close
تبلیغات در اینترنت
مباحث حقوق کیفری

مطابق با ماده ۲۲ ق.آ.د.ک که مهمترین وظایف دادسرا را نام‌برده که به شرح ذیل می باشد :

۱. کشف جرم
۲. تعقیب متهم
۳. انجام تحقیقات
۴. حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد
۵. اجرای احکام کیفری
۶. انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی

نکته
انجام تحقیقات مقدماتی منوط به تصمیم دادسرا برای شروع به تعقیب است. بنابراین تحقیقات مقدماتی فرع بر تعقیب جرایم می باشد. و دادسرا زمانی می تواند شروع به تعقیب کند که قانون گذار برای شروع به تعقیب و جلوگیری از تعقیبات ناروا جهاتی را پیش بینی کرده است که در صورت فقدان این جهات نمی توان تعقیب کیفری را شروع کرد.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 25
[ 25 / 12 / 1396 ] [ 20 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

در ماده ۱۱۲ ق آدک به درخواست متهم داریم اما در ماده ۱۱۳ به درخواست متهم نداریم

۱۱۲:در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد اگر شاکی تا قبل ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود به دادگاه کیفری تقدیم نکند 《به درخواست متهم》 ،از قرار تامین خواسته رفع اثر میشود

۱۱۳ :درصورتی که به جهتی از جهات قانونی ،تعقیب متهم موقوف یا منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود پس از قطعیت رای و اجرای آن ،از قرار تامین خواسته رفع اثر میشودلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 25
[ 15 / 11 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

مجهول را معلوم کنید
ماده ۱۰۷ قانون آدک:
شاکی میتواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد ،بازپرس قرار تامین خواسته صادر میکند

مجهول ماده :ادله قابل قبول
معیار ادله قابل قبول چیست

معیار عبارت فوق:۱.رفتار ارتکابی توسط متهم محرز باشد ۲. ورود ضرر به شاکی محرز باشد ۳.رابطه سببیت بین رفتار متهم و ورود ضرر به شاکی

در این صورت تقاضا مبتنی بر  ادله قابل قبول استلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 34
[ 13 / 11 / 1396 ] [ 12 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

ماده ۲۱۷ ق آدک:به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ،جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضررو زیان ،بازپرس پس از تفهیم اتهام درصورت وجود دلیل کافی قرار تامین صادر میکند

مجهول ماده چیست؟پس از تفهیم اتهام ،این سوال باید پرسیده شود تفهیم اتهام کدام مرحله دادسراست ،قبل از تفهیم اتهام چه مرحله ایست چه اینکه طبق ماده پس از تفهیم اتهام ،قرارتامین صادر میشود

مراحل دادسرا :اول کشف جرم دوم شروع به تعقیب توسط دادستان سوم ارجاع امر تحقیق به بازپرس چهارم انجام قرار های تحقیقاتی و جمع اوری ادله پنجم متهم احضار یا جلب میشود ششم بعد از احضار یا جلب ۳ اقدام انجام میشود ۱.احراز هویت ۲.احراز اقامتگاه ۳.تفهیم اتهام بعد از تفهیم اتهام قرار تامین صادر میشود

حال مفهوم عبارت《 پس》 از تفهیم اتهام در ماده ۲۱۷ مشخص گردیدلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 22
[ 13 / 11 / 1396 ] [ 11 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

ماده  ۷۲ قانون آدک :
هرگاه اشخاص  و مقامات رسمی از وقوع یکی از 《جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری》 خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند

جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری،مقید است زیرا شامل جرایم قابل گذشت در حوزه کاری نمیشود

 اما از جهت دیگر ،جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری ، مطلق است زیرا هم شامل جرایم غیر قابل گذشت مرتبط با کار آنها بوده و هم غیر مرتبط با کار .لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 82
[ 13 / 11 / 1396 ] [ 11 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

دادگاه کیفری دو

سیستم قضایی کلیه کشورها، متشکل از انواع دادگاهها می باشد. دادسراها، وظیفه تعقیب و کشف جرم وهمچنین تعقیب مجرم واجرای حکم را به عهده دارند. دادگاههای کیفری یک و دادگاههای کیفری دو، براساس نوع جرایم ،بعد از اتمام مراحل پرونده در دادسرا و صدور قرار جلب به دادرسی،با ارجاع رییس شعبه اول، به پرونده ها، باتعیین وقت ، رسیدگی نموده وتصمیم مقتضی اتخاذ می نمایند. دادگاههای حقوقی نیز،به موارد وپرونده های حقوقی ، پرونده های خانواده وپرونده های اسناد تجاری اعم از وصول ومطالبه وجه چک وسایر اسناد تجاری، رسیدگی نموده وحکم مقتضی صادر می نمایند. صلاحیت دادگاهها براساس قانون هرکشور تعیین می شود ودر ایران صلاحیت دادگاهها را قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی وامور کیفری تعیین می نمایند. آیا می دانید دادگاه کیفری دو از ترکیب چه اعضایی تشکیل می گردد؟ آیا از حیطه صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو مطلع هستید ؟ آیا می دانید جرائم قابل رسیدگی در دادگاه کیفری دو کدام جرائم هستند ؟ امکان حضور وکیل دادگستری، در دادگاه کیفری دو به همراه متهم، وجود دارد؟ آراء دادگاه کیفری دو، در کدام مرجع، قابل اعتراض است؟ وکیل متخصص درامور کیفری، چه ویژگیهایی دارد؟ در این نوشتار که به همت مشاورین حقوقی موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان ( گروه وکلای مهر ) برای شما عزیزان به رشته تحریر در آمده است ، ترکیب اعضای دادگاه کیفری دو ، صلاحیت دادگاه کیفری دو ، جرائم قابل رسیدگی در دادگاه کیفری دو و مسائل دیگر در باب دادگاه کیفری دو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، در باب تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری اشعار می دارد : دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم میشود.

ترکیب اعضای دادگاه کیفری دو :

مطابق ماده 295 قانون فوق الذکر، دادگاه کیفری دو متشکل از رئیس یا دادرس علی‌‏البدل در حوزه قضائی هر شهرستان می باشد.

صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو :

ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد : دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری (مانند دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه نظامی، دادگاه کیفری یک و غیره )باشد. همان طور که در ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی حیطه صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک به طور صریح بیان شده است و صلاحیت رسیدگی به دعاوی در دادگاه کیفری یک مطابق نص صریح قانون از دادگاه کیفری دو تفکیک شده است.

یعنی اگر صلاحیت دادگاه هایی که به صراحت در قانون مشخص شده است را تفکیک کنیم (مانند صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده 302، صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده 303 ، صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ماده 304 ) بدین ترتیب صلاحیت دادگاه کیفری دو خود به خود مشخص می شود.

شرایط شروع به رسیدگی جرائم در دادگاه کیفری دو :

مطبق ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌کنند :

    کیفر خواست دادستان
    قرار جلب دادرسی توسط دادگاه کیفری
    ادعای شفاهی دادستان

    کیفرخواست دادستان:

کیفرخواست عبارت است از ادعانامه ی دادستان یا درخواست مجازات ایشان برای متهم و صدور آن منوط است به صدور قرار جلب به دادرسی و رسیدگی قبلی قضات تحقیق در دادسرا.

جرائمی که بدون نیاز به صدور کیفرخواست، مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری ، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت است که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.
جرائم تعزیری درجه هفت و هشت مانند جرائم منافی عفت غیر از زنا و لواط، که مطابق ماده 306 اصلاحی قانون آيين دادرسي کيفري به طور مستقيم و بدون نیاز به قرار جلب به دادرسی دادیار یا بازپرس و کیفرخواست دادستان در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. رسیدگی به جرائم زنا و لواط به موجب بند الف ماده ۳۰۲ قانون فوق در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

    قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری :

ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری در همین خصوص مقرر می دارد: در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم کند و با أخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد.

ادعای شفاهی دادستان در دادگاه: که به کیفرخواست شفاهی دادستان نیز معروف است.

شیوه رسیدگی به جرائم در دادگاه کیفری دو :

مطابق ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری ، شیوه ی رسیدگی در دادگاه کیفری دو به این شکل است که ” دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی مخصوص، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند و تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود ”

اعتراض به آراء صادر شده از دادگاه کیفری دو وامکان حضور وکیل:

آراء صادر شده از دادگاه کیفری دو، قابل اعتراض در دادگاههای تجدید نظر مرکز همان استان است وبه موجب قانون، تعیین می شود.

متهم وشاکی، امکان انتخاب وکیل پایه یک دادگستری را درجلسات محاکمه دارند.

طریق تشخیص صلاحیت و درجات جرائم:

در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قانون گذار برای تمییز صلاحیت مراجع قضایی ، در فرض وجود صلاحیت محلی، مراجع قضایی را به تمییز صلاحیت بر مبنای ” درجه مجازات ها ” مکلف نموده است و این امر کاملا تخصصی و فنی می باشد که باید توسط وکلای متخصص در امور کیفری مورد بررسی قرار گیرد.

وکیل متخصص در امور کیفری و دعاوی مربوط به دادگاه کیفری دو :

موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با تشکیل گروه وکلای مهر و به کارگیری بیش از 100 وکیل پایه یک دادگستری در سطح ایران و در سطح بین الملل آماده ی ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمامی زمینه ها خصوصا دعاوی مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. گروه وکلای مهر تحت سرپرستی دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با بیش از 15 سال سابقه قضایی و وکالت می باشد و یکی از موسسات حقوقی پیشرو در وکالت تخصصی در داخل و خارج از کشور می باشد.ضمنا، امکان اخذ مشاوره حقوقی آنلاین،به صورت کامل، از طریق مراجعه به سایت موسسه مهر پارسیان، وجود دارد .

 لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 77
[ 29 / 10 / 1396 ] [ 11 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
اغلب افراد جامعه اطلاعات کمی در مورد جرم و مجازات‌ها دارند و حتی راه‌های صحیح و اصولی کارهای اداری مثل نحوه نوشتن و ثبت یک شکایت ساده را هم بلد نیستند، وقتی هم مواخذه می‌شوند که چرا این کار را بلد نیستید؟ جمله معروف «من که تا حالا به این جور جاها نیامدم» یا «من تا به حال پایم به کلانتری هم نرسیده» را می‌گویند.
ناطقان: درست است که گذر همه به دادسرا و دادگاه نمی‌افتد اما اگر سر و کارتان به دادسرا و دادگاه افتاده باشد، هیچ‌وقت این تجربه را فراموش نخواهید کرد. مخصوصا اگر برای بار اول به دادسرا بروید و از تشکیلات و روند پیشروی کار آگاهی نداشته باشید حتما دچار سر در گمی می‌شوید و احتمالا از ازدحام جمعیت در دادسرا و شلوغی شعب رسیدگی کننده کلافه می‌شوید، حتی ممکن است که در پیگیری دعوای خود با مشکلاتی روبه‌رو شوید. ایستادن در صف‌های انتظار و رفت و آمدهای بسیار تعدادی از این مشکلات است که برخی از آن‌ها به ناآگاهی از رویه‌ها مربوط می‌شود. برای آشنایی بیشتر با دادسراها و نحوه شروع به رسیدگی پرونده‌های کیفری این بسته حقوقی را مطالعه کنید.

دادسرا را بشناسیم

از آنجایی که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است، دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم، تعقیب متهم و جمع آوری دلایل کرده تا حقوق افراد جامعه محفوظ بماند و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی برقرار شود. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی شخص متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه باید حقوق فردی و اجتماعی متهم را نیز مد نظر قرار دهد. از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می‌کند از جایگاه مهمی برخوردار است.

دادسرا در کنار دادگاه‌ها به ارایه تحقیقات مقدماتی مشغول است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه‌های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می‌کنند. دادستان یا همان ریاست دادسرا به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. لازم است که بدانیم تحقیقات مقدماتی در رابطه با جرایم به دستور دادستان یا رییس دادسرا و از سوی دادیاران و بازپرسان انجام می‌شود. در واقع دادسرا، اداره‌ای تحت نظارت دادستان است که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و همچنین رسیدگی به امور حسبی مطابق ضوابط قانونی است.
تفاوت شعب دادیاری و بازپرسی

اگر به دادسرا رفته باشید خواهید دید که در دادسرا شعب دادیاری و بازپرسی وجود دارند. حتی ممکن است برگه‌ای که به طور نمونه مربوط به شعبه دوم دادیاری است را به اشتباه به شعبه دوم بازپرسی برده باشید. دلیل این تفاوت این است که جرایمی که باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود حتما باید در بازپرسی رسیدگی شود و جرایم دیگر لازم نیست حتما به بازپرسی ارجاع شود و بسته به نظر دادستان یا مقام ارجاع کننده به یکی از شعب دادیاری می‌رود.

همچنین تفاوت بین شعب دادیاری و بازپرسی معمولا در نوع پرونده‌های ارجاع شده به آنهاست. معمولا پرونده‌هایی که نیاز به انجام تحقیقات زیادی ندارند و دارای مجازات سبک‌تری هستند در دادیاری‌ها مطرح و پرونده‌های سنگین‌تر که تحقیقات جامع‌تر و کامل‌تری را نیز می‌طلبد به دستور دادستان در بازپرسی‌ها مطرح می‌شوند. بد نیست بدانید که بازپرسان در تمامی جرایم، صلاحیت رسیدگی را دارند؛ اما دادیاران که به جانشینی از دادستان عمل می‌کنند، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است یعنی جرایم مهم که مجازات آن‌ها قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد، قصاص عضو است، نمی‌توانند رسیدگی کنند و رسیدگی مقدماتی این گونه جرایم فقط با بازپرس است.

باید توجه کنید که برای شکایت از برخی جرایم نباید به دادسرا مراجعه کنید بلکه باید در دادگاه به آن رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در این جرایم بر عهده قاضی دادگاه است این جرایم شامل زنا، لواط، جرایم اطفال، جرایمی که مجازات آنان کمتر از سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است، می‌شود
دادسرا رفتن در برخی جرایم ممنوع!

باید توجه کنید که برای شکایت از برخی جرایم نباید به دادسرا مراجعه کنید بلکه باید در دادگاه به آن رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در این جرایم بر عهده قاضی دادگاه است این جرایم شامل زنا، لواط، جرایم اطفال، جرایمی که مجازات آنان کمتر از سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است، می‌شود.
کلانتری چه کاره است؟
هر وقت جرمی اتفاق بیفتد برای تحقیق در مورد آن پای دادسرا به میان می‌آید. اول از همه شاکی در جرایم دارای جنبه خصوصی و یا دادستان در جرایم دارای وصف عمومی با طرح موضوع در دادسرا رسیدگی را آغاز می‌کند. دادستان (که رییس دادسراست) پرونده را برای انجام تحقیقات مقدماتی، به کلانتری یا نیروی انتظامی محل وقوع جرم، ارجاع خواهد داد. نیروی انتظامی یا کلانتری محل وقوع جرم باید همه فرمان‌های دادستان را اجرا کند. بعد از تکمیل و انجام دستورهای دادستان، پرونده مجددا به نظر وی می‌رسد. در صورتی که دادستان، تحقیقات صورت پذیرفته را کامل نداند، پرونده را با نام بردن از نقص‌هایی که در آن هست و با دستور تکمیل آن مجددا به کلانتری یا نیروی انتظامی مربوطه ارجاع می‌دهد.
حقوق ، دادگاه

کار را به کاردان بسپارید!

کلانتری‌ها در همکاری با دادسرا وظیفه تحقیقات را انجام می‌دهند. این روال تا زمانی که دادستان تحقیقات را کامل تشخیص دهد، ادامه خواهد داشت. اگر دادستان تحقیقات اولیه را کافی بداند دستور ارجاع پرونده را به یکی از شعب دادسرا -که عملا دادیاری‌ها و یا بازپرسی‌ها خواهند بود - صادر می‌کند. دادیار و یا بازپرس هم دستور ثبت پرونده و دعوت از طرفین و یا احضار شهود و یا هر دستور دیگری در خصوص اثبات جرم را صادر خواهد کرد. تحقیقات صورت گرفته توسط کلانتری‌ها یا نیروی انتظامی، شامل اخذ بازجویی از شاکی و متهم، تنظیم صورت جلسات، انجام تحقیقات محلی محسوس یا نامحسوس، اخذ اظهارات شهود، جمع آوری دلایل و مدارک جرم و حفظ و نگهداری آن خواهد بود.
کیفیت رسیدگی به جرایم در دادسرا

پس از تقدیم شکواییه مراتب فورا به دادستان اعلام می‌شود. دادستان هم موضوع را به دادیار یا بازپرس ارجاع می‌دهد. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازم را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. دادسرا برای رسیدگی باید مطابق قانون عمل کند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از :

الف- شکایت شاکی

ب - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود

ج - جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد

د - اظهار و اقرار متهم

مواردی که باید در شکواییه بنویسید

شما می‌توانید شخصا یا به وسیله وکیل شکایت کنید و باید در شکواییه به این موارد اشاره کنید:

الف - نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شکایت کننده

ب - موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج - ضرر و زیان مالی که به شما وارد شده و می‌خواهید مطالبه کنید

د - مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارید (در صورت امکان)

ه – دلایل،‌ اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (در صورت امکان)

چنانچه شما نتوانید متهم را معین کنید یا دلایل اقامه شکایت شما کافی نباشد ولی جرم رخ داده، جنبه عمومی داشته باشد مثل جرم قتل، کلاهبرداری، سرقت و ... قاضی تحقیقات لازم را انجام می‌دهد و به شکایت شما رسیدگی می‌کند.
اعلام و اخبار ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند. گزارش تمامی ضابطین دادگستری در صورتی اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

اگر دادستان با قرار مجرمیت موافقت کند کیفرخواست صادر می‌کند و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه جزایی صالح ارسال می‌شود و شما باید بقیه مراحل شکایت خود را در دادگاه پیگیری کنید
ختم تحقیقات

بعد از اینکه تحقیقات توسط کلانتری و دادسرا کامل شد، تصمیم نهایی در قالب «قرار» صادر می‌شود.

بازپرس آخرین دفاع متهم را می‌شنود و با اعلام ختم تحقیقات نظر و عقیده خود در مورد پرونده را نزد دادستان ارسال می‌کند. نظر بازپرس در هر حال یکی از این موارد است، یا او می‌گوید عمل متهم جرم نبوده و یا اصولا جرمی واقع نشده است که در اینجا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم را صادر می‌کند یا اینکه بازپرس عمل متهم را جرم می‌داند و با بررسی دلایل و اظهارات متهم پرونده را مجرم می‌داند که در این صورت قرار مجرمیت صادر می‌کند.

اگر دادستان با قرار مجرمیت موافقت کند کیفرخواست صادر می‌کند و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه جزایی صالح ارسال می‌شود و شما باید بقیه مراحل شکایت خود را در دادگاه پیگیری کنید.
اعتراض به قرار

اگر قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادر شود، در صورت بازدداشت، متهم آزاد می شود و در هر صورت پرونده مختومه خواهد شد؛ بنابراین ممکن است شما به آن اعتراض داشته باشید. اگر این دو قرار از طرف دادسرا صادر شود، به شما ابلاغ می‌شود تا که اگر به قرار صادره معترض هستید ظرف 10 روز پس از دیدن اخطاریه اعتراض خود را به دادسرا تقدیم کنید. در این صورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض، به دادگاه‌های جزایی ارجاع خواهد شد. اگر رییس شعبه جزایی اعتراض شما را قبول نکرد، همان قرار را تایید می‌کند. در غیر این صورت نسبت به نقض قرار صادره اقدام می‌کند. در صورت نقض قرار (به عنوان مثال نقض قرار منع تعقیب و تبدیل به قرار مجرمیت) پرونده مجددا به همان شعبه دادسرا ارجاع می‌شود تا نسبت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست اقدام کند و برای صدور رای هم مجددا به دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ارجاع خواهد شد.


لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 44
[ 29 / 10 / 1396 ] [ 11 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

اتحادخبر: بیشتر پرونده های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس دادیار و یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی با تنظیم کیفر خواست در دادگاه صلاحیتدار مورد رسیدگی قرار میگیرند الا در پاره ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون زنا و لواط که این پرونده ها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار میگیرند.بنابراین عموما پس...

اتحادخبر: بیشتر پرونده های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس دادیار و یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی با تنظیم کیفر خواست در دادگاه صلاحیتدار مورد رسیدگی قرار میگیرند الا در پاره ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون زنا و لواط که این پرونده ها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار میگیرند.
بنابراین عموما پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت پرونده در دادسرا تشکیل میشود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی : اخذ شکایت شاکی ، تحقیق از متهم و مطلعین و شهود واقعه بررسی گزارش پلیس ، معاینه و تحقیق محلی کشف و ضبط اموال حاصل از جرم انجام آزمایشهای لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند. تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصاء میگردد.
1-قرار منع پیگرد: اگرقاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر میکند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر میشود. با مثالی این مطلب را توضیح میدهیم . فرض کنیم {نادر} به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار میگیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و... قاضی به این نتیجه میرسد که {نادر}مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه {نادر} به اتهام عدم بازپرداخت بدهی اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار میگیرد حال آنکه برابر قوانین عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست. در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صدار میکند. اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است اما برای اینکه این حق شکایت متصور باشد باید به نکات زیر توجه داشت:
الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار ، دادستان نیز باید با آن موافقت کند لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظرش دایر بر منع تعقیب عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد و چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری میکند . در این حالت اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است .
ب) حق اعتراض شاکی به این قرار هنگامی است که مراحل گفته شده در بند 1 به انجام رسیده باشد . یعنی اولا قرار به تایید دادستان برسد و ثانیا اگر به تایید دادستان نرسید مراحل گفته شده طی گردد.
ج)اگر قرار منع پیگرد به علت فقد دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیداکند دادستان میتواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.
2-قرار موقوفی تعقیب: همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد و آن این است که اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت رسیدگی به اتهام او متوقف نمیشود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. برای مثال متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند و یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و ...
در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند. البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند. البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.
3-قرار مجرمیت: چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او میخواهد که با صدور کیفرخواست متهم در دادگاه محاکمه شود.
چنانچه دادستان با نظر قاضی صادر کننده قرار موافق باشد پرونده را با کیفر خواست به دادگاه صالح میفرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد دو حالت متصور است.
الف) چنانچه صادر کننده قرار مجرمیت دادیار باشد مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند.
ب)اگر صادرکننده قرار مجرمیت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد دادستان باید با صدور کیفر خواست متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تایید شده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت شود و درباره متهم کیفرخواست صادر شود نظر شاکی تامین خواهد شد. /لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 45
[ 29 / 10 / 1396 ] [ 11 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

باور اشتباهی که در میان برخی شهروندان وجود دارد و گاه شنیده می‌شود، این است که هر کس زودتر به کلانتری رفت،در دعوا برنده است حال آن‌که حتی اگر کسی هم برای طرح شکایت به کلانتری برود، تا روند قانونی طی نشود و دستور قضایی درباره شکایتی صادر نشود، مراجع مربوط نمی‌توانند به آن رسیدگی کنند، مگر این‌که جرم مشهود و احتمال از بین رفتن شواهد و مدارک وجود داشته باشد.

 بنابراین شهروندان باید از نحوه رسیدگی به پرونده‌های کیفری مطلع شوند تا در صورت نیاز بتوانند حقوق خود را پیگیری کنند. در پرونده‌های کیفری رسیدگی زمانی آغاز می‌شود که شاکی وجود داشته باشد. طرح شکایت از دو طریق امکان دارد و ممکن است شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم و دادستان باشد. پرونده بعد از طرح شکایت در دادسرا مفتوح و با توجه به میزان حساسیت به بازپرس و دادیار ارجاع می‌شود. بازپرس و دادیار هم با توجه به این‌که ضابط قضایی دارند، پرونده را با در نظر گرفتن نوع جرم، به پلیس آگاهی یا کلانتری ارجاع می‌دهند. مثلا اگر موضوع، کلاهبرداری یا سرقت باشد پرونده به آگاهی فرستاده می‌شود و اگر جرم سنگین نباشد و قابلیت پیگیری در مراجع انتظامی پایین‌تر را داشته باشد، به کلانتری ارجاع داده خواهد شد.

در این مرحله پس از تحقیقات در مرجع انتظامی، پرونده دوباره به دادسرا باز می‌گردد و اگر مراجع قضایی در دادسرا تشخیص دادند که حضور متهم هم ضرورت دارد، به ضابط قضایی دستور می‌دهد یا خودش شخصا متهم را احضار می‌کند و متهم در جلسه رسیدگی که هنوز بخشی از ادامه تحقیقات ضابط است حضور می‌یابد و بازپرس یا دادیار به موضوع رسیدگی می‌کند. سپس اگر جرم ارتکابی قابل توجه باشد، متناسب با موضوع جرم قراری صادر می‌شود که می‌تواند بازداشت موقت، وجه التزام با قبول قول شرف، کفالت یا وثیقه باشد. پس از این کار، تحقیقات ادامه می‌یابد تا کامل شود. سپس، نوبت به صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرس یا دادیار می‌رسد و پس از آن پرونده برای بررسی دادستان فرستاده می‌شود تا او هم نظر خود را اعلام کند. اگر تحقیقات کامل باشد، قرار صادره اعم از منع تعقیب یا قرار مجرمیت تائید می‌شود و اگر قرار صادره، مجرمیت باشد، کیفرخواست صادر و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و در صورتی که نقصی در تحقیقات وجود داشت، پرونده برای رفع نقص به دادیاری یا بازپرسی برگردانده می‌شود. وقتی پرونده به دادگاه رفت، دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و اگر در نهایت جرم برای دادگاه محرز شد به صدور حکم محکومیت منجر می‌شود و اگر رای حضوری باشد، متهم تا بیست روز و اگر غیابی باشد تا ده روز حق اعتراض دارد و در صورت اعتراض متهم دادگاه تجدید نظر رای را دوباره بررسی می‌کند که ممکن است در این مرحله برای متهم تخفیف در نظر گرفته یا وی از بخشی از اتهامات تبرئه یا حکم به‌طور کامل تائید شود. در نهایت دادگاه تشخیص می‌دهد که حکم صادره چه زمانی اجرا شود و پرونده پس از قطعی شدن رای قاضی، برای اجرا به اجرای احکام می‌رود. بنابراین هر پرونده کیفری باید مراحل خودش را با دقت طی کند و این باور که شکایت زودتر یا کارهایی نظیر آن باعث برنده شدن در پرونده می‌شود، درست نیست.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 3
[ 29 / 10 / 1396 ] [ 11 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری
معمولاً شهروندان محترم با اصطلاحات تخصصی حقوقی آشنایی کامل ندارند و این یک امر طبیعی است اما در زندگی روزمره و نیز روابط پیچیده اجتماعی، افراد ناگزیر روزی سر از مراجع قضایی در می آورند تا امورشان حل و فصل شود. از طرفی پس از رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها، رای صادر می شود. در این آرا خواننده به اصطلاحات، واژه ها و عباراتی برمی خورد که یا معنی آنها را نمی داند یا آنکه تصور دیگری از آن عبارت یا واژه در ذهن دارد که برخلاف تصور اوست.
برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان، به توضیح برخی از این اصطلاحات می پردازیم:

جرم: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. به عنوان مثال، عمل کلاهبرداری که بردن مال دیگری به نحو متقلبانه است، جرم است (فعل) یا خودداری از کمک به مصدوم علیرغم امکان کمک رسانی به او توسط راننده، جرم محسوب می شود (ترک عمل).

مجازات: پاداش و پاسخ قانونی جامعه به مجرم در قبال عمل مجرمانه اش، مجازات نامیده می شود. اعمال مجازات منجر به اصلاح مجرم خواهد شد و باعث می شود که او از این پس به توافقات اجتماعی احترام بگذارد.
این مجازات ها در نظام کیفری کشور ما عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات های بازدارنده.

حد: به مجازاتی گفته می شود که نوع میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. در این گونه موارد در صورت اثبات جرم، قاضی نمی تواند در نوع و میزان مجازات تغییری دهد.

قصاص: به مجازاتی گفته می شود که مجرم به واسطه ارتکاب قتل یا آسیب بدنی عمدی تحمل می کند و باید با عمل مجرمانه او برابر باشد. برای مثال اگر کسی مرتکب قتل عمدی شود، مجازات عمل او اعدام است و همانطور که جان دیگری را گرفته، جان خود را نیز از دست خواهد داد. البته صاحب خون یا ولی دم می تواند از حق قصاص گذشت کند.

دیه: مالی است که به سبب ارتکاب جرم نسبت به تمامیت جسمانی یا اعضای صدمه دیده، از طرف مجرم پرداخت می شود. برای مثال دیه شکستن استخوان ران پای یک مرد که بهبود پیدا کند، معادل بهای هشت نفر شتر است.

تعزیر: مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر قاضی واگذار شده است مانند حبس یا جزای نقدی. باید توجه داشت که در کشور ما جرایم تعزیری مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون آمده و قاضی تنها در حدود مجازات های تعریف شده قادر به اعمال مجازات است.

مجازات بازدارنده: مجازاتی است که از طرف حکومت با هدف حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود مانند تعیین محل کسب و لغو پروانه. البته مرز بین این دسته جرایم و جرایم تعزیری به خوبی تعیین نشده و بین اهل فن نیز اختلاف نظر وجود دارد.

توضیح: در جرایم عمدی تعزیری یا بازدارنده، دادگاه می تواند به عنوان تکمیل مجازات، مجرم را از حقوق اجتماعی یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع کند یا او را به اقامت در محل معینی مجبور کند.

اقدامات تامینی و تربیتی: به تدابیری گفته می شود که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند. (مجرمین خطرناک به اشخاصی گفته می شود که سوابق روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی شان، آنان را در مظان ارتکاب به جرم در آینده قرار دهد). این اقدامات هنگامی اعمال می شوند که کسی مرتکب جرم شده باشد. برای مثال اقداماتی چون نگهداری مجرمین دیوانه در تیمارستان و مجرمین ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی.

تخفیف و تبدیل مجازات: دادگاه می تواند تحت شرایطی مجازات های بازدارنده یا تعزیری را تخفیف داده یا تبدیل به نوع دیگری کند تا اعمال مجازات به حال مجرم مناسب تر باشد. برای مثال شخصی با انگیزه شرافتمندانه یا نیت رفع گرسنگی کودک بی سرپرستی مرتکب سرقت مواد غذایی می شود. در این حالت دادگاه می تواند به جای حبس یا شلاق، مجازات او را به جزای نقدی تبدیل کند یا مدت حبس او را کاهش دهد. اما جهاتی که به دادگاه اجازه می دهد تا از این حق خود برای تخفیف یا تبدیل مجازات استفاده کند عبارتند از:

1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت مثل سرقت، کلاهبرداری.
2-اظهارات و راهنمایی های متهم برای شناخت شرکا و معاونین جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است.
3-وجود اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده باشد. مانند: رفتار و گفتار تحریک آمیز طرف مقابل یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4-وضع خاص متهم یا سابقه او در جامعه.
5-اعتراف متهم به ارتکاب جرم قبل از تعقیب در مراجع قضایی یا اقرار او در مرحله تحقیق که در کشف جرم موثر باشد.
6-اقدام یا کوشش متهم با هدف تخفیف اثرات جرم و جبران زیادی ناشی از آن.

جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت:

جرایم قابل گذشت: اگر شاکی خصوصی (در جرایم قابل گذشت) پس از اعلام شکایت گذشت کند، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می شود. برای مثال بزه فحاشی از جمله جرایم قابل گذشت است. اعلام گذشت باید صریح بدون قید شرط باشد. برای نمونه اگر فردی به عنوان ارتکاب بزه ترک انفاق شکایت کرده باشد و بعد از مدتی (قبل از صدور حکم) اعلام گذشت کند.

تعدادی از جرایمی که قابل گذشت هستند:
توهین به اشخاص عادی از قبیل فحاشی و به کار بردن واژه های رکیک، اذیت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنین شود، امتناع از سپردن طفل به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه او را دارند، ترک انفاق، افشای سر، تهدید و اکراه، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری بدون ضرورت، تلف کردن یا سوزاندن اسناد یا اوراق تجاری یا غیر تجاری غیر دولتی، تخریب نخلستان یا تاکستان یا باغ میوه دیگری، قطع درخت خرمای دیگری بدون مجوز، تصرف عدوانی، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری، افترا به توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب.

جرایم غیر قابل گذشت:
اما بر عکس، جرایم غیر قابل گذشت جرایمی اند که تعقیب آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی توانند به استناد رضایت شاکی امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند. برای نمونه بزه هایی چون خیانت در امانت، کلاهبرداری، قتل عمدی و سرقت از جمله بزه های غیر قابل گذشت هستند.

در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی چه تاثیری دارد؟
در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی می تواند از مواردی باشد که دادگاه مجازات متهم را تخفیف دهد (ماده 22 قانون مجازات اسلامی) و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند، دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدید نظر کرده و آن را کاهش می دهد.
باید توجه داشت که در جرایم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد، تعقیب با شکایت هر یک از آنان صورت می گیرد ولی برای متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند.
اگر شاکی فوت کند، این حق گذشت به ورثه او می رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در این صورت موقوف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، موکول به اعلام رضایت همه آنهاست. همچنین باید توجه داشت که اگر بعد از اعلام رضایت شاکی از رضایت خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تعلیق اجرای مجازات:
تعلیق اجرای مجازات جزیی از سیاست کیفری است که بر طبق آن قانونگذار به دادگاه اجازه داده تا در محکومیت های تعزیری یا بازدارنده، قادر باشد تحت شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بین دو تا پنج سال معلق کند.

دادگاه می تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی مجرم و اوضاع و احوالی که به موجب آن او مرتکب جرم شده و همچنین نوع جرم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند و با استفاده از نهاد تعلیق، مجرم را برای دوباره اجتماعی شدن و اصلاح و بازگشت به جامعه آماده کند.

اگر شخصی مرتکب جرایم زیر شود، نمی تواند از این مزیت قانونی برخوردار شود و به بیان دیگر جرایم زیر قابل تعلیق نیستند:
1-وارد کردن یا ساختن یا فروش مواد مخدر.
2-اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، آدم ربایی و جعل و استفاده از سند مجعول یا همکاری و معاونت در انجام این جرایم.
3-ارتکاب جرایم عمدی متعدد، مثل اینکه شخصی مرتکب صدور چک بلامحل و تصرف عدوانی شودلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 12
[ 27 / 10 / 1396 ] [ 17 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

در شکایت کیفری دیگر خبری از دادخواست نیست. شکایت حتی می‌تواند به شکل شفاهی مطرح گردد که البته در این صورت باید دادسرا و یا کلانتری آن را در صورت‌مجلس قید نموده و به امضای شاکی برساند. البته در اکثر موارد شکایت نیز به شکل یک نوشته کتبی که شکواییه نامیده می‌شود تهیه شده و به دادسرا یا کلانتری تحویل داده می‌شود. به عنوان اولین نکته باید بدانید که بهتر است حتی‌الامکان شکایت خود را در دادسرا مطرح نمایید؛ چراکه شکایت‌های مطرح شده در کلانتری نیز ابتدا باید به دادسرا ارسال شده و پس از صدور دستور قضایی به کلانتری یا آگاهی فرستاده می‌شود. بنابراین با طرح شکایت کیفری در دادسرا یک گام جلوتر هستید.
در شکواییه باید مشخصات کامل شاکی، موضوع شکایت و تاریخ و محل وقوع جرم، ضرر و زیان وارده به مدعی، ادله وقوع جرم و اسامی و مشخصات شهود در صورت امکان ذکر گردد. اخیرا اوراق متحدالشکلی در دادگستری تهیه شده است که شکایات بر روی آن‌ها می‌تواند تنظیم گردد. شما می‌توانید از انتهای این مقاله فرم شکواییه را دانلود نمایید.
اما همان‌طور که عنوان شد برای طرح شکایت کیفری باید به دادسرا یا کلانتری مراجعه کنید. البته ذکر این نکته نیز مفید است که در حوزه قضایی بخش دادسراها وجود ندارند و وظایف آن‌ها را نیز دادگاه‌ها انجام می‌دهند. ازآنجاکه هزینه طرح شکایات کیفری بسیار اندک است و در صورت پیروزی شاکی، مجازات سنگین‌تری نیز انتظار مجرم را می‌کشد، علاقه به این نوع شکایات در بین موکلین ما نیز غالبا بیشتر است. اما باید بدانید که اثبات یک جرم دشوارتر از اثبات یک دعوای حقوقی است و همچنین زمان رسیدگی به شکایات غالبا طولانی است. (گرچه امروزه رسیدگی در دعاوی حقوقی نیز زمان زیادی می‌برد چراکه دادگاه‌ها زمان رسیدگی‌های طولانی تعیین می‌کنند.)
اما همچون دعاوی حقوقی این سوال پیش می‌آید که برای شکایات کیفری از بین این‌همه دادسرا در سطح کشور به کدام دادسرا باید مراجعه کنیم. بسیاری از مردم تصور می‌کنند که برای شکایت کیفری باید به دادسرای محلی که ساکن هستند مراجعه کنند؛ درحالی‌که به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست. باید بدانید که متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین جرم در حوزه آن واقع‌شده باشد.
همچنین در مورد برخی از اشخاص دادگاه‌های خاصی تشکیل شده است که دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب به جرایم آن‌ها رسیدگی نمی‌کنند. مثلا درصورتی‌که متهم کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد، دادسرا و دادگاه‌های اطفال به جرایم وی رسیدگی می‌کنند. به جرایم نظامیان در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود و جرایم روحانیون نیز در دادگاهی به همین نام تحت رسیدگی قرار می‌گیرد.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 1
[ 24 / 10 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

دیه به مالی گفته می‌شود که در شرع اسلام برای ایراد جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی، در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.
در مورد جنایات عمدی و شبه‌عمدی، پرداخت دیه بر عهده خود مرتکب است اما در جنایت خطای محض، در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر جنایت، با اقرار مرتکب یا نُکول (خودداری) او از سوگند یا قسامه ثابت شد، پرداخت دیه بر عهده خود او است. منظور از عاقله، پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری است. علاوه بر موارد مذکور در خصوص پرداخت دیه، درشرایطی خاص قانونگذار پرداخت دیه را بر عهده بیت‌المال قرار داده و هدف از این تمهید قانونگذار، پیروی از این نظریه اسلامی است که خون مسلمان نباید هدر برود و به همین دلیل در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این موضوع پیش‌بینی و مورد توجه واقع شده است. از جمله مصادیق مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی، عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله در قتل خطای محض و عدم شناسایی قاتل یا کشته شدن مقتول بر اثر ازدحام است.

 

عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله‌ او در قتل خطای محض
در ماده ۴۷۰ این قانون آمده است «در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن، از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.»
در حقیقت، این ماده مربوط به جنایات خطئی محض بوده که در آن پرداخت دیه بر عهده عاقله (یعنی پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری) است اما مرتکب، عاقله ندارد یا اینکه عاقله فاقد تمکن مالی است. در چنین مواردی دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن مالی وی، از بیت‌المال پرداخته خواهد شد.

عدم شناسایی قاتل یا کشته شدن مقتول بر اثر ازدحام
همچنین قانونگذار در ماده‌ ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تصریح کرده است «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»
بر اساس این ماده قانونی، باید گفت مورد دیگری که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال گذاشته شده، در خصوص قتل شخصی است که قاتل او شناخته نشود یا اینکه فرد بر اثر ازدحام، جان خود را از دست بدهد.

فرار یا مرگ قاتل عمدی
بر اساس ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، «هر گاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»
در جنایت شبه‌عمد، در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار، به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند، از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، اگر به علت مرگ یا فرار، به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از اموال او و در صورتی که مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. این موارد در مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی از سوی قانونگذار بیان شده است.
همچنین بر اساس ماده ۴۷۷ همین قانون، «در مواردی که علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر، از میان دو یا چند نفر معین وجود دارد، در صورت وجود لوث در مورد علم اجمالی، طبق قسامه عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند؛ اگر همگی سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود.»

ورود به منطقه ممنوعه نظامی یا غیرنظامی
یکی دیگر از مواردی که قانونگذار درخصوص پرداخت دیه از بیت‌‌المال مورد توجه قرار داده، ماده ۴۷۳ آمده است که طبق این ماده، «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت‌المال است.» همچنین بر اساس تبصره این ماده، «هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، شود و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.» به عنوان مثال، اگر شخصی مرتکب تقصیر شده و وارد منطقه ممنوعه نظامی یا غیرنظامی شود و دچار حادثه‌ای مانند برق‌گرفتگی شده و صدمه ببیند یا جان خود را از دست بدهد، سازمان مربوطه مانند اداره‌ برق وظیفه‌ای در خصوص پرداخت دیه ندارد اما اگر شخص مزبور، از ممنوعه بودن منطقه آگاه نباشد، دیه توسط بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

ارتکاب جنایت خطئی محض توسط اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی
قانونگذار در ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی نیز شرایطی را مورد توجه قرار داده است که اگر فردی از اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، مرتکب جنایت خطئی محض شد، دیه چگونه پرداخت شود.
بر اساس این ماده، «هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض شود، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است اما در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود.» یکی دیگر از مواردی که دیه از سوی بیت‌المال پرداخت می‌شود، مربوط به مواد ۴۸۴ و ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی است. در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث، نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث، چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. همچنین هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات، بر اثر اجرای مجازات کشته شده یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 109
[ 23 / 08 / 1396 ] [ 20 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

رشوه 

رشوه رشوه‌خواری یا ارتشاء کنایه از پرداخت پول یا چیزی به کسی‌است تا وی در مقابل کاری را برای طرف که معمولاً غیرقانونی است را انجام دهد. به پول یا چیزی که در این راه پرداخت می‌شود رشوه اطلاق می‌گردد.گاهی تشخیص پاداش و رشوه از یک دیگر مشکل‌است. یکی از مهمترین انواع فساد مالی رشوه‌خواری است.

رشوه از نظر لغوی

– رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.

– استعمال رشوه بیشتر در مواردی بکار می‌رود که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

– رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند

 

بررسی یک پرونده حقوقی رشوه

گردشکار پرونده و توضيحات کامل پرونده:

پرونده با صورتجلسه ی…. مأمور کلانتری تشکیل شده است. حدود ساعت ۱۲ شب با مأمورین تماس گرفته می شود و از مزاحمت برای عروسی شکایت می شود. مأموران به محل می روند و موتوری های مزاحم پراکنده می شوند و به صاحب عروسی ….. هم تذکر داده می شود که با ایجاد سر و صدا برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید. در حال ترک محل، آقای …. پول( ۲۴ هزار تومان) در دست داشته به سمت مأموران آمده و می گوید به عنوان شیرینی این مبلغ را دریافت کنید و امنیت کاروان عروسی را در سطح حوزه داشته باشید. به وی تذکر می دهند که امنیت کاروان عروسی با مأموران گشت است نه کلانتری، وی اصرار می نماید و می گوید اگر کم است بیشتر می دهم. مبلغ از وی اخذ می گردد و وی دستگیر می شود. چون فردای آن اتفاق جمعه و تعطیل بوده است، مأموران با قاضی کشیک تلفنی هماهنگ کرده، وی را با ضمانت آزاد می نمایند تا شنبه به نظر دادستان برسد. اصل شناسنامه و کارت ملی فردی به نام اصغر گرفته می شود و وی متعهد می شود متهم را روز شنبه معرفی نماید.

احضار به دادياري:

متهم به دادیاری احضار شده و دفاع می نماید: عروسی پسرم بود. دیدم آن جا شلوغ شده و مزاحم ما می شوند. زنگ زدم ۱۱۰ که مأمورین آمدند. یک درجه دار و یک سرباز بودند. به آن ها گفتم افراد مزاحم را رد کنید تا بروند و مزاحم عروسی ما نشوند.شخص درجه دار گفت: یک شیرینی به من بده تا من این ها را رد نمایم و من تمام پولی که در جیبم بود (۲۴ هزار تومان) به شخص درجه دار دادم که سرباز او را دید. درجه دار هم که متوجه شد سرباز او را دیده است نگران شد و صورتجلسه تنظیم نمود!! قصد رشوه دادن نداشتم، فقط از مأمورین کمک خواستم.

قرار اعدادي:

متهم با معرفی کفیل با تعیین وجه الکفاله ده میلیون تومان آزاد می شود. قرار قبولی کفالت صادر می گردد. افسر درجه دار و سرباز نیز احضار می گردند.


اظهارات مامور:

افسر درجه دار: به صاحب عروسی ابلاغ گردید که از راه انداختن کاروان عروسی که ایجاد مزاحمت و ترقه اندازی داشته باشند، خودداری نمایید.

در حال ترک محل بودیم که آقای … سر کوچه جلو خودرو سازمان را گرفت و گفت کاری با شما دارم که شیشه خودرو را پایین دادم و وجه نقدی در دست داشتند و گفتند برای اینکه امنیت کاروان عروسی را داشته باشید این شیرینی را از من قبول کنید. به وی تذکر دادم و گفتم وظیفه است و شیرینی و رشوه دریافت نمی کنیم که وی اصرار نمود و چند نفر از همسایگان نیز مشاهده نمودند. وی را دستگیر نمودیم. سرباز هم شاهد بود و اظهارات را شنید.

اظهارات  سرباز:

آقای …. سر کوچه جلوی ما را گرفت. تمام حرف ها را می شنیدم. در همان ابتدا آقای … به آقای…..( درجه دار) ۲۴ هزار تومان داد! و گفت این شیرینی عروسی است و گفت شب که کاروان راه می افتد دنبال کاروان بیایید و امنیت را برقرار کنید. آقای …. گفت: می خواهی رشوه دهی؟ آقای …. گفت که این شیرینی عروسی است. آقای …. پول را گرفت و گفت دستگیرش کن!

 

آخرین دفاع: متهم: اشتباه کردم و معذرت می خواهم!

در خصوص اتهام آقای x…. قرار منع تعقیب دائر بر ارتشاء با توجه به محتویات پرونده و شهادت سرباز وظیفه و اظهارات …. به لحاظ فقد ادله اثبات مستنداً به بند ک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صادر و اعلام می گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم ظرف ده روز پس از ابلاغ به شاکی از سوی وی قابل اعتراض در محاکم جزایی شهرستان می باشد.

قرار نهايي توسط دادستان:

اما این قرار را دادستان تاييد نمي نمايد و مستند به شکایت شاکی، شهادت سرباز وظیفه، گزارش مرجع انتظامی و اقرار ضمنی متهم! مستند به م ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی کیفر خواست صادر می نماید.به شعبه ۱۲۱ ارسال می گردد. وقت مشخص می شود. طبق م ۶۸ ق.آ.د.م به متهم ابلاغ می شود. جلسه تشکیل می شود که متهم حضور ندارد و رأی صادر می شود.

رأی دادگاه:

در خصوص اتهام آقای ….. دایر بر پرداخت رشوه با توجه به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، صورتجلسه مورخه ….. مبنی بر پرداخت مبلغ بیست و چهار هزار تومان رشوه از جانب متهم به مأموران جهت رها نمودن وی!!، اقرار متهم در جلسه مورخه ی ….. نزد دادیار شعبه سوم دادسرا، کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرا و نظر به اینکه مشتکی عنه علیرغم ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاع و انکاری ننموده لذا دادگاه اتهام انتسابی به مشارالیه را محرز و ثابت دانسته مستنداً به ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر می باشد.

  

 

تضمین حقوق متهم

 

حقوق متهم

رشوه 

رشوه رشوه‌خواری یا ارتشاء کنایه از پرداخت پول یا چیزی به کسی‌است تا وی در مقابل کاری را برای طرف که معمولاً غیرقانونی است را انجام دهد. به پول یا چیزی که در این راه پرداخت می‌شود رشوه اطلاق می‌گردد.گاهی تشخیص پاداش و رشوه از یک دیگر مشکل‌است. یکی از مهمترین انواع فساد مالی رشوه‌خواری است.

