close
تبلیغات در اینترنت
انواع استشهاديه

دراستشهادیه می بایست مطالبی که شما می خواهید در دادگاه بدان استناد نمایید وجود داشته باشد، در ذیل نمونه ای از فرم استشهادیه تقدیم می گردد:


  بنام خدا
                                                                                               «استشهادیه»    
احتراماً اینجانبان با علم کامل به موضوع و اطلاع از حرمت شرعی و مجازات قانونی شهادت کذب، گواهی می دهیم که آقای....  قراردادی مبنی بر انجام کلیه امور سنگ کاری ساختمان اعم از: نما ساختمان و کف و دیوارها و... واقع در..................... را که مالک آن ساختمان بوده، به آقای...  واگذار نموده، که پس از انجام کار و تحویل و متراژ موضوع قرارداد مبلغ...... میلیون تومان طلبکار شده است و مقرر گردید به حساب ایشان به صورت بانکی واریز گردد و نسخه اصلی قرارداد تحویل آقای..... شد، فلذا آقای..... ضمن عدم اجرای تعهدات خود از استرداد نسخه اصلی قرارداد امتناع می ورزد و علی رغم مراجعه مکرر آقای...... از پرداخت بدهی خود امتناع می ورزد و حاضر به ادای شهادت شرعی با اتیان سوگند در محضر مبارک دادگاه می باشیم.

                 نام و نام خانوادگی:                                                 شماره ملی:                                                                 نشانی و امضاء:

1-

2-

3-

4-لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع استشهاديه ,
بازدید : 7
[ 10 / 12 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

در هنگام  ارائه دادخواست اعسار از  تادیه هزینه دادرسی لازم است از کسانی که علم و اطلاع در خصوص شرایط زندگی و میزان در آمد خواهان دارند استشهادیه ای تهیه نمود و به پیوست داد خواست اعسار تقدیم مرجع ذی صلاح گردد .

نمونه ای از استشهادیه مذکور برای آگاهی از نحوه نگارش و تهیه آن در ذیل  آورده شده است.

استشهادیه اعسار از تادیه هزینه دادرسی

از کسانی که علم واطلاع دارند اینجانب                   فرزند                متولد           دارای شماره ملی                            شغل             که وسیله امرار معاش اینجانب

میباشد به جهت عدم تمکن مالی ونداشتن دارایی کافی قادر به تادیه هزینه دادرسی به مـبــــــلـــغ                           ریال نمی باشم، تقاضا داردمراتب شهادت وگواهی خود را ذیلاً مرقوم واعلام و مسجل نمایند.

باتشکر:مدعی اعسار

امضاء

گواه اول:اینجانب                   فرزند              متولد                دارای شماره ملی

ساکن

که از وضعیت مـالـی و زندگانی مدعـی اعسـار به جهت                              مطلع می باشم  با التزام به راستگویی و با در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی

مینمایم.             امضاء

 

گواه دوم: اینجانب                     فرزند               متولد            دارای شماره ملی

ساکن

که از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار به جهت                                مطلع

می باشم با التزام به راستگویی وبا در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهـــی

مینمایم.         امضاء                               استشهادیه اعسار.هزینه دادرسیلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع استشهاديه ,
بازدید : 228
[ 18 / 02 / 1396 ] [ 16 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالی

هرگاه شخصی پس از آن که همسر وی مهریه خود را مطالبه کند ، به جهت عدم تمکن مالی توانایی پرداخت یکجا و دفعتا واحده مهریه همسرش را نداشته باشد باید به پیوست دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ، استشهادیه ای نیز مطابق مقررات قانونی از مطلعین در این زمینه تهیه و تقدیم مراجع قضایی برای رسیدگی و اصدار حکم به تقسیط مهریه بنماید ؛ که سایت حقوقی وکلا آنلاین نمونه ای از این استشهادیه را که به طور صحیح و قانونی نگارش یافته است برای اشخاصی که به هر طریق با این چنین موضوعاتی سرو کار دارند به شرح ذیل ارائه مینماید.

