08

راه اثبات اتهام بدون شاهد2901396/02/08

گواهی جعلی2901396/02/08

جعل و کلاهبرداری6301396/02/08

اثبات مالکیت والزام به تنطیم سند رسمی4101396/02/08

فقط چن تا سؤال دارم همین1901396/02/08

محرز بودن جرم2301396/02/08

جزییات یکسان‌ سازی دیه زن و مرد درتمامی حوادث 3711396/02/07

در ایران چه روزی طلاق ممنوع است 1301396/02/07

شکنجه از نگاه شرع و قانون 2901396/02/07

تحصیلات لازمه برای قضاوت 2301396/02/07

دانستنی های نظام قضایی کشور آلمان 3701396/02/07

دانستنی های نظام قضایی اتریش 1101396/02/07

مراحل طلاق گرفتن ایرانیان خارج کشور 1101396/02/07

نقد و بررسی یک رای حقوقی3101396/02/06

نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.2501396/02/06

سوء استفاده از حق در حقوق تجارت 4101396/02/06

تمکین1701396/02/06

نشوز2301396/02/06

شرایط تغییر سن2901396/02/06

ارث3301396/02/06

شکایت کیفری1701396/02/06

طلاق دادگاه1901396/02/06

نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی4701396/02/06

نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه1701396/02/06

سرقفلی.......1701396/02/06

اخذ تابعیت ایرانی1501396/02/06

اجرای رای دادگاه حقوقی2901396/02/06

محاسبه حق الوکاله1701396/02/06

ضمانت وبدهی3701396/02/06

درباره جرم کلاهبرداری 2501396/02/06

مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی 2101396/02/06

نوآوري هاي لايحه ي جديد آيين دادرسي كيفري901396/02/06

محاسن و معایب شورای حل اختلاف 6701396/02/05

اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی 2101396/02/05

شرايط اقتصادی در عقد نکاح 2501396/02/05

آزادی مشروط در بریتانیا 2501396/02/05

مسئولیت مدنی پزشک 2901396/02/05

رویه های قضایی 2101396/02/05

فرق قرارداد کار با پیمانکار 1301396/02/05

امنیت شغلی از نظر قانون کار 1501396/02/05

ظهرنویسی برای وکالت 2701396/02/05

مسئولیت مدنی اصیل و وکیل 1301396/02/05

مراجع رسيدگي به اختلافات مالياتي 301396/02/05

ابعاد حقوقی فرزندخواندگی 1301396/02/05

دانستی‌های قضایی آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید2301396/02/05

دموردارث..........3101396/02/05

احکام امانت در فقه چیست؟ 2101396/02/05

درموردارث...1901396/02/05

درموردارث.1501396/02/05

درموردارث4501396/02/05

سوالاتی درموردارث2701396/02/05

جرائم اطفال و نوجوانان و راهكارهايي در جهت كاهش آن901396/02/05

حبس در دعوای منجر به ضرب1901396/02/04

حقوق زوجه در درخواست عدم سازش1301396/02/04

میزان مهریه قبل از مواقعه2931396/02/04

دیه تصادف و فوت5501396/02/04

جعل...................1301396/02/04

پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگی11901396/02/04

سهم الارث1901396/02/04

کارشناسی نفقه3501396/02/04

حقوق، آزادی و دولت الکترونیک 2301396/02/04

بررسی فقهی عقود مرابحه 1501396/02/04

ماهیت قرارداد استصناع 901396/02/04

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ 31701396/02/01

بررسی بایدها و نبایدهای طلاق 3301396/02/01

زیاد شدن بحث طلاق و عوامل آن 1501396/02/01

بررسی ازدواج موقت 2501396/02/01

نقش ديوان عدالت اداري 4901396/02/01

جایگاه وصلاحیتهای بنیاد مسکن 3701396/02/01

صلاحیت و نظارت دیوان عدالت اداری 8701396/02/01

بررسي ساختار وصلاحيت قوه مجريه در ايران وتركيه 3301396/02/01

مسئولیت روزنامه نگاران در ژاپن 2301396/02/01

سیر تحول حق رای از نظر تحصیلات 3501396/02/01

[ ] |.: Weblog Themes By SlideTheme :.