رشوه از نظر لغوی

– رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.

– استعمال رشوه بیشتر در مواردی بکار می‌رود که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

– رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند

 

  

تحلیل حقوقی پرونده:

 اگرچه وفق ‌ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی: «هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (۳) قانون تشديد مجازات مرتكبين‌ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷٫۹٫۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را‌مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محكوم مي‌شود».

وفق ‌ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين‌ ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري؛ «هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و‌همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام‌دادان يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي‌باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد‌در حكم مرتشي است…»

این رای با اشکال جدی رو به روست. چرا که محکوم علیه در این امر اصلا قصدی نداشته است و عالم به عمل خود نبوده است و نمی دانسته عملی که انجام می دهد رشوه و مجازات رشوه را دارد و سوء نیت لازم در اعمال مجرمانه را نداشته است و صرفا برای رهایی از مزاحمین، از نیروی انتظامی کمک گرفته است که وقتی با ممانعت آن ها رو به رو می شود نا خواسته مجبور به این کار می شود و حداقل لازم بود دادگاه کیفیات مخففه چون ماده ۲۲ ق.م.ا را در مورد او رعایت نماید یا وی را به مجازت شلاق محکوم می نمود که اصولا به مراتب بهتر از حبس شش ماه است محکوم می نمود. از سویی اقرارهای متهم در زیر شکنجه و در صورتی که شاکی خود مامور مکانی بوده است که متهم در آنجا مدتی بازداشت بوده است بیان گردیده است و دادگاه به این موضوع توجه ننموده است. از سویی از سربازی شهادت گرفته شده است که به نوعی مخدوم و زیردست فرمانده خود است و امکان عدالت و صداقت وی به شدت زیر سوال خواهد رفت. از سویی وفق اظهارات درجه دار که بیان کرده«دوباره به او گفتم حال که می گویی شیرینی است، بده!» خود درجه دار امر به دادن رشوه نموده است. با این احوالات و اظهارات به نظر می رسد این رای به درستی اصدار نیافته است و رای بر برائت نامبرده بالاخص با مدنظر قرار دادن اصل جزایی تفسیر به نفع متهم موجه به نظر می رسید.

تضمین حقوق متهم

 

حقوق متهم : تحقیقات مقدماتی مرحله حساس دادرسی كیفری است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگستری در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل كشف جرم، تعقیب متهم و دادرسی به معنی اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادی های اساسی متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومی و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردی و اجتماعی مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسی از پیچیدگی و ظرافت خاص بیشتری برخوردار است. زیرا از یك سو ضرورت حفظ نظم عمومی و منافع اجتماعی و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب می كند كه به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتكاب جرم حفظ و جمع آوری شده و از فرار یا مخفی شدن متهمان جلوگیری شود و از سوی دیگر همواره نگرانی و بیم این امر وجود داشته است كه در اثنای انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فدای تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب كیفری قرار گرفته و علیه ایشان كیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام های دادرسی كیفری به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللی سعی وافر مبذول شده كه ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعی اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد.در میان اقدامات متنوعی كه در تحقیقات مقدماتی انجام می شود.نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتی و به ویژه اقدام به بازجویی، اسناد بین المللی حقوق بشر، قوانین اساسی و نظام های عدالت كیفری مترقی كشورها، تضمینات حقوق دفاعی متهمان را در راستای حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترك حقوقی كشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینی و مقرر كرده اند. دفاع موثر متهمان و وكلای ایشان در استناد به حقوق دفاعی مزبور موجب جلوگیری از تعرض به حقوق و آزادی های اساسی آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعی متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۱-تبیین واژگان
۱-۱- تحقیقات مقدماتی

همان گونه كه اشاره شد، تحقیقات مقدماتی یكی از مراحل دادرسی كیفری است و در معنای وسیع به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود كه از زمان وقوع جرم و شناسایی متهم آغاز و با تدارك پرونده جهت محاكمه او در دادگاه و یا رفع اتهام از وی با رعایت موازین دادرسی منصفانه صورت می گیرد. لیكن در مفهوم مضیق تحقیقات مقدماتی محدود به اقدامات قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری به موجب قانون و یا ارجاع قاضی مزبور به ضابطان، در جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم، در موارد مصرح قانونی، صدور قرار تأمین جهت جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او و یا امحای آثار جرم و نیز اظهار نظر راجع به بزهكاری و یا بی گناهی او است.

۲-۱- حق دفاع متهم

حمایت از حق دفاع متهم در دادرسی كیفری در حقیقت تضمین رعایت حقوق طبیعی اشخاص به ویژه حق حیات و آزادی ایشان است. حقوق مزبور با خمیرمایه شخصیت افراد با قطع نظر از اختلافات فرهنگی، اعتقادی، نژادی و مانند آن عجین شده است. بند «۱» ماده «۶» و ماده «۹» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به جز در موارد مقرر آیین دادرسی به حكم قانون، سلب حق حیات و آزادی فردی را به عنوان مصادیق بارز حقوق طبیعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از حقوق عمومی و خصوصی ممنوع اعلام كرده است.قوانین اساسی و عادی كشورها نباید و اساساً نمی تواند چنین حقوقی را نقض و یا به روش های خلاف عقل و اصول دادرسی منصفانه محدود سازد. از این رو وظیفه قانونگذار این است كه به تبع الزام حفظ حقوق طبیعی، حق دفاع متهم و آثار و لوازم و آن را به عنوان تضمین حقوق مزبور به رسمیت شناخته و مجدانه به حمایت از آنها بپردازد. حمایت از حق دفاع مستلزم تصویب قوانینی بر اساس اصول دادرسی منصفانه است كه ضمن احترام عمیق به آزادی بیان متهم در رسیدگی به امر كیفری، وسایل و امكانات كافی لازمه دفاع از اتهام را تدارك نماید.

۳-۱- بازجویی

بازجویی یا تحقیق از متهم ركن اساسی تحقیقات جنایی است. هدف از بازجویی كشف واقعیت مجرمانه و تشخیص اتهام صحیح از سقیم است. بنابراین حداقل یكی از هدف های مهم بازجویی رعایت حق دفاع متهم است.به نظر می رسد كه با توجه به اهمیت حق دفاع متهم در اعمال بازجویی، تعریف جامع آن چنین است: «بازجویی طرح سئوالات قانونی از متهم یا مظنون به ارتكاب جرم، به منظور كشف واقعیت مجرمانه و تضمین حق دفاع است.»

۲- تضمینات حقوق دفاعی قبل از شروع به بازجویی

با توجه به موقعیت ویژه امر تحقیق از متهم در فرآیند تحقیقات مقدماتی، برحسب اصول دادرسی منصفانه قبل از شروع بازجویی تضمینات دقیقی در حمایت از حقوق دفاعی متهمان در نظام های دادرسی كیفری پیش بینی شده است. قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری به نمایندگی از سوی قاضی تحقیق و یا به مباشرت در جرایم مشهود، مكلف به رعایت تضمینات مزبور هستند. در این بخش تضمینات حقوق دفاعی متهمان قبل از شروع به بازجویی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

۱-۲- ضرورت وجود دلایل كافی

با عنایت به لزوم رعایت اصل برائت، در نظام های دادرسی كیفری به منظور حمایت از اصل مزبور الزامات مخصوص در كلیه مراحل رسیدگی مقرر شده است. از جمله این الزامات لزوم اثبات اتهام توسط مقام تعقیب و شاكی خصوصی از طریق تحصیل و ارائه دلایل قانونی و مشروع و منطبق با موازین دادرسی منصفانه نزد مقامات قضایی تحقیق و رسیدگی است.لذا امر بازجویی نیز كه یكی از اقدامات حساس مرحله تحقیقات مقدماتی است، متوقف بر تحصیل و ارائه دلیل كافی مبنی بر توجه اتهام به متهم از سوی مقام تعقیب و شاكی خصوصی است. در حقوق كیفری ایران هرچند متنی كه به صراحت این مطلب را بیان كند، به چشم نمی خورد، لیكن: اولاً؛ با عنایت به اینكه حسب صراحت ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی كیفری «قاضی نباید كسی را احضار یا جلب كند، مگر اینكه دلایل كافی برای احضار یا جلب داشته باشد و احضار یا جلب بر حسب مورد مقدمه ضروری تحقیق از متهم است، بنابراین به طریق اولی بازجویی از متهم نیز باید مسبوق به دلایل كافی باشد.» ثانیاً؛ همان گونه كه خواهیم دید، حسب ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی كیفری تفهیم اتهام باید همراه با ذكر دلایل باشد و چون امر تفهیم اتهام نیز از تضمینات قبل از شروع اتهام است، لذا وجود دلایل كافی برای شروع به اتهام ضرورت خواهد داشت.

۲-۲- ثبت هویت متهم

در مرحله تحقیقات مقدماتی طبق مقررات نظام دادرسی كیفری قبل از هرگونه اقدام تحقیقی، هویت متهم باید دقیقاً ثبت شود. ثبت هویت متهم معمولاً در اوراق مخصوص چاپی انجام می شود. این رویه در سایر كشورها نیز اعمال می شود. در حقوق ایران نحوه ثبت هویت متهم به شرح ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسی كیفری پیش بینی شده است. این ماده مقرر می دارد: «قاضی ابتدا، هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، كوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سئوال كرده به نحوی كه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذكر می شود كه…» در تبصره «۱» ماده مزبور در ادامه موضوع ثبت مشخصات متهم آمده است: «قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می كند، محلی را كه برای اقامت خود اعلام می كند، محل قانونی اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه ای كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند. در غیر این صورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد… رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاكی یا مدعی خصوصی لازم است.»در تبصره «۲» همان ماده «تخلف ماموران ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی» قلمداد شده است.

۳-۲- تذكر به مواظبت در اظهارات

اهمیت بازجویی و آثار ناشی از آن ایجاب می كند كه متهم در پاسخ به پرسش های مقامات قضایی و انتظامی با احتیاط و حزم و دوراندیشی عمل كرده و به واسطه اظهارات نسنجیده موجبات گرفتاری خود را فراهم نكند. آگاهی متهم از این نكته بسیار اساسی و موثر در سرنوشت قضایی او است. اما اشخاص به ویژه هنگامی كه به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضایی و انتظامی حاضر می شوند، آنچنان از حالت روحی و روانی غیرعادی و نگرانی مخصوص برخوردارند كه قادر به درك جایگاه بازجویی و آثار و تبعات ناشی از آن نیستند. و چنانچه هشدارهای لازم قبل از انجام تحقیق به ایشان داده نشود، به احتمال زیاد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو و حیثیت، آزادی، مال و یا حتی جان خود می شوند. از این رو در نظام های دادرسی كیفری به منظور حمایت از حقوق دفاعی اشخاص تمهیداتی به منظور انجام بازجویی صحیح و قانونی و مطابق با موازین دادرسی منصفانه اندیشیده اند.

۴-۲- تفهیم اتهام با ذكر دلایل آن

لازمه حمایت از حق دفاع متهم در دفع یا رد اتهام روا یا ناروایی كه به او نسبت داده اند و نیز رعایت اصل برائت در این فرآیند از دادرسی، آگاهی او از موضوع اتهام و دلایل آن است. زیرا جهل نسبت به موضوع و دلایل اتهام، موجب خدشه به حقوق و آزادی های فردی و به ویژه حق دفاع و نقض اصل برائت است. طبق شق «الف» بند «۳» ماده «۱۴» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در نظام های حقوقی اتهام فرد با ذكر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی كه او بفهمد مطرح و به آگاهی وی برسد. قانون آیین دادرسی كیفری ایران مانند مقررات دادرسی كیفری سایر كشورها از قبیل آمریكا، انگلستان و لبنان حق آگاهی تفصیلی از موضوع اتهام را به صراحت برای متهم پیش بینی كرده است. ماده «۱۲۹» در مقام بیان این حق مقرر می دارد: «قاضی… موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می كند…» بیان كلمات «صریح» و «تفهیم» در ماده مذكور بیانگر آن است كه بیان اتهام با جزئیات و دلایل آن باید به گونه ای صورت گیرد كه متهم كاملاً درك نماید. به عنوان مثال اگر شخصی به عنوان معاونت در اختلاس تحت تعقیب است قاضی یا ضابط دادگستری باید ضمن تبیین مفهوم اختلاس از نظر حقوقی، عمل متهم را به عنوان یكی از مصادیق معاونت مذكور در ماده «۴۳» قانون مجازات اسلامی به همراه دلایل توجه اتهام توضیح داده و به درك كامل وی برساند.

۵-۲- حق سكوت و اعلام آن

حق سكوت متهم در پاسخگویی به پرسش های قضات و ضابطان دادگستری به هنگام بازجویی در نظام های دادرسی كیفری پذیرفته شده است. شق «ز» بند «۳» ماده «۹» میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی به حق سكوت متهم تصریح كرده است. در حقوق ایران با عنایت به قسمت اخیر ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسی كیفری كه مقرر می دارد «… چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید می شود» حق سكوت متهم در اثنای بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطین دادگستری مكلف به رعایت این حق هستند.

۶-۲- حق داشتن وكیل و اعلام آن

حق داشتن وكیل در تحقیقات مقدماتی و لزوم حضور و فعالیت قانونی وی در دفاع از حقوق موكل به ویژه در هنگام بازجویی تضمینی بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی های فردی و جلوگیری از اخلال به حق دفاع است. حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی موجب برقراری توازن و تحقق اصل تساوی سلاح ها در روند دادرسی كیفری است. زیرا حضور قضات مجرب تعقیب، شاكی خصوصی، وكیل یا وكلای او و ضابطان دادگستری در سازمان دادسرا كه به انگیزه حمایت از حقوق جامعه و زیان دیده از جرم در امر جمع آوری دلایل به ضرر متهم اشتغال دارند، مستلزم وجود حقوقدانانی فعال و برجسته در كنار متهم به منظور دفاع از حقوق قانونی وی است. حضور وكیل مدافع متهم در تحقیقات موجب جلوگیری از نابسامانی در امر تحقیق به ضرر وی و قوت قلب او است. در حقوق اسلام ذیل عنوان وكیل در خصومت (الوكیل بالخصومه) حق داشتن وكیل در كلیه دعاوی كیفری و یا مدنی به نحو اطلاق از بدو تا ختم دادرسی برای متهم و یا مدعی علیه جایز اعلام شده است. انتظار می رفت كه مقنن در تصویب قانون دادرسی كیفری مصوب سال ،۷۸ تحولات تقنینی دادرسی كیفری در راستای حمایت از حق دفاع و به ویژه حق انتخاب وكیل را مورد توجه قرار داده و علاوه بر پیش بینی حق مزبور به طوری كه در تبصره یاد شده مطرح شد،صریحاً بازپرس را مكلف به اعلام حق مزبور به متهم نماید. اما متن تبصره عیناً به عنوان ماده «۱۲۸» قانون فوق الذكر پیش بینی شد و به این ماده تبصره ای اضافه شده كه نه تنها موضوع تكلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وكیل در تحقیقات را به بوته فراموشی گذاشته است، بلكه نفس حق داشتن وكیل را با لحاظ قیودی مبهم مخدوش كرده است. تبصره ماده «۱۲۸» می گوید: «در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»بدین ترتیب قاضی می تواند با تفسیر سلیقه ای «جنبه محرمانه داشتن تحقیقات» كه در هر اتهامی می تواند مطرح باشد و وجود فسادی كه دامنه یا قلمرو آن تعریف نشده است از حضور وكیل در تحقیقات ممانعت به عمل آورد.با توجه به انتقادات موجهی كه به این تبصره شد، مقنن در بند «۳» ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۵/۲/،۸۳ مقرر كرد: «محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكی متهم را رعایت كرده و فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را برای آنان فراهم سازند.» با توجه به اینكه قانونگذار وفق مقرره مزبور در مقام بیان تعریف مجدد حق انتخاب وكیل از سوی متهمان بوده است و در عین حال قیود مذكور در تبصره ماده «۱۲۸» را مطرح نكرده و با عنایت به اصل قبح سخن لغو توسط مقنن و با توجه به لزوم تفسیر قانون كیفری به نفع متهم، می توان بر این عقیده بود كه قیود مبهم ماده «۱۲۸» نسخ شده و حق انتخاب وكیل به طور مطلق برای متهم پیش بینی شده است. اما مشاهده می شود كه مقنن دگر باره موضوع حق انتخاب وكیل توسط متهم را به فاصله حدود ۵ ماه بعد از مصوبه قانونی اخیرالذكر مورد توجه قرار داده و در بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۷/۸۳ مقرر می دارد: «به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یك از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وكیل در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احكام قضایی را به استثنای مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود، دارند.»

۳- منع تأخیر از تفهیم اتهام

چنانچه دلایل كافی مبنی بر ارتكاب جرم و توجه اتهام به شخص یا اشخاص معینی در اختیار قاضی تحقیق باشد، باید بر حسب مورد به عنوان متهم جهت تحقیق احضار یا جلب شود. اما در رویه قضایی كشورها مشاهده می شود كه بعضاً فرد مزبور را به عنوان شاهد یا مطلع احضار و یا جلب كرده و پس از اخذ سوگند اطلاعات لازم را از وی اخذ و مكتوب می نمایند و سپس در همان جلسه با عنایت به دلایل تحصیل شده و اخذ اطلاعات مزبور به عنوان متهم به وی تفهیم اتهام می كنند. این روش خدعه آمیز از مصادیق بارز اخلال در حقوق دفاعی متهمان است. زیرا اطلاعات اخذ شده از سوی شاهد یا مطلع كه به همراه اتیان سوگند بوده است، وی را در محذور اخلاقی قرار داده و چه بسا در اظهارات خود اتهامی ناخواسته مطرح كرده است. به علاوه شخص متهم به هنگام شروع به بازجویی از تضمینات لازم از جمله حق داشتن وكیل و اعلام آن در هنگام بازجویی برخوردار بوده است كه با عنایت به عنوان شاهد یا مطلع از این حقوق محروم شده است. در حقوق فرانسه تأخیر از تفهیم اتهام به شیوه مزبور مردود و ممنوع اعلام شده است و این موضوع در بسیاری از كشورها موجب ابطال تحقیقات است.در حقوق ایران منع تأخیر از تفهیم اتهام با ترفندهایی كه مورد اشاره قرار گرفت، منع نشده است و این مطلب می تواند زمینه اخلال در حقوق دفاعی متهمان را فراهم سازد.

۴- منع پرسش های القایی

از جمله اموری كه می تواند بر روحیه افراد تاثیرگذار باشد و در نظام های دادرسی كیفری ممنوع اعلام شده است، طرح سئوالات القایی است. پرسش های مطروحه باید رافع تاثیر غیرمنطقی بر عواطف و احساسات متهم باشد. اساساً طرح این گونه پرسش ها نه تنها بر روحیه افراد ضعیف النفس تاثیرگذار است و تحت تاثیر تلقین به جرم ناكرده اعتراف می نمایند، بلكه در مورد افراد عادی نیز مؤثر واقع می شود. بنابراین از طرح این گونه سئوالات به شدت در اثنای بازجویی باید اجتناب شود. در پرسش های القایی نوع سئوال به گونه ای است كه افراد را به پذیرش اتهام تحریك و سوق می دهد. مثلاً طرح این سئوال از شخص متهم به ارتكاب سرقت اتومبیل كه آیا اتومبیل ربوده شده توسط شما آبی یا قرمز بوده است، تلقینی است زیرا ناخودآگاه فرد را به پذیرش اتهام سرقت و تفكر در مورد یادآوری رنگ آن وادار می كند. سئوال صحیح این است كه آیا اتهام سرقت اتومبیل مدل… را با توجه به دلایل… قبول دارید یا خیر؟ طبق ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسی كیفری در حقوق ایران طرح سئوالات القایی ممنوع شده اما ضمانت اجرایی در متن ماده مزبور برای رعایت آن پیش بینی نشده است. اما همان طور كه قبلاً اشاره شد در قانون آیین دادرسی كیفری سابق حداقل ضمانت اجرای انتظامی برای طرح اینگونه سئوالات مقرر شده بود.

۱-۴- اكراه و اجبار

اكراه و اجبار متهم در پاسخ به پرسش ها در حین بازجویی، از مصادیق بارز تجاوز به حقوق دفاعی متهمان است. اكراه و اجبار متهمان برای اخذ اقرار از طریق اعمال شكنجه های جسمی یا روحی صورت می گیرد. شكنجه متهمان در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر به شدت ممنوع شده است. مهم ترین كنوانسیون بین المللی در این زمینه، كنوانسیون منع شكنجه و دیگر روش های موهن در اثنای تحقیقات و بازجویی مصوب ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد است. ماده «۱» كنوانسیون مزبور در تعریف شكنجه مقرر می دارد:«واژه شكنجه به هر عملی اطلاق می شود كه عمداً درد یا رنج های جانكاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینكه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود یا به اتهام عملی كه این شخص یا شخص ثالث مرتكب شده یا مظنون به ارتكاب جرم است، تنبیه گردد یا این شخص یا شخص ثالث مرعوب یا مجبور شود و یا به هر دلیل دیگری كه مبتنی بر شكلی از اشكال تبعیض باشد، منوط بر اینكه چنین درد و رنج هایی به دست كارگزار دولت یا هر شخص دیگر كه در سمت رسمی مامور دولت بوده است یا به ترغیب یا با رضای صریح یا ضمنی او تحصیل شده باشد. این واژه درد و رنج هایی را كه منحصراً از اجرای مجازات های قانونی حاصل می شود و ذاتی یا مسبب چنین مجازات هایی است دربرنمی گیرد.»اصل «۳۸» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام منع اعمال شكنجه متهم در اثنای بازجویی می گوید: «هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»

۲-۴- منع كاربرد روش های علمی مخل حق دفاع

بند «۱۰» ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی مقرر می دارد: «تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با كسانی كه ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.»همان طور كه ملاحظه می شود، ماده مزبور استفاده از اصول و شیوه های علمی قانونی را به هنگام بازجویی مجاز شمرده است. اما مفهوم شیوه های علمی و مصادیق آنها توسط قانونگذار به منظور حقوق دفاعی متهمان مشخص نشده است. از آن جهت كه ممكن است برخی تصور كنند همه شیوه های علمی به هنگام بازجویی از متهمان مجاز و قابل استفاده است، تبیین این نكته ضروری است كه وفق اصول دادرسی منصفانه آن دسته از شیوه های علمی كه به حقوق دفاع لطمه وارد می كند، در هنگام بازجویی از متهمان منع شده است.

نتیجه گیری

به موجب اصول دادرسی منصفانه رعایت اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی دادرسی كیفری كه ناظر به اقدامات تدارك پرونده در پیش از محاكمه با انگیزه حمایت از منافع جامعه و بزه دیدگان صورت می گیرد، نباید موجب غفلت از اصل برائت به عنوان میراث مشترك حقوقی كشورها و به تبع حقوق دفاعی متهمان به ویژه در امر بازجویی باشد.در بازجویی به عنوان مركز ثقل تحقیقات مقدماتی، حسب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و در مطابقت با اصول و موازین دادرسی اسلامی، در راستای كشف حقیقت و حفظ حرمت و كرامت انسان ها و به منظور رفع اتهام روا یا ناروایی كه به متهمان در فرآیند دادرسی نسبت داده می شود، حقوقی بنیادین موسوم به حقوق دفاعی پیش بینی شده است.حقوق مزبور مشمول دو مرحله قبل و اثنای بازجویی است. با وجود اینكه مصادیق حقوق دفاعی متنوع است، اما با محوریت حفظ حرمت و كرامت انسانی و تقید راستین به اصل برائت مقرر شده است. مصادیق این حقوق در پیش درآمد ورود به بازجویی، تذكر به مواظبت در اظهارات و یا هشدار به متهم نسبت به آثار مترتب بر اظهارات او در موقع محاكمه، تفهیم صریح اتهام با ذكر دلایل آن به زبانی كه برای متهم قابل درك است، حق سكوت و داشتن وكیل به هنگام بازجویی و اعلام آن به متهمان، منع تأخیر از تفهیم اتهام و تعیین تكلیف ایشان به منظور آزادی و یا صدور قرار تأمین مناسب به محض دستگیری و یا حضور نزد قاضی و یا هر مقام صالح دیگر در مدت زمانی معقول است. در اثنای بازجویی محوریت مصادیق حقوق دفاعی، رعایت حق آزادی مطلق متهمان، احترام به كرامت انسانی و منع تعرض به حریم خصوصی ایشان در بیان اظهارات پیرامون اتهام است. به این منظور هرگونه اذیت و آزار جسمی و روحی، طرح سئوالات القایی و غیر مفید و بی ارتباط به موضوع اتهام و اغفال متهمان ممنوع است. حقوق دفاعی فوق الذكر نه تنها باید به هنگام انجام بازجویی توسط قضات رعایت شود، بلكه ضابطان دادگستری و یا پلیس قضایی كه حسب قانون و یا نیابت قضایی به بازجویی اشخاص در مدت تحت نظر می پردازند، باید در نظام حقوقی پیش بینی و یا در صورت محدودیت در برخی موارد با حفظ اصول دادرسی منصفانه، تعریف و مشخص شود. در نظام دادرسی كیفری ایران برخی از حقوق دفاعی مورد اشاره اساساً پیش بینی نشده و یا در وضعیتی مبهم و نارسا است. قطع نظر از عدم اعلام حق داشتن وكیل، حتی صرف حق داشتن و حضور او با اختیارات وسیعی كه به قضات تحقیق با عناوین كشدار و نارسا و قابل تفسیر سلیقه ای در جلوگیری از ورود وكیل در موقع بازجویی متهم اعطا شده، در هاله ای از ابهام است. تذكر به مواظبت در اظهارات به صورت فرم چاپی در اختیار متهمان قرار گرفته است و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری به صورت شفاهی و شفاف مبادرت به اعلام این حق و آثار بیان مطالب بازجویی نمی كنند. ضمانت اجرای بطلان تحقیقات ناشی از نقض حقوق دفاعی به جز در موردی كه اقرار متهمان ناشی از شكنجه های جسمی و یا روحی باشد، مقرر نشده است. تكلیف منع تأخیر در تفهیم اتهام كه به شدت موجب اخلال در حق دفاع است، مشخص نیست. اعمال بازجویی از طریق روش های علمی و فناوری های نوین پیش بینی شده است، اما تعریف روش های مزبور و مصادیق آنها مشخص نیست. با وجود اینكه ضابطان دادگستری در مواردی به امر تحقیقات و بازجویی می پردازند، اما قانونگذار جز در سه مورد به شرح متن مقاله، تكلیفی صریح برای رعایت سایر حقوق دفاعی برای ایشان مقرر نكرده و این ابهام می تواند مخل به حقوق دفاعی باشد. با عنایت به مراتب مزبور، از آنجا كه اخیراً پس از مدتی تعویق قانون آزمایشی آیین دادرسی كیفری مصوب سال ۷۸ به مدت دو سال دیگر هم تمدید شده است و قوه قضاییه در صدد تدوین لایحه آیین دادرسی كیفری جامعی است، امید است كه حقوق دفاعی متهمان را در انجام تحقیقات مقدماتی و به ویژه امر بازجویی مورد توجه قرار دهد.

: تحقیقات مقدماتی مرحله حساس دادرسی كیفری است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگستری در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل كشف جرم، تعقیب متهم و دادرسی به معنی اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادی های اساسی متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومی و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردی و اجتماعی مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسی از پیچیدگی و ظرافت خاص بیشتری برخوردار است. زیرا از یك سو ضرورت حفظ نظم عمومی و منافع اجتماعی و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب می كند كه به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتكاب جرم حفظ و جمع آوری شده و از فرار یا مخفی شدن متهمان جلوگیری شود و از سوی دیگر همواره نگرانی و بیم این امر وجود داشته است كه در اثنای انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فدای تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب كیفری قرار گرفته و علیه ایشان كیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام های دادرسی كیفری به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللی سعی وافر مبذول شده كه ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعی اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد.در میان اقدامات متنوعی كه در تحقیقات مقدماتی انجام می شود.نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتی و به ویژه اقدام به بازجویی، اسناد بین المللی حقوق بشر، قوانین اساسی و نظام های عدالت كیفری مترقی كشورها، تضمینات حقوق دفاعی متهمان را در راستای حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترك حقوقی كشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینی و مقرر كرده اند. دفاع موثر متهمان و وكلای ایشان در استناد به حقوق دفاعی مزبور موجب جلوگیری از تعرض به حقوق و آزادی های اساسی آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعی متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۱-تبیین واژگان
۱-۱- تحقیقات مقدماتی

همان گونه كه اشاره شد، تحقیقات مقدماتی یكی از مراحل دادرسی كیفری است و در معنای وسیع به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود كه از زمان وقوع جرم و شناسایی متهم آغاز و با تدارك پرونده جهت محاكمه او در دادگاه و یا رفع اتهام از وی با رعایت موازین دادرسی منصفانه صورت می گیرد. لیكن در مفهوم مضیق تحقیقات مقدماتی محدود به اقدامات قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری به موجب قانون و یا ارجاع قاضی مزبور به ضابطان، در جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم، در موارد مصرح قانونی، صدور قرار تأمین جهت جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او و یا امحای آثار جرم و نیز اظهار نظر راجع به بزهكاری و یا بی گناهی او است.

۲-۱- حق دفاع متهم

حمایت از حق دفاع متهم در دادرسی كیفری در حقیقت تضمین رعایت حقوق طبیعی اشخاص به ویژه حق حیات و آزادی ایشان است. حقوق مزبور با خمیرمایه شخصیت افراد با قطع نظر از اختلافات فرهنگی، اعتقادی، نژادی و مانند آن عجین شده است. بند «۱» ماده «۶» و ماده «۹» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به جز در موارد مقرر آیین دادرسی به حكم قانون، سلب حق حیات و آزادی فردی را به عنوان مصادیق بارز حقوق طبیعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از حقوق عمومی و خصوصی ممنوع اعلام كرده است.قوانین اساسی و عادی كشورها نباید و اساساً نمی تواند چنین حقوقی را نقض و یا به روش های خلاف عقل و اصول دادرسی منصفانه محدود سازد. از این رو وظیفه قانونگذار این است كه به تبع الزام حفظ حقوق طبیعی، حق دفاع متهم و آثار و لوازم و آن را به عنوان تضمین حقوق مزبور به رسمیت شناخته و مجدانه به حمایت از آنها بپردازد. حمایت از حق دفاع مستلزم تصویب قوانینی بر اساس اصول دادرسی منصفانه است كه ضمن احترام عمیق به آزادی بیان متهم در رسیدگی به امر كیفری، وسایل و امكانات كافی لازمه دفاع از اتهام را تدارك نماید.

۳-۱- بازجویی

بازجویی یا تحقیق از متهم ركن اساسی تحقیقات جنایی است. هدف از بازجویی كشف واقعیت مجرمانه و تشخیص اتهام صحیح از سقیم است. بنابراین حداقل یكی از هدف های مهم بازجویی رعایت حق دفاع متهم است.به نظر می رسد كه با توجه به اهمیت حق دفاع متهم در اعمال بازجویی، تعریف جامع آن چنین است: «بازجویی طرح سئوالات قانونی از متهم یا مظنون به ارتكاب جرم، به منظور كشف واقعیت مجرمانه و تضمین حق دفاع است.»

۲- تضمینات حقوق دفاعی قبل از شروع به بازجویی

با توجه به موقعیت ویژه امر تحقیق از متهم در فرآیند تحقیقات مقدماتی، برحسب اصول دادرسی منصفانه قبل از شروع بازجویی تضمینات دقیقی در حمایت از حقوق دفاعی متهمان در نظام های دادرسی كیفری پیش بینی شده است. قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری به نمایندگی از سوی قاضی تحقیق و یا به مباشرت در جرایم مشهود، مكلف به رعایت تضمینات مزبور هستند. در این بخش تضمینات حقوق دفاعی متهمان قبل از شروع به بازجویی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

۱-۲- ضرورت وجود دلایل كافی

با عنایت به لزوم رعایت اصل برائت، در نظام های دادرسی كیفری به منظور حمایت از اصل مزبور الزامات مخصوص در كلیه مراحل رسیدگی مقرر شده است. از جمله این الزامات لزوم اثبات اتهام توسط مقام تعقیب و شاكی خصوصی از طریق تحصیل و ارائه دلایل قانونی و مشروع و منطبق با موازین دادرسی منصفانه نزد مقامات قضایی تحقیق و رسیدگی است.لذا امر بازجویی نیز كه یكی از اقدامات حساس مرحله تحقیقات مقدماتی است، متوقف بر تحصیل و ارائه دلیل كافی مبنی بر توجه اتهام به متهم از سوی مقام تعقیب و شاكی خصوصی است. در حقوق كیفری ایران هرچند متنی كه به صراحت این مطلب را بیان كند، به چشم نمی خورد، لیكن: اولاً؛ با عنایت به اینكه حسب صراحت ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی كیفری «قاضی نباید كسی را احضار یا جلب كند، مگر اینكه دلایل كافی برای احضار یا جلب داشته باشد و احضار یا جلب بر حسب مورد مقدمه ضروری تحقیق از متهم است، بنابراین به طریق اولی بازجویی از متهم نیز باید مسبوق به دلایل كافی باشد.» ثانیاً؛ همان گونه كه خواهیم دید، حسب ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی كیفری تفهیم اتهام باید همراه با ذكر دلایل باشد و چون امر تفهیم اتهام نیز از تضمینات قبل از شروع اتهام است، لذا وجود دلایل كافی برای شروع به اتهام ضرورت خواهد داشت.

۲-۲- ثبت هویت متهم

در مرحله تحقیقات مقدماتی طبق مقررات نظام دادرسی كیفری قبل از هرگونه اقدام تحقیقی، هویت متهم باید دقیقاً ثبت شود. ثبت هویت متهم معمولاً در اوراق مخصوص چاپی انجام می شود. این رویه در سایر كشورها نیز اعمال می شود. در حقوق ایران نحوه ثبت هویت متهم به شرح ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسی كیفری پیش بینی شده است. این ماده مقرر می دارد: «قاضی ابتدا، هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، كوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سئوال كرده به نحوی كه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذكر می شود كه…» در تبصره «۱» ماده مزبور در ادامه موضوع ثبت مشخصات متهم آمده است: «قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می كند، محلی را كه برای اقامت خود اعلام می كند، محل قانونی اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه ای كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند. در غیر این صورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد… رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاكی یا مدعی خصوصی لازم است.»در تبصره «۲» همان ماده «تخلف ماموران ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی» قلمداد شده است.

۳-۲- تذكر به مواظبت در اظهارات

اهمیت بازجویی و آثار ناشی از آن ایجاب می كند كه متهم در پاسخ به پرسش های مقامات قضایی و انتظامی با احتیاط و حزم و دوراندیشی عمل كرده و به واسطه اظهارات نسنجیده موجبات گرفتاری خود را فراهم نكند. آگاهی متهم از این نكته بسیار اساسی و موثر در سرنوشت قضایی او است. اما اشخاص به ویژه هنگامی كه به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضایی و انتظامی حاضر می شوند، آنچنان از حالت روحی و روانی غیرعادی و نگرانی مخصوص برخوردارند كه قادر به درك جایگاه بازجویی و آثار و تبعات ناشی از آن نیستند. و چنانچه هشدارهای لازم قبل از انجام تحقیق به ایشان داده نشود، به احتمال زیاد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو و حیثیت، آزادی، مال و یا حتی جان خود می شوند. از این رو در نظام های دادرسی كیفری به منظور حمایت از حقوق دفاعی اشخاص تمهیداتی به منظور انجام بازجویی صحیح و قانونی و مطابق با موازین دادرسی منصفانه اندیشیده اند.

۴-۲- تفهیم اتهام با ذكر دلایل آن

لازمه حمایت از حق دفاع متهم در دفع یا رد اتهام روا یا ناروایی كه به او نسبت داده اند و نیز رعایت اصل برائت در این فرآیند از دادرسی، آگاهی او از موضوع اتهام و دلایل آن است. زیرا جهل نسبت به موضوع و دلایل اتهام، موجب خدشه به حقوق و آزادی های فردی و به ویژه حق دفاع و نقض اصل برائت است. طبق شق «الف» بند «۳» ماده «۱۴» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در نظام های حقوقی اتهام فرد با ذكر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی كه او بفهمد مطرح و به آگاهی وی برسد. قانون آیین دادرسی كیفری ایران مانند مقررات دادرسی كیفری سایر كشورها از قبیل آمریكا، انگلستان و لبنان حق آگاهی تفصیلی از موضوع اتهام را به صراحت برای متهم پیش بینی كرده است. ماده «۱۲۹» در مقام بیان این حق مقرر می دارد: «قاضی… موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می كند…» بیان كلمات «صریح» و «تفهیم» در ماده مذكور بیانگر آن است كه بیان اتهام با جزئیات و دلایل آن باید به گونه ای صورت گیرد كه متهم كاملاً درك نماید. به عنوان مثال اگر شخصی به عنوان معاونت در اختلاس تحت تعقیب است قاضی یا ضابط دادگستری باید ضمن تبیین مفهوم اختلاس از نظر حقوقی، عمل متهم را به عنوان یكی از مصادیق معاونت مذكور در ماده «۴۳» قانون مجازات اسلامی به همراه دلایل توجه اتهام توضیح داده و به درك كامل وی برساند.

۵-۲- حق سكوت و اعلام آن

حق سكوت متهم در پاسخگویی به پرسش های قضات و ضابطان دادگستری به هنگام بازجویی در نظام های دادرسی كیفری پذیرفته شده است. شق «ز» بند «۳» ماده «۹» میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی به حق سكوت متهم تصریح كرده است. در حقوق ایران با عنایت به قسمت اخیر ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسی كیفری كه مقرر می دارد «… چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید می شود» حق سكوت متهم در اثنای بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطین دادگستری مكلف به رعایت این حق هستند.

۶-۲- حق داشتن وكیل و اعلام آن

حق داشتن وكیل در تحقیقات مقدماتی و لزوم حضور و فعالیت قانونی وی در دفاع از حقوق موكل به ویژه در هنگام بازجویی تضمینی بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی های فردی و جلوگیری از اخلال به حق دفاع است. حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی موجب برقراری توازن و تحقق اصل تساوی سلاح ها در روند دادرسی كیفری است. زیرا حضور قضات مجرب تعقیب، شاكی خصوصی، وكیل یا وكلای او و ضابطان دادگستری در سازمان دادسرا كه به انگیزه حمایت از حقوق جامعه و زیان دیده از جرم در امر جمع آوری دلایل به ضرر متهم اشتغال دارند، مستلزم وجود حقوقدانانی فعال و برجسته در كنار متهم به منظور دفاع از حقوق قانونی وی است. حضور وكیل مدافع متهم در تحقیقات موجب جلوگیری از نابسامانی در امر تحقیق به ضرر وی و قوت قلب او است. در حقوق اسلام ذیل عنوان وكیل در خصومت (الوكیل بالخصومه) حق داشتن وكیل در كلیه دعاوی كیفری و یا مدنی به نحو اطلاق از بدو تا ختم دادرسی برای متهم و یا مدعی علیه جایز اعلام شده است. انتظار می رفت كه مقنن در تصویب قانون دادرسی كیفری مصوب سال ،۷۸ تحولات تقنینی دادرسی كیفری در راستای حمایت از حق دفاع و به ویژه حق انتخاب وكیل را مورد توجه قرار داده و علاوه بر پیش بینی حق مزبور به طوری كه در تبصره یاد شده مطرح شد،صریحاً بازپرس را مكلف به اعلام حق مزبور به متهم نماید. اما متن تبصره عیناً به عنوان ماده «۱۲۸» قانون فوق الذكر پیش بینی شد و به این ماده تبصره ای اضافه شده كه نه تنها موضوع تكلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وكیل در تحقیقات را به بوته فراموشی گذاشته است، بلكه نفس حق داشتن وكیل را با لحاظ قیودی مبهم مخدوش كرده است. تبصره ماده «۱۲۸» می گوید: «در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»بدین ترتیب قاضی می تواند با تفسیر سلیقه ای «جنبه محرمانه داشتن تحقیقات» كه در هر اتهامی می تواند مطرح باشد و وجود فسادی كه دامنه یا قلمرو آن تعریف نشده است از حضور وكیل در تحقیقات ممانعت به عمل آورد.با توجه به انتقادات موجهی كه به این تبصره شد، مقنن در بند «۳» ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۵/۲/،۸۳ مقرر كرد: «محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكی متهم را رعایت كرده و فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را برای آنان فراهم سازند.» با توجه به اینكه قانونگذار وفق مقرره مزبور در مقام بیان تعریف مجدد حق انتخاب وكیل از سوی متهمان بوده است و در عین حال قیود مذكور در تبصره ماده «۱۲۸» را مطرح نكرده و با عنایت به اصل قبح سخن لغو توسط مقنن و با توجه به لزوم تفسیر قانون كیفری به نفع متهم، می توان بر این عقیده بود كه قیود مبهم ماده «۱۲۸» نسخ شده و حق انتخاب وكیل به طور مطلق برای متهم پیش بینی شده است. اما مشاهده می شود كه مقنن دگر باره موضوع حق انتخاب وكیل توسط متهم را به فاصله حدود ۵ ماه بعد از مصوبه قانونی اخیرالذكر مورد توجه قرار داده و در بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۷/۸۳ مقرر می دارد: «به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یك از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وكیل در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احكام قضایی را به استثنای مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود، دارند.»

۳- منع تأخیر از تفهیم اتهام

چنانچه دلایل كافی مبنی بر ارتكاب جرم و توجه اتهام به شخص یا اشخاص معینی در اختیار قاضی تحقیق باشد، باید بر حسب مورد به عنوان متهم جهت تحقیق احضار یا جلب شود. اما در رویه قضایی كشورها مشاهده می شود كه بعضاً فرد مزبور را به عنوان شاهد یا مطلع احضار و یا جلب كرده و پس از اخذ سوگند اطلاعات لازم را از وی اخذ و مكتوب می نمایند و سپس در همان جلسه با عنایت به دلایل تحصیل شده و اخذ اطلاعات مزبور به عنوان متهم به وی تفهیم اتهام می كنند. این روش خدعه آمیز از مصادیق بارز اخلال در حقوق دفاعی متهمان است. زیرا اطلاعات اخذ شده از سوی شاهد یا مطلع كه به همراه اتیان سوگند بوده است، وی را در محذور اخلاقی قرار داده و چه بسا در اظهارات خود اتهامی ناخواسته مطرح كرده است. به علاوه شخص متهم به هنگام شروع به بازجویی از تضمینات لازم از جمله حق داشتن وكیل و اعلام آن در هنگام بازجویی برخوردار بوده است كه با عنایت به عنوان شاهد یا مطلع از این حقوق محروم شده است. در حقوق فرانسه تأخیر از تفهیم اتهام به شیوه مزبور مردود و ممنوع اعلام شده است و این موضوع در بسیاری از كشورها موجب ابطال تحقیقات است.در حقوق ایران منع تأخیر از تفهیم اتهام با ترفندهایی كه مورد اشاره قرار گرفت، منع نشده است و این مطلب می تواند زمینه اخلال در حقوق دفاعی متهمان را فراهم سازد.

۴- منع پرسش های القایی

از جمله اموری كه می تواند بر روحیه افراد تاثیرگذار باشد و در نظام های دادرسی كیفری ممنوع اعلام شده است، طرح سئوالات القایی است. پرسش های مطروحه باید رافع تاثیر غیرمنطقی بر عواطف و احساسات متهم باشد. اساساً طرح این گونه پرسش ها نه تنها بر روحیه افراد ضعیف النفس تاثیرگذار است و تحت تاثیر تلقین به جرم ناكرده اعتراف می نمایند، بلكه در مورد افراد عادی نیز مؤثر واقع می شود. بنابراین از طرح این گونه سئوالات به شدت در اثنای بازجویی باید اجتناب شود. در پرسش های القایی نوع سئوال به گونه ای است كه افراد را به پذیرش اتهام تحریك و سوق می دهد. مثلاً طرح این سئوال از شخص متهم به ارتكاب سرقت اتومبیل كه آیا اتومبیل ربوده شده توسط شما آبی یا قرمز بوده است، تلقینی است زیرا ناخودآگاه فرد را به پذیرش اتهام سرقت و تفكر در مورد یادآوری رنگ آن وادار می كند. سئوال صحیح این است كه آیا اتهام سرقت اتومبیل مدل… را با توجه به دلایل… قبول دارید یا خیر؟ طبق ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسی كیفری در حقوق ایران طرح سئوالات القایی ممنوع شده اما ضمانت اجرایی در متن ماده مزبور برای رعایت آن پیش بینی نشده است. اما همان طور كه قبلاً اشاره شد در قانون آیین دادرسی كیفری سابق حداقل ضمانت اجرای انتظامی برای طرح اینگونه سئوالات مقرر شده بود.

۱-۴- اكراه و اجبار

اكراه و اجبار متهم در پاسخ به پرسش ها در حین بازجویی، از مصادیق بارز تجاوز به حقوق دفاعی متهمان است. اكراه و اجبار متهمان برای اخذ اقرار از طریق اعمال شكنجه های جسمی یا روحی صورت می گیرد. شكنجه متهمان در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر به شدت ممنوع شده است. مهم ترین كنوانسیون بین المللی در این زمینه، كنوانسیون منع شكنجه و دیگر روش های موهن در اثنای تحقیقات و بازجویی مصوب ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد است. ماده «۱» كنوانسیون مزبور در تعریف شكنجه مقرر می دارد:«واژه شكنجه به هر عملی اطلاق می شود كه عمداً درد یا رنج های جانكاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینكه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود یا به اتهام عملی كه این شخص یا شخص ثالث مرتكب شده یا مظنون به ارتكاب جرم است، تنبیه گردد یا این شخص یا شخص ثالث مرعوب یا مجبور شود و یا به هر دلیل دیگری كه مبتنی بر شكلی از اشكال تبعیض باشد، منوط بر اینكه چنین درد و رنج هایی به دست كارگزار دولت یا هر شخص دیگر كه در سمت رسمی مامور دولت بوده است یا به ترغیب یا با رضای صریح یا ضمنی او تحصیل شده باشد. این واژه درد و رنج هایی را كه منحصراً از اجرای مجازات های قانونی حاصل می شود و ذاتی یا مسبب چنین مجازات هایی است دربرنمی گیرد.»اصل «۳۸» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام منع اعمال شكنجه متهم در اثنای بازجویی می گوید: «هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»

۲-۴- منع كاربرد روش های علمی مخل حق دفاع

بند «۱۰» ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی مقرر می دارد: «تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با كسانی كه ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.»همان طور كه ملاحظه می شود، ماده مزبور استفاده از اصول و شیوه های علمی قانونی را به هنگام بازجویی مجاز شمرده است. اما مفهوم شیوه های علمی و مصادیق آنها توسط قانونگذار به منظور حقوق دفاعی متهمان مشخص نشده است. از آن جهت كه ممكن است برخی تصور كنند همه شیوه های علمی به هنگام بازجویی از متهمان مجاز و قابل استفاده است، تبیین این نكته ضروری است كه وفق اصول دادرسی منصفانه آن دسته از شیوه های علمی كه به حقوق دفاع لطمه وارد می كند، در هنگام بازجویی از متهمان منع شده است.

 جمع اوری کننده. هادی کاویانمهرلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,هادی کاویانمهر ,
بازدید : 14
[ 22 / 08 / 1396 ] [ 17 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

ممنوع المعامله به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که توسط مقامات قضایی به نحوی از انحاء از تصرف در اموال خود منع گردیده است.

 

مقامات قضایی : شامل محاکم صالح دادگستری اعم از دادگاه های عمومی ، حقوقی ، کیفری و انقلاب نظامی ، خانواده و نیز روحانیت می باشد.

تصرف : منظور اعمال حقوق ناقله و تصرفات مادی شخص ممنوع المعامله می باشد.

بنابراین ممنوع المعامله نوعی محجور تلقی می شود که البته در بعضی موارد حجر وی مطلق نمی باشد.