<<  استـشــــــــــــهـــا د یـه  >>

از کسا نی که علم واطلاع دارند اینجانب                            فرزند                   متولد                      دارای شماره ملی                                            به جهت عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادربه پرداخت یکجا و دفعتـــا واحده مهریه همسرم خانم                    به شرح مندرج در سند نکاحیه مربوط که عبارت  اسـت از :     

                                          نمی با شملذا خواهشمنداست مراتب شهادت وگواهی خود را

 ذیلآ اعلام ومسجل نمایند .                                                                                                                  

                                                                           با تشکر :  مدعی اعسار  

                                                                                         امضا

 

گواه اول: اینجانب                    فرزند               متولد سال               دارای شمـــــــــاره ملی                             ساکن                                                                    با التزام به راستگویی ودرنظر گرفتن خداوندمتعالمراتب فوق را گواهی می نمایم . 

                                                                                         امضا

         

 

گواه دوم : اینجانب                   فرزند               متولد سال                 دارای شمـــــــاره ملی

 ساکن                                                                    با التزام به راستگویی ودرنظرگرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم .

                                                                                         امضا

 

گواه سوم : اینجانب                   فرزند                متولد سال                دارای شمـــــاره ملی

ساکن                                                                      با التزام به راستگویی ودرنظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق راگواهی می نمایم . 

                                                                                          امضا 

 

گواه چهارم : اینجانب                 فرزند                 متولد سال               دارای شمــــــاره ملی ساکن                                                                      با التزام به راستگویی و درنظرگرفتن خداوند متعالمراتب فوق راگواهی می نمایم .  

                                                                                        امضالینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع استشهاديه ,
بازدید : 91
[ 15 / 02 / 1396 ] [ 13 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

 

اقایx اقدام به خرید سیم کارت نموده است اما نمی تواند از سیم کارت استفاده کند ایا میتواند به این خاطر باشد که شخصی راکه تهدید کرده است شکایت کرده باشد و شماره شناسنامه و ملی بنده بلوکه شده باشد چون اقای xماه ها قبل اقدام به تهدید با تلفن همراه خودنموده است ولی دقیقا اطلاع نداره ازش  شکایت شده است یا خیر؟ اقای x می تواند با مراجعه به دادسرای محل اقامت خود با ارائه مدارک شناسایی نسبت به طرح شکایت علیه خود مطلع شود .دوستان منتظر پیشنهاد گرم شماهستم برای بهترسازی این سایت همراهی کنید درچه موردی سوال طرح کنم ویاغیره باتشکرلینک ثابت

درباره : انواع استشهاديه ,
بازدید : 29
[ 02 / 08 / 1395 ] [ 10 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالی

استشهاد محلی

اینجانبان امضاء کنندگان زیر گواهی می دهیم  :

دانشنامه دائم / گواهینامه موقت صادره از    ……………..دانشگاه      به شماره   دانشجویی …………..  مورخ   ………………..متعلق  به خانم / آقای   …………….    فرزند  …………….   دارای شناسنامه شماره ……………………..صادره از  …………………متولد     ………………….ساکن شهر  تنبله…………………ا  خیابان  ……………………کوچه ……………شماره  ………………مفقود شده است .

1-  نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفر اول  :

امضاء

2-  نام و نام خانوادگی ونشانی محل سکونت نفر دوم   :

امضاء

3-  نام ونام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفر سوم  :

امضاء

محل تائید یکی از مراجع رسمی :  محضر اسناد رسمی / کلانتری محل / یکی از سازمانهای دولتی یا یکی از نهادهای انقلابیلینک ثابت

درباره : انواع استشهاديه ,
بازدید : 68
[ 10 / 05 / 1395 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بدینوسیله ما امضا کنندگان زیر شهادت می دهیم که خانم ……………..فرزند ……………….به شماره شناسنامه ………………و کد ملی ………………در حال حاضر فاقد مسکن شخصی بوده و هم اکنون نیز در  خانه واقع در خیابان ………………پلاک ………………بصورت اجاره … ساکن می باشد.