مثلاً ممکن است شخصی در خصوص تصرف دربخشی از اموال خود منع شده باشد نه تنها اموال یا ممکن است ممنوعیت وی مدت زمان محدودی را در بر گیرد.

کیفیت تصرف : عبارت ممنوع المعاملگی غالباً به منع انتقال و واگذاری است ولی رویه موجود این منع را شامل تملک شخص ممنوع نیز میداند یعنی صلاحیت خریداری ملک یا تملکات از هر نوعی نیز سلب می گردد.

قائم مقام ممنوع المعامله : ممنوع المعامله در تعریف عام شامل اشخاص صغیر ، اعم از ممیز و غیر ممیز ، غیر رشید ، مجنون و سفیه می گردد منتها حجر این اشخاص قانونی می باشد یعنی قانون منع معامله ایشان را تصریح نموده هرچند در بعضی موارد جهت اثبات حجر نیاز به حکم قضایی میباشد مثلا در خصوص مجنون و اشخاص غیررشید ولی در مورد صغیرغیر ممیز اصل ممنوعیت وی از تملیک و تملک است .

اشخاص ممنوع المعامله در تعریف ما شامل اشخاصی ست که الزاماً  اوصاف شخص فوق را ندارند ولی توسط محکمه صالح از تصرف در دارایی های خود منع گردیده اند .

 

مقررات موجود در خصوص ممنوع المعاملگی:

ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاک  بند ۱۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی  بند ۱۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی کد ۴۸۹ مجموعه بخشنا مه های ثبتی کد ۵۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی ردیف ۱۰۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی کد ۵۲۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی بخشنامه ۹۴۸۱/۳۴/۳/۱ کانون سر دفتران و دفتر یاران

 

چند نکته :

 • ممنوع المعاملگی ناشی از حکم قضایی صرفاً منصرف به نقل و انتقال است ولی دفاتر اسناد رسمی از تنظیم هرگونه سند مشخص ممنوع المعامله منع شده اند.
 • شخص ممنوع المعامله می تواند قبول وکالت رسمی نماید ولی از اعطاء وکالت رسمی منع گردیده است.
 • پیشنهاد می شود قبل از هرگونه معامله با اشخاص از وضعیت حقوقی آنها در خصوص ممنوع المعاملگی از طریق دفاتر اسناد رسمی مطلع شوید.

 

متداول ترین سئوالات مطرح شده در مورد ممنوع المعامله :

۱.چگونه می توان از ممنوع المعامله بودن يک شخص اطلاع پیدا کرد؟

پاسخ: از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضائي دادستاني کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک می توان جهت استعلام نسبت به وضعيت ممنوع المعامله بودن افراد اطلاع پیدا کرد.

 

 1. اگر فروشنده با فردی که می دانسته ممنوع المعامله است معامله کند مجازات خواهد شد ؟

پاسخ: مجازاتی برای ایشان منظور نخواهد شد ولی معامله غیر نافذ می باشد.

 

مدارکی که مراجعه کنندگان در مورد اطلاع از ممنوع المعاملگی نیاز به ارائه دارند :

۱.مدارک شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملی

 1. استعلام در مورد ممنوع المعامله بودن افراد از مراجع ذیصلاح و سایر ادله مورد نیاز


لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 13
[ 22 / 08 / 1396 ] [ 17 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

موانع مسئوليت كيفری در بسياری از كتب حقوقی به دو بخش تقسيم می‌شود: عوامل موجهه جرم (اسباب اباحه) و عوامل رافع مسئوليت كيفری.

مورد اول كه موضوع این بحث است، از علل عينی يا خارجی هستند كه مانع مسئوليت كيفری و مدنی خواهند بود. علل عینی به این معناست که «شخص» مرتکب عمل، موضوع قانون‌گذاری نیست. بلکه هر کس با هر ویژگی شخصی‌ای مرتکب آن شود عملش مباح خواهد بود. علل عینی در مقابل علل شخصی قرار می‌گیرند.

مورد دوم به شخص بزهكار مرتبط می‌شود و آن را علل شخصی می‌خوانند. یک نمونه از علل شخصی «صغر» است كه در يادداشت ديگری به آنها خواهيم پرداخت.

عوامل موجهه جرم به كيفياتی می‌گويند كه به موجب قانون، جرم را مباح می‌كنند؛ اين عوامل به فعل مرتكب و نه به شخص او مرتبط است، در نتيجه شريك و معاون جرم هم معاف از مجازات خواهند بود. برعكس عوامل رافع مسئوليت كه معاون و شريك را معاف نخواهند كرد. در ادامه‌ی این مقاله به بررسی عواملی می‌پردازیم که باعث موجه شدن جرم می‌شوند.

چهار عوامل موجهه جرم

 • امر آمر قانوني
 • دفاع مشروع
 • ضرورت
 • رضايت مجنی علیه دربرخی موارد

  طبق قانون مجازات اسلامي:

   

  الف. در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه‌ی قانون باشد.

  ب. در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

  پ. در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

  ت. اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

  ث. عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

  ج. هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

 •  

  امر آمر قانونی

  در اينجا گاه خود قانون به صورت خاص جرم را مباح می‌داند. مانند افشای اسرار بيمار، در «قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار» که در حالت عادی افشای اسرار بیمار غیر قانونی است.

  گاه اگر شخصی به صورت قانونی به مأمور دستوری بدهد و آن عمل جرم باشد، مباح می‌شود.

  در بعضی مواقع نيز لازم است برای اجرای قانون اهم جرمی را مرتكب شد كه آن هم خاصيت جرم بودن خود را از دست خواهد داد. برای مثال تخريب جايی برای نجات جان انسان؛‌ که تخریب مستوجب کیفر نخواهد بود.

  طبق قانون:

  «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان، تابع مقررات مربوطه است.»

  همچنین:

  «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده‌ی بیت‌المال است. تبصره – هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه‌ی ممنوعه‌ی نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

  دفاع مشروع

   

  در اينجا نيز با رعايت موارد قانونی ممكن است حتی قتلی رخ بدهد اما به واسطه‌ی تصريح قانون‌گذار اين عمل هيچ‌گونه مجازاتی نخواهد داشت.

  اهميت اين موضوع به دليل پيشگيری از نتايج زيان‌بارتری است كه اگر مجنی‌عليه اقدامی نكند، جانی پيش دستی خواهد كرد و به طور مثال او را به قتل خواهد رساند.

  در دفاع مشروع بايد تمام شرايط باهم جمع باشند تا عمل مباح شود.

  تنها در مورد دفاع در برابر تهاجم ديوانه، ديه از بيت‌المال پرداخت می‌شود و در ديگر موارد ديه نیز ساقط است.

  طبق قانون:

  «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری بشود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

  الف. رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

  ب. دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

  پ. خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

  ت. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله‌ی آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

  تبصره‌ ۱. دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده‌ی دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

  تبصره ۲. هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده‌ی مهاجم است.

  تبصره ۳. در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

  لازم به ذکر است که «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه‌ی خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.»

  ضرورت

  اصطلاح معروف «الضَّرورات توبيحُ المَحظورات» ناظر به همين عنوان است. كه در شرايط به خصوصی شخص برای حفظ جان يا مال خود و يا ديگری در شرايط ضروری مرتكب جرمی می‌شود اما مستحق كيفر نيست. مثلا خوردن گوشت مردار برای كسی كه ناچار از گرسنگی است. یا خوردن مشروب برای کسی که در حال تلف شدن از تشنگی است.

  در قانون مجازات اسلامی:

  «هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماري به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.»

  شخص مضطر برابر با شخص مجبور نيست.

  در حالت اثبات اجبار، فرد اختيار و انتخاب خود را از دست می‌دهد، اما در حالت اضطرار شخص با توجه به شرايطی كه در آن حضور دارد انتخابی را می‌كند كه اگر مطابق با شرايط قانونی باشد، كيفر نخواهد شد.

  شايد در اينجا بتوان اضطرار و ضرورت را در يك جايگاه دانست كه باهم تفاوت اندكی دارند. هرچند برخی حقوقدانان اين دو را کاملا جدا از يكديگر در نظر می‌گيرند و منشاءِ اضطرار را درونی ولی منشاءِ ضرورت را بيرونی می‌دانند.

  اضطرار طبق قانون:

  «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.»

  رضايت

  به معنای نوعی اجازه‌ی مجنی‌عليه است. در قانون برخی کشورها «اتانازی» يا مرگ آرام كه به خواست خود بيمار برای رهايی از درد انجام می‌شود، تصویب شده است که ناظر به همین مورد است. که البته مورد پذیرش قانون ما نیست.

  در قانون:

  «در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیاي دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ی قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود.»

  همین‌طور:

  «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

  تبصره ۱. در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد.

  تبصره ۲. ولیِ بیمار اعم از ولیِ خاص است مانند پدر و ولیِ عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولیِ خاص، رئیس قوه‌ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.»

  به طور كلی طبق قانون، رضايت، در مورد عمل جراحی و عمليات ورزشی مشروع است.

 •  

   


لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 27
[ 19 / 08 / 1396 ] [ 16 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

  چکیده                                       

تشکراز دوست گرامی آقای امیر شریفی خضارتی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

ضرورت و اضطرار دو اصطلاحی است که در حوزه‌ی حقوق کیفری مورد توجه قرار گرفته‌اند. برخی این دو حالت را مشابه تلقی نموده‌اند و برخی بین این دو قائل به اختلاف و تفکیک می‌باشند. این دو واژه در فقه امامیه و حقوق جزای ایران در یک معنا به کاربرده شده است مبانی اضطرار در فقه شیعی در کتاب، سنت نهفته است و بر آن ادعای اجماع نیز شده است و بالاخره عقل نیز به عنوان یکی از منابع حقوق اسلامی به کیفر بزهکار مضطر فایده‌ای متصور نمی‌بیند. قانون مجازات اسلامی در ماده 55 به ضرورت اشاره کرده و عبارت مجازات نخواهد شد. در این ماده این تعبیر غالب حقوقدانان را که اضطرار از علل موجهه‌ی جرم محسوب می‌شود، با شبهه مواجه کرده است. در حقوق جزای سایر کشورها از جمله فرانسه و ایتالیا ضرورت به عنوان عامل موجهه‌ی جرم مورد پذیرش قرار گرفته است. به نظر می‌رسد نظر آن دسته از حقوقدانانی که معتقد به تفکیک ضرورت از اضطرار هستند متقن‌تر است زیر ضرورت از عوامل موجهه‌ی جرم است در حالی که اضطرار از جهات شخصی است که علل رافع مسئولیت کیفر می‌باشد. ضرورت برخاسته از علل بیرونی مانند سیل، زلزله و … است اما اضطرار بر عوامل درونی مرتکب مانند گرسنگی و تشنگی استوار است.

کلید واژه: اضطرار، ضرورت، حقوق جزا، حقوق طبیعی، حقوق اسلامی

×درآمد

اضطرار در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا از زمره عوامل موجهه‌ی جرم ( علل عینی عدم مسئولیت کیفری ) محسوب می‌شود. علی رغم این‌که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، اما معمولاً آن‌ها را در یک معنی به کار برده‌اند. از نظر لغوی اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی از موارد اباحه‌ی محرمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لاتقیه فی الدماء) و معمولاً  با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین این دو را یکی دانسته‌اند. (نوربها، 1382،ص306) البته عده کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده‌اند. به این ترتیب که ضرورت را یک وضعیت بیرونی و خارجی دانسته‌اند که جزء‌علل موجهه‌ی جرم قلمداد کرده‌اند. اما اضطرار را یک وضعیت درونی و روانی دانسته و آن را جزءعلل رافع مسئولیت کیفری یعنی علل شخصی است. ماهیت اضطرار یا ضرورت در حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد بررسی قرار گیرد.

 

×تعریف حالت ضرورت یا اضطرار

 حالت ضرورت وقتی ایجاد می‌شود که شخص در معرض خطری شدید قرار ‌گیرد که امکان دارد به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، به خاطر این‌که خود از این خطر رهایی‌ یابد و یا ديگری را از آن نجات دهد. (اردبیلی 1379، ج1، ص174) بنابراين اضطرار، وضعيتی است كه انسان براي حفظ جان، مال، حق خود يا ديگري ناچار از ‌‌ارتکاب جرم شود. به عبارت دیگر، وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر گردد، اول اطاعت از دستور قانون‌گذار و رویارویی با خطر وتحمل ضرری هنگفت و دوم آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگری و سرانجام ارتکاب جرم. (علی آبادی، 1353، ج1، ص215) مختصر اينكه حالت ضرورت يا اضطرار عبارت از پيش آمدن وضعي است كه نگهداري حق يا مالي ملازمه با آسيب رسانيدن به غير و در نتيجه ارتكاب جرم دارد. (افراسیابی، 1374، ج1، ص255) ذكر چند مثال مطلب را روشن می‌کند. فردی بیکار و گرسنه برای نجات فرزندانش از گرسنگی سرقت می‌کند؛ یا پزشکی برای نجات جان مادر، جنین وی را سقط می‌نماید؛ مثال بارز و کلاسیک اضطرار حالتی است که افرادی در اثر سقوط هواپیما یا غرق شدن کشتی، در مکان دور افتاده‌ای بدون آب و غذا می‌مانند و به جهت اضطرار از گوشت یکی از همراهان خود (که فوت کرده یا او را کشته‌اند ) تغذیه می‌کنند. مثال دیگر اشخاصی بدون سر پناه هستند که مبادرت به تصرف عدوانی آپارتمان‌های خالی از سکنه می‌نمایند. (همان جا)

×ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای اسلام

در حقوق اسلام ضرورت و اضطرار غالباً یکی دانسته شده و در یک معنی به کار می‌روند. حقوق اسلام به اضطرار توجه دارد و هر چند که اعمال حقوقی (مثل بیع) را که براساس اضطرار واقع گردیده‌اند، صحیح می‌داند اما در اعمال غیر شرعی (مثل جرایمی که به علت اضطرار ارتکاب یافته‌اند) مسئولیتی متوجه مرتکب نمی‌کند و به عنوان مثال فردی را که ناچار به خوردن گوشت خوک یا مردار یا مسکر یا خون یا شراب شده است، گناهکار نمی‌داند.

در حقوق اسلام اضطرار به این معنی است که انسان خود را در فشار و تنگنایی بیابد که برای رهایی از آن، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد و برای نجات از این گرفتاری، ضرورت و عقل به انجام دادن آن عمل حکم کند، بدون آن‌که دیگری او را به این عمل وادار کرده باشد. مثلاً انسان ناگزیر باشد که بدهی‌های خودرا بپردازد یا هزینه زندگی خانواده خود را تأمین کند یا فرزند بیمار خودرا برای درمان به بیمارستان ببرد و در همه این موارد به دلیل تنگ‌دستی، ناچار شود که اتومبیل خود را بفروشد. (فیض،1381،ص335)بنابراين در حقوق اسلام اضطرار و ضرورت در مباحث حقوقی و کیفری وجود دارد. در فقه جزایی اضطرار موجب زوال حکم شرعي است. بنابراين هر گاه تبعيت از حکم قانون‌گذار ضرری هنگفت متوجه مکلف کند، وجوب آن برداشته می‌شود. آیات و روایات مختلف بر این نکته تأکید دارند که ارتکاب عمل حرام از روی  اضطرار و ناچاری موجب مسئولیت مرتکب نمي‌گردد.

مبانی حالت اضطرار یا ضرورت در فقه اسلامی را باید در ادله‌ی استنباط احکام شرعی یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل جستجو کرد.

1- کتاب

در قرآن کریم، آیات متعددی در مورد حالت اضطرار وجود دارد. مثلاً در آیه 173 سوره بقره آمده است: همانا خداوند حرام گردانیده است بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و هر ذبیحه‌اي را که به نام غیر خدا کشته باشند ؛ پس هر کسی که به خوردن آن‌ها مضطر و ناچار شود بی آن‌که قصد تجاوز و تعدّی از حکم خدا را داشته باشد (یعنی باید بدون تمایل و به قدر ضرورت مصرف کند ) گناهی بر او نخواهد بود که خدا آمرزنده مهربان است.

همچنین در آیه 145 سوره انعام آمده است: يعني‌: بگو اي پيامبر، در احكامي كه به من وحي شده است من چيزي را كه براي خورندگان طعام حرام باشد نمی‌یابم جزء آن‌که میته باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک که پلید است و یا حیوانی که بدون ذکر نام خدا از روی فسق ذبح کنند و در همین‌ها که حرام است نیز هرگاه کسی به خوردن آن‌ها مضطر گردید، در صورتی که از روی ستم و از راه تعدی و تجاوز از فرمان خدا نباشد و به قدر ضرورت مصرف کند، باز خدا خواهد بخشید که همانا خدای تو بخشنده و مهربان است.

 این حکم قرآن در آیات متعدد دیگری از جمله آیه 3 سوره مائده و آيه 119 سوره انعام هم مورد تصریح قرار گرفته است. در این دو آیه نیز، شخص مضطری که در مخمصه قرار گرفته و بدون تمایل به معصیت و از روی ناچاری از خوردنی‌های حرام و گوشت میته استفاده کرده باشد، مشمول عفو و آمرزش خداوند قرار گرفته است. همچنين حالت ضرورت يا اضطرار در آيات 6 و10 سوره مائده وآيه 287 سوره بقره مورد تصريح قرارگرفته است.

2- سنّت

یکی از دلایل مهم عدم مسئولیت کیفری شخص مضطر، حدیث معروف «رفع» است که منقول از پیامبر (ص) می‌باشد. پیامبر (ص) فرمود: از امت من از نه چیز مواخذه برداشته شد: خطا و فراموشی و آن‌چه به آن اکراه شده‌اند و آن‌چه نمی‌دانند و آن‌چه از طاقتشان خارج است و آن‌چه که به آن ناچار و مضطر شده‌اند و…(آقایی، 1381، صص147-146)

حديث فوق به طور مطلق هر مضطري را از مواخذه مبري دانسته است، اما احاديثي نيز وجود دارد كه به طور اخص و موردي، ضرورت یا اضطرار را سبب رفع مسئولیت گناهکار دانسته‌است.

از رسول خدا (ص) نقل شده است كه «‌وقتي زنان مدينه براي بيعت با او حاضر شدند، حضرت فرمود: به شرطي با شما بيعت مي‌كنم كه با مردان نامحرم سخن مگوييد، مگر به قدر ضررورت.» (علامه نوری طبرسی، بی‌تا، ج14، ص272)

 در سنّت فعلی نیز به همین ترتیب بوده است و حالت ضرورت یا اضطرار باعث سلب مسئولیت گناهکار بوده است، چنان‌که فاضل مقداد سیوری (متوفی 826 هـ..ق) در کتاب «کنز العِرفان فی فِقه القُرآن» می نویسد:« زنی نزد خلیفه دوم آمد و گفت: زنا کرده‌ام، حدّ خدا را بر من اقامه کنید. عمر دستور داد او را رجم کنند. حضرت علی (ع) در آن‌جا حاضر بودند و خلیفه را گفتند: از زن سؤال شود كه چگونه مرتكب زنا شده است. زن ماجرا را چنین نقل کرد: من در دشت بودم که تشنگی بی‌تابم کرد. خیمه‌های از دور نمایان شد. چون به آن نزدیک شدم، اعرابی دیدم و از وی آب خواستم. اعرابی از دادن آب امتناع کرد، مگر آن‌که با من در آمیزد، من برگشتم‌، ولی تشنگی هر لحظه مرا بي تاب تر می‌کرد تا این‌که چشمانم تیره و تار شد و دیگر چیزی نمي‌دیدم از این رو متوقف شدم. اعرابی به من رسید و مرا سیراب کرد و با من درآمیخت. حضرت علی (ع) نیز فرمود: همین است که درباره آن خدای تعالی فرموده است: فَمَن اضطرّ غیر باغٍ ولاعادٍ فَلا اِثمُ عَليه. این زن هم نه عادی است و نه باغی، او را آزاد کنید.» (فیض، همان، ص 337)

 

3- اجماع

در اغلب کتب فقهی بحث حالت ضرورت یا اضطرار در کتاب « اطعمه و اشربه» به تفصیل بیان شده است. امام‌خمینی ‌(ره ) در جلد دوم «تحریر الوسیله» در باب « الاطعمه والاشربه» در مسأله 30 پس از ذکر آن‌چه برای انسان حرام بوده و در حال اضطرار و ضرورت مباح می‌شود، مي‌فرمایند: «تمام محرمات مذکور مباح می‌شوند در حال اضطرار به آن‌ها، یا این‌که حفظ جان و سدّ رمقش برخوردن آن متوقف است یا با ترک آن.» ایشان همچنین در مساله 32 و 33 همین کتاب می‌فرمایند: «در هر موردی که حفظ نفس به ارتکاب حرام توقف داشته باشد، ارتکاب آن واجب است. پس در چنین حالی، اجتناب از آن جایز نیست. پس اگر عطش پیدا کند که بر خودش خوف یابد، خوردن شراب، جایز و بلکه واجب است و همچنین است اگر به غیر شراب از محرّمات اضطرار پیدا کند. اگر به حرامی اضطرار پیدا کند باید بر مقدار ضرورت اکتفا نماید و زیاده برآن جایز نیست. پس اگر ضرورت اقتضاء کند که شراب بیاشامد یا میته بخورد تا خوف بر خود را دفع نماید، باید به همان اکتفا کند و زیاده از آن برایش جایز نیست.»

 به اين ترتيب بايد گفت كه فقها ضمن بحث از قاعده فقهي «الضَّرورات تُبيح المحظورات» (ضرورت‌ها منعیّات را مباح می‌کند،) مصادیق مختلفی از حالت‌های اضطرار را بیان داشته و از جمله تأکید کرده‌اند که خوردن مردار در حالت ضرورت ( یعنی برای جلوگیری از مرگ) نه تنها جايز است ، بلكه واجب می‌باشد و یا این‌که اگر کسی از شدّت عطش برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بنوشد، مستوجب حد شرب خمر (یعنی هشتاد ضربه تازیانه)  نخواهد بود. (شهید ثانی، 1384، ص617)

محمد بن ادريس شافعي (متوفي204هـ .ق)که پیشوای مذهب شافعی است مباح می‌داند که شخص مضطر در حالت ضرورت پاره‌ای از بدن خودش را برای خوردن جدا نماید به شرط این‌که در این صورت گمان به بهبودی خویش داشته باشد. (عوده،1373،ج2،ص57)

بحث ضرورت یا اضطرار را بخش نکاح کتب فقهی نیز مطرح شده ‌است.

علامه حلّي (متوفي 726 هـ..ق)در كتاب «تذكره الفقها» مي‌نويسد: «نظر مرد به زن یا به واسطه حاجت و ضرورت است (مانند کسی که قصد خواستگاری دارد ) یا حاجت و ضرورتی در کار نیست. اگر حاجت و ضرورت در کار نیست، نظر به غیر وجه و کفین جایز نیست.» (مطهری، بی‌تا، ص242)

رابطه‌اي كه بين بيمار زن و پزشك مرد برقرار مي‌گردد نيز تنها در قالب ضرورت يا اضطرار قابل توجيه است موضوع اشاره کرده‌اند که «دکتر محرم نیست لذا در غیر مقام اضطرار هر چند برای معالجه، نمی‌تواند به بدن نامحرم نگاه کند.» (معصومی، 1384، صص49 و48، 158،153)

از ديگر قواعد فقهي مربوط به ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي اسلام قاعده :«الضَّرورات مِقْدَرهُ بقدرها»  می‌باشد. یعنی در موارد ناچاری و ضرورت باید به ‌اندازه رفع نیاز از آن‌چه که ممنوع است، استفاده شود؛پس بيش از مقدار ضرورت جايز نيست. همچنين قاعده: «المُضطر الي اِرتكاب اَحد المَخطورین يَرتکب اَقلّهما باساً» نيز از جمله قواعد فقهی مربوط به حالت ضرورت یا اضطرار مي‌باشد که بر اساس آن کسی که مضطر به ارتکاب یکی از محظورین است، باید آن را که محظورین کمتراست مرتکب شود. (علی احمدی، بی‌تا، صص23-16)

4- عقل

 توجیه اضطرار یا ضرورت از نظر عقل چنین است که منطقاً کیفر بزهکاری که به حکم ضرورت جرم را انجام داده است بی‌فایده است، زیرا هیچ یک از اهداف مجازات از قبیل اصطلاح مجرم و پیشگیری از تکرار جرم را برآورده نمی‌کند. مرتکب جرم ضروری به ناچار به ارتکاب جرم دست زده و تنبیه او بی فایده است. به علاوه مسأله تکرار جرم نیز برای او مطرح نیست، زیرا وجود حالت ضرورت موجب ارتکاب بزه شده است نه کشش‌های مجرمانه یا نفع پرستی یا عوامل جرم‌زای دیگر. لذا جامعه از کیفر چنین بزهکاری نفعی نمی‌برد. مضافاً این‌که، اجتماع که خود غالباً از اصل توجه به ارزش‌های عالی پیروی می‌کند نمی‌تواند در مورد مرتکب جرم ضروری از این اصل عدول کند، زیرا اگر تنبیه برای این است که اجتماع از عواقب ناخوشایند اعمال انجام شده توسط یکی از اعضای خود آگاه و متنبه شود، در مورد جرم ضروری هر یک از افراد اجتماع که احتمالاً ممکن است در شرایط انجام آن جرم قرار گیرند نمی‌توانند عمل مرتکب جرم را ناخوشایند تلقی کنند و برای او در خواست مجازات نمایند. (نوربها، همان، ص308)

به اين ترتيب مشاهده مي‌شودكه درحقوق جزای اسلام  اضطرار یا ضرورت، ارتکاب جرم و گناه را که حرام و منکر شناخته شده است، مباح و جایز کرده و در برخی از موارد نیز واجب می‌گرداند. البته اضطرار یا ضرورت در حقوق اسلام باید شرایطی را دارا باشد که مورد قبول واقع شود از جمله این‌که:دفع ضرورت به مقدار لازم انجام گيرد و از اندازه لازم و متعارف تجاوز نکند، ضرورت تحقق یافته باشد نه این‌که انتظار یا احتمال وقوع آن برود و فعل مجرمانه نيز در مقطع ضرورت و ناچاری ارتکاب شده باشد، ضرورت تام و اجبارآور باشد و برای دفع آن وسیله‌ای جزء ارتکاب جرم یا گناه وجود نداشته باشد، ستم و تعدّی سبب اضطرار نشده باشد، انجام فعل مجرمانه در حال اضطرار به قصد گناه یا با سوء نیت نباشد.

×ضرورت يا اضطرار از نظر تاريخي

در حقوق روم و ژرمنی و حقوق مذهبی مجرمی را که ضرورتاً فعل مجرمانه­ای را انجام داده است، مجازات نمي‌كردند و حالت ضرورت همیشه علتی برای عدم مجازات بوده است.

در حقوق روم، عدم کیفر مرتکب جرم ضروری بر اساس فقدان قصد مجرمانه بوده است. در حقوق ژرمن و حقوق کلیسا عدم مجازات جرم ضروری بر اصل تعاون بین افراد استوار بوده است. قوانین ژرمن به مسافر اجازه می داد که خوراكِ مرکبِ کوفته خودرا ضبط و تصرف کند.34

در حقوق روم و حقوق ژرمن براساس ضرب المثل «ضرورت قانون نمي‌شناسد.»[4] حالت ضرورت مترادف با اضطرار و از عوامل رافع مسئولیت کیفری تلقی می‌شد. (گلدوزیان، همان، ص39) طبق قانون کلیسا که در قرون وسطی بر اروپا حاکم بود، سارق مواد غذایی در موارد قحطی از مجازات معاف بود. در قرون وسطی در موقع بروز قحطی، سرقت اضطراری که در حین تحمل رنج و گرسنگی ارتکاب می‌یابد قابل مجازات نبود. بنابراین کلیسا نیز قبول کرده بود که در هنگام بدبختی و فلاکتهای بزرگ مانند قحطی، «خوردن از گندم دیگران برای نمردن و بردن از هیزم دیگران برای هلاک نشدن از سرما» مشروع است. (نوربها، همان، ص309)

عدم مجازات سرقت ضروری در قرون هفدهم و هجدهم به وسیله حقوقدانانی همچون «گروسیوس »، «مویار دو وگلان» و «ژان ژاک روسو»تایید شده بود.( همان جا)به اين ترتيب علماي حقوق جزا در توجیه عدم مجازات سرقت اضطراری می‌گفتند: در زمان بروز خطر، کلیه اموال مشترک می‌شوند. به علاوه چنین فرض می‌شد که مالک هیچ‌گاه میل ندارد که همنوع او از گرسنگی فوت شود.( شامبیاتی، 1380، ج1، ص357)قابل ذكر است كه در ماده 34 قانون حمورابي (كه قديمي‌ترين قانون نوشته‌اي است كه اكنون در دست بشر است و به امر حمورابی پادشاه سامی اهل بابل 1700 سال پیش از میلاد مسیح بر روی استوان‌های به ارتفاع 25/2 متر و مشتمل بر 250 ماده تدوین شده است ) آمده است: «اگر زن شوهرداری گرفتار و مضطر گردد و آذوقه‌ای در خانه برای سدّ جوع نداشته باشد و به خاطر آن به مردی بیگانه پناه آورد، قابل مجازات نیست.» (نوربها، همان، صص309)

×ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي تطبيقي

در قانون جزاي 1810 فرانسه حالت اضطرار شناسایی نشده بود. تنها، موادی اختصاصی در مورد حالت ضرورت وجود داشت. به عنوان مثال می‌توان در مجموعه جزایی مواردی را پیدا کرد که چنان‌چه افراد بدون ضرورت حیوانات اهلی را بکشند یا سدّ معبر کنند، مجازات می‌شوند. بنابراین کشتن حیوانات یا سّد معبر در حالت ضرورت کیفر ندارد. (پیشین، ص310)

همچنين در قانون17 ژانویه 1975 (قانون بهداشت عمومی) ماده 1-161 آمده بود که سقط جنین، در صورتی که به خاطر حفظ حیات مادر باشد و دو پزشک مشاور کتباً و به یک صورت آن را تأیید کرده باشند، از نظر قانونی بلامانع است. (صانعی،1371،ج1،ص221)

به هر حال در حقوق فرانسه علی رغم عدم صراحت در قانون جزا، تأسیس حقوقی «حالت ضرورت» در دکترین مورد قبول واقع شده و آراء متعددی در این زمینه صادر شده است. اما متعاقباً با تصویب ماده 7-122 قانون اصلاح مقررات عمومی قانون جزای فرانسه مصوب 1992 كه از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است، حالت ضرورت در قانون پیش‌بینی شد. این ماده مقرر می‌دارد: «شخصي كه در مقابل يك خطر كنوني يا قريب الوقوع كه خود او، ديگري یا مالی را تهدید کند مبادرت به آن‌جام عملی ضروری برای محافظت شخص یا مال نماید، جزائاً مسؤول نیست مگر این‌که بین وسایل به کار گرفته شده و شدّت تهدید عدم تناسب باشد». بنابراین در حقوق فرانسه، کسی که در ضمن مواجهه با یک خطر بالفعل یا مهم که جان یا مال او يا ديگري را تهدید می‌کند، مرتکب عملی شود که ضرورت حفظ جان یا مال اقتضای آن را دارد، در صورت وجود تناسب بین وسائل به کار گرفته شده و شدّت و وخامت تهدید، از مسئولیت کیفری مبری است. (گلدوزیان، همان، ص39)

تأسيس حقوقي حالت ضرروت در حقوق فرانسه به صدور آراء متعدد و متنوعی منجر شده است که در آن‌ها حتی به حفظ اشخاص دیگر از خطر امور ضد اخلاقی نیز توجه شده است. نمونه‌ای از آن به شرح زیر است: مردی پس از طلاق همسر خود در حالی‌که حضانت فرزند مشترک دختر به مادر واگذار شده بود متوجه می‌شود همسر سابقش دو مرد اجنبی را برای انجام مقاصد غیر اخلاقی در حضور دختر، به منزل برده است. مرد به قصد بیرون راندن افراد مذکور، داخل محل مسکونی همسر سابق خود می‌گردد. بدون تردید این مرد مرتکب جرم هتک حرمت منزل (موضوع ماده 184 قانون جزای فرانسه ) شده است، زیرا صدور حکم عدم سازش، شوهر را از رفتن به اقامتگاه همسر ممنوع می‌سازد، اما چون اقدام پدر در هتک حرمت منزل به منظور نجات دخترش از یک خطر مهم و قریب الوقوع غیر اخلاقي بوده است، لذا مرتکب جرمی نشده است. (پیشین، ص41)

در حقوق جزاي ايتاليا مقررات صریحی در مورد حالت ضرورت پیش‌بینی شده است. ماده 54 قانون جزای این کشور تحت عنوان «حالت ضرورت » چنین مقرر داشته است: «كسي كه به خاطر نجات خود يا ديگري از خطر صدمه‌ی شديد جسماني، اضطراراً مرتکب جرم ‌شود، قابل مجازات نیست به شرط این‌که خطر قریب الوقوع باشد و شخصاً و تعبداً توسط جرم به وجود نیامده باشد و به ترتیب دیگری نیز نتوان از آن اجتناب کرد. این حکم در‌باره کسی که وظیفه‌ی خاص قانونی در قبول خطر دارد، مجری نخواهد بود.» به اين ترتيب  قانون جزای ایتالیا همان شرایطی را که برای تحقق دفاع مشروع لازم است، حالت اضطرار نیز لازم می‌داند. عبارت انتهای ماده ناظر بر افرادی مثل مأموران آتش نشانی یا غریق نجات است که نمی‌توانند در هنگامی که مشغول انجام وظایف قانونی هستند، به استناد حالت ضرورت، مرتکب جرم شوند و از مجازات معاف باشند. (صانعی، همان، ص 230)

در حقوق جزاي شوروي سابق «ضرورت شديد» از عوامل موجهه‌ی جرم بود، ولي مانند «دفاع ضروري» دامنه‌ی شمول آن وسيع‌تر از حكمي بود كه در كشورهاي حقوق مدون وکامن‌‌لا وجود داشت. مطابق تعریف قانون جزای این کشور حالت ضرورت شدید به موقعیتی گفته می‌شود که شخص به خاطر جلوگیری از خطری که منافع دولت شوروی، منافع جامعه، منافع شخص یا سایر افراد را تهدید می‌کند، مجبور به قربانی کردن بعضی منافع گردد. برای آن‌که ضرورت شدید مصداق پیدا کند و مرتکب عمل مجرمانه از مجازات معاف گردد، چند شرط لازم است که عبارتند از: خطر واقعی و قریب الوقوع باشد، جلوگیری از خطر به ترتیب دیگری جزء ارتکاب عمل مجرمانه ممکن نباشد و خسارات وارده از خساراتی که جلوی آن گرفته می‌شود، کمتر باشد. (پیشین، صص232-231) در حقوق انگليس و آمريكا قاعده‌ی ضرورت در شرایط خاصی پذیرفته شده است اما حوزه‌ی شمول آن به طور دقیق مشخص نیست و بنابر‌این حد اجرای قاعده ضرورت در حقوق این دو کشور مشخص نشده است. در یک دعوای جزایی معروف، سه نفر ملاح که پس از تحمل چندین روز گرسنگی مداوم برای رفع گرسنگي خود تصمیم به کشتن پسر بچه‌ای که متصدّی نظافت کشتی بود، گرفتند و تصمیم خود را اجرا کردند، از سوی دادگاه به مجازات اعدام محکوم شدند. از طرف دیگر درباره یک موقعیت فرضی که دو نفر ملاح در دریا در حال غرق شدن هستند و بعد به تخته‌ای مي‌رسند که قدرت تحمل هر دو ر‌ا نداشته و یکی از آن‌ها به خاطر حفظ حیات خود دیگری را کنار می‌زند و این امر باعث مرگ شخص اخیر می‌گردد، محاکم و حقوقدانان نظر داده‌اند که حالت ضرورت مصداق پیدا کرده و نمی‌توان ملاحی را که باعث مرگ دیگری شده است، مجازات کرد. برخی از حقوقدانان نیز سعی کرده‌اند بین این دو نظر متناقض، تلفیقی به وجود آورند به طوری‌که قتل اول را کاری مذموم و قتل دوم را امری اخلاقی قلمداد کرده‌اند.(پیشین،ص233)

اساساً بايد گفت كه براي مسموع بودن دفاع اضطرار در حقوق انگليس و امريكا، وجود تناسب بین جرم ارتکابی و ضرری که در صورت عدم ارتکاب جرم حاصل می‌شود ضروری است. کسی نمی‌تواند برای حفظ یک مال کم ارزش متعلق به خود موجب از بین رفتن مال گران قیمت دیگری شود. به همین دلیل است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا اضطرار مجوز قتل عمد نمی‌باشد، زیرا تناسب مورد نظر هیچ ‌گاه به وجود نمی‌آید ؛ یعنی بالاترین خطری که ممکن است متوجه کسی گردد خطر سلب حیات وی است و در چنین حالتی نیز وی نباید با ترجیح حیات خود بر حیات دیگری، وی را بکشد از همین رو در انگلستان در دعوای «دادلی وستونز » در سال 1884 دو متهم دعوی که پس از گم شدن در دریا و تمام شدن آذوقه‌ی خود نسبت به کشتن و خوردن گوشت پسر بچه‌ای که کارگر کشتی آن‌ها بود اقدام کرده بودند، محکوم به مجازات قتل عمد شدند. (میر محمد صادقی، 1383، ص252)

در دعواي «دولت آمريكا عليه هومز» نيز يك كشتي آمريكايي که از بندر لیورپول در انگلستان به سوی بندر فیلادلفیا در آمریکا در حرکت بود در شرف غرق شدن قرار گرفت. خدمه و 42 مسافر کشتی مجبور به استفاده از قایق نجاتی شدند که به دلیل سوراخ بودن تاب تحمل همه آن‌ها را نداشت. بالاخره پس از گذشت بیست و چهار ساعت خدمه‌ی کشتی تصمیم گرفتند تعدادی از مسافران را به دریا پرتاب کنند تا بقیه بتوانند نجات پیدا کنند. آنان زنان، کودکان، مردان متأهل و خدمه را از پرتاب شدن در دریا معاف کردند و نهایتاً چهارده مرد مجرد به داخل دریا انداخته شدند و بقیه نجات یافتند. دادگاه آمریکا يكي از خدمه که این کار را آن‌جام داده بود، به ارتکاب قتل عمد محکوم کرد. البته لازم به ذکر است که در هر دو دعوی فوق‌الاشعار با توجه به وجود کیفیات مخففه و مخصوصاً اثبات این‌که در صورت عدم انجام این کارها همه افراد از بین می‌رفتند، تخفیف قابل ملاحظه‌ای در مجازات  متهمان داده شد. (پیشین ص252)

 

×ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي ايران

1- اختلاف نظر حقوقدانان دريكي دانستن اضطرار و ضرورت

حقوقدانان کیفری در یکی دانستن ضرورت و اضطرار، اختلاف نظر دارند. غالب اساتید حالت ضرورت و اضطرار را یکی می‌دانند، اما برخی بین این دو قائل به تفاوت هستند. شکی نیست که اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوی با یکدیگر متفاوتند. اضطرار به معنی ناچاری، لاعلاجی و مجبورکردن است اما ضرورت در لغت به معنای نیاز، حاجت و چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، است. (عمید، 1375، ص185)

بر اين اساس برخي اساتید معتقدند که اصطلاح « ضرورت » و استعمال آن در حقوق جزا که بیشتر با مسایل عینی سروکار دارد بهتر و مناسب تر است، هر چند ناگزیر در پاره ای از موارد، به خصوص در زبان فارسی  باید از اصطلاحات«مضطر » و «اضطرار» استفاده کرد. زیرا ضرورت لزوم انجام امری را می‌رساند، در حالی‌که امکان استعمال لفظ درماندگی و ناچاری برای آن همیشه وجود ندارد. (نوربها، همان،ص306)

برخي ديگر از اساتيد معتقدندكه بين اضطراركه ازعوامل درونی بوده و از علل رافع مسئولیت کیفری شخصی است با حالت ضرورت که ناشی از خطر عوامل بیرونی و محیطی است و از عوامل موجهه‌ی جرم شناخته می شود، تفاوت‌هایی وجود دارد که البته این گروه مبنای این تمایز را روشن نکرده‌اند.(گلدوزیان، همان، ص38)

گروه ديگري از اساتيد براي اضطرار و ضرورت دو تعريف جداگانه برگزیده‌اند. چنان‌که در تعریف حالت ضرورت گفته‌اند: ضرورت حالت و وضعیتی است که قانون‌گذار به خاطر حفظ مصلحت جامعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، در برخی شرایط استثنایی و فوری جرم تلقی نمی‌کند؛ اما اضطرار حالت درونی شخص است که وی را در یک حالت استثنایی قرار می‌دهد به گونه‌ای که حفظ یک نفع برتر و با ارزش‌تر به جزء با ایجاد یک ضرر کم ارزش‌تر که جنبه‌ی جزایی دارد، امکان پذیر نیست و بنابراین قانون‌گذار دفع ضرر بزرگتر را در مقابل ضرر کوچکتر می‌پذیرد. (سلیمی،1376، ص121-120 و 164-163)

نهایتاً گروه دیگری از اساتید ضرورت و اضطرار را یکی دانسته و تفاوتی بین آن‌ها قائل نیستند چنان‌که یکی از اين اساتید می‌گوید: اضطرار در زبان حقوقي با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مرادف می‌باشد و به نظر می‌رسد که شبهه تمایز قائل شدن بین اضطرار و ضرورت از عدم انطباق دقیق این دو تأسیس که یکی از حقوق اروپایی وارد قوانین کشورما شده و دیگری اسلامی است، به وجود آمده است. (اردبیلی، همان، ص174)

به هر حال از نظر حقوق جزای اسلام ضرورت و اضطرار در یک معنی به کار مي‌روند. در منابع جزایی اسلام از لفظ ضرورت و اضطراراستفاده شده بدون این‌که تفاوتی بین آن‌ها قائل شوند. همچنین باید توجه داشت که غالب اساتید حقوق جزا، اضطرار یا ضرورت را جزء علل موجهه‌ی جرم قلمداد کرده و در کنار«دفاع مشروع»، «رضایت مجنی علیه»، «حکم قانون» و «امر آمر قانونی » قرار داده‌اند.

2- مبانی حالت ضرورت یا اضطرار

در توجیه معافیت از مجازات در حالت اضطرار دو نظریه عنوان شده است که یکی بر اساس ملاحظات ذهنی و دیگری بر پایه ملاحظات عینی می‌باشد.

1-2- ملاحظات ذهنی: در بیان این نظریه به مفهوم اجبار معنوی استناد شده است و به موجب آن، کسی که در حالت اضطرار مرتکب جرم می‌شود، در حقیقت فاقد اراده و اختیار می‌باشد؛ بنابراین اضطرار یکی از جهات عدم مسئولیت است. تحلیل مذکور با حقایق خارجی تطبیق ندارد، زیرا شخص مضطر در مقابل انتخاب یکی از دو راه موجود قرار دارد. یعنی یا باید ورود ضرر به جان یا مال خود یا دیگری را بپذیرد و یا بایستی مرتکب جرم مي‌شود و بدیهی است که با آزادی اراده راه خیر را انتخاب می‌کند. حتی اگر اجبار معنوی را در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع می‌نماید تا حدودی مؤثر بدانیم، زمانی‌که به جهت دفاع از جان و مال دیگری مرتکب جرم می‌شود، قطعاً اجبار معنوی وجود ندارد و شخص با کمال خونسردی عمل می‌کند. مثل مأمور آتش نشانی که برای اطفاء حریق، درب منزل کسی را می‌شکند و یا دیوار خانه را خراب می‌کند. در واقع در این نظريه، دو مفهوم «انگیزه» و «قصد مجرمانه» مشتبه گردیده است و به طوری‌که می‌دانیم انگیزه یا داعی اصولاً در تشکیل جرم تأثیر ندارد و حتی انگیزه شرافتمندانه نیز در سلب مسئولیت جزائی و تبرئه بی‌تأثیر است. (افراسیابی، همان، ص256)

2-2- ملاحظات عینی: در یک سده‌ی اخیر علمای حقوق کیفری بیش از پیش ملاحظا

ت عینی را در معافیت مضطر از مجازات مدنظر قرار داده‌اند. به عقیده آنان مجازات مجرم مضطر متضمن هیچ‌گونه فایده‌ای برای جامعه نیست. جرم اضطراری لزوماً از روحیه‌ی اجتماع ستیزی ریشه نمی‌گیرد و نشانه‌ی تباهی اخلاقی مضطر نیست. بنابراین مجازات بزهکار مضطر بیهوده و از نظر هدف‌های سیاست کیفری یعنی باز‌پروری بزهکار و عبرت‌آموزی دیگران بی‌ثمر است. وانگهی، وقتی در حالت ضرورت ارزش مال یا حقی که ضایع می‌شود کمتر از مال یا حقی باشد که با ارتکاب جرم محفوظ می‌ماند، به نظر می‌رسد جامعه هیچ دلیلی برای مجازات ندارد. حتی اگر ارزش این دو برابر باشد، جرم اضطراری به لحاظ ارزش‌های اجتماعی علی السویه است، زیرا جامعه هیچ منفعتی ندارد که یکی را به دیگری ترجیح دهد. (اردبیلی، همان، ص176)

3- ضرورت یا اضطرار در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به تبع قانون جزای 1810 فرانسه، مقررات کلی و عمومی در خصوص حالت ضرورت پیش‌بینی نکرده بود و تنها در ماده 183 طبیب، جراح و قابله‌ای را که برای حفظ حیات مادر موجبات سقط حمل را فراهم آورده بودند از مجازات معاف نموده بود. بعدها در ماده 40 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و ماده 30 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، مقررات صریحی در مورد اضطرار پیش بینی شد.

ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که عیناً تصویری از ماده 40 قانون مجازات عمومی است، چنین مقرر می‌دارد: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط به این‌که خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.»

علاوه بر این ماده که مربوط به عمومات حقوق جزا بوده و در قسمت کلیّات مورد اشاره قرار گرفته، مصادیق اضطرار در بعضی از مواد این قانون به چشم می‌خورد. از جمله بر طبق ماده 167 این قانون: «هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.» همچنین ماده 198 همین قانون به شرطی سرقت را مستوجب حدّ شرعی دانسته که سارق از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد. تبصره ماده 592 نیز راشي مضطر و تبصره 2 ماده 595 همین قانون ربادهنده‌ی مضطر را از مجازات معارف می‌داند.

4- شرایط لازم برای تحقق اضطرار

برای تحقق اضطرار جمع چند شرط لازم است. (رک: ولیدی،1382، ص21-29 و نوربها، همان ص314-312 و اردبیلی، همان صص178،177)

1- بروز خطر شديد قانون‌گذار مواردی از قبیل سیل و طوفان و آتش‌سوزی را نام برده است.لیکن این موارد حصري نبوده و تمثیلی می‌باشد.

2- خطر فعلیّت داشته یا قریب الوقوع باشد:یعنی خطر تهدید کننده به هنگام عمل اضطراری مسلّم و موجود باشد. از این رو، بیم از وجود خطری در آینده که هنوز قرینه‌ای بر وقوع آن در دست نیست، ارتکاب جرم را مباح نمی‌کند. بنابراین اگر حالت اضطرار رفع شود یا حدوث آن احتمالی باشد و هنوز وضعیت اضطرارآمیز پیش نیامده باشد، شخص نمی‌تواند به عمل مجرمانه به دلیل اضطرار دست بزند.

3- ضرورت ارتکاب جرم: حالت ضرورت یا اضطرار زمانی مفهوم خواهد داشت که جهت رفع خطر به جزء ارتکاب جرم، به کارگیری طرق دیگر ممکن یا مؤثر نباشد. به عبارت دیگر تنها راه و یگانه طریق دفع خطر در حالت اضطرار باید ارتکاب جرم باشد. بنابراین اگر دفع خطر به طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن باشد، دافع خطر نمی‌تواند از معافیت مربوط به اضطرار استفاده نماید. احراز این امر که آیا ارتکاب جرم تنها وسیله دفع خطر بوده است یا خیر نیز با قاضی است که با توجه به موقعیت خاص زمانی و مکانی وقوع خطر و شاخص قراردادن یک انسان متوسط و در نظر گرفتن وضعیت جسمی و روحی مرتکب، آن را تعیین می‌نماید.

4- عدم تعمّد در ایجاد خطر: منطق و عدالت ایجاب مي‌کند کسی که خطری را عمداً ایجاد کرده و سپس برای مقابله با آن ناچار مرتکب جرم شده است، مسؤول عمل خود به حساب آید. در واقع چنان‌چه مرتکب جرم، خطر را عمداً به وجود آورده باشد، به علت داشتن سوءنیت نمی‌تواند از حالت اضطرار استفاده کند. بنابراین کسی که عمداً جایی را آتش زده و سپس برای خاموش کردن آتش وسیله اطفای حریق متعلق به دیگری را می‌رباید، نمی‌تواند به اضطرار استناد کند. اما اگر خطر سهواً و در نتیجه بی‌احتیاطی یا غفلت فاعل ایجاد شده باشد، تقصیر جزایی ظاهراً متوجه او نیست و می‌تواند از مجازات معاف شود.

5- تناسب خطر موجود با جرم ارتکابی: تا زمانی که حق و مالی که به خاطر حفظ آن جرم ارتکاب یافته است، واجد ارزش اجتماعی بیشتری از حق و مالی که نابود شده نباشد، اضطرار رافع تقصیر نیست. در مواردی نیز که حق و مال تحصیل گردیده با حق و مال از دست رفته مساوی باشد اگرچه احرازحالت ضرورت مشکل به نظر می‌رسد، اما چنین استدلال می‌شود که چون جامعه به ‌اندازه‌ای که از جرم متضرر شده، به همان نسبت هم منتفع شده است. بنابراین، اجتماع نفعی در مجازات مجرم ندارد. در مقابل این نظر عده‌ای معتقدند در حالتی که دو حق یا منفعت در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند و ارزش یکسان دارند، معافیت قانونی مردود است، همچنان‌که در حقوق جزای اسلام اگر دفع خطری شدید که جان انسان را تهدید می‌کند جزء با سلب حیات دیگری ممکن نباشد، ارتکاب قتل مجاز نیست زیرا این امر«ترجیح بلامرجح» است. همچنین سقط جنین بعد از ولوج روح جایز نیست حتی اگر حیات مادر در خطر باشد. البته شکی نیست چنان‌چه منافع نابود شده مهم‌تر از منافع حاصله باشد، نمی‌توان به اضطرار استناد کرد. تشخیص تناسب جرم با خطر نیز از مسائل موضوعی و بسیار دشوار بوده و به عهده قاضی می‌باشد.

5- مسئولیت کیفری در حالت ضرورت یا اضطرار

اضطرار حالتی نوعی است و از کلیه کسانی که در چنین حالتی مرتکب جرم شده‌اند، رفع تقصیر می‌کند. یعنی عمل ارتکابی جرم نیست و اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود.(اردبیلی، همان، ص177) پس اضطرار ‌علل موجهه‌ی جرم است، اما قانون‌گذار در ماده 55 ق.م.ا مصوب1370 از عبارت «مجازات نخواهد شد » استفاده کرده است. عده‌ای معتقدند منظور از این عبارت آن است که اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و از عوامل توجیه کننده‌ی جرم نمی‌باشد، زيرا عوامل توجیه کننده، رکن قانونی را از بین می‌برند، از این رو اگر منظور قانون‌گذار عامل توجیه کننده بود، مقرر می‌داشت که این اعمال «جرم محسوب نمی‌شوند». حکم تبصره همین ماده که دیه و ضمان مالی را از این حکم مستثنی کرده نیز مؤید این استنباط است با وجود علل موجهه عمل مباح می‌شود و اصولاً ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح نمی‌گردد. (سلیمی، همان، ص165)

با این تفسیر باید گفته شود که عمل ارتکابی بر حرمت خود باقی است و فقط مرتکب معذور است. ولی با توجه به مبانی فقهی این تأسیس که به استناد آن ضرورت‌ها حرمت افعال را زایل می‌کند و سبب اباحه آن  می‌گردد، عمل ارتکابی را نمی‌توان جرم شناخت. بدیهی است، اگر عمل ارتکابی جرم نباشد مجازات نیز نخواهد شد. ( اردبیلی، همان، ص178)

6- مسئولیت مدنی در حالت ضرورت یا اضطرار

اصولاً چون مرتکب جرم ضروری از مجازات معاف می‌شود، بایستی از مسئولیت مدنی نیز تبرئه گردد، ولی اصل عدالت و توسعه و نفوذ نظریه عینی در مسئولیت مدنی و تئوری «دارا شدن بدون جهت» سبب گردیده که در قوانین غالب کشورها، مسئولیت مدنی چنین شخصی پذیرفته شود. (افراسیابی، همان، ص261) به این ترتیب رویه قضائی غالب کشورها مسئولیت مدنی مرتکب جرم ضروری را می پذیرد، زیرا جبران خسارات بزه دیده جرم با انصاف و عدالت همراه است. (نوربها، همان،ص315)

در قوانین ایران طبق ماده 328 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این‌که ازروی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد»، شخص مضطر مکلف به جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد، زیرا این تکلیف ارتباطی به وجود خطا و تقصیر ندارد. بنابراین مسئولیت مدنی مضطر به جای خود باقی است و ضررو زیان بزه دیده در صورت مطالبه او باید پرداخت شود. قاعده‌ی فقهی «الاضطرارلایُبطل حَق الغیر» یعنی: (اضطرار حق دیگری را باطل نمی‌کند،) نیز مؤید این نظر است.

تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می­دارد: «دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.» ضمان دیه در اينجا مربوط به جبران صدمات و جراحاتي است که کسی به طور
غیرعمد و در نتیجه‌ی بی احتیاطی یا اتفاقاً به دیگری وارد کرده است. منظور از ضمان مالی نيز ضمان اتلاف مال غیر یا مسئولیتی است در ازاء زیان وارد به دیگری که ضامن به جبران آن ملتزم خواهد بود و هم تعهّد در قبال استفاده بدون جهت از منافعی است که در حالت ضرورت عاید مضطر شده است.(اردبیلی، همان،ص179)نکته مهم در مورد ضمان دیه این است که با توجه به این‌که دیه یکی از مجازات‌ها محسوب می‌شود، برای مضطر علاوه بر مسئولیت مدنی، معافیت کامل از مسئولیت جزایی نیز وجود ندارد.( افراسیابی، همان، ص 261)لذا طبیعی است که پرداخت دیه توسط مرتکب جرم ضروری با منطق همخوانی ندارد. (نوربها، همان، ص308)

7- تفاوت اضطرار یا ضرورت با دفاع مشروع

بین اضطرار یا ضرورت با دفاع مشروع که آن هم جزء علل موجهه‌ی جرم است، دو تفاوت مهم و بنیادی وجود دارد:

اول در دفاع مشروع، مدافع،  مجنی علیه جرم و بزه دیده است، در حالی‌که کسی که در پناه اضطرار قرار می‌گیرد، خود راه تهاجم را انتخاب کرده و جرم را انجام داده است. به عبارت دیگر در دفاع مشروع به کسی ضرر زده می‌شود که در صدد اضرار بوده است. ولی در مورد اضطرار، براي احتراز از ضرری که زیان دیده مسؤول آن نبوده است، به او ضرر زده می‌شود. (پیشین،ص315)

دوم در دفاع مشروع مرتکب جرم نه تنها از مجازات معاف است، بلکه ضامن پرداخت خسارات نیز نمی‌باشد و در واقع در دفاع مشروع برای مرتکب نه مسئولیت کیفری وجود دارد و نه مسئولیت مدنی. اما اضطرار با این‌که جزء علل موجهه‌ی جرم است، رافع مسئولیت مدني مضطر نخواهد بود. در حالت اضطرار برخلاف دفاع مشروع جبران خسارت مادی از این جهت با موازین انصاف منطبق است که در اضطرار اصولاً مجنی علیه یا متضرر از جرم اقدامی در ایجاد حالت خطر به عمل نیاورده و خطایی مرتکب نشده است تا سزاوار محروم ماندن از اموال خود گردد. (اردبیلی،همان،ص179)

غیر از دو تفاوت فوق باید گفت که بر اساس قانون مجازات اسلامی اضطرار فقط به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری پذیرفته می‌شود، اما در دفاع مشروع علاوه بر دفاع از جان (نفس)  یا مال خود یا دیگری، دفاع از عرض، ناموس یا آزادی تن خود یا دیگری نیز در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع با رعایت شرایط مقرر ( در مواد 61 و 627 قانون مجازات اسلامی ) مجاز خواهد بود.

8- تفاوت اضطرار یا ضرورت با اجبار و اکراه

بین حالت ضرورت یا اضطرار با اکراه و اجبار تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد: (شامبیاتی، 1382 ، ج2، صص 88-87 و نوربها، ص307)

اول به نظر اکثر مؤلفین و حقوقدانان کیفری اکراه و اجبار یک عامل عینی و نوعی بوده و جزء علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می‌گردند. اما اضطرار جنبه‌ی ذهنی و شخصی داشته و موجب زوال وصف مجرمانه گردیده و لذا جزء علل موجهه‌ی جرم (اسباب اباحه) می‌باشد.

دوم در اضطرار انتخاب «اقل ضررین » مطرح است و شخص مضطر در انتخاب بین دو امر به علت فشار درونی ناچار از انتخاب یکی از آن دو است که جرم می‌باشد. به عبارت دیگر در حالت اضطرار برای فرد غالباً قدرت انتخاب بین دو امر به وجود می‌آید و او جرم را انتخاب می‌کند تا از خطری که تهدیدش می‌کند بگریزد. ولی در اکراه واجبار چنین نیست.

سوم عامل محقق شدن اکراه یا اجبار، تهدید و ارعاب و آزار و صدمه و اعمال قهرآمیز خارجی می‌باشد، اما عامل محقق شدن اضطرار، در تنگنا قرار گرفتن و ناچاری و خطر منافع شخصی درونی انسان مضطر می‌باشد.

چهارم علمای حقوق مدنی اضطرار را مرتبه نازل اکراه دانسته و عقیده دارند که حالت اضطرار از مرز رضای عادی و سالم گذشته، اما به مرز اکراه نمی‌رسد. یعنی از نظر طولی اجبار بالاتر از اکراه می‌باشد، چون فرد مجبور نه قصد دارد و نه رضا، ولی مکره قصد دارد اما رضا ندارد؛ اکراه نيز بالاتر از اضطرار است زیرا فرد مضطر دارای قصد و رضا است، النهایه رضای وی مخدوش است. بنابراین در حالت اضطرار اوضاع و احوال برای انجام عمل به نحوی است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل و علی رغم میل باطنی، با قصد و رضا آن را انجام می‌دهد،یعنی شخص مضطر از قدرت انتخاب برخوردار است و به میل و خواست خود برای دفع خطر ناگزیر از ارتکاب جرم است.

 

? نتیجه

اضطرار یا ضرورت حالت کسی است که ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن  دو ارتکاب جرم می‌باشد.بنابراین شخص مضطر فاقد اراده و اختیار نیست. النهایه هر گاه از ارتکاب جرم اجتناب ورزد که البته مختار است اجتناب نکند و آن را انجام دهد، ناگزیر باید تن به زیان و غرامت دیگری دهد. به عبارت دیگر مضطری که مرتکب جرم شده مسئولیت کیفری ندارد، اما مسئولیت مدنی او به حال خود باقی است. حالت اضطرار یا ضرورت در حقوق اسلام به رسمیت شناخته شده است و در این‌باره هم آیات قرآن و هم روایات و احادیث معصومین (ع) صراحت دارند. اجماع فقها نیز اضطرار یا ضرورت را جزء اسباب اباحه‌ی محرمات و محظورات به شمار آورده است.  عقل انسان نیز

بر عدم مجازات مجرم مضطر تأکید دارد. شاید به همین دلیل باشد که در طول تاریخ تحولات حقوق کیفری، اضطرار یا ضرورت همواره به عنوان عاملی جهت معافیّت مجرمان از مجازات مطرح بوده است و امروزه نیز در قوانین جزایی اکثر کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شده است. در حقوق جزای ایران نیز حالت اضطرار یا ضرورت یکی از موارد معافیت از مجازات می‌باشد‌؛ هر چند در مورد این مسأله که این حالت جزء علل رافع مسئولیت کیفری است یا این‌که از علل موجهه‌ی جرم محسوب می‌گردد و این‌که آیا اضطرار و ضرورت یک حالت هستند يا نه، بین اساتید و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و نظریه غالب این است که اضطرار و ضرورت دو چیز متفاوت نیستند بلکه حالت محسوب می‌شوند که جزء علل موجهه‌ی جرم (اسباب اباحه یا همان علل نوعی عدم مسئولیت کیفری ) می‌باشند.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 17
[ 19 / 08 / 1396 ] [ 16 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
مسئولیت کیفری عبارتست از اینکه اگر کسی رفتار مجرمانه ای انجام دهد باید پاسخگوی رفتار خود وتبعات کیفری ان باشد که مهم ترین اقسام مسئولیت کیفری عبار ت است از مسئولیت مدنی اخلاقی انضباطی واداری صنفی وکیفری

بسم الله الرحمن الرحیم

رافع بودن مسئولیت کیفری اطفال درتمامی نظام های حقوقی دنیا مورد قبول واقع شده است.اما موضوع مورد اختلاف تعاریف متعدد از طفل مبنای شناخت طفل وقائل بودن به مسیولیت کیفری تدریجی یا دفعی برای انان است.مسئولیت کیفری عبارتست از اینکه اگر کسی رفتار مجرمانه ای انجام دهد باید پاسخگوی رفتار خود وتبعات کیفری ان باشد که مهم ترین اقسام مسئولیت کیفری عبار ت است از مسئولیت مدنی اخلاقی انضباطی واداری صنفی وکیفری .

عوامل رافع مسئولیت کیفری وضعیت درونی یا بیرونی غیر عادی مرتکب می باشد که صغر سن یا کودکی یکی ازاین عوامل است.مسئولیت کیفری وسن صغار در قانون ایران برای دختران ۹سال تمام شمسی وبرای پسران ۱۵ سال تمام قمری است

حال در این بحث به تفکیک جرائم اطفال ونوجوانان می پردازیم:

۱)جرائم تعزیری:که به ۳گروه سنی جرائم تقسیم کرده اند:

۱-اطفال زیر ۹سال تمام شمسی :این گروه فاقد مسئولیت کیفری اند وهیچ گونه اقدامات تامینی وتربیتی در مورد انها پیش بینی نشده است

۲-اطفال ونوجوانان ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی :این گروه تحت تدابیر موضوع ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته اند اتخاذ یکی ازاین تدابیر در دادگاه الزامی است ولی انتخاب هریک اختیاری است.

۳- نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی:مطابق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات می شوند واز تدابیر زیر دراین بند استفاده می شود:

الف) نگهداری در کانون اصلاح وتربیت به صورت مستمر وبه مدت معین

ب)نگهداری در کانون اصلاح وتربیت به طور منتفع ودو روز اخر هفته

ج)نگهداری اجباری در خانه در ساعاتی که دادگاه تعیین می کند

د)ارائه خدمات عمومی که بیش از ۴ ساعت در روز باشد

ه)جزای نقدی

۲)جرائم مستوجب حد و قصاص:دراین جرائم طبق ماده ۸۸ و۹۱ ق.م.ا بسته به بالغ یا نابالغ بودن زیر ۱۸ سال به تقکیک بیان میکنیم:

۱-مرتکب نابالغ:برحسب سن یکی از اقدامات تامینی وتربیتی را در نظر گرفته وبه دو قسمت سنی قائل به تفکیک می شویم:

۱)اطفال زیر ۱۲ سال که صبق ماده ۸۸ به یکی از بندهای الف تا پ محکوم می شود

۲)اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال تمام شمسی یکی از بند های ت یا ث  اتخاذ می شود

۲-مرتکب بالغ زیر ۱۸ سال :به موجب ماده ۹۱ ق.م.ا معافیت این بالغین از اجرای مجازات قصاص وحد منوط به این ۳ شرط است: -عدم درک ماهیت جرم

-عدم درک حرمت جرم

-وجود شبهه در رشد و کماللینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 25
[ 16 / 08 / 1396 ] [ 19 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا میکنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و که دراین زمینه دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئتمنصفه تشکیل خواهد شد. با توجه به اینکه مطبوعات از بارزترین مصادیق آزادی بیان و دارای آثار مثبت و کارکردهای مفیدی ازجمله تسهیل ارتباطات بین عناصر مختلف نظام اجتماعی، انعکاس نقطه نظرات متعدد و محل تلاقی آنها، سطح دانش و آگاهی مردم، انعکاس مسائل و مشکلات جامعه، کمک به گسترش عدالت اجتماعی، شکلدهی و هدایت افکار عمومی، تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش مشارکت عمومی هستند اما این مسئله را نباید ازنظر دور داشت که مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا میکنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و

بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به‌وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند. بنابراین دادگاهی باید به این دسته از جرائم اختصاص می‌یافت که بر اساس اصول کلی حقوقی اساساً محاکم اختصاصی در مقایسه با محاکم عمومی، حق رسیدگی به هیچ شکایتی را ندارند مگر اینکه قانون صلاحیت رسیدگی را برای آن محکمه مقرر کرده باشد.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که درهرصورت علنی بودن و حضور هیئت‌منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و دراین مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت‌منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.

منبع: قانون آنلاینلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 13
[ 16 / 08 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

 

 

 

 

 ماده 2ق.م.ا مصوب1392بیانگر اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها می باشد.

 باتوجه به این اصل نمی توان شخصی را مجرم قلمداد کرد مگر این که رفتار ارتکابی از سوی او در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد مراد از اصل قانونی بودن مجازات آن است که هر نوع مجازاتی باید قبلا از طرف قانونگذار وضع وبرقرار شده باشد(ولیدی،237:1388) این اصل سابقه ی دیرینه ای دارد و یک اصل بین المللی است که مبنای حقوق همه کشورهاست.یعنی برای  اینکه افراد جامعه در معرض مجازات قرار بگیرند باید انجام یا ترک آن عمل را قبلا به عنوان جرم در نظر بگیرند وبرای آن مجازات معین کنند که این یکی از اصول مترقی حقوق جزاست(ساکی،29:1392))بنتام فیلسوف انگلیسی معتقد است که قوانین کیفری بر عزم واراده انسان تاثیر روانی به جای می گذارند وموجب می شود انسان دانسته وسنجیده در اعمال وافعال خود گام بردارد زیرا انسان قادر است پیش از ارتکاب جرم سود وزیان خود را ازاین افعال  محاسبه کند در این حال وجود قانونی روشن ودقیق که برای همگان قابل فهم باشد برای پیشگیری از رفتارهای ضد اجتماعی ضروری است(اردبیلی184:1392)اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها یکی از اصول مهم در حقوق جزاست.این اصل می تواند یکی از مصادیق سیاست جنایی نیز باشد همان طور که دکتر اردبیلی سیاست جنایی را تدابیری برای پیشگیری از جرم در جامعه دانسته است این اصل نیز با مشخص کردن جرایم ومجازاتهای آن می تواند افراد جامعه را از انجام رفتارهای مجرمانه با تهدید به مجازات یا اقدامات تامینی وتربیتی بترساند در نتیجه از ارتکاب رفتارهای مجرمانه جلوگیری شود.واین اصل نیز می توان یکی از مولفه های تحقق عدالت اجتماعی دانست زیرا عدالت اقتضا می کند همگان در برابر قانون برابر باشند(اردبیلی184:1392)به هرحال به موجب این اصل هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست(نوربها،؛377:1390)

دلايل ضرورت اين اصل:                                                                                                                                                     انسان بالاجبار باید در اجتماع زندگی کند واین متضمن رعایت نظم عمومی است که با پیش بینی رفتارهای مغایر با نظم عمومی می توان نظم را برقرار کرد.                                                                           

1.رعايت آزادي‌هاي فردي:

2.رعايت نفع جامعه:                                                                                                                                               

 

نتايج اصل قانوني بودن:                                                                                                                                                    1.تفسير مضيق قوانين جزايي

2.عطف بما سبق نشدن قوانين جزايي

 

منابع اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در اسلام                                                                                                 1.خداوند در قرآن کریم در سوره طلاق آیه 7 می فرماید «» خداوند هیچ کس را به جز آنچه توانایی داده تکلیف نمی دهد.

2.خداوند در قرآن کریم در سوره اسرا در آیه 15 می فرماید: «» ما هیچ کس را کیفر نمی کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم.

3.قاعده قبح عقاب بلابیان: اعما و کیفر نسبت به اشخاص بدون بیان قبلی رفتار مجرمانه قبیح و زشت است از این آیات و قاعده فقهی این نتیجه را می گیریم که نبایستی شخص را مستحق کیفر بدانیم مگر این که رفتاری که از سوی او دست زده در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها:

الف:تفسیر مضیق:                                                                                                                                           تفسیر یعنی اینکه هرگاه در متن قانون الفاظ و کلماتی وجود داشت که مردم عادی از فهم آن عاجز باشند مقتضیات ایجاب می کند که مقام صالحی در مقام تفسیر آن را به روش رسایی برای مردم بیان کند. اما منظور ما از تفسیر مضیق آن تفسیری است که قاضی در هنگام صدور حکم از مواد قانونی انجام می دهد. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ایجاب می کند که قاضی فراتر از آنچه که در پرونده وجود دارد و در متن قانون موجود است احکام را صادر نکند. اما کاربرد اساسی تفسیر مضیق مربوط به قوانین ماهوی می باشد نه شکلی. یعنی می توان قوانین شکلی را تفسیر موسع نمود و قاضی پرونده الزامی به رعایت تفسیر مضیق در موارد مربوط به قوانین شکلی ندارد. تفسیر یک قانون معینی جستجوی مفهوم صحیح ان به نحوی که بتوان آن را به شکلی درست در مورد هر حالت خاص اجرا کرد، اما این مطلب بنا به موجب شود که تفسیر توسعه پیدا کند. اصل قانون بودن جرایم و مجازاتها حاوی این نتیجه منطقی است که تفسیر در قوانین جزایی باید محدود یا مضیق باشد.

انواع تفسیر:

تفسیر قانونی :                                                                                                                                                          اگر مقنن در قانونی که وضع می کند ابهاماتی وجود داشته باشد خود در مقام قانون گذار قانون تفسیری وضع می کند. که ابهامات قانون قبلی را برطرف کند که در قانون اساسی در اصل 98 پیش بینی شده است. که حق تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان داده شده است. هم چنین طبق اصل 73 قانون اساسی حق تفسیر قوانین عادی با مجلس است.

تفسیر قضایی:                                                                                                                                                           از میان تفاسیر متعدد این بهترین نوع تفسیر است چرا که قضات این گونه تفاسیر را انجام می دهند که به سه قسم می باشد.

الف) تفسیر منطقی یا توضیحی:                                                                                                                      

ب) تفسیر مضیق:                                                                                                                                         

ج) تفسیر به نفع متهم:                                                                                                                                      

تفسیر دکترین:                                                                                                                                                 همان تفسیر و تشریح قوانین به وسیله صاحب نظران و حقوق دانان می باشد. اين تفسير به وسيله وكلا، اساتيد دانشگاه، نويسندگان و محققان علم حقوق صورت مى گيرد و هر چند تبعيت از آن براى هيچ كس الزامى نيست، ولى عملاً تأثير به سزايى در شرح و تبيين قوانين موضوعه دارد، زيرا در يك منظومه حقوقى متشكل از قضات، دادياران، دادستان ها، بازپرس ها، وكلا، اساتيد و محققان و دانشجويان حقوق، عقايد هر يك بر ديگرى تأثير دارد و نهايتاً مستقيم يا غيرمستقيم بر آراى صادره اثر مى گذارند. كتب و نشريات حقوقى كه منعكس كننده عقايد صاحب نظران و اساتيد حقوق هستند به طور محسوسى در شكل گيرى عقايد دادرسان نقش دارند(library.tebyan.net)                                                                                                                                                                                                                      ب:عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری                                                                                                      این اصل بیانگر این می باشد که اگر قانونی وضع می شود آثار و احکام آن از زمان وضعش به بعد مترتب می شود بدین معنا که قاضی نمی تواند قانون جدید (لا حق) را که عملی را جرم می شناسد در گذشته جرم نبوده و یا مجازات شدید تری را مقدر می دارد به اعمال ارتکابی قبل از قانون جدید که هنوز در مرحله رسیدگی هستند یا شروع به رسیدگی نشده اند، تسریع دهند(نوربها،141:1390)در حقوق اسلامی قاعده حب (الاسلام یحب مما سلف) یعنی با آمدن اسلامی گناهی که فرد قبل از اسلام و در حالت کفر انجام داده است کان لم یکن تلقی می شود. ناظر به قاعده عطف به ما سبق نشدن است. (ساولانی،67:1392).

آثار اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری:

1.قانون شکلی:                                                                                                                                                      به آن دسته قواعد حقوقی اطلاق می شود که به صورت خارجی عمل حقوقی و آگاه به تشریفات دادرسی تنظیم اسناد و امثال آنها مربوط می گردد.(دانش پژوه،60)با توجه به اینکه اگر قانونی اصلاح یا تغییر پیدا کند نشانگر ضعف و ایرادات آن است فلذا قانون جدید که بیانگر قانون کامل تر و بهتری نسبت به قانون گذشته است حال در این جا با توجه به اینکه در قانون شکلی فرض بر این است که قوانین جدید شکلی حقوق افراد را بهتر تامین می کند اما گاهی اوقات ممکن است که قوانین شکلی لا حق حقوق مکتسبی افراد را ذایل کنند که در این صورت قوانین شکلی عطف به ما سبق نمی شوند یعنی اینکه قانون لاحق برای آنان اجرا نمی شود مانند آنکه حق تجدید نظر خواهی به موجب قانون جدید حذف شود یا مدت آن از بیست روز به ده روز رسیده باشد(ساولانی،68:1392).مصادیق حالت هایی که در قوانین شکلی قانون لاحق لحاظ می شود در ماده 11 قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته شده است که به شرح زیر است:

الف) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت                                                                                           ب) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای                                                                                        پ)حکم قوانین مربوط به شیوه دادرسی                                                                                                        ت) قوانین مربوط به مرور زمان

2. قوانین ماهوی:                                                                                                                                                       به آن دسته از قواعد اطلاق می شود که به اصل وجود حق یا استیفا و اجرای آن مربوط می گردد . مثل قوانین مربوط به نکاح، مالکیت، طلاق، ارث، وصیت و مانند اینهاست(دانش پژوه،60:1390)                                                                                       یا به عبارتی قوانین ماهوی مربوط به ذات و ماهیت جرایم است. که در حقوق کیفری همان تعریف و عناصر جرم و ... است. در مورد قوانین ماهوی اصل بر عطف ماسبق نشدن آنها است. اما استثنائاتی دارد که در ماده 10 قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته شده است. ماده 10 نوشته شود.

مواردی که قوانین ماهوی عطف به ما سبق می شوند.

قوانین تفسیری:                                                                                                                                                     با توجه به اینکه قوانین تفسیری تنها قانون سابق خود را توضیح داده است و ابهامات آن را برطرف کرده است و قاعده جدیدی وضع نشده است فلذا همواره عطف می شود.

اگر مجازات طبق قانون لاحق به اقدامات تامینی و تربیتی تبدیل شده باشد: اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدامات تامینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.     

قوانین خفیف                                                                                                                                  1ـ قانونی که عمل را در گذشته جرم بوده فاقد این وصف ساخته و یا مجازاتی برای آن تعیین نکند.

2ـ قانونی که میزان مجازات جرم ارتکابی را کاهش دهد.

3ـ قانونی که به جای مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی پیش بینی نماید.

4ـ قانونی که حداکثر مجازات را پائین بیاورد، همینطور در مورد قانونی که حداقل مجازات را تقلیل دهد.

5ـ قانونی که حداقل مجازات را افزایش دهد ولی در عین حال حداکثر مجازات را پائین آورد. (زیرا امکان محکومیت متهم به کیفر حداکثر بیشتر منتفی می شود.)

6ـ قانونی که مجازات تکمیلی جرمی را حذف کند.

قلمرو زمانی عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری:

تا صدور حکم قطعی: هرگاه عمل ارتکابی شخص دارای مجازاتی باشد که در قانون لاحق آن میزان تقلیل پیدا کند در صورت اینکه قبل از صدور حکم باشد مجازات برای او محاسبه می شود.

بعد از صدور حکم قطعی که خود بر دو قسم است.

الف: قانون لاحق عمل ارتکابی را جرم نداند که این قاعده به معنای آن است که هرگاه حکم قطعی در خصوص یک جرم صادر شده باشد و بعد از صدور حکم قانونی وضع شود که عمل ارتکابی گذشته را جرم نداند که در این حالت سه فرض بدست می آید.

فرض اول: اگر مجازات اعمال نشده باشد با توجه به اینکه دیگر جرمی وجود ندارد و طبق قانون لاحق آن جرم از بین رفته و بنا بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دیگر مجرم از مجازات خود معاف و تمام آثارش از بین می رود به عبارتی انگار جرمی مرتکب نشده است.

فرض دوم: حال ممکن است که شخص مدتی از مجازات را سپری کرده باشد که در این فرض بلافاصله اجرای مجازات متوقف و آثار مجازات از بین می رود.

فرض سوم: مجازات هم اعمال و هم اجرا شده است که در این فرض کشف آثار مجازات از بین می رود.

ب) قانون مخففه

 

مثال:

مجازات اولی 3 سال اما قانون لاحق اقدامات تامینی و تربیتی

قانونی لاحق اجازه اعمال کیفیات مخففه را به قاضی بدهد.

قانونی که کیفیات مشدده را حذف کند.

قاعده عطف به ما سبق نشدن و جرایم مختلف

جرم آنی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تابع قانون زمان وقوع آن است زیرا جرم آنی در یک لحظه واقع می شود(ساولانی،77:1392). در جریام ساده و آنی مانند قتل، ضرب و جرح که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و یا در مدت کمی واقع می شود و یا اصولاً جرم با انجام رفتاری خاتمه می یابد تعیین تاریخ وقوع جرم خالی از اشکال بده و جرم تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم است(گلدوزیان،52:1392). جرم آنی که عنصر مادی آن در یک لحظه و یا در زمان کوتاهی واقع می شود تشخیص و اجرای قاعده عطف به ما سبق نشدن چندان مشکل نیست چون در مورد این قبیل جرایم قانون لازم الاجرا همان قانونی است که در زمان وقوع جرم حاکمیت آن بر همه واجب گردیده است(ولیدی،153:1388). دیدیم که در بحث جرم آنی چندان سخت نیست که این قاعده را تشخیص بدهیم چون که جرم آنی در یک زمان به وقوع می پیوندد و تصورش بسیار سخت است که در یک آن قانونی جای خودش را به قانون دیگری بدهد فلذا در این گونه جرایم ما کار سختی را در پیش رو نداریم.

جرم مستمر:                                                                                                                                                                               با توجه به این که جرایم مستمر مدت زیادی برای ارتکاب آنها وقت است و در قلمرو زمانی قانون لاحق ارتکاب پیدا کرده است فلذا تابع قانون لاحق می باشد هر چند که نسبت به قانون قدیم شدید تر باشد. در جرایم مستمر یا متمادی که رفتار مجرمانه مدت زمانی کم و بیش طولانی دوام یافته و مبین قصد مجرمانه توام با استمرار و دوام است رفتارمجرمانه تابع قانون لاحق است و لو آن قانون مزبور شدیدتر از قانون سابق باشد(گلدوزیان،52:1392)

جرم مرکب:                                                                                                                                                                                                  جرم مرکب عبارت است از اینکه آن دسته از جرایم که عنصر ماده آن ها از دو جز یا بیشتر تشکیل شده باشند مانند کلاهبرداری در این گونه جرایم قلمرو زمانی قاعده عطف به ما سبق تابع قانون است که آخرین جزء جرم در آن ارتکاب پیدا کرده باشد.

جرم اعتیادی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              مراد از جرایم اعتیادی جرایمی هستند که تحقق عنصر مادی آن مستلزم تکرار عمل است به طوری که انجام هر یک از آن اعمال مجرمانه مشابه به تنهایی نیز جرم محسوب می شود و مجموع آنهاکه جرمی را به وجود می آورد مستلزم مجازات شدیدتری است مانند طبابت غیرمجاز، تشویق به فساد اخلاق و فحشا پیشه خود قرار دادن معامله اموال مسروقه در این مورد چنان چه افعال مجرمانه ای از مجموع آنها عادت احراز می شود بر روی هم قبل از حاکمیت قانون جدید و یا بعد از قانون جدید واقع شود در مورد اول قانون سابق و در مورد دوم قانون جدید اجرا می شود(ولیدی،154:1388)                                     عناصر تشکیل دهنده جرم:

عنصر قانونی:                                                                                                                                               این عنصر یا به عبارتی این رکن بیانگر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها میباشد این اصل بیانگر این نکته می باشد که نمی توانیم مرتکبی را مورد کیفر قرار دهیم مگر اینکه رفتار ارتکابی از سوی او در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

عنصرمادی:

به این معنا می باشد که وجود یک واقعه ی خارجی نیازمند تحقق جرم می باشد. یعنی اینکه شخصی برای ارتکاب جرم بایستی رفتاری انجام دهد تا مرتکب جرم شود این رفتار گاه به صورت فعل و گاه به صورت ترک فعل و...می باشد و این رفتار ارتکابی را رکن مادی جرم می نامیم.

عنصر روانی:                                                                                                                                                 می توان رکن روانی را به دو دسته تقسیم نمود: 1: آنچه که در درون ذهن فرد برای ارتکاب جرم می باشد که به صورت قصد مجرمانه می باشد (رکن روانی جرائم عمدی) 2: یا اینکه می تواند به صورت تقصیر جزائی باشد، مانند آنکه شخصی به طور غیر عمدی و بر اثر عدم مهارت در رانندگی ، تصادف کرده و مرتکب قتل شخصی شده است. (رکن روانی جرائم غیر عمدی)

جرائم از نظر اجزاء تشکیل دهنده رکن مادی :

جرم ساده :                                                                                                                                                                             آنچنان جرمی است که رکن مادی آن از یک فعل تشکیل شده است.                                                                   اقسام جرم ساده:                                                                                                                                                 مطلق:                                                                                                                                                                آنچنان جرمی است که با صورت گرفتن رکن مادی جرم نیز تحقق پیدا می کند.مانند:توهین،افتراء،نشراکاذیب                                                                                                                مقید:                                                                                                                                                                    آنچنان جرمی است که تحقق جرم مشروط به رسیدن مرتکب به قصدمجرمانه است.مانند:قتل،سرقت

جرم مرکب:                                                                                                                                                                                    جرمی است که رکن مادی آن از چند عمل مادی متفاوت و پیچیده تشکیل شده است(نوربها،233:1390)                                                                            جرم به عادت:                                                                                                                                                آنچنان جرمی است که تحققش مشروط به تکرار کردن رکن مادی آن است وبایک بارانجام دادن رکن مادی آن تحقق پیدا نمی کند.مانند ولگردی،تکدی،کلاشی در ماده712ق.م.ا

جرائم از حیث طول زمان وقوع رکن مادی:

جرم آنی:                                                                                                                                            هرگاه جرمی ، اعم از جرم ناشی از فعل و یا جرم ناشی از ترک فعل ، رفتار مجرمانه و رکن مادی آن در فاصله زمانی کوتاهی انجام گیرد، هر چند نتیجه مجرمانه با گذشت زمان تحقق یابد «جرم آنی» می باشد مثل قتل، آدم ربایی، سرقت(صانعی،440:1371)

جرم مستمر:                                                                                                                                                     جرم مستمر با ارتکاب فعل یا ترک فعلی که دوام دارد و مبین قصد مجرمانه مستمر است تحقق پیدا می کند.(همان،441) بنابراین جرم مستمر رفتاری است که تحقق آن در طول زمان ادامه دارد و به عبارت دیگر با تمام ارکان خود، به طور دائم در حال تجدید حیات است، مثل حمل اسلحه غیر مجاز ، ترک انفاق ، سرقت برق، بازداشت غیر قانونی.                                                                                                                                                              

فوایدتقسیم بندی جرایم به آنی و مستمر :

مرور زمان:                                                                                                                                                             اگر از تاریخ وقوع جرم مدت مشخص بگذرد وتعقیب نشود دیگر جرم نیست. مثلا بگوییم مرور زنان این جرم 2 سال است فرد تا دوسال می تواند شکایت کند.تاریخ شروع مرور زمان: در جرائم آنی به محض ارتکاب ودر جرائم مستمر تا زمانی که عمل استمرار دارد شروع نمی شود بلکه بعد از قطع عمل شروع می شود.

2-اجرای قانون جدید:                                                                                                                              اگر قانون جدیدی وضع شود که قانون قبلی را نسخ کند وجرمی بین این دو قانون اتفاق بیافتد اگر جرم آنی باش با قانون قبلی و اگر مستمر باشد مشمول قانون جدید می شود حتی اگر قانون جدید شدیدتر باشد(جرم مستمر همیشه تابع آخرین قانون لازم الاجرا می باشد)

3-عفو عمومی:                                                                                                                                                     قانونی که توسط مجلس وضع می شود ومتهمین را موردعفو قرار می دهد کسانی که جرم آنی انجام دهند مشمول عفو می شوند اما در جرایم مستمر نیاز به تصریح دارد.

4-صلاحیت رسیدگی:                                                                                                                                          اگر جرم آنی باشد فقط دادگاه یا دادسرای محل وقوقع جرم می تواند رسیدگی کند اما اگر مستمر باشد تمامی دادگاههایی که قسمتی از جرم در حوزه آنان واقع شده(جرم استمرار داشته است) صالح به رسیدگی می باشند. مثال جرم پوشیدن بدون مجوز لباسهای نظامی شخصی بدون مجوز قانونی در بروجرد لباسهای نظامی را می پوشد واز مسیر ملایر به همدان می رود ودر همدان دستگیر می شود همه دادگاههای مسیر(بروجرد،ملایر،همدان) صالح به رسیدگی می باشند ولی دادگاهی که زودتر شروع به رسیدگی کرده صالح به رسیدگی می باشد ولی اگر در بروجرد مرتکب قتل شود واز همان مسیر به همدان برود فقط دادسرای بروجرد صالح به رسیدگی می باشد(جرم آنی) م639 قانون مجازات: تشویق به فساد وفحشا در حقوق جرمی است به عادت. یعنی باید حتماَ بیش از یکبار انجام شود تا بگوییم جرم به عادت است.(قاسمی کیا،1391)

جرایم از حیث نیاز به نتیجه در رکن مادی:

جرم مقید:                                                                                                                                     جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه مجرمانه باشد مانند تخریب ، سلب حیات در قتل

جرم مطلق:                                                                                                                                       اگر صرف عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد آن را مطلق گویند مانند توهین، استفاده از سند مجعول

جرایم از حیث رکن روانی

جرایم عمدی :                                                                                                                                                            آنچنان جرایمی هستند که رکن روانی آنها قصد مجرمانه می باشد.

جرایم غیر عمدی:                                                                                                                                                    گاهی اوقات تقصیر جزایی باعث ارتکاب جرم می شود یعنی اینکه شخص فعل ارادی انجام می دهد اما حصول نتیجه را نمی خواهد و قصد تحقق جرم را ندارد مانند تصادفات رانندگی                                                                                 مصادیق رفتار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  فعل                                                                                                                                                                                                  آن رفتارفیزیکی مثبت که درعالم خارج واقع میشود.مانند فردی که باسنگ شیشه ای را میشکند یا بااستفاده از ابزارهای مختلفی ازقبیل اسلحه،سنگ و..شخصی را مورد حمله قرارمی دهد.                                                                                                                                                                                                                                                                                           ترک فعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ترک فعل یعنی اینکه گاهی اوقات پیش می آید که مقنن در قانون یک سری امور پیش بینی می کند عقیده دارد که اشخاص بایستی آنان را انجام دهند به طور مثال در قانون مجازات 1354 که آیین نامه اجرایی آن در سال 1364 به تصویب هیات وزیران رسید در خصوص خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی عقیده داشت که هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کن و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنحه تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این جا مقنن دستور به کمک مصدومین یا کسانی که جانشان در خطر است داده است. یعنی اینکه یک وظیفه به اشخاص محول کرده است حال اگر اشخاص از این وظیفه سرباز زنند و ترک فعل کنند بایستی به کیفر رسند. اما در موارد دیگری که در بحث  رفتار آن را مورد بررسی قرار می دهیم مباحث حالت گفتار مجرمانه است گاهی اوقات جرم ارتکابی نه به وسیله فعل رخ داده است و نه ترک فعل که در این صورت از دو حالت خارج نیست یا به صورت حالت است یا اینکه گفتار مجرمانه.                                                                                                ماده 295- هرگاه کسي فعلي که انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند ميشود و حسب مورد عمدي، شبهعمدي، يا خطاي محض است، مانند اين كه مادر يا دايهاي که شير دادن را برعهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشک يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند.

 

حالت                                                                                                                                                         حالت مانند اعتیاد و حضور غیر مجاز در کشور آنچه که در خصوص این مورد حائز اهمیت می باشد این است که در حالت یا مسبوق به فعل و یا مسبوق به ترک فعل می باشد مانند حالت کسی که در کشوری به صورت غیر مجاز زندگی می کند و این حالت غیر مجاز او یا مسبوق به فعل وارد شدن غیر مجاز است و یا مسبوق به تمدید نکردن گذرنامه و عدم خروج از کشور (ترک فعل می باشد بنابراین حالت نیز به یکی از صدور فعل یا ترک فعل محقق می شود.)(شمس ناتری،1392)

گفتار مجرمانه                                                                                                                                 همان الفاظ و کلمات است که گاه به صورتی شفاهی (قذف: ماده 245 ق.م.ا قذف عبارت است از نسبت دادن زن یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد) قذف نمونه بارز گفتار مجرمانه است که به صورت الفاظ و کلمات شفاهی محقق می شود اما گاهی اوقات این رفتار مجرمانه به صورت مکتوب صورت می پذیرد (نشر اکاذیب: ماده 698هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه، گزارش یا توزیع هر گونه اوراق جاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را نشر کند، به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا  ۷۴  ضربه محکوم می‌شود.)

داشتن ونگه داری                                                                                                                                                                                                                                                                                     منظوراین است که شخصی شیءممنوعه رادراختیارداشته باشدویاعالما دراختیار افراد تحت سرپرستی خود گزارده باشد.        

تقسیمات جرم:

جرم انتظامی:                                                                                                                                                      منظور از جرم انتظامی یا همان خطای انتظامی تخلف از مقررات خاص مربوط به یک جمعیت یا شغل معین است و در واقع جرم انتظامی تخلفات صنفی است.(ساولانی،56:1392)

جرم مدنی:                                                                                                                                                                آن دسته از رفتارهایی که باعث ورود خسارت به افراد می شود را شامل می شود.

جرم کیفری:                                                                                                                                                        هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد.ماده2ق.م.ا

 لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 29
[ 09 / 08 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۴ تیر ۱۳۹۴

 

ماده۱ـ در ماده(۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ «۴/۴/۱۳۷۵» به «۲/۳/۱۳۷۵» اصلاح می‌گردد.

 

ماده ۲ـ تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره۲ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

 

ماده۳ـ در بند (ب) ماده (۲۹) قانون عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» بعد از عبارت «وزارت اطلاعات» اضافه می‌گردد.

 

ماده۴ـ تبصره ماده(۴۸) قانون حذف و تبصره زیر جایگزین آن می‌شود:

تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.

 

ماده۵ ـ ماده (۶۶) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۲) و (۳) آن ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ماده۶۶ ـ سازمان­های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­توانند نسبت به جرائم ‌ارتکابی در زمینه­های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره۱ـ درصورتی که جرم واقع‌شده دارای بزه­دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه­دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می­شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات‌لازم را انجام می‌دهند.

تبصره۴ـ اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی‌عفت سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

 

ماده۶ ـ از انتهای ماده (۸۰) قانون عبارت «در دادگاه کیفری مربوط» حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره ـ مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

 

ماده۷ـ دو تبصره به شرح زیر به ماده (۸۵) قانون الحاق می­شود:

تبصره۱ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

تبصره۲ـ در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می­شود. هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

 

ماده۸ ـ در ماده (۹۲) قانون، عبارت «مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (۳۰۲)» جایگزین عبارت «موضوع ماده (۳۰۲)» و قبل از کلمه «بازپرس» کلمه «کمبود» جایگزین کلمه «نبودن» می‌شود.

 

ماده۹ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹۸) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ـ در بندهای(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.

 

ماده۱۰ـ ماده (۱۰۲) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۲) و (۳) آن ابقاء می‌شود.

ماده۱۰۲ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.

تبصره۱ـ در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

 

ماده۱۱ـ در تبصره ماده (۱۴۵) قانون عبارت «جلب به دادرسی» جایگزین کلمه «مجرمیت» می‌شود.

 

ماده۱۲ـ در ماده(۱۵۱) قانون عبارت «با تأیید رئیس کل دادگستری استان» به عبارت «با تأیید رئیس حوزه قضائی» تغییر می‌یابد.

 

ماده۱۳ـ ماده (۱۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۱۵۹ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام‏نظر وی مشخص می‏کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام‌شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در ایـن صورت، بازپـرس می‌تواند برای یـک‌بار مهـلت را تـمدید کند. تمـدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‏گردد. ‌هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به‌طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس ‌دیگر نظر کارشناس به‌ بازپرس واصل شود، به‌آن ترتیب اثر می‌دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می‌کند.

 

ماده۱۴ـ تبصره (۱) ماده (۱۹۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.

 

ماده۱۵ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۳۶) قانون الحاق و شماره تبصره‌های آن اصلاح می­شود:

تبصره۲ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی‌ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه­ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می‌کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری­ مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می­شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

 

ماده۱۶ـ بند (الف) ماده (۲۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

 

ماده۱۷ـ در ماده (۲۸۶) قانون عبارت «ماده ۲۰۳» جایگزین عبارت «ماده ۳۰۲» می‌شود.

 

ماده۱۸ـ ماده(۲۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۲۹۳ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده(۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.

 

ماده۱۹ـ ماده (۲۹۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:

ماده۲۹۶ـ دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

 

ماده۲۰ـ ماده (۲۹۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده۲۹۷ـ دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس‌علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود.

 

ماده۲۱ـ ماده (۲۹۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده۲۹۸ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود. نظر مشاور، مشورتی است.

 

ماده۲۲ـ بند‌های (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

 

ماده۲۳ـ ماده (۳۰۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می ‌ شود:

ماده۳۰۶ـ به جرائم منافی عفت به‌طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.

تبصره ـ منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

 

ماده۲۴ـ در ماده (۳۰۷) قانون، عبارت «مدیران کل اطلاعات استانها» قبل از عبارت «حسب مورد» اضافه می‌شود.

 

ماده۲۵ـ ماده (۳۱۵) قانون و تبصره ‌ های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۳۱۵ـ جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.

تبصره۱ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به‌عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ‌ ها به آنها نیست.

تبصره۲ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

 

ماده ۲۶ـ تبصره زیر به ماده(۳۴۲) قانون الحاق می‌گردد:

تبصره ـ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده(۲۶۰) این قانون و ماده(۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۷/۷/۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت‌المال مطالبه می‌شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت‌کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت‌المال برای جلسه رسیدگی‌ دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد.

 

ماده۲۷ـ ماده (۴۰۴) قانون و تبصره‌ آن به شرح زیر اصلاح می ‌ شود:

ماده۴۰۴ـ اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‏کنند. در صورتی‌که بین اعضای دادگاه اتفاق‌نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به‌عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می‌شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

تبصره ـ پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.