نام و نام خانوادگی : ………………نام پدر : ………………نشانی محل سکونت: ………………امضا ………………

نام و نام خانوادگی : ………………نام پدر : ……………… نشانی محل سکونت: ………………امضا ………………

نام و نام خانوادگی : ……………… نام پدر : ………………نشانی محل سکونت: ……………… امضا ………………

نام و نام خانوادگی : پ……………… نام پدر :……………… نشانی محل سکونت: ………………امضا ………………لینک ثابت

درباره : انواع استشهاديه ,
بازدید : 55
[ 10 / 05 / 1395 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

استشهادمحلي
ازآقايان ريش سفيدان ، معتمدين و شوراي اسلامي روستاي ……. از توابع بخش ……….. شهرستان ……..          استشهاد و استعلام مي گردد مبني بر اينکه اينجانب  ………………  دارنده شماره شناسنامه ……… تاريخ تولد ……….. صادره از ………..  که هم اکنون در …………………..مي باشم تحت پوشش نهادمقدس کميته امدادامام خميني (ره) شاخه ………….مي باشم و سرپرست و نان آور خانواده  مي باشم که ………………………………….. باعث بروز مشکلات زيادي براي خانواده ام مي گردد.
از آگاهان و مطلعين به اين موضوع تقاضا دارم گواهي خويش را بدون جانبداري به منظور ارائه   به ……….. در ذيل ورقه مرقوم فرمايند%
باتشکــرواحترام
………………..
گـــــواهان :
اينجانب   ………………………………………   صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .
اينجانب   ………………………………           صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .
اينجانب    …………………………………….      صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .
صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأييداست .
…………
رئيس شوراي اسلامي روستاي ……….
مراتب فوق مورد تأييد شوراي اسلامي بخش پلان مي باشد .لینک ثابت

درباره : انواع استشهاديه ,
بازدید : 31
[ 10 / 05 / 1395 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

استشهادمحلي
بدينوسيله  ازآقايان ريش سفيدان ، معتمدين و شوراي اسلامي روستاي ……….. از توابع              بخش ……….. شهرستان ……………… استشهاد و استعلام مي گردد در خصوص اينکه اطلاع دارند  شناسنامه با              مشخصات ذيل :
نام و نام خانوادگي :  ……….    فرزند ……..   شناسنامه شماره …………..   صادره ازحوزه …………  تاريخ تولد ………….  متعلق به اينجانب صاحب يک قطعه عکس ذيل که ظهرنويسي شده و ممهور به مهر شوراي اسلامي روستا نيز گرديده مي باشد  و بنده  ايراني الاصل مي باشم و با توجه به عدم آگاهي و فقر موفق به الصاق عکس آن نگرديده ام  .
از آگاهان و مطلعين به اين موضوع تقاضا دارم گواهي خويش را بدون جانبداري به منظور تعويض شناسنامه و اصلاح تاريخ تولد در ذيل ورقه مرقوم فرمايند%
باتشکــر  و   احترام
…………..
گـــــواهان :
اينجانب  ……………………………………….  صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .
اينجانب  …………………………………….    صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .
اينجانب ……………………………………    صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأييداست .
………..
رئيس شوراي اسلامي روستاي……………لینک ثابت

درباره : انواع استشهاديه ,
بازدید : 37
[ 10 / 05 / 1395 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

  بدينوسيله ازآقايان ريش سفيدان ، معتمدين و شوراي اسلامي روستاي ………………… از توابع بخش…………. استشهاد و استعلام مي گردد مبني بر اينکه دفترچه بيمه خدمات روستائي اينجانب  ……………………………………..  فرزند  …………………………..               دارنده شناسنامه شماره ………………………………………………………..  صادره از  …………………………….  تاريخ تولد ………………………………………  و                                   همسر/ فرزندانم به شرح ذيل مفقود گرديده است:

رديف    نام و نام خانودگي    نام پدر    شماره شناسنامه    تاريخ تولد    نسبت با سرپرست
1
2
3
4

از آگاهان و مطلعين به اين موضوع تقاضا دارم گواهي خويش را بدون جانبداري به منظور درخواست دفترچه بيمه درماني روستائي در ذيل ورقه مرقوم فرمايند%
باتشکــرواحترام
…………………………………………………………..
گـــــواهان :
اينجانب   …………………………………………….  فرزند   ……………………………………… صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .
اينجانب   …………………………………………….  فرزند   ……………………………………… صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .
اينجانب   …………………………………………….  فرزند   ……………………………………… صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأييداست .

…………

رئيس شوراي اسلامي روستاي ………لینک ثابت

درباره : انواع استشهاديه ,
بازدید : 30
[ 10 / 05 / 1395 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بدينوسيله ازآقايان ريش سفيدان ، معتمدين و شوراي اسلامي روستاي  ……. از توابع بخش ……… استشهاد و استعلام مي گردد مبني بر اينکه  اينجانب  …………………………………………………  فرزند ……………………………………………… دارنده شناسنامه شماره ……………………………….. صادره از  …………………………………….. تاريخ تولد ………………………………………  با خانم …………………..   فرزند ……………………………. دارنده شناسنامه شماره ……………………………… صادره از  ………………………..  تاريخ تولد ……………….  ازدواج نموده و تاکنون موفق به اخذ سند ازدواج نگرديده ام .
از آگاهان و مطلعين به اين موضوع تقاضا دارم گواهي خويش را بدون جانبداري به منظور درخواست سند ازدواج  در ذيل ورقه مرقوم فرمايند%
باتشکــرواحترام
نام و نام خانوادگي زوج …………………………………………………………..
نام و نام خانوادگي زوجه …………………………………………………………..

گـــــواهان :
اينجانب   …………………………………………….  فرزند   ……………………………………… صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .
اينجانب   …………………………………………….  فرزند   ……………………………………… صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .
اينجانب   …………………………………………….  فرزند   ……………………………………… صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .
صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأييداست .

……….
رئيس شوراي اسلامي روستاي …………


لینک ثابت

درباره : انواع استشهاديه ,
بازدید : 31
[ 10 / 05 / 1395 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

 

  • اگر سر دفتر بپذيرد كه امضاء اين افراد را گواهي كند ، اعتبار و ارزش اين استشهاديه بيشتر خواهد شد . چه تصديق امضاآت در آن روز و در آن دفتر خانه ، خود دال بر حضور اين افراد در محل است .

 


 

 

 

استشهاديه

 

از كساني كه از ساعت …….. روز ……… در محل دفتر خانه …….. واقع در ……… حاضر بودند و ملاحظه كردند كه اينجانب ………… با همراه داشتن مدارك و اسناد لازم ( يا با همراه داشتن ……. ريا پول نقد يا چك بانكي ) براي تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به ملك موضوع قولنامه مورخ ……. در آن دفتر خانه حضار بودم و تا آخر وقت اداري آقاي ……… طرف معامله در دفتر خانه حاضر نشد ، استدعا دارم مراتب را گواهي فرمايند .

 

 

 

 

با تقديم احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء و تاريخ

 

 

  • اينجانب ……….. به نشاني ……. صحت مراتب فوق را تصديق مي كنم .

امضاء

 

  • اينجانب ……… به نشاني ………….. صحت مراتب فوق را تصديق مي كنم .

 

امضاء

 

 

 

 

اگر سر دفتر بپذيرد كه امضاء اين افراد را گواهي كند ، اعتبار و ارزش اين استشهاديه بيشتر خواهد شد . چه تصديق امضاآت در آن روز و در آن دفتر خانه ، خود دال بر حضور اين افراد در محل است .لینک ثابت

درباره : انواع استشهاديه ,
بازدید : 37
[ 10 / 05 / 1395 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ().: Weblog Themes By SlideTheme :.