 

ماده۲۸ـ ماده (۴۲۵) قانون به شرح زیر اصلاح می ‌ شود:

ماده‌۴۲۵ـ در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می‌شود و مبادرت به رسیدگی می‌کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضوِ مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی‌‌البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان‌عالی کشور به‌عمل می‌آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

 

ماده۲۹ـ ماده(۴۲۶) قانون، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۴۲۶ـ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان‌عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

 

ماده۳۰ـ ماده (۴۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۴۲۸ـ آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره ـ اجـرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

 

ماده ۳۱ـ بند (ث) ماده (۴۵۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ث ـ در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به‌طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌‌کند. طرفین می‌‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

 

ماده۳۲ـ ماده (۴۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ماده۴۶۳ـ دیوان‌عالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده‌‌ گیرند.

 

ماده۳۳ـ به انتهای بند (پ)‌ ماده (۴۷۰) قانون عبارت زیر اضافه می‌گردد:

«در صورتی‌که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان‌‌عالی کشور اعاده می‌‌نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می‌‌کند.»

 

ماده۳۴ـ در تبصره ماده (۴۷۸) قانون بعد از عبارت «مجازات‌های بدنی» عبارت «یا قلع و قمع بنا» اضافه می‌گردد.

 

ماده۳۵ـ در ماده (۴۸۴) قانون کلمه «دادسرا» جایگزین عبارت «دادسرای عمومی » می‌شود.

 

ماده۳۶ـ تبصره ماده (۵۵۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌‌‌شود:

تبصره ـ در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر دو ماه یک‌بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.

 

ماده۳۷ـ عبارت «مگر آنکه محکومٌ‌به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.» از انتهای ماده (۵۵۹) قانون حذف و به انتهای تبصره آن ماده اضافه می‌گردد.

 

ماده۳۸ـ این قانون از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

یادآوری می‌گردد مدت اجرای آزمایشی این قانون به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است.

 

 

بانک مقالات و قوانین حقوقی نشر عدالت

 

 
لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 17
[ 05 / 08 / 1396 ] [ 11 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

 

نویسنده:مطهره عبادی پور

 

فهرست

مقدمه.................................................................................3

فصل اول-اعدام

تعریف................................................................................5

اعدام در منابع فقه اسلامی..........................................................5

اعدام در قانون مجازات اسلامی....................................................6

فلسفه اعدام............................................................................7

اعدام و حقوق بشر....................................................................8

واکنش نمایندگان مجلس...............................................................9

جرایم مستوجب اعدام.................................................................9

چگونگی انتخاب طریق اجرای اعدام...............................................9

تشریفات اجرای اعدام..............................................................10

محل اجرای اعدام...................................................................10

زمان اجرای اعدام .................................................................11

اقدامات بعداز اجرای اعدام........................................................11

فصل دوم-قصاص

تعریف..............................................................................13

قصاص در فقه اسلام..............................................................13

قصاص در مجازات اسلامی......................................................14

شرایط قصاص ....................................................................14

ادله اثبات قصاص..................................................................15

صاحبان حق قصاص..............................................................16

فصل سوم-خود کشی

خودکشی...........................................................................17

نتیجه گیری و منابع...........................................................18و19

 

چکیده

یکی از جرایمی که در قانون کشور ما و سایر کشورها وجود دارد،مجازات اعدام می باشد،که به شکل ها ی متفاوتی صورت میگیرد.

دربسیاری از کشورها واز منظر بسیاری از حقوق دانان مجازات اعدام،مجازات عادلانه و بر طبق قانون حقوق بشر نمی باشد،وازاین حیث خواستار ملغی کردن این مجازات بوده اند ولی تاکنون موفق به لغو آن به طور کامل و در همه ی کشورها نشده اند.

ازجمله  کشورهایی که اعلامیه های زیادی مبنی بر خود داری از مجازات اعدام و از طرفی محکوم به عدم رعایت حقوق بشر صادر نموده اند کشورماست،که با پاسخ تندی ازجانب مسئولین مواجه شده است.

درواقع دراین مقاله ابتدا مجازات اعدام رابررسی میکنم و سپس تفاوت آن را با قصاص و خودکشی بیان میکنم.

 

 

کلید واژه

مجازات.اعدام.حقوق بشر.جرایم.کیفری.

 

مقدمه

مجازات اعدام، از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی(قرارداد اجتماعی بیان میدارد که کسی را میتوان کشت که نگداری او در جامعه ممکن نباشد و هدف حفظ منافع اجتماعی است)1 می دانند؛ این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد..

 مجمع عمومی سازمان ملل، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم 1396 به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ماموریت داد، تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل مطالعه کند. نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی کند. مارک آنسل مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح کرد. وی با ارائه ارقام و آمار نتیجه می گیرد که «تمایل جامعه جهانی به سمت الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است».البته واژه جامعه جهانی تا چه اندازه شامل کشورهای اسلامی می شود، معلوم نیست، چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی با این مجازات دوستی نزدیکی دارد. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاثیر گذاشت که به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و اجرای اعدام را در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده اند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کرد. البته گرایش افراطی، بیش از حد و دیکتاتور گونه به مجازات اعدام نیز مذموم است؛ ولی آیا می توان این مجازات را به طور کلی غیر کارآمد و غیر انسانی دانست ؟

بسیاری علمای اخلاق در مغرب زمین، در مورد این مجازات اختلافات عمیقی دارند..

از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه می شود.به طوری که در بسیاری از کشورها این مجازات به طور کامل لغو و مجازات های دیگری جایگزین آن شده است مانند اسکاندیناوی،وبرخی دیگرهم بر عقیده ی خود مبنی بر پرفایده بودن این مجازات پای بند هستند که دلیل پای بندب آنان به مجازات اعدام آموزه های دینی و اعتقادی آنان است وباعث شده که جواب محکمی هم به مخالفان آنان بدهند.

 

 

1- ساولانی،اسماعیل .حقوق جزای عمومی، ،ص31

 

فصل اول

اعدام

 

تعریف

اعدام در لغت:از ریشه عَ دَ مَ،به معنای ازبین بردن کشتن،هلاک کردن.1

اعدام در لاتین:2 EXECUTION

اعدام در اصطلاح فقه و حقوق عبارتند از مجازات مرگ برای ارتکاب جرم های خاص که از سوی دادگاه و مقام قضایی صادر میگردد.3

برای روشن شدن تعریف اصطلاحی اعدام ابتا باید تعریفی از اعدام تعزیری بیان کنیم.تعزیر عبارتند ازمنع،اعانه،نصرت.4 درواقع به آن دسته از مجازاتهایی که برای آن مقدار معینی در شرع مشخص نشده و حاکم بنابر مصلحت هایی حکم به آن مجازات میکند،تعزیر میگویند.طبق مطالب ارائه شده اعدام تعزیری یعنی کشتن فرد بنابر مصالحی که حاکم شرع تشخیص میدهد.

اعدام در منابع فقه اسلامی

یکی از مهمترین منابع ما در استخراج کردن احکام و قوانین قرآن می باشد.دراین منبع آیات بسیاری راجع به اعدام و انواع آن موجود است،که به اختصار به بیان چند نمونه میپردازیم.

الف) به دار اویختن : این مجازات مختص محکومان دادگاه های عمومی ست ،که طبق ماده1آیین نامه راجع به اجرای مجازات اعدام مصوب 1307«محکوم به اعدام مصلوب میشود.»5

1-آیه 71 سوره ی طه: قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. فرعون گفت: آيا پيش از آنكه به شما اذن دهم به او گرویدید؟ قطعا او بزرگ ورییس شماست .پس دستها  و پاهايتان را يكى از راست و يكى از چپ خواهم برید و شما را بر تنه‏هاى درخت‏خرما آویزان خواهم کرد وخواهید فهمیدكدام يك از ما عذابش سخت‏تر و پايدارتر است.6

2-آیه 124 اعراف: لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ.البته دستها و پاهايتان را برخلاف یکدیگر خواهم بريد سپس بی تردید همه شما را به چوبه دار خواهم آويخت.7

 

1-لغت نامه دهخدا،ج2،ص2507

2-دیکشنری فارسی-انگلیسی،ص295

3-اصطلاحات و عناوین جزایی،موسسه طرح نوین اندیشه،ص58

4- میر محمد صادقی،حسین .جرائم علیه اموال و مالکیت،ص46

5-آخوندی محمود.آئین دادرسی کیفری، جلد3،ص75.

6- ترجمه آیت الله مشکینی

7-همان

ب)رجم یا سنگ سار کردن:این جرم مختص است به اعدام مرد محصن و زن محصنه که مرتکب زنا شده اند.1

1-آیه 46 سوره مریم: قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا.    گفت اى ابراهيم ،آیاتو از معبودهای من روی گردانی؟اگر بازنايستى حتما تو را سنگسار خواهم كرد و [برو] براى مدتى طولانى از من دور شو.2

2-ایه 91 سوره هود: قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. گفتند اى شعيب ما بسيارى از آنچه را كه مى‏گويى نمى‏فهميم و واقعا تو را در ميان خودمان ناتوان مى‏بينيم و اگرقبیله کوچکت نبود قطعا سنگسارت مى‏كرديم و تو هرگز برمااقتدار و غلبه نداری.3

3-وآیاتی ازجمله:کهف/20،شعرا/116، یس/18.

ج)سوزاندن:

آیه 68 سوره انبیا: در آتش افکندن حضرت ابراهیم که البته بعدازآن آتش بفرمان خدا سرد شد.

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. گفتند او را بسوزانيد و خدايانتان را يارى دهيد، اگر كارى مى‏كنيد.4

*علاوه بر موارد ذکر شده موارد دیگری مانند بستن دست و پا و انداختن بلندی،کشتن با شمشیرهم از دیگر روشهای اعدام است که در فقه ما بیان شده است.5

اعدام در قانون مجازات اسلامی

علاوه بر موارد مذکور بر انواع مجازات اعدام که در شرع  وفقه بیان شد روش های دیگری هم در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

الف)تیر باران کردن:در واقع این روش اختصاص دارد به محکومان دادگاه های نظامی.طبق ماده 296قانون دادرسی وکیفر ارتش :«کسی که به موجب دادگاه  نظامی محکوم به اعدام شود تیر باران میگردد.»6

1- آخوندی،محمود.آیین دادرسی کیفری. ج3.ص76

2-ترجمه آیت الله مشکینی

3-همان

4-همان

5- امینی،علیرضا و آیتی،سیدمحمدرضا.تحریر الروضه فی شرح المعه. ج2.ص226

6- آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری، ج 3.ص 75

ب)صلب:طبق ماده 195 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370:«مصلوب کردن مفسد ومحارب به صورت زیر انجام میشود:

الف)نحوه بستن موجب مرگ وی نگردد.

ب)بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان اورا پس از مرگ پایین آورد.

ج)اگر بعد از سه روز زنده ماندن زنده ماند نباید او را کشت.»

بنابراین در صلب چون قصد اصلی به صلیب کشیدن است نه کشتن آن به نظر میرسد که این روش نباید از طرق اجرای اعدام به شمار آید.1

علاوه بر طرق ذکر شده اعدام به روش های دیگری نیز صورت میگیرد.مثل ماده 234 قانون مجازات اسلامی:«حد لواط برای فاعل در صورت عنف،اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام ودر غیر اینصورت صد ضربه شلاق است.حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.»

برای اعدام فاعل و مفعول لواط روش هایی از جمله قتل با شمشیر،زیر دیوار گذاشتن ،از بلندی پرتاب کردن ویا زنده در آتش سوزانیدن ذکر شده.2

فلسفه اعدام

 فلسفه اعدام چیست؟وچرا در بسیاری از کشور ها انجام میشود؟

در پاسخ به این سوالات باید گفت در واقع اعدام یک مجازات باز دارنده است در جرائمی که اتفاق می افتد.با انجام این مجازات نسبت به مرتکب باعث باز داشتن سایر افراد ازاین جرائمی که فرد به موجب آن اعدام شده میشود و تشخیص این امرکه فرد برای جرم خود باید اعدام شود یا خیر؟برعهده ی دادگاه و مقام قضا یی است.البته لازم به ذکر است که این مجازات همانطور که قبلا اشاره شد یک مجازات تعزیری است و مقدار ونوع آن در شرع مشخص نشده است وقاضی بنا بر مصالحی حکم به این مجازات میدهد.

مجازات اعدام در نظر بسیاری از حقوقدانان قابل پذیرش نیست واشکالاتی  به آن وارد کرده اند

بکاریا نخستین بان حقوق جزا در معاصر اولین کسی است که با انتشار کتاب بررسی جرائم ومجازاتها در مخالفت مجازات اعدام و ضرورت لغو آن قلم فرسایی کرده است.3

 

 

1- آخوندی،محمود.آیین دادرسی کیفری. ج 3.ص76

2- امینی علیرضا و آیتی سید محمد رضا.تحریر الروضه فی شرح اللمعه. ج2.ص226

3-مجله تحقیقات حقوقی ،شماره هشتم.ص108

 

از جمله نظر هایی که برای مخالفت با مبحث اعدام مطرح کرده این است که :حق زندگی یکی از حقوقی است که خداوند به انسان داده ونباید هیچکس حتی دولتها هم حق سلب آن را ندارند.1

در پاسخ باید گفت:آزادی هم نعمتی است از جانب خدا پس نباید فرد را زندانی یا تبعید کرد از طرفی اگر گرفتن جان یک نفر حفظ جان چند نفر باشد اعدام وگرفتن جان توسط  دولتها نیست.2

البته باید این را هم در نظر گرفت که علاوه بر جنبه باز دارندگی اعدام،این مجازات نوعی اجرای عدالت و حکم خدا نیزمیباشد.

اعدام و حقوق بشر

تاکنون پارلمان اروپا اعلامیه های زیادی مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر درایران صادر کرده که البته با پاسخ تندی ازجانب نمایندگان ووزرای ما روبه رو شده است.

 پارلمان اروپا در ایام عید نوروز 1393 قطعنامه ضد ایرانی را به تصویب رساند و انتخابات ریاست جمهوری کشورمان، موضوع هسته‌ای و برخی موارد دیگرازجمله مسئله اعدام  را زیر سوال برد.

دربند14 این بیانیه درباره کثرت اعدام درسالهای2013 و2014 درکشور ایران اینگونه بیان میدارد: - از آزادی چند نفر از زندانیان عقیدتی در ایران از جمله نسرین ستوده که وکیل حقوق بشر و برنده جایزه ساخاروف است استقبال می‌کند و از مقامات ایران می‌خواهد همه مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان اتحادیه‌های صنفی، فعالان کارگری و آنهایی را که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ زندانی شده‌اند، آزاد کنند. همچنین علاقه خود را به طرح حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای تنظیم منشور حقوق شهروندی اعلام می‌کند هر چند همچنان نگرانی عمیق خود را درباره وضع حقوق بشر در ایران به ویژه ادعاهای گسترده شکنجه، محاکمات ناعادلانه از جمله محاکمه وکلا و مدافعان حقوق بشر و مصونیت در رابطه با نقض حقوق بشر ابراز می‌کند. همچنین در رابطه با شمار زیاد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۳و ۲۰۱۴ هشدار می‌دهد که از جمله این اعدام‌ها، افراد زیر سن قانونی هستند. یادآوری می‌کند که بیشتر اعدامهای سال ۲۰۱۳ در پنج ماه آخر سال بوده است، همچنین محدودیت‌ها درباره آزادی اطلاعات، انجمن، بیان، تجمعات، مذهب، آزادی دانشگاهی، آموزشی و آزادی حرکت و جنبش و همچنین سرکوب و تبعیض مبتنی بر مذهب، باور، قومیت، جنسیت و گرایش جنسی را محکوم می‌کند که بیشتر درباره جامعه بهائی، مسیحی، افراد مرتد و مسلمانانی که به ادیان دیگر گرویده‌اند، وجود دارد.3

 

 

 

1-حقوق جزای بین الملل.مجموعه مقالات نشر عدالت.ص372

2-همان.ص372 و373

3-قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا.بند14

واکنش نمایندگان و وزرا ی کشور نسبت به این قطعنامه ضدایرانی

بعد صدور چنین بیانیه توسط پارلمان اروپا نمایندگان کشور ما بیانیه ی دیگری در برخورد بااین بیانیه صادر کردند و در صحن علنی مجلس توسط یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس قرائت شد،که در بند 4 این بیانیه پاسخ محکمی به نمایندگان پارلمان دادند، که به شرح ذیل میباشد:

اظهارنظر پارلمان اروپا در خصوص نقض حقوق بشر در ایران را محکوم نموده و اعلام می‌دارد

اولا پارلمان اروپا از وزانت سیاسی برای اظهار نظر در این حوزه برخوردار نیست.

ثانیا کارنامه سیاه غرب و برخی کشورهای اروپایی در تحمیل جنگ جهانی اول و دوم در جامعه جهانی، نسل‌کشی و اعمال آپارتاید و استعمار و استثمار بسیاری از ملل آسیا و آفریقا و تاراج منافع و منابع بسیاری از کشورهای مختلف، حمایت از دیکتاتورهای حامی منافع نامشروع غرب و چشم‌پوشی از فجایع بحرین و رفتارهای وحشیانه تروریست‌ها در سوریه و مداخله نظامی در آفریقا، به پارلمان اروپا اجازه نمی‌دهد درباره حقوق بشر قلمفرسایی نموده و ایران اسلامی را که مهمترین رسالت خود را دفاع از حقوق انسان در چارچوب مبانی حیات‌بخش اسلام می‌داند، مورد نقض قرار می‌دهد.

ثالثا پارلمان اروپا باید بر اساس موازین بین‌المللی و اصل تعیین حق سرنوشت، ساختار اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی کشورها را در نگاه به مسئله حقوق بشر مدنظر قرار دهد و توجه داشته باشد که امت اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اجرای احکام و مقررات اسلامی تاکید داشته، بر انجام شایسته این تکلیف الهی اصرار دارد.1

جرائم موجب اعدام

اینکه قاضی پرونده بابت چه جرمهایی میتواند حکم اعدام صادر کند موارد معلوم و مشخصی ندارم،ودرعین حال شامل موارد متعددی میشود.به گونه ای که ممکن است یک قاضی دریک شعبه حکم به اعدام مجرمی داده،وقاضی دیگری در شعبه ی دیگری حکم به حبس ابد صادر نمایید،که همه ی اینها درواقع برمیگردد به مصالح و مفاسدی که مقام قضایی تشخیص میدهد.

البته لازم بذکراست برخی از جرایم هستند که هم در نص قرآن و هم نص قانون حکم آن اعدام است،

مانند محاربه و افساد فی الارض،زنای محصن.یا در متن قانون لواط و....

چگونگی انتخاب طریق اجرای اعدام

در قوانین جزایی عرفی طبع قضایی جرم ارتکابی ویا عنوان قانونی آن نمیتواند مشخص طریق اجرای حکم اعدام قرار بگیرد.بلکه صدور حکم از مرجع مشخص طریق اجرای احکام آن رانیز مشخص میکند.به این ترتیب که هرگاه حکم اعدام از سوی دادگاه نظامی صادر شود محکومُ علیه تیرباران میشود,در صورتی که از دادگاه های عادی صادر شود اجرای حکم به صورت به دارآویختن صورت میگیرد.

1-بند چهارم بیانیه 258 نماینده درباره قطعنامه پارلمان اروپا.19/1/93

در خصوص محکومان دادگاه های انقلاب اسلامی در قوانین روش خاصی پیش بینی نشده است.درنتیجه ملاحظه میکنیم که محکومان به اعدام دادگاه های انقلاب راگاهی تیرباران میکنند و زمانی نیز به دار مجازات می آویزد.

در حالیکه در قلمرو قوانین جزایی اسلامی،نفس عمل ارتکابی ،طریق مختص اجرای مجازات اعدام برای آن عمل رانیز به دنبال دارد.مثلا محکوم به زنای محصنه سنگسار میشود و فاعل و مفعول لواط به یکی ازطریق:قتل باشمشیر،زیر دیوار گذاشتن ،ازبلندی انداختن،ویازنده در آتش سوزاندن،معدوم میشود.

در ماده234 ق.م.ا مصوب سال 92 حد لواط را اعدام اعلام کرده،ولی کیفیت اجرای آن را ذکر نکرده که این برعهده قاضی ست وباید نحوه ی اجرای آن را در رای صاده بیان نماید.1

تشریفات اجرای اعدام

قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری،در قانون قبلی ماده ی 485 نحوه ی اجرای حکم اعدام و تشریفات آن را ذکر کرده بود.اما در تاریخ1368/4/30 آیین نامه ای تنظیم میشود تحت عنوان آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص،رجم،قطع ،صلب و اعدام و....

دراین آیین نامه در فصل اول آن 28 ماده مبنی بر تشریفات اجرای اعدام وجود دارد.

در این آیین نامه بعداز صدور حکم و مطلع ساختن وکیل و خانواده اش،ترتیب ملاقات باخانواده ی وی را صادر میکنند تا فرد برای آخرین بار با خویشان خود ملاقات داشته باشد.اجرای حکم اعدام در اول صبح و همرمان با طلوع خورشید صورت میگیرد.البته قبل از آن باید از صحت جسمی متهم اطمینان حاصل کرد که این کار برعهده ی پزشک میباشد.

تمام مراحل اعدام باید در کمال آرامش و بدور از خشونت باشد.متهم میتواند قبل از اجرای حکم وصایای خود یا یا کتبا و یا شفاهی به خانواده خود بیان کند.

محل اجرای حکم

در کشور هایی که مجازات اعدام به موقع اجرا گذاشته میشود انتخاب محل اجرای آن مورد بحث و گفتگو است.عده ای از علمای حقوق جزا وجرم شناسان معتقدند که حکم اعدام باید در محوطه زندان ودور از انظار عمومی به عمل آید،تا افراد جامعه این نوع صحنه های خشونت آمیز را تماشا نکنند؛ به عکس،برخی اجرای علنی آن را در مراکز ومیادین شهر ها وحل های پرجمعیت توصیه می نمایند ومدعی هستند که تنها در این صورت می توان امیدوار بود که هدف ارعابی مجازات اعدام تاین خواهد شد والا اجرای آن نتیجه ای نخواهد داشت.

هردو گروه برای اثبات نظریه خود دلایلی ابراز میکنند که در این مقام مجال بررسی آنها نیست.

 

 

1-آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری.ج3.ص77

در جمهور ی اسلامی ایران قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محل اجرای اعدام حکم خاصی ندارد1.اما اگر اجرای اعدام در محیط زندان صورت بگیرد طبق ماده 10 آیین نامه اجرایی حکم اعدام،صلب،رجم و....«اجرای حکم با حضور دادستان ،رییس زندان،رییس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه وسایر افرادی که حق حضور دارند درمحل مخصوص در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده،به عمل آید.»

طبق آن چیزی که در بالا ذکر شد محل اجرای حکم اعدام صرفا در زندان صورت نمیگیرد بلکه میتوان آن را درخارج از زندان هم اجرا کرد مشروط بر اینکه صورتجلسه یی تهیه و به امضا دادستان،رییس زندان،پزشک حاضر درمحل،منشی دادگاه و رییس نیرو های انتظامی یا نماینده او می رسد.2

زمان اجرای حکم

طبق آیین نامه اجراییه حکم اعدام ، موقع اجرای حکم اعدام اول طلوع آفتاب است.این دستور مبتنی بر یک سنت قدیمی است.آفتاب از مطهرات میباشد وبدن انسان مجرم گناهکار،آلوده وپلید است ؛قبل از طلوع آفتاب باید معدوم کنیم تا تابش نور خورشید او را تطهیر نکند وآلوده وناپاک از دنیا برود.3

اقدامات بعد از اجرای حکم

طبق آن چیز ی که درآیین نامه اجراییه حکم اعدام،در ماده 18 بیان شده متهم بعد از به دار کشیده شدن تا مدت یک ساعت در بالای دار می ماند مگر اینکه اطمینان به مرگ وی حاصل شود سپس از دار به پایین آورده میشود

در صورت تقاضای کسان معدوم به آنان تحویل والا طبق مراسم معمولی دفن میشود.4

 

 

 

 

 

1- آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری.ج3. ص78

2-آیین نامه اجرای حکم اعدام و...مصوب30/4/1368.ماده11

3- آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری.ج3. ص79

4-همان.ص80

 

 

فصل دوم

قصاص

 

تعریف

قصاص از«قص» گرفته شده.ودر زبان عرب وقتی یک امر دوبار تکرار شود لفظ «قصه» را بکار میگیرند.

قصاص در لغت بمعنای دنبال کردن پی گیری.2

در اصطلاح به معنای قتلی ست که بدنبال قتل دیگر می آید،و درجایی دیگر قصاص بمعنای پی گیری کردن اثر جنایت به گونه ای که قصاص کننده(ویا اولیای دم) همان جنایتی را برجانی وارد کنند که جانی بر او یا مقتول وارد کرده است.

قصاص در فقه اسلامی

مهمترین آیه ای که درباره ی قصاص در قرآن ذکر شده،آیه178سوره بقره میباشد:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ای کسانیکه ایمان اورده اید بر شما درباره ی کشته شدگان قصاص نوشته و مقرر شده آزاد دربرابر آزاد وبرده در برابر برده و زن در برابر زن.پس هرکه از جانب برادر خود مورد چیزی از عفو قرار گرفت پس پیروی از معروف و پرداخت دیه به او به نیکی و احسان.این تخفیفی و رحمتی ست از جانب پروردگارتان پس هرکه بعداز این عفو تجاوز کرد اورا عذابی دردناک خواهد بود.2

قصاص،مجازات علیه جسم و جان است.قرآن کریم علی رغم تاکید بر مطلوب بودن عفو مجرمین،پذیرش اصل قصاص را موجب حیات جامعه بشری دانسته است.3

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ4.برای شما ای صاحبان خرد در قصاص زندگی ست شاید(از خون ریزی)به ناحق پرهیز کنید.5

 

 

 

 

1-      ابن منظور. لسان العرب.ج11.ص190

2-      دکتر میرمحمد صادقی،حسین.جرایم علیه اموال و مالکیت.ص46

3-      ترجمه آیت الله مشکینی

4-      سوره بقره/2.آیه 179

5-      ترجمه آیت الله مشکینی

 

قصاص در قانون مجازات اسلامی

بنابر آنچه که درفصل قبل به آن اشاره کردیم قانون کشور ما از ادله ی شرعی گرفته میشود،ودر قسمت قبل نمونه ای از آیاتی با موضوع قصاص رابیان کردیم.در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 نیز در باره ی مجازات قصاص مباحثی را مطرح کرده است.

ازماده 289 تا 295 ق.م ا درباره ی جنایت برنفس و حکم آن که قصاص است سخن به میان آورده است.

قانون مجازات اسلامی جنایات را بر3 قسم بیان میدارد که عبارتنداز:

الف)عمدی   ب)غیر عمدی   که غیر عمدی تقسیم میشود به شبه عمدی و خطایی

که بنابر قانون مجازات فرد در صورتی به قصاص محکوم میشود که نوع وارد شده ی جنایت عمدی باشد.به بین دیگر ازیک طرف هم قصد فعل را داشته باشد هم قصد نتیجه،یا از طرف دیگر قصد فعل رادارد و نوع وسیله هم کشنده است ولی قصد نتیجه ندارد،وقصد انجام فعل را نسبت به مجنی علیه ی دارد که دارای شرایط عادی نیست مانند بیمار.یا کودک. در این سه مورد جنایت عمدی و فرد به قصاص محکوم میشود.

 

شرایط قصاص

شرایط قصاص به مجموعه اوضاع و احوالی گفته میشود که اگر در مجنی علیه و جانی وجود داشته باشد و ثابت شود جانی به سزای اعمال خود میرسد.

ازجمله شریط قصاص آن چیزی است که در آیه 178 سوره بقره بیان شده است.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى.....

همانطور که از نص قرآن برمی آید برای قصاص باید بین مجنی علیه و جانی از لحاظ حریت تساوی وجود داشته باشد.حریت یعنی آزاد بودن فرد از تملک به شخصی و دربرابر عبد و بنده قرار میگیرد.ماده 301ق.م.ا

ویاعبد در مقابل عبد قصاص میشود زیرا در عبد بودن مساوی اند.ماده301ق.م.ا.

و زن در مقابل زن قابل قصاص است،وهم چنین مرد دربرابر زن مشروط بر رد فاضل دیه،و زن در برابر مرد بدون رد هیچگون مازادی.

از سایر شرایط قصاص تساوی در دین است.طبق این گفته هیچگاه یک فرد مسلمان برای مجنی علیه کافر قصاص نمیشود،وفقط ازباب عادت نشدن چنین جنایتی تعزیر خواهد شد.ماده 301ق.م.ا ولی اگر کافری موجب جنایتی برمسلمان شود حق قصاص پابر جاست.ماده310ق.م.ا.

مجنی علیه باید محقون الدم باشد.به عبارت دیگر باید خونش قابل احترام باشد که در مقابل مهدور الدم قرار میگیرد.این به این معنا نیست که اولیا دم مقتول میتوانند به تنهایی جانی را قصاص کنند زیرا این امر نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و اگر بدون اجازه چنین عملی را مرتکب شوند بنابر نظری گناه کرد..بر طبق قانون مجازات فرد تعزیر میشود.تبصره 1 ماده 302ق.م.ا.

از شرایط دیگر قصاص کامل بودن عقل جانی و مجنی علیه است.بنابر این دیوانه در مقابل عاقل قصاص نمیشود وعاقل هم دربرابر دیوانه قصاص نمیشود بدیل اینکه در عقل تساوی ندارند،وفقط دی اینجا دیه ثابت میشود.ماده 305ق.م.ا

ذکر چند نکته دراین قسمت خالی از لطف نیست.

1-پدر در مقابل کشتن فرزن خود اعم از دختر یا پسر قصاص نمیشود.ولی مادر اگر فرزند خود را به قتل برساند قصاص میشود.ولی عکس این موضوع امکان پذیر نیست.مبنای این بحث روایتی است ازامام صادق(علیه السلام)که میفرماید:«لا یقتل والد بولده و یقتل الولد بوالده»1 که منظورازولدهم شامل فرزند پسر میشود وهم فرزند دختر.ماده301ق.م.ا

2-جنایت عمدی نسبت به مجنی علیه نابالغ،موجب قصاص میشود.ماده 304ق.م.ا

3-جنایت عمدی برجنین هرچند بعد از دمیده شدن روح باشد موجب قصاص نمیشود و فقط مرتکب تعزیر خواهد شد.ماده 306ق.م.ا

ادله اثبات قصاص

به مجموعه دلایل و برهان هایی گفته میشود که باعث محکم شدن اتهام جنایت از طرف جانی بر مجنی علیه میشود،که عبارتند از:

1-اقرار:عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.ماده164ق.م.ا

مبنای این ادله روایتی ست از پیامبر اکرم که میفرماید:اقرار العقلا علی انفسهم جایز.2

2-شهادت شهود:شهادت عبارتند از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.ماده174ق.م.ا

3-قسامه:عبارت از سوگند هایی است که در صورت فقدان ادله ی دیگر غیراز سوگند منکر و وجود لوث،شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن ومتهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند.ماده 313ق.م.ا

4-علم قاضی:عبارتند از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح میشود.در مواردی که مستند حکم ،علم قاضی است،وی موظف است قرائن و امارات مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.ماده211ق.م.ا

صاحبان حق قصاص

صاحبان حق قصاص شامل افرادی ست که حق قصاص به آنها تعلق دارد و میتوانند اجرای آن را از مقام قضایی خواستار باشند.

طبق آنچه که در قانون مجازات بیان میشود ولی دم همان ورثه مقتول است بجز زوج یا زوجه ی اوکه حق قصاص ندارد.ماده 351ق.م.ا

ازماده 347 تا 367ق.م.اتمام شرایطی که صاحبان حق قصاص دارند را بیان کرده.

صاحبان حق قصاص سه تصمیم میتوانند نسبت به جانی اعمال کنند:

1-گرفتن قصاص که اولی آنهاست.2-دیه که جایگزین قصاص شده.3-عفو که نه دیه گرفته میشود ونه قصاص.

طبق ماده350ق.م.ا اگر اولیائ دم مقتول متعدد باشند حق قصاص برای همه ی آنها ثابت است.

 

 

                 1-امینی،علی رضا.آیتی،سید محمد رضا.تحریرالروضه فی شرح اللمعه.ج2.ص249

                 2-جزوه قواعد فقه.ص4 

 

 

فصل سوم

خودکشی

 

 

 

 

 

مسئله خود کشی از دیدگاه های مختلف علم روانشناسی،جامعه شناسی،جرم شناسی،پزشکی وحقوق جزا قابل توجه و حائز اهمیت می باشد. دراین مقاله جنبه هابی قضایی خودکشی به طور اختصار مورد بحث قرار خواهد گرفت.

معمولا بحث راجع به خود کشی در حاشیه بررسی قتل ها به میان می آید واز این حیث خود کشی عبارت است از قتلی که فاعل جرم مجنی علیه قتل است.یا به تعبیر دیگر هرگاه مجنی علیه قتل،خود قاتل باشد عمل مجرمانه را خود کشی می نامند.

نکته قابل بحث در خصوص خودکشی که همواره مطرح میگردد این است،با وجود فقدان قاطع آیا میتوان خود کشی را جرم و قابل مجازات دانست؟ از نظر تاریخی در قدیم الایام اکثر ملل نه تنها خود کشی را جرم نمی دانستند بلکه در پاره ای از موارد ازآن به عنوان یک عمل افتخار آمیز به یاد می آورند.مانند خود کشی معروف سقراط

با ظهور دین مسیح خود کشی ممنوع و چون مخالف مذهب و اخلاق معرفی گردید مرتکب آن به عنوان محازات از تشریفت مذهبی محروم میشد.در قوانین ایالات متحده آمریکا خودکشی جرم نیست اما در بعضی از ایالات مانند نیویورک هرگاه خودکشی به نتیجه نرسیده باشد مرتکب به مجازات حبس و پرداخت جریمه محکوم میگردد.

در شریعت اسلام ومنطق قرآن،خودکشی به عنوان ارتکاب فعل حرام ،ممنوع وبه تبع آن دارای عقوبت اخروی خواهد بود.

ممنوعیت خود کشی را قرآن کریم در آیه 33 سوره نسا چنین مقرر داشته است:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

به طور کلی ضمانت اجراییه ممنوعیت خودکشی در نظام حقوقی اسلام بر پایه های اصول ومبانی عقیدتی و اخلاقی استوار است زیرا مومنین و کسانی که اعتقاد کامل دارند که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و اوست که انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچکس نمیتواند این حق خدادادی را از انسان سلب کند.بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ضمانت اجرایی خودکشی در شریعت اسلام،امری اخلاقی ،درونی و دینی است و همین امر در طول تاریخ موجب گردیده که آمار خودکشی دربین مسلمانان نادر و قابل مقایسه با آمار خودکشی سایر ملل نیست.

در قانون مجازات اسلامی راجع به خودکشی،شروع به جرم،ومعاونت و شرکت در خودکشی اصلا مجازاتی پیش بینی نشده بود،چون نفس عمل جرم نبوده است.1

 

 

 

                 1-ولیدی،محمد صالح.جرایم علیه اشخاص.ج2.ص139

نتیجه گیری

ازمطالب یاد شده ازابتدا مقاله تابدین جا میتوان این نتیجه را گرفت که اعدام،قصاص و خودکشی اگرچه تحت یک عنوان یعنی سلب حیات قرار میگیرند اما تفاوت های فاحشی هم دارند که تفاوت آنها در تعاریفشان گنجانده شده.

طبق تعاریفی که از اعدام ارائه شد،از آن دسته مجازاتهای سلب حیات است جرم مشخصی را تحت پوشش قرار نمیدهد بلکه قاضی بنابر مصالحی دستور به اعدام مرتکب میدهد که چند عنوان را ذکر کردیم.

ولی قصاص برعکس اعدام فقط در موارد جنایت نفس و اعضاست که بر جانی اعمال میشود،که آنچیزی که اینجا مقصود ماست جنایت برنفس میباشد.یکی از تفاوت های اصلی اعدام و قصاص این است که قصاص حقی ست برگردن اولیای دم وباید مطالبه شود و در صورت عدم مطالبه معمولا قاضی نمیتواند نسبت به آن خودسرانه عمل کند.ولی اعدام قابل مطالبه نیست و به محض محرز شدن دلایل جرم حکم به اعدام صادر میشود وبدنبال آن قابل اجراست.

تفاوت خودکشی بااین دو مجازات در این است که در دومورد اول یعنی اعدام وقصاص فردی دیگر از متهم سلب حیات میکند ولی در خودکشی خود فرد بااختیار و آگاهی از خودش سلب حیات مینماید،که از لحاظ شرع و دین مااین جرم حرام است و مرتکب به شدت در محضر خدا عقوبت میشود.

ولی در قانون مجازات ما عنوانی تحت خودکشی بیان نشده وبنابر اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها جرم نیست و مجازاتی ندارد.

 

 

 

منابع

1-قرآن کریم.

2-آخوندی،محمود.آیین دادرسی کیفری.جلد2. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ ششم. تهران 1384

3-امینی،علیرضا.آیتی،سید محمد رضا.تحریر الروضه فی الشرح اللمعه.جلد2.انتشارات فرهنگی طه.تهران1392

4-قانون مجازات اسلامی.مصوب 1/2/1392

5- ولیدی،محمد صالح.حقوق جزای اختصاصی.جلد2.انتشارات امیر کبیر.چاپ ششم.تهران1380.

 لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 26
[ 05 / 08 / 1396 ] [ 10 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

تشکرازدوست گرامی  علی کامرانی

 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس


 

فصل اول:زندان واصلاح وتربیت

فصل دوم:جامعه شناسی وزندان

فصل سوم:حقوق زندانیان درمراحل پنجگانه آئین داری

فصل چهارم:حقوق زندانیان

 

چکیده

مفهوم جرم و مجازات همواره مترداف یکدیگر هستند ، به گونه ای که تعریف جرم بدون مجازات مربوط به آن و به عکس عملی نمی باشد . شیوه مجازات به مرور زمان و در طول تاریخ تغییرات چشمگیری پیدا کرده است .

در گذشته مجازات ها صورتهای خشن تری در مقایسه با حال داشتند . امروزه مجازات حبس و سلب آزادی ، جایگزین شیوه های پیشین شده و به همین دلیل در دوران معاصر بر اهمیت زندان ها و نقش آنها در مجازات و پیشگیری از جرم افزوده شده است . وجود مجازاتی در قالب حبس و زندانی کردن مجرم از 2 طریق باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود . نخست مجرم را از جامعه دور نگه می دارد و احتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش می دهد . دوم ، زندان سبب می شود که افراد پیش یا هنگام ارتکاب جرم نسبت به عواقب آن حسابگری نمایند و از ترس عواقب ازانجام آن عمل منصرف شوند . اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا برای پیشگیری بیشتر از جرم باید سقف مجازات را افزایش داد و یا به عبارت دیگر آیا مجازات زندان همیشه می تواند مفید واقع شود ؟ و در نهایت این که زندان چه تاثیرات منفی میتواند روی زندانیان داشته باشد ؟ تحقیقات مختلفی در این زمینه نشان می دهد که بین مقدار نتایج منفی مجازات و میزان جرم رابطه خطی برقرار نیست . به عبارت دیگر این نتیجه تنها در محدوده ای قابل تعمیم است که وجدان و عرف اجتماعی بین مجازات و جرم تعادلی را حس کند . در حقیقت تنها یا میزان خاصی را افزایش مجازات مجرم کاسته شده و یا ثابت نگه داشته می شود و چنانچه مجازات افزایش بیشتری یابد ، چه بسا میزان جرم هم افزایش پیدا کند .

در یک دیدگاه کلی می توان اذعان نمود که زندان تاثیرات عینی و ذهنی منفی روی زندانیان دارد . تاثیرات عینی شامل زمینه خانوادگی ، اشتغال ، بیکاری ، آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و ... می باشند . تاثیرات ذهنی منفی نیز شامل تصور زندانی از مدیریت زندان ، توجیه گرایی برای جرم انجام شده ، دیدگاه او نسبت به دستگاه قضایی ، دیدگاه او نسبت به قانون و ... می شود . توضیح اینکه از هم گسیختگی خانوادگی به صورتهای طلاق ، بی سرپرستی ، دوری از خانوداه ، فقدان همانند سازی لازم با خانواده ، عدم پذیرش و طرد شدن از خانواده و ... در خانواده های زندانیان جلوه گر می گردد. علاوه بر موارد یاد شده ورود به زندان منجر به تغییر در منافع و هزینه ها می شود .

 

 

زندانیان با از دست دادن شغل خود ، باعث پایین آمدن سطح زندگی خویش می شوند و احتمال به دست آوردن شغل مناسب بعد از آزادی از زندان کاهش می یابد ، در نتیجه سبب از دست دادن ابزار مشروع کسب اهداف می شود .

مجازات زندان همواره تاثیر مثبتی ندارد و می تواند در گسترش انحرافات نیز موثر واقع شود . زمانی که ما شخصی را که برای اولین بار به یک رفتار انحرافی دست زده است ، به زندان می اندازیم ، او را در واقع وارد یک شبکه از روابط اجتماعی منحرفان می کنیم که در میان آنها رفتار انحرافی تشدید و تشویق می شود ، زیرا زندانیان بتدریج با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار می کنند و درباره خصوصیات زندگی خود ، کارهایی که کرده اند ، علت دستگیری و برنامه آینده با همدیگر صحبت می کنند . از این طریق بتدریج در میان آنها روابط اجتماعی به وجود می آید که مانند هر رابطه اجتماعی دیگری در درون خود دارای یک مجموعه از قواعد و هنجارهای خاص خواهد بود و طی آن در افراد یک نوع احساس رعایت دیگران به وجود می آید . بدین معنا که شخصی که دست به کارهای خطرناک و جسورانه زده است از شجاعت بیشتری نیز برخوردار است و خود را نسبت به دیگران برتر می پندارد . از این طریق در میان افراد نسبت به توانایی ها و سابقه انحرافات ، یک نوع سلسله مراتب و نوعی هنجار و مقیاس ارزشی به وجود می آید . حال وقتی شخص جدیدی وارد این شبکه روابط اجتماعی می شود ، مایل است با دیگران رابطه داشته باشد و از جانب دیگران پذیرفته شود در نتیحه او هنجارها و مقیاس های ارزشی زندانیان را می پذیرد خود را با آنها مقایسه می کند و مایل است از جانب آنها تشویق شود . این مسئله با نحوه طبقه بندی مجرمان بر اساس مدت حبس ارتباط تنگاتنگی دارد عده ای از زندانیان به علت آشنایی با جرایم دیگر به سوی آنها گرایش پیدا می کند و دراین زمینه جرایم مالی و سرقت بیشترین جاذبه را برای مجرمان دارد . از دیدگاه مذکور در مجموع زندان بدترین تاثیر آموزش خود را بر مجرمان بی تجربه و مبتدی بر جای می گذارد. اولین اثر زندان در هزینه ارتکاب جرم ، کاهش تاثیر حبس عنوان مجازات در امر بازدارندگی فرد از ارتکاب جرم می باشد . تغییر در ارزشهای اجتماعی و بکارگیری شیوه های توجیه از دیگر تاثیراتی است که هزینه مجازات را کاهش می دهد . یکی دیگر از تاثیرات زندان تغییر نگرش زندانی نسبت به آیین و دستگاه قضایی است .

به زیر سوال رفتن مشروعیت و دستگاه قضایی یکی از زمینه هایی است که بر احتمال قانون شکنی و ارتکاب جرم مجرم می افزاید . طرد اجتماعی یکی از اصلی ترین هزینه های مجازات زندان است . از این رو در صورت واقع شدن آن ، این هزینه مجازات برای ارتکاب مجدد جرم بشدت کاهش می یابد ، زیرا فرد در اولین زندان خود تا حدود زیادی این هزینه طرد را تحمل کرده است . با توجه به مطالب ارائه شده می توان گفت که متاسفانه زندان بیش از آنکه مشکلات اخلاقی ، اجتماعی ، روانی و اقتصادی را حل کند همچنان بر این مشکلات می افزاید . اعاده حیثیت در عمل به سرخوردگی یاس و طغیان در جامعه ختم می شود . آنچه که مسلم است امروزه ضرورت مجازات مجرم همچنان باقی است اما اگر تنبیه ضروری است نباید برای اعمال آن حقوق مسلم انسانی زیر پا گذاشته شود . مهم تر اینکه مجازات باید متناسب با جرم و میزان تقصیر مجرم در وقوع آن باشد هر چند که این تصور جنبه آزادی دارد اما باید در جستجوی راه حلی منطقی بود و جرم و پیامدهای آنرا با در نظر گرفتن قربانی شدن مجرم در اثر اعمال مجازات بررسی کنیم . در عصر حاضر نظامهای قضایی و کیفری باید کاملتر و امروزی شود تا محکومیت ها و اعمال آنها به گونه ای باشد که اعتماد زندانی به او باز گردد و برای ایفای نقشی سازنده و مفید در جامعه آماده شود زندان باید آخرین چاره باشد آنهم برای کسانی که تهدید آشکاری برای اجتماع هستند . اکنون در بسیاری از نظامهای جزایی جانشین های گوناگون برای محکومیت به حبس در نظر گرفته شده است . از جمله بازداشت در منزل ، آزادی محدود ، آزادی با مجوز و دیگر شکلهای بازداشت ناپیوسته ، مجازات تعلیقی که دامنه آن از حبس تعلیقی تا عفو مشروط و طیف گسترده ای از اقدامهای تعلیقی ، آزادی تعلیقی و مشروط را در بر می گیرد . جانشین هایی برای محکومیت های توفیقی که هم به سود خلافکار است و هم به سود جامعه ، اجرای طرح خدمت به جامعه به جای رفتن به زندان ، استفاده از مچ بندهای الکترونیکی به عنوان زنجیرهای نامرئی نشان می دهد که انسان در قرن حاضر در کیفر شناسی علمی خود به دنبال راههایی می گردد که در آن اثری از زندان نباشد و به جای زندانی کردن مجرم از شیوه های جایگزین دیگری استفاده نمایند . پژوهش برای یافتن جانشین هایی برای حبس، نارسایی های سازمان زندان ها را جبران نمی کند . تعداد زیادی از زندانیان کسانی هستند که محکوم نشده اند ، اما آنها را برای بازجویی یا تکمیل پرونده جهت تشکیل دادگاه و صدور حکم در بازداشت نگاه داشته اند . این گونه زندانیان از لحاظ نظری تا زمانی که جرمشان ثابت نشده بی گناه به شمار می آیند ، اما تجربه آنها از زندگی در زندان واقعا تفاوتی با بزهکاران محکوم ندارد . برای این گونه افراد باید روشهای دیگری غیر از بازداشت پیدا کرد که حضورشان را در دادگاه تضمین کند . بعضی از این روشها مانند قوانین سرپرستی اجباری ، تسلیم مدارک ویژه و وثیقه هم اکنون وجود دارد .

قضات باید این گونه کارها را همچون جانشین هایی برای زندان تشویق کنند . 1 - اگر بتوان از محیطهایی به غیر از زندان و با نام دیگر در فضایی مناسب و شیوه هایی نظارتی متفاوت از مجرمانی که اولین بار مرتکب جرمی شده اند نگهداری کرد، بسیار می تواند در کاهش احتمال ارتکاب جرم مجدد موثر باشد .

2 - طبقه بندی صحیح مجرمان بر اساس سابقه و مدت حبس 3- آموزش مهارت های لازم به صورت نظری و عملی به مدیران ، کارکنان اداری و زندانبانان تا بتوانند در کنار مدد کاران اجتماعی به آماده سازی زندانیان برای بازگشت به زندگی در جامعه کمک کنند . 4 - پذیرفتن اینکه زندانیان هنوز عضو جامعه هستند و باید به آنان اجازه داد تا از طریق حقوق شهروندی خود برخوردار شوند . مفهوم حقوق زندانیان پیش شرط اصلی همه سیاست های کیفری است که دعوی عقلانیت و پیشگیری از جرم و توجه به امنیت همگانی و کیفیت زندگی شهروندان را دارد . 5 - کاهش تراکم زندانی تا حد استانداردهای موجود در زندانها ، گسترش امکانات آموزشی، تربیتی و ... مانند امکان ملاقات های بیشتر، استفاده از خدمات مددکاری و دادیاری . 6 - استفاده از شیوه های جایگزین به جای زندانی کردن . به طور کلی برای حل مسائل سازمان زندان ها لازم است که رهیافتی خلاقانه برای اجرای آن بیندیشیم و نیز روشهایی را جانشین آن کنیم که در عین تنبیه مجرم امکان بازآموزی او را فراهم آوریم تا شهروندی مسوولیت پذیر و مفید به جامعه تحویل دهیم .

 

 

مقدمه:

مقوله مدیریت زندانها در عصر حاضر یکی از پیجیده ترین مقولات اجتماعی ومدیریتی محسوب میشود. تفکرات نوین وایده های متنوع راجع با مجازات حبس وجهت گیری های اسلامی و تربیتی سایه ای برنگرش های پلیسی وامنیتی سابق انداخته است.اکنون در تمامی دنیا سعی می شود که ازجدیدترین روشهای اصلاحی برای نجات زندانی استفاده شود.روش های قدیمی وسنکوب کردن زندانی دیگر طرفدارچندانی ندارد وحتی آنان که نیم نگاهی با این شیوه ها دارند.به کارایی وثمر بخشی آن با شدت تردید دارند.مدیریت زندانها ودستگاهای نظارتی و حمایتی زندانها به دنبال روش هاوالگوها کاراواثر گذار هستند تا ضمن کاهش هزینه های سنگین نگهداری ، از ورودمجدد و بی رویه مجرمین سابقه دار جلوگیری نمایند . خمیرمایه ای که می تواند بغرنج ترین انحرافات انسانی وفکری را سامان بخشد این ویژگی انحصاری بااستفاده از شیوه های درمانی موثرکه تکیه گاهشان روح و ابعاد معنوی انسان ها است ، به معجونی معجزه گر تبدیل شده است که امروز آثار آن را در برخی از زندانیهای ایران می بینیم .خروج برکسی پوشیده نیست که بازداشت وحبس افراد نه تنها موجب زیان مالی فرد در بند و خانواده ی تحت تفکل وسرپرستی او نیزمی شود ، بلکه موجب تالمات روحی وصدمات معنوی وحیثیتی بسیار نسبت به افرادخانواده اش هم میگردد . وقتی که بازداشت وزندان غیرحق باشد این تالمات وجراحات عاطفی به مراتب بیشتر خواهد بود .ازهمین جااست که محبت ازجبران خسارت چنین افرادی نه فقط امروز،که از گذشته مطرح بوده است.امروزه بسیاری ازکشورها،جبرانخسارت افرادی راکه دربازداشت یازندان بوده ویابه ازای گناه شناخته شده ، وبراعت حاصل کرده اند ، پذیرفته اند.به هرحال همانگونه که گفتیم در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت وزندان غیرقانونی ، مشکل اصولی وجودندارد ، وبسیاری ازکشورهااین جبران راپذیرفته اند. البته زندان به عنوان یکی ازطریق عقوبت انسانهایی که مرتکب بزه واعمال مهمی می شوند از قدیم الایام در دنیا معمول بوده است . به تدریج در اثر نفوذ افکارمصلح ، خصوصاتعلیمات پیامبران الهی توجه به کرامات ذاتی انسان ودرنتیجه تربیت وبازپروری محکومین مورد اهمیت قرارگرفته است ودرقانون هرکشور برای جلوگیری از وقوع وتکرارجرایم و مهارکردن مجرمین وافراد خطرناک ، کیفرزندان پیش بینی شده است وبه همین علت موضوع زندان و حقوق زندانیان مورد توجه قرار گرفته است .

 

 

 

 

فصل اول:زندان واصلاح وتربیت

گفتار اول:اندیشه های حقوق مدار تا اندیشه های القا گرایانه

رعایت حقوق زندانیان وتوجه به این حقوق درزمانی است که اندیشه های انسانی را به خود معطوف داشته است واندیشه های اصلاحی تربیتی را درافکار افلاطون و ارسطو در یونان باستان ، پیامبران الهی چون حضرت مسیح (ع) و پیامبر گرامی اسلام ، بزرگان وپیشوایان دین مبین اسلام چون امام علی (ع) فقها وحقوقدانان واندیشمندان اسلامی چون غزالی ونیز علمای مذهبی ومسیحی چون سن اگوسنین وسن تومار کن می توان دید.

 

(( درقرن وسطی نخستین بارشورای کلیسای اکس لاشابن در سال 813 میلادی خواندن انجیل ، ملاقات کشیش بازندانیان وکاردش را برای آنان توصیه نمود ، در اواخر قرون وسطی واوایل قرون جدید با آنکه هنوزحبس به عنوان یک کیفر اصلی واردزراتخانه های کیفری نگردیده بود ، ولی برخی اندیشمندان ، به ویژه کسانی نظیر ژان مبیون فقیه فرانسوی و پاپ کلمان یازدهم اندیشه هایی را درباب رفتار انسانی بازندانیان واصلاح تربیت آنان برجای گذاشتند ، ولی درواقع رسوخ اندیشه های انسان گرایانه وحامی حقوق زندانیان را باید در عصر روشنگری ودر پی آن انقلاب کبیر فرانسه دنبال نمود چه در این زمان بودکه اندیشمندانی چون خان هوارد انگلیسی که خود به تنهایی به بازدید زندانهای اروپایی پرداخته بود کتابی تحت عنوان (( وضعین زندانها )) منتشرساخت وافکاری دراین اثر و سایر آثارش ازجمله طرح مشهورش مرسوم به (( پان اپتیکن )) مورد تقلید اقتباس قانونگذار انقلاب فرانسه قرار گرفت وازآنجا نیز وارد قوانین سایرممالک گردید . پس از انقلاب کبیرفرانسه وازآنجاکه حبس به عنوان یک کیفراصلی وارد مجموعه های قوانین کیفری گردیده بود توجه اندیشمندان بیشتر معطوف به امور زندانبانی ، کیفرشناسی وعلم اداره زندانها شد . درواقع ریشه عمده ی حقوق زندانبان را نیز باید درافکار اندیشمندان این دوره به ویژه شارل لوکاس ، رسی ، متیرمایر و فرانسواگیزو پیدا نمود ، چون این دانشمندان بودندکه با افکارخود در حقوق جزا مکتب کیفری زندانها را بنیان گذاری کردند.1

مبحث اول:نظام سلب آزادی:

سلب آزادی از نظراصولی یک مجازات اصلی است ولی در شرایط اسف باری باری اجرا می گردد . بنابراین پوشش این نویسندگان دراین بود که (( نظام زندانبانی )) نوین را تجسم کنند . به دین منظور آنان از تحقیقات و آموخته ای حقوق تطبیقی الهام گرفتند ، که نخستین مطالعات جدی حقوق کیفری ، درموردحقوق زندانهاست .

در این زمینه می توان کتاب دولافارل راتحت عنوان (( نگاهی به نظام سرکوب گروزندانبانی کشورهای دنیای قدیم وجدید )) که درسال 1844 منتشر گردید نام برد.این کتاب برای نمایندگان مجلس که قرار بودپیرامون اصلاح زندانها به بحث وشور بپردازند نگاشته شده بودومملواز اطلاعاتی درمورد زندانهای پروس،انگلستان،ایرلند ،ترکیه،ونظایر آنها بود.ازآن مهمتر باید پژوهش ستایش انگیزدوبومن ودوتوکویل را نام برد که به دستوردولت لویی فیلیپ پیرامون زندانهای ایالت متحده آمریکا انجام شده بود.این دو نویسنده از دو سفری که در سالهای1831 و1836 به آمریکا کردند گزارشی پیرامون نظام زندانهای آن کشور تهیه و به ارمغان به فرانسه آوردند .

گزارشی مزبور سه باردرسالهای 1833،1836 و1854 چاپ گردید .آنچه که به طور ستایش انگیزی آموزه ای زندانهارادر سال1830تا1850 خلاصه میکند.قطعنامه ای است که در سال1846 درکنگره ی فرانکفورت مورد تصویب قرار گرفت((زندان انفرادی)) به طور کلی نسبت به محکومان ، با تشدید یا تخفیف آن برحسب ماهیت پرونده ها و محکومیتها و نیز شخصیت آنان صورت می پذیرفت .

مبحث دوم:مدت سلب آزادی

نخست درمورد مجازاتهای موقت (( محدود در زمان )) مساله عبارت بود ازاین که آیا مجازات اجرا شده باید دقیقا منطبق با مجازات اعلام شده باشد یا برعکس ، برحسب رفتاروکردار محکوم درطول اجرای کوتاه کردن (( به جزعفو )) حتی طولانی کردن مدت آن قابل تصور است اندیشه ی فردی ساختن که مورد احترام مکتب نئوکلاسیک بود باعث شد که نویسندگان بخش علم اداره ی زندانهای این مکتب نظر دوم را توصیه کنند . دراین جا باید از بن ویل دومارسنگی ، قاضی ای که سرشارازاندیشه های خلاق بود ودر یکی ازآثاربیت و چهار پیشنهاد دراین باره به قانونگذارکرده بود نام برد .

گفتار دوم:حقوق مداری در زندان های ایران

توجه به حقوق زندانیان وحذف کیفرهای بی رحمانه را باید در اندیشه ها و فرامین امیر کبیر جست وجو نمود ، وی در سال1266 هجری قمری فرمانی صادر نمودکه به موجب آن رسم شکنجه کردن مجرمان وبزهکاران ممنوع اعلام شد ، ولی پس ازعزل وی این اصطلاحات دوام زیادی نداشت . دراواخر دوران قاجاریه باتوجه به مسافرت ایرانیان به خارج از کشور، ورود کالاوتکنولوژی غرب به ایرانیان ومسافرت های متعدد اشخاص خارجی باب مراوده بین ایران وممالک اروپایی بازشد . درمسافرت هایی که ناصرالدین شاه به فرنگ کرده بود او و اطرافیانش تحت تاثیر پلیس وسیستم پلیس غرب قرارگرفته بود وازآنجا ضرورت های حیاتی زمانه برای تحولات اجتماعی درایران نیز کاملا آمادگی داشت .

به همین علت برای سروسامان دادن به وضعیت نیروی پلیس ازطریق حکومت وقت ایرانیان یک مستشارویک افسر ایتالیایی الاصل به نام «کنت دو مونت فورت»را که در اتریش خدمت می کرد ازکشوراتریش برای سروسامان دادن به وضعیت نظمیه ایران دعوت شد . کنت دومونت فورت پس از ورود به تهران مشغول به کار شد و برای نخستین بار نظام نامه و مقرراتی برای تشکیلات پلیس ایران وضع کرد . در زمانی او اداره پلیس وظایف شهرداری وهم چنین کاردادگاهها ،گران فروشی واحتکار و نظایرآن را به عهده داشت . زندان به هنگامیکه سوئدی ها درایران بودند درزیرزمین های اداره ی نظمیه درمیدان سپه قدیم تهران قرارداشت . زندانیان بدون رعایت سن یا نوع جرم چون مشتی حیوان درآن زیرزمینهای مرطوب وعفن به سر می برند . در محاسبه هایی که چند سال بعد خبر نگار روزنامه رعد دستد اهل می کند رئیس اداره ی نظمیه در باره ی زندان به خبر نگاران گفته است : ((ما چهارصد زن و مرد زندانی داریم وپنج نفر زندانبان ، به ناچارمجبوریم آنها را در سلولهای دربسته ودر زیرزمینهای مرطوب و عفن نگهداریم . بودجه ی زندان برای همه چیزماهیانه هفتصد تومان است . از این مبلغ در ماه بیش از یک تومان برای خورد و خوراک زندانی نمی توان خرج کرد و بقیه ی دیگر برای مصرف زندان در نظر گرفته شده که متأسفانه این ابلاغ هم مرتب نمی رسد . )) درزمان وستد اهل سوئدی وتوسط او نخستین آئین نامه ی نظام مند زندانبانی در ایران نوشته و تنظیم شد که (( نظام نامه محبس خوانده می شد و در آن قید شده بود که زندانی باید قبل از ورود به سلول بازرسی شود و اشیایی که همراه اوست یا در دفتر زندان امانت بماند یا بنابه درخواست زندانی به بستگانش تحویل شود . فریاد کردن ، آواز خواندن و بلند صحبت کردن برای محبوسان ممنوع بود و آنان را روزی یک ساعت برای تنفس از سلول بیرون می آوردند محکومان محبس باید به لباس مخصوص ملبس بوده ، دارای نمرات مخصوص باشند. تمام محبوسان در مقابل اوامر مأموران باید کمال اطاعت را داشته،اوامر او را محترم شمارند. ))

محبوسان دارای تکلیف رسومات مذهبی خود آزادند در حدی که به نظامات داخلی محبس خللی وارد نشود. محبوسانی که خلاف این مقررات رفتار نماید به شرح ذیل مجازات می شوند:

علامت و سرزنش ، محرومیت از غذا غیراز نان منتهی تا سه روز متوالی،حبس انفرادی منتهی تا 15 روز و نظایر آن و اولین کار وستد اهل برداشتن زنجیر از پای زندانیان بود و دومین هدف او اجرای آئین نامه ای بود که خود او تنظیم کرده بود و مطابقآن آئین نامه،زندانیان می بایست لباس های متحدالشکلی بپوشند واشیایی را که در بدو ورود با خود دارند ازانها گرفته شده و در مخزنی نگهداری کنند ودر موقع خروج از زندان دوباره به آنها بدهید.1 در آئین نامه و ستد اهل برای اولین مرتبه در تاریخ زندانبانی در ایران یک ساعت گردش و هواخوری پیش بینی شده بود ، و ستد عهد دستور داد که برای هریک از زندانیان پرونده ای جداگانه ترتیب دهند و مشخصات جسمی و سوابق دیگر آنها را در آن پرونده بگنجانند.2 به دلیل حساس بودن موقعیت اطفال بزهکاری در سال 1322 آئین نامه خاص برای بازداشتگاه صفار در زندان موقت تهران در 9 ماده تهیه وتدوین شد.براساس این آئین نامه بازداشتگاه اطفال کمترازهجده سال تمام از بزرگسالان مجزا شده ، برای اطفال سوادآموزی وعقد و خطابه درنظرگرفته شده بود . همچنین مقررشد درصورتیکه این بزهکاران خردسال به سن هجده سال تمام برسند به زندان مجرمان بالغ منتقل شوند .

محبث اول:حقوق زندانیان درقوانین جمهوری اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب درسال 1357 وصرف نظراز قواعد وکنواسیون های بین اللملی که دولت ایران عضو آن است این قواعدبه موجب ماده ی قانون مدنی ایران3 درحکم قانون به شمار می آید . قوانین وآئین نامه های چندی در مورد زندانیان ، حقوق آنان و به ویژه اصلاح وتربیت به تصویب رسید که به ترتیب سلسله مراتب قوانین بدانها اشاره می کنیم .

مبحث دوم:قانون اساسی

ریشه ی عمده ی حقوق زندانیان ، بازداشت شدگان ، به طورکلی تابعان نظام کیفری را باید در قانون اساسی جمهوری اسلامی جست وجو نمود ، چون در این قانون نه تنها این حقوق در اصول مختلفی چون اصول 39-32 در مورد منع توقیف خودسرانه ،حق دادخواهی ، حق داشتن وکیل ، اصل قانون بودنیجرم و مجازات ، اصل برائت یا فرضیه بی گناهی متهم ، منع شکنجه به منظور اخذ قرارتا اجبار به ادای سوگند و شهادت وسرانجام منع هتک حرمت وحیثیت کسیکه به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی و یا تبعید شده است بیان گردیده است ، هم چنین ازدیگر سودر بند 5 اصل156 این قانون در باب وظایف قوه قضائیه اصلاح مجرمان برعهده این قوه نهاده شده است ، بنابراین ریشه های حقوقی بنیادین زندانیان واز جمله حقوق اصلاح وتربیت آنان به طور کلی باز اجتماعی شدن آنان را باید در قانون اساسی جمهوری اسلامی جست وجو نمود .

 

 

 

مبحث سوم:قوانین عادی:1

بند اول:قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی نیز مواردی به حقوق زندانیان ومتهمان و بازداشتی های منتظر که اختصاص دارد از جمله ماده570 در مورد ممنوعیت سلب آزادی شخصی افراد ملت یا حقوق مقرردر قانون اساسی ماده ی 572 در مورد جرم بودن و ممنوعیت عدم استماع شکایت زندانی توسط ضابطین،ماده ی 573 در مورد منع پذیرش شخصی به نام زندانی بدون حکم مقامات صلاحیتدار از طرف مسئولان زندانها و بازداشتگاهها ماده ی 574درمورد ممنوع بودن مسئولان زندانها از ارائه یا تسلیم زندانی به مقامات قضایی یا دفاتر خود به آنان ویا اخلال در فرآیند دادخواهی زندانی ، ماده578 در مورد منع اخذ قرار با توسل به شکنجه یا آزار و اذیت متهم و نظایراین مواد می توان اشاره کرد.

بند دوم:قانون تبدیل شورای سر پرستی زندانها 17/11/1364

ریشه در حقوق زندانیان در این قانون را به ویژه در مواد در این قانون باید جست وجونمود چون اولأ موجب ماده ی 2 این قانون وظایف سازمان زندانهااحصار گردیده است که عهده دارشدن این وظایف خود جزء حقوق زندانیان به شمار می آید وثانیاً مادهی 9 این قانون رئیس قوه ی قضائیه گذاشته که دادن این اختیار قانونی به مقامات اجرایی وقضائی مذکورخود گام مهمی در تدوین وقانونمند شدن حقوق زندانیان و به طور کلی رفتار با آنان به شمارمی آید . درواقع از یک سو مطالعه تطبیقی ، میان مواد آئین نامه ی قانون سازمان زندانهای ایران با قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد وازدیگر سو ریشه یابه این حقوق به ویژه درمنابع معتبراسلامی (آیات وروایات)است .

 

گفتارسوم:آشنایی با زندانها

محبث اول:تعریف زندان ازدیدگاه روان شناسی

زندان در لغت به معنی بندیخانه وجایی است که محکومان ومتهمان را در آنجا نگاه میدارند و محبس است.1

زندان محلی است که محکومان را به منظور حفظ امنیت اجتماعی ورعایت حقوق شاکی اعم ازخصوصی یا عمومی ورعایت سایرحقوق زندانی به جزآنچه درحکم قیدشده است وبه منظور اصلاح وتربیت به واسطه ی جلو گیری از تکرارجرم با مجوز قضایی و به تشخیص مسئولان زندان درآن زندان در آن نگهداری می کنند .2

 

هدف های زندان:

1- نگهداری 2- اصلاح وتربیت 3- جبران خسارت به جامعه

 

انواع زندان:

انواع زندان های بسته ونیمه باز ، زندان های باامنیت متوسط و امنیت پایین طبقه بندی می شود . همچنین زندانهارا باتوجه به واقعیت های موجود درروابط مددجویان وکارکنان زندانها ونوع زندگانی آنان در زندانها به صورت زیر دسته بندی کرده اند .

1-زندگی نباتی در زندان 2- زندگی حیوانی در زندان3- زندگی انسانی در زندان

این توضیح ضروری است که زندگی در اکثرزندان ها داخلی یا خارجی از نظر نگارندگان یا نباتی است ویا حیوانی وبه ندرت ودر زندانهایی که روان درمانی علمی درحال اجراست کمیزندگی انسانس درآن جاری است ، البته اشاره به این مطلب ضروری است که درایجاد نفقیه مذکورمسئولیت متوجه زندانهاست وکمتر مددجویان زندان درآن نقش دارند .

مبحث دوم : فرهنگ درون زندان

فرهنگ در جامعه زندان را می توان به دو شکل مورد بررسی قرار داد :

 

الف)فرهنگ در سطح فردی

شامل مجموعه ی باورها ، دانش ها ، آموخته های تربیتی ، علمی ، شغلی ورفتارهای ساکنان زندانها از بدو تولد تا زمان تحمل حبس وکیفردرزندان است . افـراد مختلفی بازبان ها ، عقاید ، مذاهب ، قومیت ، سن ، جنس ، آداب ورسوم خاص خانوادگی که بسیاری ریشه در فرهنگ کهن خانوادگی واجتماعی ومحلی خود وجود دارند . در زندان باعناوین محکوم و متهم وکارکنان وسایر افراد ترکیب وتعامل یافته اند که با عنوان جمعیت کیفری وافراد درون زندان ،آنان را بایدشناخت . بنابراین ملاحضه می شود که درزندانها به نسبت افراد موجود وریشه های خانوادگی آنان می توان در فرهنگ های خاص را پیداکرد . اگر افراد حاضر درزندانها ازاین دیدگاه مورد توجه قرارگیرند وبررسی شوند نتایج جالب توجهی بدست خواهدآمد که می توان به ویژه برای زندانها ودست اندوکاران و برنامه ریزان به منظور مد نظرقراردادن وضعیت افراد و برنامه ریزی هرچه بهتردراصلاح وبازپروری آنان سودمند واقع شود . افراد درون زندانها بازبان فارسی ، کردی ، لری ، ترکه ، بلوچی وغیره سخن می گویند و نیز از معتقدان مذاهب مختلف وفرقه های گوناگون درزندان وجود دارند . اگر بنگریم هرفردی ازجمعیت داخل زندان دارای روش خاص در زندگی وتربیت ویژه ای دردوران رشد خود داشته است ونیز با لحاظ پیشینیه ی خانوادگی بسیارمتنوع ومتعدد هستند . محکومان در زندانها ازمیزان متفاوت تحصیلات ودانش علمی وتجربی برخوددارند که همگی اینها می تواند عواقب سوءفراوانی رادرجامعه ی زندان ایجاد کند . به کرات پیش آمده است که زندانیان درزندانها به دلیل بی توجهی مسئولان به فرهنگ افراد ونگهداری آنان درمحلی که افراد بافرهنگ های مختلف نگهداری می شوند ، موجب خسارت های جانی مالی زیاد شده اند .

ب) فرهنگ درسطح جمعی

فرهنگ جمعی زندان به مجموعه ی دانش هاوآموخته های تربیتی ، علمی ، شغلی ونیز رفارهای جمعی زندانیان گفته می شود که به عنوان آداب ورسوم سن مجموعه ی زندان تلقی می گردد . درنظر بگیرید که در یک زندان کم سوادباشند ، این یکی از شاخص ها وویژگی های فرهنگ جمعی این زندان است یا اینکه اگر80% مددجویان افراد درزندان فوق عرب باشند همین دوویژگی می توان بخشی ازفرهنگ جمعی این زندان باشد.1

 

فصل دوم:جامعه شناسی وزندان

گفتار اول : جامعه شناسی چیست؟

امیل دورکیم جامعه شناسی را علم بررسی صور گوناگون حیات اجتماعی می داند که متکی بر وجدانها جمعی است و در تعریف دیگری جامعه شناسی را علم نهادهای اجتماعی می نامند . امیل دوپرل جامعه شناسی را علم بررسی مناسبات مختلف اجتماعی دانسته و در کتاب جامعه شناسی عمومی خود را علم بررسی گروه بندی های اجتماعی دانسته است . جان استورات میل جامعه شناسی را (( علم برعمومی ترین وانتظامی ترین واقعه اجتماعی )) و یا علم (( بر عمومی ترین خصوصیت های جامعه )) می داند.

 

 

مبحث اول:جامعه زندان (زندان به مثابه یک جامعه)

آیا زندان را می توان به مثابه یک جامعه در نظر گرفت؟چه توضیحاتی و چه دلیلی می توان برای آن ذکر نمود؟ اگر بتوان چنین فرضی را برای زندان قائل شد پس می توان آن را موضوع خاص علم جامعه شناسی در نظر گرفت و لذا ابعاد جامعه شناسی را در محیط زندانها جست و جو نمود . زندان در لغت به معنی بندیخانه جایی که محکومان و تبهکاران را در آن جا نگاه می دارند و حبس هست و یکی از تعاریف دیگر (( الطریق الحکیمه فی السیاسه الشرعیه )) آمده است : (( زندان و حبس شرعی ، زندانی کردن فرد در مکانی تنگ و محدود نیست بلکه تنها محدود کردن وی و جلوگیری از تصرفات ویاآنگونه که خودش می خواهد است. ))

 

مبحث دوم:زندان ازنظر قانون

تنها هستند قانونی موجود درخصوص زندان و تعریف آن آئین نامه ومقررات زندانهاست که ماده ی 3 این آئین نامه آمده است (( درزندان محلی است که در آن متهمان ومحکومان با قرار ویا حکم کتبی مقام قضایی موقتا ًیا برای مدت معین ویابه طور دائم به منظوراصلاح وتربیت ودرمان نارسائیها وبیماری های اجتماعی وتحمل کیفری نگهداری می شوند. )) به نظر می رسد این تعریف برای زندان یک تعریف جامع نباشد زیرا اختلاط زندان وبازداشتگاه با توجه به اینکه در هدف وموضوع باهم اختلافات عمیق وریشه ای دارند مناسب نیست زیرا :

1 بازداشتگاهها برخلاف معمول ، متهمینی نگهداری می شوند که عموماً برای مدت کوتاهی تحویل آن می شوند وروانه کردن اینگونه افراد به زندان موجب بد آموزی خواهد شدو عواقب آن قطعاً به جامعه برمی گردد .

2 دربازداشتگاه برخلاف زندان کاراصلاحی موثری نمی توان انجام داد زیرا برای هرگونه اصلاحی نیز معینی(حداقل یکسال) درصورتی که بازداشتگاه عموما ًمتهمین کمتراز سه ماه نگهداری می شوند لذا هرگونه اصلاحی در طول مدت سه ماه بازداشتی عملاً غیرممکن است واگر در بعضی ازاقدامات مقدماتی بهداشتی ومسائل اولیه فرهنگی و مذهبی .

3 نگهداری متهمین دربازداشتگاه ، استرسهای خاص بدو ورود تازمانی محکومیت ،مدیریت خاص را می طلبد که با زندانی که درآن محکومین نگهداری می شوند تفاوت فوق العاده ای دارند .

4در بازداشتگاهها متهمین واقعیت زندگی خود را می پوشانند واز بروز حقیقت خود خودداری می نمایند واغلب ازترس اینکه ممکن است هرگونه حرف یا عملی از نظر قضایی به ضررشان تمام شود ، چشم وگوش بسته وبی دلیل خودرا تابع مقررات بازداشتگاه می کنند و پس از محکوم شدن بیشتر آنان واقعیت وجودی خودرا بروز می دهند که این واقعیت با آنچه در بازداشتگاه ازخودشان می دهند ، کاملاً مغایراست . چون متهم گذشته تبدیل شده به محکوم قطعی شده وحکم درخصوص وبی صادر نشده است،لذا معمولاًدر بازداشتگاهها متهمین قادر به دریافت آنچه زندانها در برنامه در برنامه ریزیهای خود جهت اصلاح وتربیت مجرمین دارند نیستند . بنابراین به دلایل فوق وادله دیگری که ذکرآنها فعلاًضرورت ندارند تکلیف زندان وبازداشتگاه اقدامی الزامی است . به همین جهت تعاریف زیر می شوند :

(( زندان محلی است که محکومین را در جهت حفظ امنیت و رعایت حقوق شاکی اعم از خصوصی یا عمومی و رعایت سایر حقوق زندانی بجز انچه در حکم قید نشده و به منظور اصلاح و تربیت و به واسطه جلوگیری از تکرار جرم با مجرز مرجع قضایی و به تشخیص مسئولین زندان در آن نگهداری می کنند )) 1

 

در تعریف حقوق مسائل زیر مدنظر است:

زندان محل و مکان خاصی است که می بایست متناسب با اهداف تعیین شده در تعریف مذکور احداث شود.

این محل در راستای تامین امنیت اجتماعی و ایجاد رعب درافراد متخلف و کسانی که قصد ارتکاب جرم را دارند ایجاد می شود.

تعیین محل نگهداری زندانی با توجه به شناخت مسئولین زندانها در اوضاع و احوال داخلی زندان و شناخت پرسنل نگهداری زندانی و نیز شناخت خود زندانی به عهده مسئولین زندان است . در روش زندانبانی اسلامی نیروهای زندانها در علوم تربیتی ، اجتماعی ، روانشناسی و... تخصص خواهد داشت . مسئولین زندان ، مشاورین دادگاهها درصدور رأی وتعیین میزان محکومیت وعفو وآزادی مشروط خواهند بود و بعدازمحکومیت چنانچه نیروهای متخصص اصلاح وتربیت شدن زندانی را تأیید کنند دادگاهها اورا آزاد خواهند کرد .

مبحث سوم : از زندان به جامعه

باتوجه به تعریفی که از زندان به نقل کتاب (( پژوهشی در زندانبانی اسلامی )) شد زندان را باید محل نگهداری محکومین دانست . در اینجا این سوال پیش می آید :

اولاً محکومین چه کسانی هستند ثانیاً محل نگهداری آنان چگونه جایی است؟در پاسخ باید گفت که :

 

الف)محکومین دارای ویژگیهای ذیل می باشد:

محکومین کسانی هستند که به واسطه ی انحرافات ثانویه اجتماعی وارتکاب جرم توسعه دادگاه صالح محکوم به نوع خاصی ازمجازات شده اند ازجمله زنان ، محکومین شامل گروههای مختلف مجرمین براساس نوع جرم ، سن ، جنس ، تحصیلات ، شغل ، شخصیت و... می باشند .1

محکومین شامل گروهای مختلف با خرده فرهنگ های متفاوت می باشند .

ب)محل نگهداری محکومین:

محکومین براساس قوانین ومقررات خاص وتوسط سازمانی خاص در محلی مشخص نگهداری ومدیریت می شوند . این محل در شرایط خاص فیزیکی وجغرافیایی قراردارد . برای اداره ی محکومین درمحل های مذکور ، نهادهای خاص وجود دارد . اگر زندانها را یک ظرف تصور کنیم ، مظروف آن جمعیت کیفری وزندانیان می باشندکه آنان نیز با فرهنگ های مختلف ، عقاید ، جنس وشخصیت درون این ظرف قراردارند .

آیا می توان زندان را یک جامعه دانست؟دکتر آذرقلی زاده در کتاب خود تحت عنوان مبانی جامعه شناسی مشخصات یک جامعه را این گونه جمع بندی نموده اند:

الف) جامعه (( گروهی ازافراد )) که به شیوه ای کم و بیش منظم وسازمان یافته اند ، دارای روش زندگی ویژه ای (فرهنگ) هستند واعضای آن خود را همچون واحدی به هم پیوسته در نظرمی گیرند .

ب) جامعه متشکل از گروههای مختلف اجتماعی است که هرکدام در جهت نیازهای واصل آن کار کردی دارند وبنابراین می توان یک جامعه را از نظر گروههای موجود درآن وروابط میان اعضاء تجزیه تحلیل کرد .

ج) جامعه در یک فضای جغرافیایی مشترک وجود دارد ،عبارت دیگر حدود فیزیکی مرزهای یک ملت که درآنجا جامعه ای کامل وجود دارد ،کم و بیش مشخص است .

د) هر جامعه به صورت یک واحد عملیاتی یک پارچه است که افراد باید از درون آن جذب شوند ودر برابرقوانین مربوط به جریان امور در جامعه خاضع باشند . (یعنی به تبعیت از قانون بپردازند.)

 

اما در مقابل ببینیم زندان دارای چه ویژگی است :

الف) زندان ازمجموعه گروهای مختلف افراد بزهکاری ومجرمی که به صورت منظم سازمان یافته اند ودارای روش های خاص زندگی می باشند واعضای آن تحت عنوان زندانی برابر مقررات زندانها با یکدیگر ارتباط دارند .

ملاحضه می شود که در زندان گروهای مختلف زندانیان اعم از مردان وزنان ونوجوانان ، جوانان ، میان سالان و بزرگ سالان ، سفیدپوستان ، سیاه پوستان ، زرد پوستان ، سرخ پوستان ، زندانیان با نژاد وزبان های مختلف ، زندانیان با ملیت های مختلف وگرایشات مذهبی وغیر مذهبی گوناگون که به واسطه یک عامل مشترک آن هم ارتکاب جرم وشکستن هنجارای اجتماعی جامعه بزرگتر خارج از زندان به درون جامعه ای منظم وسازمان یافته اند که توسط دولت ها با قوانین ومقررات خاصی تشکیل شده اند زندگی خواهند کرد . درآئین نامه ومقررات زندانها از ساعت بیدار باش که وقت مشخص از روز را به خواب اقتصاص می دهند تا ساعت صرف صبحانه ، ناهار ، شام وچگونگی انجام اوقات ما بین فاصله اوقات صبح تا ظهر ، ظهر تا عصر و شب ونیز ساعت خاموش وخواب آنان تنظیم برنامه ریزی وسازمان دهی شده است این افراد دقیقاً همچون واحدی به هم پیوستن که این واحد را اندرزگاه او و یا در اصطلاح قدیمی بند واز مجموع واحدهای مذکور تحت سرپرستی یک بخش را زندان می گویند وافراد درون این واحدها را زندانی ومجموع آنها را زندانیان آن واحد یا زندان می گویند .

 

گفتار دوم:انواع زندگی زندان

زندگی زندان می توان به زندگی نباتی ، زندگی حیوانی و زندگی انسانی تعریف نمود که در خصوص هریک توضیح داده می شود .

زندگی نباتی زندان :

نوعی زندگی است همانند نباتات . فعالیت های آن محدود می شودبه تغذیه ، رشد حالی ، عرضی وعمقی ، آشامیدن (صرف آب) ، تغذیه (کودک وتأمین ویتامین های مورد نیاز خاک) که همواره لازم است ومصرف امور مختلف جهت ایجاد سلامت ممکن است زندگی وعمر زندان به این حد برسد که بی حرکتی وبی تفاوت باشد . همانند فردی که ازناحیه دست و پا وچشم وگوش ، مغز و اعصاب فلج شده باشد . نه قدرت راه رفتن و یا به دست گرفتن را داشته باشد و نه قدرت فکر کردن وتصمیم گیری . بعضی زندانها ممکن است زندگی آنها نباتی باشد .

زندگی حیوانی :

مشخصه اصلی این نوع زندگی حرکت است . حیوان می تواند حرکت کند ، می تواند این حکومت را درآسمان داشته باشد ، می تواند برروی زمین می تواند زیر زمین و می تواند در دریاها ، رودها واقیانوس ها داشته باشد. ((آنچه مشخص است زندگی حیوانی زندگی کامل تراز نباتی است ، ولی آنچه مسلم است حرکت آنها بدون فکر است. )) زندگی حیوانی یعنی زندگی بدون هدف که همانند حیوان گرسنه فقط سیرکردن شکم خود وحداکثر نوزادان خود را برای امروز دارد . جالب است اگر بگوییم زندانیان اگر زندگی حیوانی آرام بودن آنرا کمتر آموخته اند و بیشتر در زندگی عدم انصاف ، عدم عدالت و عدم رحم ، عدم آینده نگری را آموخته اند به شکل بدتری اجرا می کنند . حیوانات برای رسیدن به نیازهای خود دست به تلاش میزنند . برای خود آشیانه می سازند و یا به زور و با قدرت از حیوانات ضعیف تر می ستانند . حیوانات برای تامین غذای خود به شکار می روند . تعداد قابل توجهی از زندانهای دنیا براساس گزارشات رسانه های خبری و افکار عمومی زندگی حیوانی دارند آن هم از نوع حیوان درنده . هر زندان بدون برنامه و آینده نگری و مشخص کردن تصویر آینده خود حرکت می کند حرکتش حیوانی است و زندگی این زندان حیوانی است .

زندگی انسانی زندان :

در این زندگی آنچه باعث برتری انسان نسبت به نباتات و حیوان می شود قوه ی عاقله و تفکر انسان است. انسان برنامه ریزی حرکتی هدفمند دارد. زندانهایی را می توان یافت که در جهت زنگی انسانی یعنی به سمت بهتر شدن با برنامه و انسانی شدن با هدف اصلاح و تربیت کار می کنند .

اداره ی زندان به شکل انسانی، مراتب راحتر از اداره ی زندان به شکل حیوانی است و زندانی نباتی خیلی راحت تر انسانی است چون هیچ تحرک و حرکتی در آن نیست و به جرأت می توان گفت اکثر زندانها زندگی نباتی دارند.

 

مبحث اول:فرهنگ زندان

فرهنگ در لغت به معنی (( ادب ، تربیت ، دانش ، علو ، معرفت )) و نیز آداب و رسوم هنجارهاست . فرهنگ در جامعه زندان به دو شکل مورد بررسی قرار می گیرد :

الف) فرهنگ در سطح فردی :

شامل مجموعه دانش و آموخته های تربیتی، علمی،شغلی و رفتار زندانی از بدو تولد تا زمان تحمل حبس و کیفر در زندانها می باشد. به طور کلی افراد مختلفی با زبان ها،عقاید،مذاهب،قومیت،سن،جنس،آداب و رسوم خاص خانوادگی بعضأ ریشه در فرهنگ خانوادگی اجتماعی و محلی خود دارند در زندانها تحت عناوین محکوم متهم و پرسنل سایر افراد ترکیب و تجمع یافته که تحت عنوان جمعیت کیفری و افراد درون زندان آنها را می توان بازشناخت .

ب) فرهنگ در سطح جمعی :

فرهنگ در سطح زندان با مجموعه دانش ها و آموخته های تربیتی،علمی،شغلی و نیز رفتارهای جمعی زندانیان گفته می شود که به عنوان آداب ورسوم سن مجموع زندان تلقی می گردد . مثلاً در نظر بگیرید که با بررسی وضعیت تحصیلی زندانیان مشخص می شود که80% زندانیان را افراد کم سواد وبی سواد اختصاص میدهند .

 

مبحث دوم : جرم وانحرافات در زندان

اگر پذیرفته باشیم که زندان به مثابه یک جامعه است و می توان آن را همچون یک جامعه کوچک (در مقایسه با جامعه بزرگتر ) در نظر گرفت ، لذاهمان گونه که یک جامعه به عنوان یک کل دارای یک سری اجزا وعناصر تشکیل دهنده بوده وهمواره امکان این است که برخی از این اجزا از قاعده و شکل بهنجارخود خارج شده وحالت نابهنجار به خود بگیرند ، در محیط زندان ها نیز همواره این احتمال وجود دارد که شاهد پدیده ای نابهنجار باشیم .

 

 

 

 

فصل سوم:حقوق زندانیان درمراحل پنجگانه آئین داری

گفتاراول:حقوق متهم درمرحله کشف جرم

کشف جرم عبارت است ازاقدام هایی که پس از اطلاع ازقوم جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود ، دستگیری متهم وجلوگیری از فرار وی ونیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می شود . این امر زیر نظر مقام قضایی برعهده ی ضابطان دادگستری است . متهم دراین مرحله دارای امتیاز ها وحقوقی است که اورا دربرابر تعریض پلیس بازدارد.1

 

مبحث اول : احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یابرگ جلب :

اصولا احضار یا جلب متهم به وسیله احضار نامه یا برگ جلب و به موجب دستورمقام قضایی امکان پذیراست . اختیارات پلیس درمرحله ی کشف جرم با تمیز جرایم مشهود و غیرمشهود متفاوت است . براساس ماده 24.ق.آ.د.د.ع.ا.ک درجرایم مشهود مأمورحق دخالت داشته و به جهت آثارجرم ودستگیری متهم را حداکثر تا 24 ساعت نزد مقام قضایی حاضر می نماید .

 

مبحث دوم : منع تعقیب وتوقیف خودسرانه :

به همان اندازه که دولت ها متعهد به احترام به حقوق وآزادی های افرادند ، بامجرمان برای حفظ نظم جامعه نیز از راهم تکالیف حکومتی به شمار می رود . اما در تلفیق بین حرمت اشخاص ونظم جامعه باید توجه داشت ، آزادی به عنوان حق طبیعی رایج ومتداول است وتعرض به نظم جامعه امری استثایی به شمار می رود که دراین صورت تعقیب ودستگیری افراد متعرض باید منطقی ، توجیه پذیر و براساس ضوابط قانونی باشد شخص توقیف شده با استناد به مواد 572 تا 575 ق.م.ا.1 که ضمانت اجرای کیفری توقیف غیرقانونی افراد توسط ضابطان دادگستری یا مأموران نیروی انتظامی وفرد ممتنع ازرسانیدن تظلمات فرد توقیف شده به مقامات ذیصلاح می باشد ،حق شکایت عله فرد خاطی را دارد .

 

 

 

 

 

مبحث سوم : اصل قانون بودن جرم ومجازاتها

افراد را تنها می توان برای ارتکاب اعمالی که درقانون دارای ضمانت اجرای مجازات یا اقدامات تامینی است ، مورد تعقیب قرارداد . عدالت حکم می کند تا در جهت مصونیت جان و مال وحیثیت افراد ازتعریض ، هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر آنکه قبلا قانون جرم تلقی شده و مجازاتش نیز تعیین شده باشد به موجب اصل169ق.1.ج.101.هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود و هم چنین اصل 38 نیز مقرر می کند. (( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد . ))

این اصل درماده 638 ق.م.1که اعمال حرام علنی را که نفس آن قابل جرم نبوده ولی عفت عمومی راجریحه دار کند ، قابل مجازات دانسته ، نقص گردیده است .

 

مبحث چهارم : احترام به حیثیت ذاتی افراد

متهم حق برخورداری از رفتار منطبق باحیثیت ذاتی انسان را دارد . قانون اساسی39 مقررمی دارد هتک حرمت وحیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعیدشده به صورت که باشد ، موجب مجازات است .

 

گفتاراول:حقوق متهم در مرحله تحقیقاتی مقدماتی

دراین مرحله،که مهمترین دادرسی است وبنیان پرونده جزایی را تشکیل میدهد ، سه گروه ازاعمال انجام می گیرد:

الف) جمع آوری ادله علیه متهم .

ب) اقدام های لازم برای جلوگیری ازفرار یا مخفی شدن متهم ازطریق صدوروتامین متناسب .

ج) اظهارنظردرباره جرم ارتکابی در قالب یکی از قرارای منع تعقیب ، موقونی تعقیب یا قرارمجرومیت .

 

مبحث اول : حق همراهی توسط وکیل نزد مقام تحقیق کننده

تحقیقات باید درحضور وکیل به عمل آید و محرمانه تلقی نشود . درمواردکاملا استثنایی نیزکه بازپرس اخذ پاره ای ازتوضیحات را بدون حضوروکیل ضروری بداند ، باید پس از تصویب دادستان اجازه این کار از دادگاه صالح کسب شود . دراولین فرصت مناسب بایداین امر برطرف گردد.

 

 

مبحث دوم:اعطای فرصت کافی برای دفاع

حق دفاع از طبیعی ترین حقوق فردی است لذا درطول مدت تحقیقات مقدماتی ودادرسی وقبل از صدور حکم،باید فرصت کافی به متهم جهت تدارک وسایل دفاعی داده شود درصورتیکه متهم بازداشت شود،امکان تهیه اسناد ومدارک و گفتگو باشهود به وی اعطا شود ودردادگاه نیز ازفرصت کافی برای رد اتهام های وارده استفاده کند وحق پژوهش خواهی وفرجام برای وی تضمین شود وبین تاریخ وقوع بزه ومحکومیت قطعی بزهکار باید فاصله ای معقول ومناسب وجود داشته باشد .

 

مبحث سوم :قواعد بر جمع آوری ادله:

مصونیت زندگی خصوصی متهم از جمله مسائل مهمی است که باید به دقت مورد توجه مقامات قضایی وضابطان دادگستری قرارمی گیرد ، زیرا کوچکترین مسامحه درجمع آوری ادله وکشف جرم موجب تضییع حقوق وآزادیهای اساسی متهم می شود . امروزه علومی مثل انگشت نگاری ، اسلحه شناسی ، تشخیص هویت ژنتیکی واستفاده از کامپیوتر درجهت شناسایی متهم ازچنان پیشرفتی برخوردارند که ضریب اطمینان بالایی را درزمینه کشف دقیق وسریع جرم می نمایند . بایدتوجه داشت ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم درقطع کشف جرم ایجاب می نماید که ازپیشرفت های علمی وتکنولوژیک غیراصولی وغیر انسانی استفاده نشود درواقع مرز استفاده ازعلوم و فنون جرم یابی ، حقوق درآزادی های متهم است .

 

گفتارسوم:حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم

تدارک و طرح دعوا علیه شخصی است که به عنوان متهم درارتکاب جرم دخالت داشته است که برعهده مقام تعقیب است موضوعات ذیل ضامن دادرسی منصفانه در این مرحله است :

تکیک مقام تحقیق از مقام دادرسی : یکی از اصول پذیرفته شده در بسیاری ازنظام های حقوقی است .تحقق یک محا کمه عادلانه با برداشتن مرز بین قاضی ودادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسید .

افشای پرونده تحقیقات متهم برای متهم :

پرونده دادستانی برای متهم باید بیش ازآغاز مرحله دادرسی در دادگاه برای متهم افشاشود.لااقل درمرحله اخذآخرین دفاع ازمتهم دردادسرا محتویات پرونده واسناد ومدارگ دادستان باید کاملا برای بازرسی وتنظیم مدافعات دراختیار متهم ووکیل وی قرار داده شود ونباید هیچ نکته ای که در گرفتن ساختن متهم مؤثر باشد ، ازاوپوشیده بماند .1

مبحث اول: به مرحله کشف وتحقیق

این مرحله از وظایف ضابطین دادگستری برطبق ماده 15قانون آئین دادگستری مقامات ومأمورینی که به موجب قوانین خاص درحود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوندوعبارتند از نیروی انتظامی ، بسیج ، سایر نیروهای مسلح ومقامات ومأمورینی که موجب قانون خاص ضابط محسوب می شوند مثل محافظین هواپیما ،کشتی و قطار و مأمورین اماکن دولتی را اجرا کنند .درصورت تخلف به3ماه تایکسال انفضال ازخدمت دولت ویا از یک تاشش ماه حبس محکوم خواهند شد .

 

 

مبحث دوم:منع شکنجه

درطول تاریخ افرادی بوده اند که با اصالت بخشیدن به اجتماع ومنفعت جمع ومصالح حکومت،حقوق وآزادی های فردی را به دست فراموشی سپرده اند ازنیرو هنگامی که تعارضی میان منافع دولت ازهمه حفظ آن با مصالح انسانی مانند احترام به حقوق وآزادی های فردی پیش می آید.از انکار این حقوق وفداکردن آن هیچ ابایی ندارند.شیوه حل این تعارض زمانی نگران کننده است که مسأله شکنجه به میان می آید . علاوه یرهرگونه اذیت یا آزار بدنی فرد که اعلای شکنجه می باشد .

انجام هراقدامی که عرفا اعمال فشارروانی برزندانی تلقی شود ، نیز می تواند ازمصادیق شکنجه باشد ، هم چون نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی ، چشم بند زدن زندانی درمحیط زندان ویا بازداشتگاه ، بی خوابی دادن به زندانی وباز جویی درشب ، فحاشی ، به کاربردن کلمات رکیک ، فشارروانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی ، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل وممانعت از انجام فرایض مذهبی که تماما نقص وآزادی های انسانی می باشد .

 

گفتار چهارم:حقوق متهم در مرحله دادرسی1

چهارمین مرحله رسیدگی به پروسه رسیدگی به جرم است،دادگستری به عنوان مرجع تطعات عمومی باید درمقام رسیدگی به دعاوی وصدورحکم،نقاب از چهره فرشته علامت برکشیده وبا تمام توان درجهت تحقق عدالت کوشش نماید.بدیهی است این نتیجه مستلزم رعایت تشریفاتی است آنها امکان محقق محاکمه ای مبتنی برمعیار های عادلانه مسیر نمی باشد.

 

 

مبحث اول:دادرسی فوری وبدن تاخیر ناموجه

دادرسی باید فوری وبدون تأخیر صورت پذیرد . دراین صورت محاکمه متهم پاسخی به اختلال ناشی ازجرم است که در امان جامعه را فرا گرفته است.دردادگاه ابتدا پس از استعلام هویت متهم باید کیفر خواست علیه اوقرأت گردد تااتهام مورد نظر به وی تفهیم گردد . دراین مرحله تنها به اتهام هایی که درمرحله تحققات مقدماتی مطرح بوده رسیدگی می شود . شرایط دادرسی نیز عبارت اند از : برگزاری دادگاهی مستقل ، قانونی و بی طرف علنی بودن جلسه دادگاه ، حضور هیات منصفه حداقل در جرایم سیاسی و مطبوعاتی همراهی متهم به وسیله وکیل دادگستری و بهره مندی وی درصورت نیاز از یک نفر مترجم ، برقراری آئین دادرسی خاص کودکان و نوجوانان به جهت شرایط خاص ایشان وانطباق دادرسی با آموزه های جرم شناسی است .

 

مبحث دوم:برگزاری علنی جلسه دادرسی:

این مورد یکی از تضمین های مهم درجهت تحقق امنیت قضایی است.بدین معنا که مردم باید بتواننددرجلسات دادرسی حضور داشته باشند تاعملکرد دستگاه قضایی تحت نظارت مستقیم نظارت مستقیم افکار عمومی قرارگیرد واز گرایش به انحراف مصون ماند.هم چنین تجربه تاریخی نشان داده که محاکمات سری دردادگاه ها منجربه تضییع حقوق اشخاص می شود.به موجب اصل165 قانون اساسی«محاکمات علنی انجام می شود ودر افراد بلا مانع است.مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی باشد»یادر دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.1

 

مبحث سوم:حضور هیات منفضه

به نظر علمای دادرسی حضور هیئت منفضه به عنوان گروهی که ازمتن جامعه به عرصه قضاوت می آیند،موجب تقویت وحمایت هرچه بیشتر نظارت ومشارکت مردمی در حفظ وحراست از حقوق وآزادیهای اساسی اشخاص درطول محاکمات کیفری محسوب می شود.حضور هیات منفضه در جریان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی وسیاسی تضمین قابل توجهی درحفظ حقوق دفاعی متهمان به جرایم فوق الذکر محسوب می شود .

 

 

مبحث چهارم:حضوروکیل دادگستری

درمحاکمات متهم وخبایی باید حضور الزامی وکیل دادگستری تضمین شود وهیچ محاکمه ای ازاین نوع بدون حضور وکیل مدافع صورت نگیرد وکیل نیز وظایف وکاستی ودفاع ازموکل را باید درنهایت امانت وصداقت ودر اجرای واقعی عدالت وقوانین انجام دهد.استقلال مقام قضاوت از وکالت ومرجع تعیین ایشان که به عنوان دوبال فرشته عدالتند،حق دفاع متهم را به بهترین وجه تضمین می نماید . اصل35ق.1.ج.1.1.به خوبی مقرر داشته درهمه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایندو اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

 

 

گفتار پنجم:حقوق متهم پس از مرحله ی دادرسی یا اجرای مجازات

درنظام های مردم سالار ازآنجا که اصل برمسؤایت و پاسخگویی کلیه رفا مداران وکارگزاران حکومتی می باشد،قضات نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده،ودرمقابل اعمال خود مسؤل می باشند. متهم دراین مرحله درصورت محکومیت،حق تجدید نظرخواهی واعتراض به حکم صادر شده را دارد ودرصورت اجرای مجازات،ازقاعده منع تعقیب مجدد بهره می برد. درصورت برائت متهم ازموضوع اتهامی،وی علاوه بربهره مندی از قاعده ها منع تعقیب مجدد جزدرمورد صدور قرار منع تعقیب به علت فتدان ادسه که تنها یک بار دیگر با تحصیل دلایل جدید قابل تعقیب می باشد .متهم حق جبرا خسارت واعاده حیثیت را نیز دارد1

 

مبحث اول:احترام به حیثیت ذاتی افراد

متهم حق برخورداری از رفتاری منطبق باحیثیت ذاتی انسان را دارد . در ماده 10میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی2 آمده است درباره ی کلیه کسانیکه از آزادی خود محروم شده اند،باید با انسانیت واحترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار نمود براساس ماده ی 17 قرارداد ژنو1درمورد معامله با اسیران جنگی مصوب 1949 م شرافت وحیثیت متهم نباید مورد تعرض غیرقانونی قرارگیرد.

 

مبحث دوم : منع شکنجه

ماده 5اعلامیه ی جهانی حقوق بشرمقررداشته هیچ کس را نمی توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه وغیرانسانی یا اهانت آمیزقرارداد.طبق ماده 14 نیز هرکس حق دارد مقررداشته برای گریز از هر گونه شکنجه وفشاربه جایی پناهنده شود،نیز می تواند در سایر کشورها ازپناهندگی استفاده کند. درموردی که تعقیب واقعا مبتنی جرم عمومی وغیر سیاسی یا رفتارهای مخالف با اصول یا مقاصد ملل متحد باشد نمی توان از این حق استفاده نمود.براساس ماده ی7 میثاق حقوقی مدنی وسیاسی هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یارفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرارداد.مخصوصاقراردادن یک شخص تحت آزمایش های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه اوممنوع است.ماده ی 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هیچ انسانی راجایز نمی داند مگر اقتصای شرع ونباید اورا شکنجه بدنی یا روحی کرد یابه گونه های حقارت آمیز یا سخت یا منافی حقیقت انسانی رفتار کرد .

 

 

فصل چهارم:حقوق زندانیان

گفتار اول:رفاه زندانیان

همان طور که مستحضر می باشید دربخش های پیشین این پژوهش به بررسی زندان از دیدگاههای مختلف پرداختیم وبر ما مسلم شد که زندان مورد تأیید شارع قرار گرفته ودر زمان معصومین نیز افراد خطا کار ومجرم به تناسب جرمی که انجام داده بودند متحمل زندان وعقوبت آن می شدند. حال در این فصل ومطالبی که پیش رو داریم درپی آن هستیم که وضعیت شخص زندانی را بررسی نموده وحقوقی را که علیر غم زندانی بودن از آن برخوردار است بررسی و بیان نمائیم.

مبحث اول : اشتغال زندانیان

یک زندانی به بیماری می ماند که بنابر تشخیص پزشکان بایستی مدتی را در بیمارستان بستری باشد و ایام نقاهت را تحت نظر پزشک و با رژیم غذایی ودارویی مناسب بگذراند تا بهبودی خویش راباز یابد وآنگاه به آغوش خانواده باز گشته وبه گذران زندگی وتلاش روزمره خویش بپردازد. زندانی بنابر به هر دلایلی جرمی را مرتکب وپس از ثبوت در مراجع ذیصلاح و بنابر حکم صادره از سوی محاکم شرعی به کیفر زندان محکوم شده است ومدتی راکه به اختلاف موارد،مختلف است،باید درزندان بگذارندتا پس ازطی مدتمحکومیت واصلاح وتربیت به آغوش جامعه باز گردد .

زندانی پیش از آن که یک مجرم خطا کار باشد یک عضو از جامعه انسانی بوده که چه بسا مسئولیت تأمین مأش فرد یا افراد تحت تکفل خودراهم بر عهده داشته است.حال که در اثرخطا واشتباه ، عمدأیاسهوأمرتکب مهم شده است ومحکوم، آیا باید نیروی کار آن به هدر رود ؟ آیا نباید در بازگشت به جامعه به عنوان یک عضومفید به عضویت جامعه انسانی درآید نه یک انگلکه و جودش برای سایر افراد جامعه مضروخطرناک است .

کسانیکه از تخصص معینی برخوردار نیستند.وظیفه ی اداره ی زندان در قبال این محکومان آن است که تربیتی اتخاذ نمایند که محکومان ضمن سپری کردن مدت محکومیت در قسمت های فنی وحرفه ای تخصص خاص که برای جامعه ارزشمندو مفید باشد،سبک نماید واز به هدر رفتن نیروی کار آنان جلوگیری به عمل آید.زیرا بیکاری یک نوع بیماری روحی وفساد به بارمی آوردوبرعکس ، اشتغال به کار یک نوع بهداشت روانی است افراد را بیکاری و تنبلی باز میراند وروحیه ی نشاط وشادابی به آنان می دهد .

شهید ثانی در توضیح سخن شهید اول درلمه می فرماید : کسیکه به خاطر زندان دزدی برای سومین بار به زندان ابد محکوم شده است ، اگر کسی پیدا نشود که مخارج او را تبرعأ بپردازد ویا حاکم از بیت المال تامین نکند باید خودش عهده دار مخارجش شود .این عبارت صراحت دارد که باید جهت اشتغال آنان کاری کرد؟اصولا بیکاری فسادآور است.منظور ما از اشتغال زندانی دو مرحله را در بر می گیرد :

 

الف) مدت محکومیت در زندان

ازاین جهت محکومان زندانی به دو دسته تقسیم می شوند :

1)کسانیکه بیش از محکومیت وخارج زندان دارای تخصص معینی بوده و با کار وکاسبی خود زندگانی خویش وخانواده ی خود را می گذرانیده اند.ازجهت اشتغال به کار درمورد این زندانیان،باید حکومت ازتخصص آنان استفاده کند .

بدین صورت زندان یا در مؤسسات وابسته به آن کارگاه هایی داشته باشد، که روزانه زندانیان متخصص با طی مدت محکومیت مشغول کار باشند و درآمدحاصله بنابر نظر محاکم شرع به شخص زندانی یا خانواده اش واگرمحکوم به کاراجباری هم شده،به اداره ی زندان تعلق گیرد.هدف اسلام از مجازات انتقام گیری ازافراد نیست، آن چه پیش از هر چیز برای اسلام مطرح است،تربیت واصلاح افراد است.آن گونه که پس اززندانی برای تامین مخارج خود اگر مالی نداشته باشد ولی قدرت کارداشته باشد مشغول کار گردد.1

ب) دوران پس از اسلام

منظور زمانی است که محکوم ، دوران محکومیت خویش را به نحوی سپری یا مورد عفو و بخشودگی قرارگرفته واز زندان آزاد شده است.در این دوره است که زندانی باید در جامعه پذیرش داشته باشد.همگان به او به عنوان یک مجرم محکوم که مدتی را در زندان گذرانده است نگاه می کنند.طبیعتاًاگر جامعه ای از فرهنگ درستی برخوردار نباشد مشکل است که چنین افرادی را به عنوان یک عضو فعال ونرمال بپذ یرد.

متخصصان علم زندانها معتقدند که:زندانی پس از محکومیت به کیفر سالب آزادی غالباً شغل وموفقیت اجتماعی خود را از دست می دهد وپس از آزادی از زندان به علت حبس بد ببینی و عدم اعتمادی که افراد عادی نسبت به زندانیان دارند به آسانی آنان را در محیط خود نپذیرفته وحاضر به ارجاع کار به آنان نمی باشند.داشتن سوءپیشینه وعدم امکان معرفی ضامن معتبر نیز یکی از موانع مهم اشتغال به کارزندانیان آزادشده است.هرگاه قبل ازآزادی زندانیان از زندان،برای اشتغال به کارآنان اقدام نشود،زندانی به تنهایی قدرت رفع وحل مشکلات را نخواهد داشت وبرای تامین معاش وانتقام جویی از اجتماعی که اورا طرد نموده وبااجبارمرتکب جرم خواهد شد.1

 

 

مبحث دوم:مخارج ومسکن زندانی:

دراینجا می خواهیم ببینیم که بودجه ی زندان باید از کجاهزینه شودومخارجی که دراین راه به مصرف می رسد،ازچه منبعی بایدتامین گردد؟ آیا باید بارمخارج بردوش دولت باشد یا محکوم باید بپردازد یا اینکه ازجای دیگری تامین شود؟

منظوراز مخارج زندان ، هزینه هایی است که برای ساختمان، پرسنل اداری وانتظامی وسایرتشکیلات وابسته به مصرف می رسد . مخارج زندانی ، مخارجی است که به صرف خوراک وپوشاک شخص زندانی می گردد . دراینکه مخارج زندان باید توسط حکومت واز بیت المال هزینه شود ، اختلافی به نظر نمی رسد ز یرا همان گونه که در مشروعیت زندان از دیدگاه عقل بیان شد، حفظ مصالح وامنیت نظام ایجاب میکند که مرکزی برای تنبیه وتابیر مجرمان زندان جز از بیت المال تامین شده باشد. درزمان امام علی(ع) بود که مکان مخصوص برای زندان اختصاص یافت. آن حضرت در مرکز خلافت خود شهرکوفه ، دوزندان ازنی و بوریا به نام های نافع و مخیس2 ساخت.که از استحکام چندانی هم برخوردار نبود ، لذا زندانیان دیوارش را شکافتند و ازآن فرارکردند در تأسیس زندان های مدرن وطرز ساختمان آنها بایدآداب ورسوم محلی،مقتضیات زمان ومکان،وضع زندگی خانوادگی ومحیط اجتماعی زندانی مورد توجه دقیق قرار گیرد.

 

مبحث سوم : ارتباط زندانی با خارج از زندان

مساله مورد بحث ، دراینجا این است که آیادر مدتی که محکومیت خویش را سپری می کند ودرزندان است ، می تواند با خارج از زندان ازطریق نامه ، ملاقات ومرخصی ارتباط داشته باشد؟واصولا خارج از زندان، در طول مدت محکومیت چه حکمی دارد؟ مراجعه به روایات دینی وفتوای فقهای اسلامی موضوع را روشن می سازد . نه تنها از خروج زندانی از زندان مانع ایجاد نکرده اند بلکه در بعضی از موارد گفته اند که باید امام ، زندانیان را برای انجام بعضی ازعبارات از جمله نماز عیدفطر و قربان بیرون برد. در روایات آمده است که برامام است که زندانیان را برای حضور درنماز عید بیرون برد و پس از ادای نماز آنها را به زندان باز گرداند . یکی از این روایات می گویند: امام صادق (ع) فرمود : برامام است که زندانیان در روز جمعه برای نماز جمعه ودرروزعید برای نماز بیرون برد و هنگامیکه نماز راخواندند به زندان باز گردند .1 از این روایت هم،می توان جوازارتباط با بیرون اززندان را استفاده کرده البته باتوجه به اهداف تربیتی اسلام ، درصورتیکه بیرون رفتن وارتباط با خارج اززندان به حال محکوم در جهت بهبودی مفید باشد ، احتمال تاکید آن می رود. بر این اساس وبرپایه یک قاعده ی کلی،که به حفظ امنیت و مصالح نظام اسلامی مربوط است ومی توان گفت درصورتیکه حاکم اسلامی تشخیص دهد برقراری ارتباط زندانی با بیرون برخلاف مصالح نظام اسلامی وبرعلیه امنیت جامعه است می تواند از برقراری چنین ارتباطی ممانعت کند .

 

 

 

مبحث چهارم:کفالت خانواده ی زندانی

خانواده ی متشکل از پدر ، مادر وفرزندان،کوچک ترین واحد جامعه انسانی ورکن اصلی واساسی جامعه درتربیت اخلاقی وساختارشخصیتی افرادقابل انکارنیست.ارکان اصلی همین واحد کوچک را پدر و مادر تشکیل می دهندکه فقیران هرکدام از آن دو به منزله ی نقص نیمی از بدنه وپیکر خانواده است .

توصیه های کارشناسان خانواده درجهت استحکام وپایداری آن وهشدارهای آنان ازپیامدهای ناگوار وتلخ ناشی از متلاشی شدن خانواده،گواه صدق مدعای ماست.درنظام اسلامی اگرچه هریک اززوجین استقلال اقتصادی دارند. اما ریاست ومدیریت خانواده وتامین معاش وزندگانی افراد واعضای خانواده برعهده پدراست نفقه همسر وفرزندان برعهده شوهراست.بحث مااین است هرگاه پدر خانواده مرتکب جرمی شد که بنا به رأی محاکم شرعی محکوم به زندان شده تکلیف خانواده بی سرپرست اوچه می شود؟شاید در پاسخ گفته شود:زن که خود استقلال اقتصادی دارد وبه اصطلاح حداقل،خود کفاست می تواند امورات خویش را بگذراند.فرزندان هم تکلیفشان روشناست.زیرابراساسفقه اسلامی،حق سرپرستی کودکان به این ترتیب پدر ، جد پدری ، قیمکه پدر یا جدپدری معین می کند،درغیراین صورن حاکم شرع ، اما مادر وجد مادری ودیگر نزدیکان حق سرپرستی فرزندان را ندارند .

اما این راه حل به قیمت ازهم پاشیدن کانون خانواده تمام می شود . همان چیزی که از وقوع آن همگان بیم دارند . آنچه مهم است اینکه درغیاب سرپرست خانواده ، خانواده حفظ شود . آنچه برای حمایت وصیانت خانواده زندانیان باید صورت گیرد این است که مرجع صلاحیت دار مشخص ، به طوررسمی متفکل این خانواده های بی سرپرست ودر معرض متلاشی می گردد واقداماتی را درجهت تامین این اهداف معمول دارد . از جمله اقداماتی که این مؤسسه میتواند انجام دهد : اشتغال و کاریابی برای خانواده زندانیان در جهت خود کفائی اقتصادی آنان ، آموزش وپرورش ونظارت برحسن اجرای آن برای فرزندان زندانیان ، تربیت دادن مسافرت های سیاسی،زیارتی و عملی برای فرزندان وخانواده ی زندانیان ، تربیت دادن مرخصی های کوتاه مدت برای زندانیان جهت سرکشی از خانواده خود والبته برای حفظ هرکدام از این مواردبایدضوابط وقوانین خاصی تدوین و در محدوه ی مصالح و امنیت نظام و با تأیید مراجع و مقامات مسئول صورت گیرد .

 

گفتار دوم:تعامل با زندانیان

مسأله مهم دیگری که پس از بحث رفاه درخور اهمیت است وعدم توجه بدان می تواند لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره ی جامعه وارد سازد. بحث چگونگی تعامل با زندانیان می باشد.اینکه آیا ما مجاز شکنجه و آزارواذیت زندانیان می باشیم یا نه؟آیازندانیان می تواننددر طول دوره ی زندان خود با نشان دادن حسن نیت و دگرگونی خود،سبب آزادی خویش رازودتر ازموعه فراهم آورندیا نه؟در مطالب این مبحث به صورت کوتاه و گذرا به بررسی این مطالب خواهیم پرداخت.

مبحث اول:ممنوعیت شکنجه در زندان

حساب حد و کیفر و مجازات شرعی از حساب شکنجه وتعذیب عذاب های روحی و روانی که به ناحق ،افراد متهم ، متحمل آن می شوند ، جرم است . حد براساس ضوابط و معیارها و موازین فقهی و شرعی است که تا در محکمهشرعی اثبات نرسد، مجازات قابل اجرا نیست و چون ثابت شد تعطیل آن روا نمی باشد .

بالعکس، شکنجه هیچ گونه ضابطه و معیار معینی ندارد. در حالی که حدود و کیفر عملی است معقول و براساس فلسفه اسلامی و تربیتی شکنجه عملی است وحشیانه وخلاف انسانی .

از سوی دیگر مجازاتهایی است که در بعض از موارد همرا با کیفرحبس ، محکومان باید بدان نیز مجازات شوند ، به مواردیاز آن اشاره می کنم :

تادیب وتعزیر : درقتل عمده که اولیای مقتول عفوکنند،حاکم،قاتل را زندانی وتادیب هم می کند. دیگر از موارد آن قاتلی است که فرار کند. در این صورت به مقتول از مال قاتل پرداخته می شود.اگر پس از آن دستگیر شد.زندانی وتادیب می شود.1

تازیانه : درروایات وفتوای فقها ازآن به ضرب یاد شده«درمواردی تجویز گردیده ازجمله:عامل خائن،کسی که موی زنی را بکند کسی که دیواری را سوراخ ،قفل خانه ای را بشکند ویا بدون مجوز واردخانه ای گردد اما هنوز مالی نبرده باشد.2

جریمه نقدی : کسی که غلامش را با عذاب وشکنجه بکشد ،کسی که موی زن را بکند.3

تشهیر: که در دو مورد عامل خائن وشاهد دروغگوآمده است .

 

مبحث دوم: عفو و بخشودگی

آیا زندانی قابل عفو وبخشودگی است؟چه مرجعی نسبت به عفو زندانیان می توانداقدام کند؟اصولا عفو وگذشت از خطای خطاکاراندرشریعت اسلامی یک ارزش است.همان اندازه که انتقام یک ضدارزش ویگ پدیده مذموم است.عفو وگذشت قابل نخستین وستایش است.در قرآن کریم وروایات پیشوایان دینی تاکید فراوانی برعفو گذشت شده است .

زندانی می تواند حد باشد و یا تغزیر . آن قسمت از موارد زندان که حداست ، اگر از راه اقرارثابت شده وحق الله باشد .امام می تواند با معیارهایی که دارد ، زندانی را عفو کندامااگر در آن حق الناس غلبه دارد باید رضایت منبی علیه جلب ودر حقیقت صاحب حق مجرم راعفو می کند . آنقسمت ازموارد زندان که تعزیراتی است نیزدوجنبه دارد : قسمتی حق الناس است که درصورت رضایت صاحب حق قابل عفووگذشت است و قسمتی هم که حق الله است به دست حاکم اسلامی است.درصورتیکه علایم اصلاح وتربیت ومصالح جامعه وامنیت نظام را در آن تشخیص دهد،زندانی را مورد عفو و بخشودگی قراردهد .

 

گفتارسوم : وظایف اجرای احکام حقوق زندانیان

درهر زندان یا اردوگاه واحدی به نام پذیرش وتشخیص وجود دارد این واحد محلی است که برای پذیرش شفافیت شخصیت متهمان ومحکومان که زیر نظر مسئول مربوط انجام وظیفه می نماید.1

وانگهی برخلاف این رویه ، در زندان های فاقد نیروی انسانی کافی پذیرش توسط افسر نگهبان دقت زندان صورت می پذیرد . برای طبقه بندی زندانیان وامور مربوط به تشخیص طبقه بندی توسط شورای طبقه بندی درحدتقسیم زندانیان دربدو ورود به خوابگاه مربوط انجام می گیرد پس از اطمینان از اینکه زندانی معرفی شده ازحیث سن وجنسیت وغیره همان مشخصات مندرج در معرفی نامه مربوط به زندان باشد پذیرش صورت می پذیرد.پذیرش ازهنگامیکه آغاز می گرددکه متهم یامحکوم به موجب برگ رسمی به مهر و امضاء مقام صادرکننده ی قرار یا حکم متهمین مشخصات کامل متهم یا محکوم ونام ، نام خانوادگی ، شهرت ، نام پدر، سن ، شماره شناسنامه ، شماره ملی ، شغل ، نوع جرم واتهام یا محکومیت ، نوع ومیزان مجازات ، شماره قرار یا حکم ، تاریخ شروع بازداشت به وسیله مأمورشناخته شده ی قبلی که باید کارت شناسایی رسمی ملصق به عکس خود ارائه دهند به مراکز اشتغال وحرفه آموزی ، بازداشتگاه زندان و مراکز وابسته تحویل می گردد .2

ابتدا متهم یا محکوم بدقت بازرسی وباز بینی بدنی می گرددواز صحت وسلامتی ظاهری وی اطمینان حاصل می گردد.زیرا متهمان یا محکومان معرفی شده گاه ممکن است قبل از دستگیری یا درزمان دستگیری ویا مقاومت نشان دهند که باعث آسیب دیدگی جزئی ویاکلی آنها در مراجع دستگیر کننده می گردد دراین میان زمینه واحد پذیرش باید به دوشکل اقدام نماید :

الف) درصورتیکه زندانی درزمان معرفی به ظاهر سالم وفاقد هرگونه آثار ضرب وجرج باشد دررسید زندانی وضع جسمانی سالم قید می گرددیا بهتر است قید ( به ظاهر سالم ) درج شود .

ب) درصورتیکه زندانی درزمان معرفی دارای آثار ضرب وجرح وآسیب دیدگی باشد دررسید زندانی وضع جسمانی معرفی شده (( ناسالم ونوع مجروحیت یا مصدومیت وی قید می گردد )) وافزون برآن صورت جلسه که شرح کاملی ازنوع مجروحیت جسمانی واظهارات معرفی شده مجروح یا مصدوم در اخذ شده و به امضاء افسر نگهبان وقت مسئول پذیرش مأمور بدرقه کننده وخود متهم یا محکوم مصدوم تنظیم می گردد .

ج) درصورت وجود مصدومیت وغیرسام بودن معرفی شده از تنظیم صورتجلسه ودرج سابقه مراتب بایستی دراولین فرمان به مرجع فضایی معرفی کننده باارسال نخسه ای از صورتجلسه وخواست وصدور مجوز پیگیرهای قانونی ودرصورت نیاز مجوز اعزام به بیمارستان خارج از زندان گردد.1

 

مبحث اول :وظایف اجرای احکام درروش نگهداری زندانیان دو جنسیتی

افراد دو جنسی کسانی هستند که به لحاظ ژنتیکی به یک جنس تعلق دارند وتمایل روانی یا نسبت شدیدی برای تعلق جنس دیگر از خود نشان میدهد.این افراد با احساس نارضایتی نسبت به جنسیت کالبد شناختی خود ورفتارهای مصرانه که به طور عمومی مربوط به جنس مخالف است شناخته می شود.روش معمول در زندانهای پیشرفته پیرامون چنین افرادی این است که پس از ارزیابی روان شناسی،روان پزشکی جسمانی واجتماعی باید ازرهگذر یک برنامه ی ویژه اقداماتی بدین شرح انجام گیرد:

1-ارزیابی روان شناسی وروان پزشکی به منظور تعیین میزان دوجنسیتی بودن فرد.

2-تعیین نحوه ی زندگی شخص به عنوان یکی از اعضای جنس مخالف ( فرهنگ نوع پوشش )

 

آغاز یک برنامه هورمون درمانی

4-جراحی اندام های جنسی(نظیر برداشتن رحم یابیضه)

5-جراحی ترمیمی اندام های جنسی(نظیر ایجاد آلت تناسلی)

6-اعلام به مرجع قضایی وبخش آمار وزارت بهداشت درزمینه تغییررسمی جنسیت مندرج درگواهی ولادت فرد ولی دررویه ایران به محض اطمینان موضوع توسط پزشک متعد وبزشک قانونی.زندانی الزاماًباید در محیطی جداگانه نگهداری شود ودرزندان انفرادی نگهداری میشود چون بودن درزندان عمومی اثرات سوئی به دنبال دارد.1

 

 

مبحث سوم:وظایف اجرای احکام پیرامون مرخصی زندانیان

دراین زمینه استفاده از اقسام مرخصی ها به شرایط تحقق مجاز شمرده است بنابراین دراین زمینه رویه ی عملی جاری درزندان ها مورد قرارمی گیرد در رعایت مناد آئین نامه برای تمامی زندانها وواحدهای اجرای احکام الزامی است .

1-مرخصی روزانه

درزمینه اعطای مرخصی روزانه پس از درخواست وتکمیل فرم مرخصی مراتب درشورای طبقه بندی مطرح وپس از کسب موافقت شورا نسبت به پیگیری سایر موارد ازقبیل سپردن تامین مناسب توسط زندانی اقدام می شود وبرگه ی مرخصی روزانه پس از صدور با مبادی ذی ربط جهت اجرا ارسال می نماید هرزندانی موظف است پیش ازخروج از زندان نسبت دادن تعهد بازگشت به زندان رأس روز ساعت قید شده اقدام نماید پس از آن برگ خروج صادر خواهد شد .

مرخصی ساعتی:

زندانی درخواست مرخصی ساعتی بودن حضورمأمور می نمایدمسئولیت اجرای احکام زندان پس ازبررسی پرونده ودرصورت عدم وجود منع قانونی متکلف ازسوی زندانی مراتب درشورا طبقه بندی مطرح ودرصورت موافقت شورا نسبت به مبادی ذی ربط ذی ربط جهت اجرا ارسال می دارد.مرخصی ساعتی حداکثر به وقت اداری 8ساعت ودرصورت ضرورت تاقبل از غروب آفتاب قابل تمدید است .

3 - مرخصی تحت الحفظ1

دربعضی از زندان به دلیل عدم داشتن تامین مناسب تقاضای مرخصی تحت الحفظ می نماید مسئولین اجرای احکام پس از بررسی پرونده زندانی ودر صورت عدم وجود منع قانونی وتخلف از سوی زندانی مراتب را در شورای طبقه بندی مطرح ودرصورت موافقت شورا نسبت به پیگیری سایر موارد ازجمله مشخص نمودن وضعیت زندانی ومطلع نمودن مأمورین مراتب مجوزخروج زندانی راصادر می نماید .

 

مرخصی تشویق2

این نوع مرخصی به محکومان اعطا می شود که درمدت تحمل کیفر در زمینه حرفه آموزی واشتغال،حفظ ودرک مفاهیم قرآن کریم ونهج البلاغه وفراگیری سایر امور بازپروانه نظیر فعالیت های آموزشی،فرهنگی،هنری و ورزشی توفیقاتی به دست آورند درچنین وضعیتی به تشخیص مسئول بازپروری یا مؤسسه یا زندان مراتب پس از سایر موارد ازقبیل انجام مقررات اعطای مرخصی روزانه ساعتی تحت الحفظ همانگونه که قبلا توضیح داده شد اقدام خواهد شد .

 

5-مرخصی به مناسبت اعیاد مذهبی و ملی3

این نوع مرخصی همانند مرخصی تشویق اعطا خواهد شد . 4

 

مبحث چهارم : وظایف اجرای احکام پیرامون ملاقات زندانیان

اصولا تمامی محکومان ومتهمان تحت نظارت کامل مقررات مجاز به داشتن ارتباط بابستگان وآشنایان خود می باشند واین ارتباط از طریق ملاقات ومکاتبه صورت می پذیرد.درآغاز محاکمه وکیل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت با اوملاقات کند وهیچ یک ازمأمورین انتظامی یا اداری وقضایی نمی تواند به هیچ وجه از ملاقات جلوگیری نمایند.اقسام ملاقاتهارا می توان دراین شرح برشمرد:

 

1-ملاقات تلفنی:

هرزندانی هفته ای یکبار با حضور خانواده وبستگان درجه یک درسالن ملاقات تلفنی با خویشاوندان خود ملاقات نماید،اولین ملاقات عموما با مراجعه خانواده وبستگان زندانی به زندان شروع می شود وپس از درخواست خانواده ویا مراتب ارسوی رئیس زندان ویا جانشین وی به اجرای احکام زندان جهت بررسی درخواست ارسال می گردد.اجرای احکام بابررسی پرونده زندانی واطمینان ازعدم منع قانونی ملاقات وممنوع الملاقات بودن،مراتب را به واحد ملاقات زندان جهت اجرا برابر مقررات مربوط ارسال می داد.

 

2-ملاقات حضوری:

هرزندانی متاهل درصورت درخواست کتبیخودویاهمسرش به رئیس زندان مراتب ازسوی رئیس به اجرای احکام ارجاع وپس ازبررسی پرونده ی زندانی درصورت نداشتن منع قانونی وممنوع الملاقات بودن مذکور با رعایت کلیه جوانب شرع وقانونی به واحد ملاقات ابلاغ وپس ازآن زندانی می تواند باهمسر خودبه مدت تعیین شده ملاقات خصوصی ویژه داشته باشد روش های اعطای ملاقات نیز بارعایت شرایط مقرردرآئین نامه ی زندان ها اجرایی وسایر شرایط موجود درزندان بستگی دارد.درهرصورت رعایت مفادوآئین نامه درتمامی موارد ضروری می باشد ومسؤلیت حسناجرای قوانین ومقررات مربوط دراعطامرخصی های مذکور برعهده ی مسؤلان وکارشناسان اجرای احکام زندانهاست .

 

 

مبحث پنجم : اجرای احکام درخصوص ازدواج زندانیان

چنانچه زن ومرد زندانی خواستار ازدواج باشد مراتب به اجرای احکام زندان ارسال می شودتا درصورت نداشتن منع قانونی وپس از مکاتبات لازم با قضات پرونده ی ایشان وکسب مجوز ونیز پیگیری برای حضور دفتر در واحد احکام ویا مددکاری،اقدامات لازم است خواهد گرفت وکلیه اقداماتافزون بردرج سوابق درپرونده ی زندانی به مراجع قضایی مربوطه نیز اعلام خواهد شدوازدواج درزندان ممکن است بین زن ومرد که هردو درزندان تحمل کیفر می کنند باشد که به ندرت چنین موردی پیش می آید ونیز ممکن است همانند اکثر موارد ازدواج توسط زندانی زن ومرد یا مردی آزاد وغیره زندانی صورت گیرد .

 

 

نتیجه گیری:

درپایان این گفتار این نکته را بی فایده نمی دانیم که اصولا سیاست جایگزینی ایجاب می کند که ابزاهای اجرایی آن نیز برخوردار از یک میزان کارایی وبدون اینکه از تاثیر یکدیگر بکاهند دریک جهت هدایت شده باشند. برای مثال اگرهدف قانونگذار این باشد که حتی المثدور ازاجرای حبس های کوتاه مدت ممانعت به عمل آورد در وضع قوانین کیفری وتعیین مجازات خود باید به این اصل وفادار باشد واگر مثلا درمواردیکه جزای نقدی با یکدیگر تعزیرات همراه است جزای نقدی قابل تعلیق نباشد وبه هرقیمت وصول شود ، دادن اختیار مطلق تبدیل آن به دادگاهها خلاف مقصود است . اما نکته مهمی که نباید از یاد برد این است که هدف اززندان واین مجازات تنها محروم کردن شخص از رابطه وتعامل با محیط اطراف خودش نمی باشد بلکه هدفی والاتر از این ، یعنی اصلاح وتر بیت فرد دنبال می شود پس اقداماتی که دراین زمینه صورت می گیرد باید متناسب بااین هدف باشد واگر با آن هیچ سنخیتی نداشته باشد باید حذف و یا پیداکند .

پس مسائلی که دررابطه بازندان یازندانی نقش ایفامی کنند دارای اهمیت بوده وباید بررسی شود مثلا نمی توان فردی را درزندان که امکانات مناسبی ندارد محبوس کرد وعلاوه بر صدماتی که برفرد وارد می کنیم خانواده ی وی را نیز متلاشی وبه اجتماع به جای سود رساندن ، ضرر دو چندانی وارد کنیم . بلکه باید با مطالعه واقدامات سنجیده شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که شرایط اصلاح برای فرد زندانی فراهم آمده وخانواده ی وی نیز حفظ شده وفرد پس ازگذراندن دوران محکومیت بتواند وارد جامعه شده وتوسط جامعه پذیرش شود،نه اینکه طرد شده وبه عضو فاسدی برای همیشه گردد . و بنا براصل عدالت حفظ امنیت اجتماعی ورعایت حقوق شاکی ومتهم قضایی امری واجب می باشد . ازدیاد جرایم وتوسعه عناوین مجرمانه ومقررات مربئط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی عله حقوق وشخصیت متهم نشده است ، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم ورعایت وحقوق وحفظ کرامت انسانی متهم ازواجبات دستگاه قضایی است .

برپایه مبانی مخصوص موجود درفرهنگ غنی اسلامی ، تعدیل میان این موارد در رویه قضایی امیرالمؤمنین (عله السلام) به خوبی شکل گرفته است وتحقق همه جانبه عدالت یکی از مختصات عصر حکومت علوی به شمار می رود لذا شیوه های عملی ایشان در مصادیق وقضایی خارجی می توان اصول وقواعد حقیقی را انتزاع نمود که ضمن جلوگیری از تجاوز به امنیت اجتماعی به حفظ حقوق متهمان می انجامد . ازجمله اصل برائت ، تساوی دربرابر قانون ودادگاه ، ممنوعیت شکنجه ، تجدید نظر خواهی . اهم این اصول درقوانین موضوعه واسناد و فراملی که در حکم قانون عادی است وایران به آن پیوسته مورد عنایت قرارگرفته است ، لیکن معلق ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود ازسویی ، وجود خلأهای قانون از سوی دیگر ، حقوق متهم را در برخی موضع مورد تعدی جدی قرارداده است . براین اساس لازم است که درنظام قضایی اسلامی که بر پایه اندیشه علوی وفقاهت جعفری شکل میگیرد ، با تجدید نظر مبنایی ، ضمن نظارت برحسن اجرای قوانین موجود ، وبرطرف نمودن خلأهای قانونی ، حقوق متهم حمایت قرار گیرد .

 

 

 

منابع:

منابع فارسی:

1 - احمدوند ، محمدعلی ، کتاب اعتیاد(سبب شناسی ودرمان آن) ، انتشارات دنشگاه پیام نور

2 - آخوندی،محمود،آئین دادرسی کیفری،تهران،سازمان چاپ وانتشارات وزرت فرهنگ ارشاد اسلامی

3 - آشوری،محمد،بخشی پیرامون توقیف احتیاطی،تهران،مجله دانشکده حقوق وعلم سیاسی

4 - دانش،تاج زمان،حقوق زندانیان وعلم زندانها،تهران انتشارات، دانشگاه تهران،1368 ه.ش.

5 - شمس،علی،کتاب پژوهشی درباره ی زندانیان اسلامی،انتشارات راه تربیت،چاپ 1384 تهران

6 - شمس،علی،کتاب کلیات زندانبانی،انتشارات راه تربیت،چاپ اول،1384.

7 - شمس،علی،مقدمه ای برجامعه شناسی تحقیقاتی وانتشارات راه تربیت

8 - عبدی،عباس،آسیب شناسی اجتماعی تاثیر زندان برزندانی،تهران،مؤسسه تحقیقاتی وانتشارت نور،چاپ اول،1371ه.ش.

9 - مؤذن زادگان،حسنعلی،حقوق دادخواهی دفاع درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهران فصلنامه دیدگاه های،حقوقی،1377.

10 - ناصرزاده،هوشنگ،آئین دادرسی کیفری(سلب آزادی تن)،نشر دیدار

11 - هومن،احمد،زندان وزندانیان یا رژیم تانسیر،انتشارات بی نا،1339،تهران

12 - آیین نامه دادرسی کیفری مصوب 1392.

13 - اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی28/7/ 1381.

14 - آیین نامه جدید سازمان زندانها،1384 وآیین نامه سازمان زندانها 1380.

15 - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.

16 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358.اصلاحات 1368.

17 - قانون راجع به استرداد مجرمان یا متهمان مصوب14/2/1339.

 

منابع اینترنتی:

 

1-http://www.dadkhahi.net

2-http://www.ghavanin.ir

 

 

 

 


 گودرزی،محمدرضا،حقوق زندانیان،برداشتی از منابع اسلامی،مقررات داخلی وبین المللی.

1مارتینژ،مرنه،تاریخ کیفری دراروپا،ترجمه محمدرضاگودرزی،فصل دوم.

1 هومن،احمد،زندان وزندانیهایا رژیم ینی تانسیر،330 به بعد.

2- همان،ص231-230.

3- این ماده مرگوید:مقررات عهدی که برطبق قانون اساسی بین ایران.

1به خاطربرخی ایرادهای اساسی تعمدأبه قانون آئین رادرسی کیفری به عنوان یک قانون حقوق مداربرای زندانیان اشاره شده است.

1 لغت نامه دهخدا.

2- شمس،علی،جعفربوالهری ،روان شناسی برای زندانیان.

 

1- شمس،علی، پژوهش درباره ی زندانبانی اسلامی.

1- شمس،علی،مقدمه ای برجامعه شناسی زندان.

1 مؤذن زادگان،حسنعلی،حقوق دادخواهی،تهران،قعطنامه دیدگاه حقوقی،1377.

 

1.قانون مجازات اسلامی.

1شریفی،محسن،ژرف نگری پیرامون مکانیسم تضمین کننده حقوق وآزادی های متهم،تهران، مجله حقوقی وقضایی دادگستری،1380.

 

1 هاشمی،سیدمحمد،"حقوق بشرومفاهیم مساوات،انصاف وعدالت،تهران،انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی،چاپ اول،1383.

1 قانون اساسی.

1ناصرزاده،هوشنگ،جبران خسارت ناشی ازبازداشت متهم بی گناه،تهران،مجله حقوقی وقضایی دادگستری،1372.

2 ایران به تاریخ 17/2/1354 به این میثاق پیوست.

1ایران به تاریخ30/9/1334 به این کنوانسیون پیوست.

1. بکائی،محمدحسن،احکام زندان در اسلام،ص225-254.

1.تاج زمان دانش،حقوق زندانیان،وعلم زندانها،ص 286-285

2 تاج زمان،دانش،حقوق زندانیانو علم زندان ها،ص 286-285.

1دعائم الاسلام،ج2؛ص533-532.

1 هر عاملی،وسائل الشعیه،19،ص303

2شررک الواسائل،ج18،ص135.

3مکینی،محمدبن یقوب،مافی،ج7،ص261.

1ماده 47،آئین نامه سازمان زندانها.

2 ماده48،آئین نامه سازمان زندانها.

1 شمس،علی،اجرای احکام در زندان،انتشارات راه تربیت.

1مواد213تا229،آئین نامه سازمان زندانها،1384.

 

1زندانیان به همراه مأمور مراتب با دلبستندودر موارد ضروری با پابندبه اعزام این مرخصی را به اصطلاح«مرخصی تحت الحفظ.

2 ماده ی،آئین نامه سازمان زندانها.

3 ماده ی219،آئین نامه اجرایی سازمان زندانها.

4  شمس،علی،انتشارات راه وتربیت.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 22
[ 05 / 08 / 1396 ] [ 9 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

جرم مشهود و غیر مشهود:

 

جرم مشهود ، جرمی است که مرتکب حین ارتکاب یا اندکی پس از ارتکاب جرم ، دستگیر شود و آلات و ابزارمتعلق به جرم و دلایل مجرمانه هم مشهود باشد ، مانند : مجرمی که آلت قتاله را در صحنه جرم باقی می گذاردو یا در حین فرار دستگیر می شود.در جرم غیر مشهود ، مدت زمان اجرای آن گذشته و دلایل و مدارک در صحنه جرم نیست .

 

قانونگذار ، در ماده 21 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب 28 شهریور 1378)در شش مورد جرم را مستمر دانسته است، که عبارتند از:

 

1-   جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

 

2-   درصورتی که دونفریا بیشتر که ناظر به وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.

 

3-   بلافاصله پس از وقع جرم ، علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.

 

4-   در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.

 

5-   در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ، ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.

 

6-   وقتی که متهم ولگرد باشد.

 

چون در جرائم مشهود گردآوری ادله و بررسی آنها به مراتب آسانتر از جرایم غیرمشهود است ، قانون آیین دادرسی کیفری رعایت بعضی از قوائد را در مورد آنها ضروری ندانسته است. از این رو ، اختیارات ماموران کشف جرم در خصوص آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرائم مشهود بیشتر از سایر جرایم است. ماده 18 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در این خصوص مقرر می دارد: ((ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرائم غیر مشهود ، مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنندو در خصوص جرایم مشهود ، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار علائم و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند)).لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 29
[ 30 / 07 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

امور كيفري : 
كليات
ماده 1 - آئين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.
ماده 2 - كليه جرائم داراي جنبه الهي است و بشرح ذيل تقسيم مي گردد:
اول - جرائمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند مواردحدود و تعزيرات شرعي .
دوم - جرائمي كه تعدي به حقوق جامعه ويامحل نظم همگاني مي باشد.
سوم - جرائمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است.
تبصره 1 - تعزيرات شرعي عبارت است از مجازات كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات ، مقرر گرديده و ترتيب آن بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد.
تبصره 2 - جرمي كه داراي دو جنبه باشد مي تواند موجب دو ادعاشود : الف - ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي .
ب - ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي .
ماده 3 - تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي باشد و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي شروع مي گردد.
ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته بشرح زير تقسيم مي شوند:
1 - جرائمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است ، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد. رئيس حوزه قضائي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند.
2 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهدشد.
تبصره - تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي باشد.
ماده 5 - تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر ، شريك و معاون جرم خواهد بود.
ماده 6 - تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي شود ، مگر در موارد زير:
اول - فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات هاي شخصي .
دوم - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت.
سوم - مشمولان عفو0
چهارم - نسخ مجازات عمومي .
پنجم - اعتبار امر مختومه 0
ششم - مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده 0
تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد.
ماده 7 - هر گاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حكم برائت شود ، رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد گرفت.
ماده 8 - در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود. هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي شود و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي شود مگراينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 9 - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و ياحقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود.
ضرر و زيان قابل مطالبه بشرح ذيل مي باشد:
1 - ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود.
ماده 10 - در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي ، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است. اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي شود.
ماده 11 - پس ازآنكه متهم تحت تعقيب قرارگرفت مدعي ياشاكي مي تواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي تواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد. مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني مي باشد.
ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در اين صورت دادگاه حكم جزايي را صادر ، پس از آن به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كرده وحكم مقتضي صادر مي نمايد.
ماده 13 - هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آئين دادرسي مي باشد قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مي شود ، ذي نفع مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آنرا به دادگاه رسيدگي كننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير اينصورت دادگاه به رسيدگي خودادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت.
ماده 14 - در صورتي كه رسيدگي به موضوع از جمله مسائلي باشدكه در محدوده اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي كننده نباشد قرار امتناع از رسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي رساند.

باب اول
كشف جرم و تحقيقات مقدماتي
فصل اول - ضابطين دادگستري و تكاليف آنان

ماده 15 - ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم وابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايندوعبارتنداز:
1 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
2 - روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان .
3 - مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
4 - سايرنيروهاي مسلح درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند
- مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
تبصره - گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشند.
ماده 16 - ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي را اجرا كنند در صورت تخلف به سه ماه تا يكسال انفصال از خدمت دولت ويا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
ماده 17 - رياست ونظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حوزه قضايي است.
ماده 18 - ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرائم غير مشهود مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذيصلاح قضايي اعلام مي كنند و در خصوص جرائم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني ، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند.
ماده 19 - تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت مي گيرد. ضابطين دادگستري حق اخذ تامين از متهم را ندارند.
ماده 20 - ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مي نمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدام كنند. چنانچه بهر علت اجراي دستور و يا تكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هرماه گزارش آن را با ذكر علت به مقام قضايي ذيربط ارسال نمايند. متخلف از اين امر به مجازات مقرر در ماده (16) اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 21 - جرم در موارد زير مشهود محسوب مي شود:
1 - جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مامورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
2 - در صورتيكه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد.
3 - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود.
4 - در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس ازآن دستگير شود.
5 - در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضا نمايد.
6 - وقتي كه متهم ولگرد باشد.
ماده 22 - هرگاه علائم وامارات وقوع جرم مشكوك بوده و يااطلاعات ضابطين دادگستري از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي ، تحقيقات لازم را بدون اينكه حق دستگيري يا ورود به منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات يادشده اطلاع مي دهند.
ماده 23 - در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است ، مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و هرتحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خودرا سريعا" به مقام قضايي صالح اعلام نمايد.
تبصره - در مورد اشخاصي كه رسيدگي به جرائم آنان در صلاحيت دادگاههاي مركز مي باشد ضمن اعلام مراتب منحصرا" آثار و دلايل جرم جمع آوري و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گرديد.
ماده 24 - ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي رسانند ، در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافي نيافت مي تواند تكميل آن را بخواهد ، در اين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند ، ليكن نمي توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه درجرائم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت (24) ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تكليف مي نمايد. همچنين تفتيش منازل ، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرائم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.
ماده 25 - ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده اند به وي تسليم نموده و ديگرحق مداخله ندارند ، مگر به دستور مقام قضايي و ياماموريت جديدي كه از طرف وي به آنان ارجاع مي شود.

فصل دوم - اختيارات دادرس دادگاه و قاضي تحقيق
مبحث اول - شروع به رسيدگي قرار بازداشت

ماده 26 - در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل شده باشد ، پرونده هاو شكايات واصله توسط رئيس حوزه قضائي به شعب ارجاع مي شود. رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به يكي ازمعاونين خود تفويض نمايد. در غياب رئيس حوزه قضايي يا معاون وي و فوريت امر روساي شعب ديگر به ترتيب تقدم عهده دارارجاع پرونده خواهندبود
ماده 27 - رئيس يا دادرس هر شعبه مكلف است تحقيقات لازم راشخصا" انجام دهد اين امر مانع از آن نيست كه با لحاظ موازين شرعي و مقررات قانوني پاره اي از تحقيقات و تصميمات به دستور و زيرنظر قاضي دادگاه وسيله قضات تحقيق يا ضابطين دادگستري به عمل آيد.
تعيين قاضي تحقيق با رئيس حوزه قضايي يا معاون وي خواهدبود.
ماده 28 - قاضي تحقيق زير نظر قاضي دادگاه انجام وظيفه خواهد نمود و مي تواند پاره اي از اقدامات و تحقيقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطين دادگستري بخواهد ، در اين صورت نتيجه به قاضي تحقيق اعلام مي شود.
ماده 29 - مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخوردار با امر جزايي در حوزه كاري خود مراتب را به رئيس حوزه قضايي يا معاون وي اطلاع دهند.
ماده 30 - قاضي دادگاه مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه تحقيقات نظارت نمايد.
ماده 31 - قاضي تحقيق در موقع تحقيقات ، دستورات دادگاه رااجراء نموده و نتيجه آن را در صورت مجلس قيد مي كند و چنانچه در جريان اجراي دستور دادگاه دچار اشكالي شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد براي رفع اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام مي نمايد.
ماده 32 - در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد ، صدور قرار بازداشت موقت جايزاست :
الف - جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام ، رجم ، صلب وقطع عضو باشد.
ب - جرائم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.
ج - جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي .
د - در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود كه شهوداز اداي شهادت امتناع نمايند. همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.
ه - - در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز .
تبصره 1 - در جرائم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزادبودن وي موجب افسادشود
تبصره 2 - رعايت مقررات بند(د) در بندهاي (الف ) ، (ب )و(ج ) نيز الزامي است.
ماده 33 - قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تاييد رئيس حوزه قضائي محل يا معاون وي مي رسد و قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان ظرف مدت ده روز مي باشد. رسيدگي دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت خواهدبود. در هر صورت ظرف مدت يك ماه بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتيب ياد شده اقدام خواهدنمود.
تبصره - در صورتي كه قرار بازداشت توسط رئيس حوزه قضائي صادر شود و يا محل فاقد رئس حوزه قضائي ومعاون باشد بااعتراض متهم پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهدشد.
در صورتيكه دادگاه تجديدنظر اعتراض متهم را واردتشخيص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تامين مناسب ديگر به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي گردد.
ماده 34 - قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات ، قرار بازداشت متهم و يا قرار اخذ تامين و يا تبديل را صادر نمايد ، در مورد قرار بازداشت و يا قرار تاميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (33) اقدام مي شود. در مورد ساير قرارها در صورتي كه قاضي دادگاه با آن موافق نباشد راسا" مبادرت به صدور قرار متناسب مي نمايد.
تبصره - تبديل قرار تامين مذكور دراين ماده درخصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راسا" صادر كرده باشد.
ماده 35 - در موارد زير با رعايت قيود ماده (32) اين قانون و تبصره هاي آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت مشروط بر اينكه مدت آن ازحداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتكابي تجاوز ننمايد.
الف - قتل عمد ، آدم ربايي ، اسيدپاشي ومحاربه و افساد في الارض .
ب - در جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام ياحبس دائم باشد.
ج - جرائم سرقت ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشاء ، خيانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هريك از جرائم مذكور را داشته باشد.
د - در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد.
ه - در كليه جرائمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 30
[ 14 / 07 / 1396 ] [ 10 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع در اثبات دعاوی بویژه دعوای قتل و با عنایت به اختلاف‌ نظرهای موجود در فقه، در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی مبانی فقهی و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسیله علم قاضی و بیان دیدگاه حقوق جزای ایران که برگرفته از منابع اسلامی‌است، می‌پردازیم.

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ‌ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی ‌و حقوق جزای ایران ایجاد شد. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیش‌بینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است.

 

مبنای علم قاضی

یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌و‌گو با «حمایت» در خصوص مبنای علم قاضی توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه قتل عمدی یکی از سنگین‌ترین جرایم است و سنگین‌ترین مجازات یعنی مرگ را به دنبال دارد، برای کشف حقیقت و به کیفر رساندن قاتل، قاضی نباید خود را محدود و محصور به ادله قانونی کند و در جایی که برای او علم حاصل می‌شود این علم بر مبنا و ضوابط متعارف به‌ دست می‌آید می‌تواند بر اساس آن حکم کند.

«محمد حسن سامع » ادامه می‌دهد: قانون مجازات مصوب سال 1392 علم قاضی را به نحو عام برای اثبات تمامی‌ جرایم، معتبر دانسته است. در ماده 160 این قانون آمده است: «‌ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.»

 

مفهوم علم قاضی

این کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی خاطرنشان می‌کند: در ماده 211 قانون مجازات اسلامی ‌مصوب 1392 در تعریف علم قاضی آمده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» سامع خاطرنشان می‌کند: روش‌های حصول علم قاضی به واقعه مجرمانه از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم دو دسته است: قسم اول وقتی محقق است که علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصا ملاحظه کند. اما قسم دوم هنگامی ‌محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود. در فقه امامیه از اطلاق قول مشهور فقها در باب حجیت علم قاضی و نیز از ظاهر بعضی کلمات ایشان و صراحت برخی دیگر چنین برداشت می‌شود که علم قاضی اعم از اینکه در خارج از جلسه محاکمه تحصیل شود یا در جلسه محاکمه، دارای اعتبار و حجت است. وی اضافه می‌کند: در تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است: «مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم‌آور باشند می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی‌شود نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.»

 

مستند علم قاضی

یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی و قاضی دادگستری در خصوص مستند علم قاضی توضیح می‌دهد: علم قاضی در فقه و همچنین حقوق جزای ایران دارای ویژگی‌هایی است از جمله لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم، بدین معنی که علمی‌ معتبر است که از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه (نظیر رمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و…) این موارد از ویژگی‌های ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در رای است و طبق ماده 211 قانون مجازات اسلامی ‌قاضی باید مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.

«علی اصغر مقدم» در تکمیل اظهارات خود می‌گوید: معمولا مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علم‌آور هستند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم (که از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به‌دست می‌آید)، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد مشهود لازم است) اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.

وی نتیجه می‌گیرد: بنابراین علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجیّت سزاوارتر است؛ زیرا کاشف بودن علم قاضى و طریقیت آن به واقع، قوى‌تر از بیّنه‌اى است که در موضوع قضاوت و صدور حکم کاشف شمرده مى‌شود چراکه با وجود علم نیازی به اقامه بینه و اقرار نیست. این مطلب در ماده 212 قانون مجازات اسلامی ‌نیز اشاره شده است «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رأی صادر می‌شود.»

وضعیت حقوقی سایر کشورها

این کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی وضعیت حقوقی سایر کشورها می‌پردازد و می‌گوید: همچنان که گذشت، طبق فقه اسلامی ‌و قوانین جزایی ایران قضات در عمل به علم خویش با وجود شرایطی که اشاره شد مجاز به عمل کردن و صدور حکم هستند و این امر در حقوق برخی دیگر کشورها ازجمله در فرانسه، اروگوئه و ایتالیا به طرق دیگری قابل مشاهده است.

سامع نیز در بررسی این موضوع در آرای فقهای شیعه نیز می‌گوید: در بررسی آثار و مکتوبات فقها در خصوص اثبات قتل به وسیله علم قاضی مشخص می‌شود که امام معصوم(ع) می‌تواند به استناد علم شخصی خود به طور مطلق حکم کند ولی نسبت به غیر معصوم اختلاف نظر است؛ بدین شرح که مشهور فقهای شیعه از جمله صاحب جواهر این عقیده را دارند که قاضی غیر معصوم نیر همانند امام معصوم(ع) در همه دعاوی و جرایم اعم از حق‌الله و حق‌الناس نظیر قتل و قصاص می‌تواند به استناد علم خویش قضاوت کند. اما برخی از فقها بر این عقیده هستند که قاضی مطلقاً نمی‌تواند مطابق علم خود دعوایی را ثابت کند.

قول دیگری که به ابن جنید نسبت داده شده این است که قاضی می‌تواند به استناد علم خود فقط در حق‌الناس داوری کند. همچنین نظر دیگری از ابن جنید روایت شده است که قاضی فقط در حق‌الله می‌تواند به علم خود قضاوت کند. وی ادامه می دهد: شیخ طوسى در نهایه مى‌فرماید: «هنگامى که امام(ع) کسى را مشاهده کند که زنا مى‌کند یا خمر مى‌نوشد بر او لازم است تا علیه آن شخص، حد جارى کند و منتظر اقامه بیّنه یا اقرار بزهکار نباشد.»

البته چنین اختیارى مخصوص شخص امام(ع) است و قاضى غیرمعصوم گرچه صحنه جرم را مشاهده کند جهت اجراى حد نیازمند اقامه بیّنه یا اقرار

فاعل است.

سامع تاکید می‌کند: با عنایت به دلایل مطرح شده در خصوص اجازه اثبات دعاوی از جمله قتل به وسیله علم شخصی قاضی و از آنجا که قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی باید تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزا، مالی، ‌اقتصادی، اداری، ‌فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها را بر اساس موازین اسلامی تهیه کند، پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود  و قصاص و مقررات آن نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی و حقوق جزای ایران ایجاد و به موجب این تغییرات، علم قاضی  در قوانین ایران پیش‌بینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است

به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که در اکثر سیستم‌های حقوقی، قضات از اختیارات وسیع برای کشف حقیقت امور مطرح‌شده برخوردار شده‌اند و این رویکرد ناشی از این اندیشه است که قضات تماشاگری منفعل نیستند بلکه وظیفه کشف حقیقت را دارند. در ایران نیز طبق اصل چهارم قانون اساسی باید کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی و غیره براساس‏ موازین‏ اسلامی‌باشد و قانونگذار بر مبنای همین اصل علم قاضی را از جمله ادله اثبات عنوان کرده و این اختیار را به قاضی داده است تا در صورتی که به وقوع حادثه‌ای از جمله قتل از روی حس یا ازطریق سایر مستندات در پرونده علم پیدا کند بتواند از علم خود در اثبات جرم بهره گیرد.

به نقل از:

روزنامه حمایتلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 25
[ 07 / 07 / 1396 ] [ 9 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

دکتر مسعود مظاهری تهرانی حقوقدان و وکیل دادگستری

 

نوشتارهای حقوق کیفری که به زبان پارسی نگارش یافته یا برگردان شده اند، به مبحث ویژه‌ای درباره شخصی بودن مسئولیت کیفری اختصاص نیافته و نتیجتاً شناخت جامعی هم از آن به عمل نیامده و تنها در نوشتارهایی که به ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران نگارش یافته‌اند اشاراتی بدان شده است.

برخی اصل مورد پژوهش را (اصل فردی بودن مسئولیت کیفری) نام نهاده اند و در تعریف آن چنین گفته اند: «به موجب اصل فردی بودن مسئولیت کیفری هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مؤاخذه می گردد … قلمرو این اصل در مرحله دادرسی است، اما قلمرو اصل شخصی بودن مجازات در مرحله اجرای مجازات است».

« به موجب یکی از قواعد مسلم حقوقی ، هر انسانی ، مسئول عمل خویش است و هیچ کس را نمی توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است مسئول دانست. به عبارت دیگر هر انسانی باید شخصاً پاسخگوی پیامدهای ناگوار اعمالی که از او صادر شده است باشد و ممکن نیست این بار را به دوش دیگری نهاد.»

تعریف نخست دارای این اشکال است که قلمرو اصل را در مرحله دادرسی و یکی از اصول حاکم بر آن می داند، در حالی که از اصول حاکم بر دادرسی نیست و قلمرو آن نیز در این مرحله نیست.

تعریف دوم نیز مصون از این ایراد نیست. زیرا انسان فقط در قبال اعمال و پیامدهای ناگوار اعمال خود پاسخگو نیست، بلکه افزون بر آن به خاطر داشتن وضعیت یا حالتی خاص نیز ممکن است از نظر کیفری پاسخگو باشد. به عنوان مثال ، اعتیاد به تریاک در کشورهایی که جرم شناخته می شود، پاسخگویی به همراه دارد.

*نقش این اصل در تعیین مسئولیت کیفری افراد و اعمال مجازات بر آنها با توجه به این اصل برای اعمال مجازات احراز موارد ذیل لازم است و در صورت وجود آنها مجازات بر متهم قابل اعمال است:

۱٫ عملی که متهم انجام داده یا از انجام آن امتناع کرده باید از دید قانون جرم به شمار آید.

۲٫ وجود رابطه علیت میان عمل مجرمانه و متهم یا میان نتیجه مجرمانه و عمل متهم احراز شود.

۳٫ وجود قصد مجرمانه پیش از ارتکاب عمل یا مقارن آن و تقارن آن دو احراز شود. در صورت وجود سه شرط مزبور، فرد، مجرم شناخته می شود اما برای اعمال مجازات افزون بر سه شرط مزبور، شرط دیگری لازم است.

۴٫ متهم هنگام ارتکاب جرم باید بالغ، عاقل، آگاه و مختار باشد.

حال در صورت احراز شرایط مزبور می‌‌توان مجازات در نظر گرفته شده در قانون را بر چنین شخصی اعمال کرد؛زیرا چنین فردی توانایی پاسخگویی و توانایی پذیرفتن بار تقصیر خود را دارد و این مفهوم مثبت است.

مفهوم منفی آن نیز بدین معناست که هیچ کس در قبال عمل مجرمانه چنین فردی پاسخگو نیست . این فکر و جمله که هر کس مسئول عمل خویش است از قدمتی طولانی برخوردار است و از روزگاران دیرین این قاعده حکمفرما بوده است که هر کس ضرر و خسارتی به دیگری وارد ساخت باید آن را جبران کند و هر کس باید به کیفر اعمال خود برسد.

* وجه تمایز مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

مسئولیت کیفری هنگامی از مسئولیت مدنی متمایز می شود که به عنصری به نام اراده توجه شود و در این نقطه مسئولیت کیفری راه خود را از مسئولیت مدنی جدا می کند و بر خلاف آن جنبه شخصی و ذهنی نیز به خود می گیرد.

مطابق ، دادرسی پس از احراز شرایط موضوعی و مادی باید در پی احراز شرایط و عناصر شخصی و روانی باشد. بنابر این در مورد هر یک از متهمان اعم از معاون و مباشر و شرکای جرم احراز چنین شرایط و عناصری لازم است و از این روست که می‌گویند مسئولیت کیفری، مسئولیتی کاملاً شخصی است نه موضوعی.

* مجرمیت امر موضوعی است یا مادی؟

هر کس (اعم از مجنون یا عاقل) به صرف ارتکاب عمل مجرمانه مجرم تلقی شده و وجود یا فقدان قصد مجرمانه اهمیتی برای احراز مجرمیت ندارد!

ظاهر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی چنین امری را تأیید می‌‌کند. زیرا می‌گوید: « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» و در تعریف جرم به قصد مجرمانه توجهی نمی کند. سئوال اینجاست که با توجه به موارد مزبور آیا می توان گفت احراز قصد مجرمانه شرط اعمال مجازات است نه تحقق مجرمیت؟!

به نظر اینجانب احراز قصد مجرمانه شرط لازم برای تحقق مجرمیت است نه اعمال مجازات؛

زیرا در برخی مواد قانون گذار به «جرایم عمدی» اشاره کرده (مانند ماده ۳۶ و بند ۳ ماده ۲۵ ق.م.ا.) و در برخی مواد نیز از «جرایم غیر عمدی» سخن گفته است . (مانند ماده ۴۲ ق.م.ا.).

بنابراین قانونگذار تقسیم جرم را بر مبنای عنصر روانی پذیرفته و مقصود از جرم عمدی، جرمی است که به صورت ارادی و خود خواسته با هدف نقض متن قانون کیفری ارتکاب یابد.

اعمالی نیز که جرم شناخته شده اصل بر عمدی بودن آنهاست مگر در مواردی که قانونگذار غیر عمدی بودن آن را نیز جرم بداند و در قانون پیش بینی کند.

بنابر این به دلایل فوق احراز قصد مجرمانه، شرط تحقق مجرمیت است نه اعمال مجازات. رویه قضایی نیز بر این امر صحه می گذارد و چنانچه دادرس نتواند قصد مجرمانه متهم را احراز کند، به صرف احراز رابطه علیت میان عمل مجرمانه و متهم یا میان نتیجه مجرمانه و عمل متهم وی را مجرم تلقی نمی کند و حکم برائت وی را نسبت به اتهام وارده صادر می‌کند.

به عنوان مثال ، اگر فردی مال متعلق به دیگری را با تصور این که متعلق به اوست بردارد، به صرف احراز این که متهم مال شاکی را من غیر حق برداشته سارق نیست، در صورتی که احراز قصد مجرمانه شرط اعمال مجازات باشد نه تحقق مجرمیت، دادگاه باید وی را سارق شناخته، اما به دلیل فقدان قصد مجرمانه او را از مجازات معاف کند. در حالی که چنین نیست و رویه قضایی احراز قصد مجرمانه را برای تحقق مجرمیت لازم می داند و در صورت عدم احراز آن حکم برائت می‌دهد.

*تطابق اصل شخصی بودن و فردی بودن مسئولیت کیفری بااصل شخصی بودن مجازات

با اصل فردی بودن مسئولیت کیفری، شخصی بودن مجازات و فردی کردن مجازاتها تفاوت دارد.

زیرا اصل فردی بودن مسئولیت کیفری از یک سو در برابر جمعی بودن مسئولیت کیفری قرار دارد و از سوی دیگر مقصود از آن این است که تنها افراد انسانی به عنوان شخص حقیقی می توانند از مسئولیت کیفری برخوردار شوند و اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری ندارند.

مقصود از اصل شخصی بودن مجازات این است که مجازات باید فقط بر مجرم بار شود. این اصل زمانی پدیدار شد که حقوق کیفری مبتنی بر جرم و مجازات بود. در چنین زمانی مقصود از اصل شخصی بودن مجازات این بود که مجازات باید بر مرتکب جرم بار شود، اعم از این که صغیر باشد یا بالغ، مجنون باشد یا عاقل، مختار باشد یا مکره، واجد قصد مجرمانه یا فاقد آن باشد. از زمانی که مسئولیت کیفری حلقه و پل ارتباطی میان جرم و مجازات شد، مجازات باید بر مجرم مسئول بار شود.

گرچه اصل بر شخصی بودن مجازات است ولی آثار آن ممکن است به اعضای خانواده مجرم نیز سرایت کند. سعی حقوق کیفری بر این است که از تسری آثار مجازات به دیگران جلوگیری کند و تاکنون در این امر کاملاً موفق نبوده است.

مقصود از اصل فردی کردن مجازاتها تعیین و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی و اجتماعی مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات بزه دیده از طرف مقنن پیش بینی شده و از سوی دادرس به منصه ظهور می‌رسد.

اصل «شخصی بودن مسئولیت کیفری» حاکم بر مسئولیت کیفری است. اصل «شخصی بودن مجازات و فردی کردن مجازاتها» ناظر بر مجازات است. بنابراین مسئولیت کیفری، «اساس» مجازات است. و فردی کردن، معیار «اعمال» آن است.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 13
[ 02 / 07 / 1396 ] [ 16 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

فضای سایبر، فضایی غیرمادی و ناملموس است که به وسیله شبکه های رایانه ای به وجود آمده و دنیای مجازی را در کنار دنیای واقعی قرار داده است. فضای سایبر با تمامی کاربردهای مثبت اش، سرشار از اطلاعات غیرقانونی و مضر است که فضایی مناسب را برای انجام دادن فعالیت های غیرقانونی در اختیار بزهکاران می گذارد. پیشتر مقررات خاصی بر فضای سایبر حاکم نبود، اما به موازات گسترش فناوری دیجیتال، حقوق ناشی از ایجاد این گونه فناوری ها نیز تدوین شد. مهم ترین قانون در این زمینه، قانون جرایم رایانه ای است. فصل ششم این قانون به مسئولیت کیفری اشخاص اختصاص دارد.
ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، در مفهوم عام، عواملی هستند که به هر شکل اطلاعات و خدمات اینترنتی را در اختیار کاربران یا مشترکان قرار می دهند. این افراد شامل ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی، ارائه دهندگان خدمات دسترسی، ارائه دهندگان خدمات میزبانی و واسطان و عوامل مرتبط با آنها می شود.

نگاه قانون به محتوای فضای مجازی

مسئولیت کیفری مستقیم وقتی مطرح می شود که عملکرد ارائه دهنده خدمات اینترنتی، متضمن ارتکاب یکی از جرایم مرتبط با محتوا باشد، اعم از اینکه محتویات مستهجن باشند یا توهین آمیز. در این صورت، ارائه دهنده خدمات مستقلا و مستقیما مرتکب جرم تلقی می شود و مستوجب کیفر مندرج در مقرره مربوط خواهد بود

تولید یا ارائه یا انتشار محتویات غیرقانونی در فضای مجازی رایانه و اینترنت جرم و قابل کیفر است و قاعدتا مسئولیت کیفری بر کسی بار می شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه ای را انجام دهد، اما چون دسترسی به اینترنت و خدمات آن از طریق ارائه دهندگان خدمات اینترنتی میسر می شود، این عوامل در بعضی مواقع باید مسئولیت کیفری ناشی از ارائه محتویات غیرقانونی را متحمل شوند. غیرقانونی بودن محتویات، گاه به این دلیل است که قانون از آنها حمایت کرده و شخصی این حمایت قانونی را نقض کرده است، مثل محتویات متضمن نقض کپی رایت یا نقض حریم خصوصی. گاهی نیز غیرقانونی بودن محتویات به این دلیل است که این محتویات ذاتا غیراخلاقی و نامشروع هستند، مثل انتشار تصاویر یا فیلم های مستهجن.

تکلیف ارائه دهندگان خدمات اینترنتی

ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بر اساس مقررات و در حد متعارف مکلف هستند از طریق تدابیری همچون پالایش، نصب دیوار آتشین(fire wall) و مواردی از این دست، از ارائه محتویات غیرقانونی تعریف شده در قانون جلوگیری کنند. مسئولیت پالایش و ممانعت از ارائه محتویات غیرقانونی را می توان «مسئولیت پیشگیرانه» یا «مسئولیت پیش از ارتکاب جرم» نامید. این مسئولیت در لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز پیش بینی شده است. به موجب ماده ۲۰ این لایحه، ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی موظف اند امکان دست یابی به محتویات موضوع ماده ۱۵ و بند الف ماده ۱۶ را متوقف کنند و در غیر این صورت، به مجازات مقرر در ماده ۲۵ یعنی 3 ماه و یک روز حبس یا جزای نقدی از 2 میلیون و 500 هزار تا 10 میلیون ریال می شوند.
بر اساس ماده ۲۰  این لایحه نیز ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی موظف به پالایش و توقف محتویات نامناسب هستند. البته به دلیل هزینه های گزاف نرم افزارهای پالایشگر و غیرممکن بودن پالایش کامل محتویات غیرقانونی، اولا تکلیف پالایش فقط در مورد محتویات مستهجن است و شامل محتویات غیرقانونی مثل توهین، افترا و نشر اکاذیب که عمدتا نوشتاری هستند نمی شود؛ ثانیا مسئولیت فیلترگذاری فقط بر عهده ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی است، نه سایر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی. علت این موضوع این است که ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی به دلیل دولتی بودن یا داشتن امکانات کافی، موظف به پیشگیری از ارائه و انتشار محتویات مستهجن شده اند و این شرایط در مورد سایر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی به مراتب کمرنگ تر است.

مسئولیت پس از ارتکاب جرم

 در مورد مسئولیت پسینی یا مسئولیت پس از ارتکاب جرم، برای ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بر فرض آگاهی و اطلاع از محتویات مستهجن یا غیرقانونی، سه نوع مسئولیت کیفری مطرح می شود: مسئولیت کیفری مستقیم، مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر و مسئولیت مشترک.
مسئولیت کیفری مستقیم وقتی مطرح می شود که عملکرد ارائه دهنده خدمات اینترنتی، متضمن ارتکاب یکی از جرایم مرتبط با محتوا باشد، اعم از اینکه محتویات مستهجن باشند یا توهین آمیز. در این صورت، ارائه دهنده خدمات مستقلا و مستقیما مرتکب جرم تلقی می شود و مستوجب کیفر مندرج در مقرره مربوط خواهد بود. مثلا اگر ارائه دهنده خدمات اینترنتی با علم و آگاهی، محتویات مستهجن موضوع ماده ۱۵ یا ۱۶ را انتشار دهد، به مجازات مقرر در این 2 ماده حسب مورد محکوم خواهد شد.

تولید یا ارائه یا انتشار محتویات غیرقانونی در فضای مجازی رایانه و اینترنت جرم و قابل کیفر است و قاعدتا مسئولیت کیفری بر کسی بار می شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه ای را انجام دهد، اما چون دسترسی به اینترنت و خدمات آن از طریق ارائه دهندگان خدمات اینترنتی میسر می شود، این عوامل در بعضی مواقع باید مسئولیت کیفری ناشی از ارائه محتویات غیرقانونی را متحمل شوند

در مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، ارائه دهنده خدمات اینترنتی به دلیل نظارت نداشتن بر نحوه ارائه خدمات یا با توجه به منافعی که از ارتکاب جرم عایدش می شود، در قبال ارتکاب جرم از سوی دیگری مسئولیت کیفری خواهد داشت، اعم از اینکه مرتکب جرم خود مسئولیت کیفری داشته باشد یا نداشته باشد. در ارتباط با انتقال محتویات مبادله اطلاعات، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی مخصوصا ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی و ارائه دهندگان خدمات میزبانی، موظف به نظارت بر آنها هستند و چنانچه در نظارت سهل انگاری یا بی مبالاتی کنند و دیگری مرتکب انتشار محتویات غیر قانونی شود، ارائه دهنده خدمات نیز دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. مسئولیت مشترک ارائه دهنده خدمات اینترنتی با مرتکب جرم رایانه ای ممکن است به 3 حالت مطرح شود: معاونت در جرم، تسبیب در جرم در جایی که مباشر نیز مسئولیت دارد و دستور ارتکاب جرم رایانه ای. در این قسم از مسئولیت، بر خلاف مسئولیت نیابتی یا مسئولیت ناشی از فعل غیر، سوء نیت در ارتکاب جرم وجود دارد و بر خلاف مسئولیت کیفری مستقیم، ارائه دهنده خدمات اینترنتی، فعل فیزیکی جرم را خود انجام نمی دهد.

کیفر اشخاص حقوقی

چون ارائه دهندگان خدمات اینترنتی عموما شخص حقوقی محسوب می شوند و در فضای سایبر، اشخاص حقوقی امکانات و موقعیت های بیشتری برای ارتکاب جرایم رایانه ای یافته اند، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، در قانون مجازات جرایم رایانه ای پیش بینی شده است. ماده ۲۳ این لایحه مقرر کرده است: «در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ای مندرج در این قانون تحت نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود. ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون را صادر نماید و جرم به وقوع بپیوندد. ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود. د) هرگاه مدیر در ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون معاونت نماید. ه) هرگاه تمام یا قسمتی از موضوع فعالیت عملی شخص حقوقی به ارتکاب یکی ازجرایم موضوع این قانون اختصاص یافته باشد.»
ماده ۲۴ نیز به ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی مسئول تاکید دارد. به موجب این ماده، اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲۳ با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصل از ارتکاب جرم به این ترتیب محکوم خواهند شد: «الف 3 تا 6 برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی؛ ب چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا ۹ ماه؛ ج چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا 3 سال و در صورت تکرار جرم منحل خواهد شد»لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 15
[ 24 / 06 / 1396 ] [ 19 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

اصطلاحات پرونده حقوقی و پرونده کیفری، دادگاه حقوقی و دادگاه جزایی را افرادی که به دادگستری مراجعه نموده اند بارها شنیده اند و آنها را بر روی تابلوی شعب دادگاه ها، احکام صادره و حتی بر روی برگ های ابلاغ شده از سوی مراجع قضائی مشاهده نموده اند، اما شاید بسیاری معنی صحیح و کامل این اصطلاحات را نمی دانند و همین امر گاهی موجب سردرگمی ایشان می گردد.

در دعوای حقوقی یا مدنی، سخن از تحقق و وقوع جرم نیست. بلکه مشکلی در روابط اقتصادی و یا اجتماعی اشخاص به وجود آمده و در واقع شخصی که خود را محق می داند با مراجعه به دادگاه ، حقی را که تضییع شده مطالبه می نماید.

اما دعوای کیفری یا جزایی زمانی مطرح می شود که به موجب قانون جرمی واقع شده باشد و شخصی که به مرجع قضائی مراجعه می کند مدعی آن است که از وقوع جرمی متضرر گردیده و خواستار آن است که مرتکب ، به حکم قانون مجازات شود.

به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی : "هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود." و در واقع مرز اصلی بین دعاوی حقوقی و کیفری تحقق و وقوع فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.

البته باید توجه داشت که همواره یک مرز مشخص میان امور مدنی و کیفری وجود ندارد.

با عنایت به مراتب فوق برخی از وجوه افتراق شکلی و ماهوی دعاوی حقوقی و کیفری عبارتند از :

۱- دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

۲- طرح شکایت کیفری را می توان درکاغذ معمولی انجام داد ولی برای طرح دعوای حقوقی ، ادعا و شرح آن حتماً باید در ورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

۳-  در شکایت کیفری رسیدگی بدواً در مرجعی بنام دادسرا  و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , در دادگاه عمومی  صورت می پذیرد. ولی دادخواست حقوقی باید حسب مورد در دادگاه حقوقی و یا شورای حل اختلاف طرح گردد.

4- درشکایت کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود وبه موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در دعوای حقوقی , به مدعی خواهان می گویند. به طرف او(مدعی علیه) خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.

5- هزینه دادرسی طرح شکایت کیفری و طرح دعوای حقوقی متفاوت است.

6-  برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند .

7- در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

8- اکثریت دعاوی کیفری پس گرفتن شکایت از طرف شاکی و رضایت او رسیدگی متوقف نخواهد شد (مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما در دعاوی حقوقی با استرداد دعوی رسیدگی به پرونده متوقف خواهد شد.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 28
[ 23 / 06 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

مطابق ماده ۵۶ قانون ايين دادرسي كيفري بازرسي اشيا از جمله اتومبيل، در جرايمي كه مشهود نيست، فقط بايد با اجازه موردي قاضي صورت بگيرد. در همين راستا ديوان عدالت اداري، بخشنامه شماره ١ / ١٧٩ / ٠١ / ٤٠٢ مورخ ١١/ ٤ / ٧٩ ناجا كه تفتيش و بازرسي خودروها را علي الاطلاق در جرايم غيرمشهود بدون كسب مجوز از مقام قضايي مجاز دانسته را ابطال نموده است. در نتيجه تا زماني كه جرم مشهودي رخ ندهد بسيج يا نيروي انتظامي حق بازرسي داخل اتومبيل را ندارد.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 18
[ 23 / 06 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

یکی از علل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضایی ناآشنایی مردم با قوانین کشور و رویه های قضایی است که این امر از یک سو منجربه طرح دعاوی واهی و شکایت های بی اساس و از سوی دیگر منجربه افزایش بی رویه پرونده های دادگستری و نارضایتی مردم از قوه قضائیه می شود. در این مقال تلاش بر این هدف استوار است که شهروندان گرامی آشنایی مختصری با ادله قانونی داشته باشند تا با بکار بردن آنها از حقوق بحق خود دفاع کنند و از طرح شکایت یا دعوای فاقد ادله کافی خودداری نمایند و دستگاه قضایی را هم با تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی مواجه نسازند.

بطور کلی دستگاه قضایی با بی طرفی و بدون جانبداری از فرد خاصی و براساس قوانین و رویه های مشخص، دادخواهی می کند و عدالت قاضی نیز حکم می کند که براساس محتویات و دلایل پرونده و قوانین مربوطه حکم شایسته صادر کند. بنابراین چنانچه حکمی علیه فردی صادرشد نبایستی دستگاه قضایی را متهم به رسیدگی ناعادلانه کرد بلکه نقص امر در نداشتن دلایل قانونی است.پس ضرورت دارد شهروندان آشنایی اجمالی با قوانین و رویه های قضایی و دلایل قانونی داشته باشند. قانونگذار جرم را با اجزای تشکیل دهنده آن تبیین کرده بنابراین در طرح شکایت ها بایستی این مطلب روشن باشد که آیا عمل و فعل یا ترک فعل جرم است یا خیر؟ اگر فعل یا ترک فعل طرف مقابل در قانون جرم تلقی شده باشد باید از راه قانونی و طرح دعوای مربوطه موضوع را پیگیری کرد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش پنجم ادله اثبات در امور کیفری به تفصیل بیان شده که به تناسب موضوع بحث و رعایت اختصار مبادرت به تبیین آن می نماییم: مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.در تعریف اقرار ماده 164 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. اقرار یکی از مهمترین دلایل قانونی بوده و در ادله اثبات در زمره سلطان دلایل احصا شده است. هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند، اقرار وی نافذ و معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و دلایل برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

براساس دو ماده 166 و 167 قانون مجازات اسلامی اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در غیر این صورت با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین اقرار باید قطعی باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ و مختار باشد و اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. اقرار در تمامی جرایم، یک بار کافی است و فقط در برخی جرایم چهار و در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد دو بار است، لیکن برای اثبات جنبه غیرکیفری تمام جرایم، یک بار اقرار کفایت می کند. مطلب قابل تأمل در اقرار این است که انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد و همچنین اقرار بایستی توسط مقرر انجام پذیرد و اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

شهادت

یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری شهادت است. شهادت عبارت از اخباری است که فردی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا واقع شدن جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی بیان می کنند. شاهد باید در زمان ادای شهادت مطابق ماده 177 قانون مجازات اسلامی دارای شرایط زیر باشد:

 • بلوغ
 • عقل
 • ایمان
 • عدالت
 • طهارت مولد
 • ذی نفع نبودن در موضوع
 • نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
 • گدایی نکردن 
 • ولگرد نبودن 

مطلب قابل ذکر این است که اگر شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او شنیده می شود و تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود نشانه های قضایی با دادگاه است. برابر ماده 182 قانون مجازات اسلامی در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد و هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.شهادت یک امر قطعی و یقینی می باشد و بایستی از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.

قانونگذار در ماده 186 قانون مجازات اسلامی عذر حاضر نشدن شاهد نزد مقام قضایی را پذیرفته و د

سوگند

ر این خصوص مقرر کرده چنانچه حضور شاهد در دادگاه غیرممکن باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی، تصویری زنده یا ضبط شده را با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.شرط پذیرش شهود این است که دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد و رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع آن مسموع نیست. حد نصاب شهادت مطابق ماده 199 قانون مجازات اسلامی در تمام جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد و جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

سوگند نیز از جمله ادله اثبات قلمداد شده، حسب ماده 201 قانون مجازات اسلامی سوگند عبارت از گواه دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است. سوگند دارای شرایط قانونی است و ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصر و مختار باشد. برابر ماده 203 قانون مجازات اسلامی سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله و الله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا شود و در صورت نیاز به قبول ادا کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از منظر زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند و در هر صورت بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد. سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.

نحوه و طریقه سوگند باید با لفظ باشد و در غیر این صورت با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود. مطابق ماده 207 قانون مجازات اسلامی سوگند فقط نسبت به طرفین دعوای و قائم مقام آنها مؤثر است. در اینکه چه مواردی با سوگند اثبات می شود، باید گفت حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات با سوگند اثبات می شود.چنانچه ثابت شود سوگند، دروغ یا ادا کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.

علم قاضی

آخرین مورد در ادله اثبات برای امور کیفری، علم قاضی است. در تعریف علم قاضی ماده 211 قانون مجازات اسلامی آورده است: یقین حاصل از مستندات روشن در امری که نزد وی مطرح می شود و در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و دلایل واضح مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در اینکه چه مواردی می تواند مستند علم قاضی شود، تبصره ماده 211 مقرر داشته مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که علم آور است می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.

در تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر باید متذکر شد در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم، مستدل باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند و چناچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.در تعارض سایر ادله با یکدیگر مطابق ماده 213 قانون مجازات اسلامی اقرار به شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است و شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

 لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 85
[ 17 / 06 / 1396 ] [ 16 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

مواد عمومی

ماده ۱۶۰- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.

ماده ۱۶۱- در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۲- هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده ۱۶۳- اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.

اقرار

ماده ۱۶۴- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده ۱۶۵- اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی  شود.تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده ۱۶۶- اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۶۷- اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده ۱۶۸- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۶۹- اقراری که تحت اکراه ، اجبار ، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه  مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

ماده ۱۷۰- اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

ماده ۱۷۱- هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

ماده ۱۷۲- در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.

تبصره ۲ – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده ۱۷۳- انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

شهادت

ماده ۱۷۴- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام  قضائی است.

ماده ۱۷۵- شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده ۱۷۶- در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این  اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.

ماده ۱۷۷- شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
 خ- ولگرد نبودن

تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.

ماده ۱۷۸- شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده ۱۷۹- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده ۱۸۰- شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

ماده ۱۸۱- عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی میدهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.

ماده۱۸۲- در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.

ماده ۱۸۳- شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

ماده ۱۸۴- شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۸۵- در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

ماده ۱۸۶- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده ۱۸۷- در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

ماده ۱۸۸- شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور  وی متعذر باشد.

تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره ۲۲- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

ماده ۱۸۹- جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

ماده ۱۹۰- در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

ماده ۱۹۱- شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

ماده ۱۹۲- قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

ماده ۱۹۳- جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده ۱۹۴- در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

ماده ۱۹۵- در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

ماده ۱۹۶- هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده ۱۹۷- هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را میپذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

ماده ۱۹۸- رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن،  مسموع نیست.

ماده ۱۹۹- نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

ماده۲۰۰- درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

سوگند

ماده ۲۰۱- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است.

ماده ۲۰۲- اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۲۰۳- سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

ماده ۲۰۴- سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.

ماده ۲۰۵- سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشارهای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.

ماده ۲۰۶- در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.

ماده ۲۰۷- سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده ۲۰۸- حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.

ماده ۲۰۹- هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت میدهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.

ماده ۲۱۰- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی  شود.

علم قاضی

ماده ۲۱۱- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم،  علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

ماده ۲۱۲- در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.

ماده ۲۱۳- در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

 

 لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 35
[ 17 / 06 / 1396 ] [ 16 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

 

 

ضرورت تجویز دیوان عالی کشور

توکلی در بیان یکی از اوصاف مهم اعاده دادرسی می گوید: قانون‌گذار بنابر ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال اعاده دادرسی را منوط به تجویز دیوان عالی کشور کرده است.

این حقوقدان در بیان دلیل این امر می گوید: اگر قرار بود اعاده دادرسی به اختیار دادگاه باشد با ایراد خلل در آرای محاکم روبه‌رو می‌شدیم. با توجه به اینکه اعاده دادرسی به زمان خاصی محدود نشده است، هر زمان محکوم‌علیه می‌توانست به دادگاه مراجعه و درخواست اعاده دادرسی کند و در نتیجه آرای محاکم در هیچ زمانی از استحکام و قوت لازم برخوردار نبودند. از همین رو قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری برای جلوگیری از این عمل، تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری را، به دیوان عالی کشور واگذار کرده است به این معنا که اگر شخصی درخواست اعاده دادرسی نسبت به امور کیفری دارد باید به دیوان عالی کشور مراجعه کند.

ترتیب رسیدگی در دیوان

این وکیل دادگستری در خصوص دیوان عالی کشور و وظایف آن تاکید می‌کند: در این دیوان قسمتی برای دریافت درخواست اعاده دادرسی پیش‌بینی شده و شخص درخواست خود را تقدیم این بخش می‌کند و این درخواست به یکی از شعب دیوان عالی کشور برای بررسی ارجاع می‌شود. دکتر توکلی ادامه می دهد: اگر شعبه دیوان عالی که پرونده به آن ارجاع شده است، یکی از جهات اعاده دادرسی که در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است را در پرونده موجود بداند، اجازه اعاده دادرسی را صادر می‌کند و اگر شعبه دیوان عالی کشور نظری بر برقرار نبودن هر کدام از جهات مشخص شده در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشد، اجازه اعاده دادرسی صادر نخواهد شد.

توکلی در ادامه خاطرنشان می‌کند: وقتی شعبه دیوان عالی کشور اجازه اعاده دادرسی را صادر کرد، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای، بنابر ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از اینکه دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر باشد، وارد رسیدگی شده که ممکن است نهایتا پس از رسیدگی‌های مقتضی رای صادره به قوت خود باقی بماند یا آن که رای جدیدی جایگزین آن شود. بنابراین دیوان عالی کشور اقدام به رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی نمی‌کند بلکه صرفا اعاده دادرسی را تجویز می‌کند. یعنی اینکه درخواست را مطالعه می‌کند تا به این نتیجه برسد که آیا درخواست متقاضی اعاده دادرسی مستند به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری هست یا خیر.

تفاوت اعاده دادرسی کیفری و مدنی

وی در خاتمه با بیان این مطلب که تمامی نکاتی که در اعاده دادرسی بیان شده از اهمیت بالایی برخوردار است، اشاره می‌دارد: در اعاده دادرسی کیفری دو نکته از اهمیت بالایی برخوردار است و آن را از اعاده دادرسی در امور مدنی متمایز می‌کند ؛ یکی این است که اعاده دادرسی در امور کیفری محدود به مهلت خاصی نیست ولی در امور مدنی محدود به مهلت 20 روزه است. دیگری این که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعاده دادرسی مقرره‌ای مبنی بر لزوم تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور پیش‌بینی کرده است و رسیدگی به اعاده دادرسی را پس از تجویز اعاده دادرسی با شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای، واگذار کرده است، نه به همان شعبه قبلی، چراکه اگر رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده واگذار شود، این شائبه و شبهه وجود دارد که آن شعبه رای سابق خود را تغییر ندهد، در حالی که در امور مدنی اعاده دادرسی نیاز به تجویز دیوان عالی کشور ندارد و رسیدگی به آن با همان دادگاه صادرکننده حکم است.

احیای حق تضییع شده

یک قاضی بازنشسته دادگستری اعاده دادرسی را شیوه‌ای می داند که به قانونگذار اجازه می‌دهد حق تضییع شده را احیا کند و عدالت در دادرسی را محقق کند.

دکتر غلام‌رضا اخلاقی با اشاره به اینکه اعاده دادرسی هم در بعد کیفری و هم در بعد حقوقی بررسی می‌شود، اظهار می‌دارد: در بعد کیفری یکی از جهات اعاده دادرسی این است که شخصی محکوم به اعدام به دلیل قتل شده، اما بعد از بررسی‌ها مشخص می‌شود که مقتول زنده است. یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی کشف ادله جدیدی است که دلالت بر بی‌گناهی محکوم می‌کند، در حالی که در دادرسی اصلی به این ادله دسترسی نداشته است.

وی ضمن اشاره به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی توضیح می دهد: در این ماده در خصوص اعاده دادرسی آمده است که نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. حکم به‌ میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌ قانونی موجب این مغایرت باشد. طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به ‌کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در ‌جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، اعاده دادرسی راهی استثنایی و فوق العاده برای اعتراض از رای است بنابراین طبیعی است که شرایط خاص و استثنایی داشته باشد. از جمله شرایط استثنایی اعاده دادرسی این است که باید از طریق دیوان عالی کشور اقدام کرد و در صورتی درخواست پذیرفته می شود که جهات مذکور در قانون وجود داشته باشد.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث درموردقانون مدنی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 19
[ 13 / 06 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
به دليل صدمات بي‌شماري که جرايم منتسب به تروريسم رايانه‌اي به طور بالقوه يا بالفعل بر جاي مي‌گذارند، شاهد افزايش سخت‌گيري و حساسيت دولت‌ها نسبت به اين گونه اعمال پر‌خطر نوين هستيم. بر اساس قانون جلوگيري از جرايم رايانه‌اي پاکستان، مرگ افراد از طريق تروريسم سايبر، مجازات اعدام يا حداقل حبس ابد را در پي خواهد داشت. قانون مزبور براي کساني که با استفاده از رايانه يا هر دستگاه الکترونيکي ديگري مرتکب جرايم لطمه زننده به امنيت ملي شوند، قابل اجرا خواهد بود. بر‌اساس اين قانون پاکستان، کساني که مرتکب تروريسم سايبر و موجب مرگ فردي شوند، به مرگ يا حبس ابد محکوم خواهند شد. اين حکم، تروريسم سايبر را دسترسي به شبکه‌ رايانه‌اي يا سيستم الکترونيکي به وسيله فردي توصيف کرده که با آگاهي از آن براي اعمال تروريستي استفاده مي‌کند.

 

 

ماهيت و انواع تروريسم
 وقتي سخن از واژه «ترور» و «تروريسم» به ميان مي‌آيد، ناخود‌آگاه آنچه به ذهن متبادر مي‌شود، سوءقصد به جان مقامات سياسي يک کشور است. هر چند اين مورد از مصاديق بارز تروريسم است، اما فعاليت‌هاي تروريستي منحصر به اين مورد نبوده و به طور کلي شامل تمامي اعمال خشونت‌آميزي مي‌شود که معمولا منافع حياتي يک کشور را هدف قرار مي‌دهد. آنچه در اين گونه از اعمال مجرمانه موضوعيت پيدا مي‌کند، ايجاد ترس و وحشت است. ترس و وحشتي که بر خلاف ساير اعمال مجرمانه که به طور طبيعي برآيند و نتيجه وقوع آن افعال مجرمانه است، هدف اصلي مرتکبان فعاليت‌هاي تروريستي است. همچنين برعکس ساير جرايم که ممکن است به طور ساده واقع شوند، اصولا اين نوع از جرايم به نحو سازمان‌يافته و در سطح گسترده‌اي رخ مي‌دهد.
لازم به ذکر است که اعمال تروريستي به انواع گوناگوني تقسيم مي‌شود که از آن جمله مي‌توان به تروريسم سياسي و غير‌سياسي، تروريسم داخلي و خارجي يا تروريسم رسانه‌اي اشاره كرد.

 

تعريف تروريسم
 اصولا ارائه يک تعريف جامع و قابل‌قبول در روابط بين‌الملل براي واژه «تروريسم» دشوار است. زيرا اعمال تروريستي در بسياري از مواقع حالت دو وجهي دارد. يعني ممکن است عمل يک فرد از نظر يک شخص تروريستي تلقي شود و از نظر ديگري شخص مزبور يک مبارز راه آزادي محسوب شود. با اين حال براي تعريف تروريسم مي‌توان به تعريفي که سازمان ملل متحد در سال 1992 منتشر كرده است، اشاره کرد که بيان مي‌دارد: «روش اعمال نگراني از طريق خشونت كه به وسيله بازيگران دولتي، گروه‌ها يا افراد (نيمه) مخفي كه به دلايل سياسي، جنايتكارانه يا شخصي اعمال مي‌شود». در قوانين آمريکا «اقدام تروريستي» به معني «تشکيل، معاونت يا مشارکت در يک عمل خشونت‌آميز غيرموجه يا بي‌پروايانه با بي‌تفاوتي کامل نسبت به خطر کشتن يا ايراد صدمه شديد جسماني به کساني که در مخاصمات مسلحانه شرکت ندارند» به کار رفته است.
آنچه در اين زمينه حايز اهميت است اين است که نبايد تصور كرد که اعمال تروريستي صرفا عليه دولت‌ها واقع مي‌شود بلکه ممکن است در پاره‌اي از موارد حکومت‌ها مبادرت به ارتکاب نوعي از اعمال مزبور بکنند. چنان‌که برخي افراد مانند «فردريک هاکر» بين دو واژه «ترور» و «تروريسم» قايل به تفکيک شده و اولي را حاصل ايجاد و اشاعه ترس از سوي کارگزاران حکومتي دانسته‌اند که از بالا تحميل مي‌شود و يا واژه تروريسم زماني به کار مي‌رود که ايجاد و اشاعه ترس از طرف شورشيان، انقلابيون و معترضان بوده که از پايين اعمال مي­‌شود.

 

تعريف تروريسم رايانه‌اي
 اما سايبر تروريسم که بايد از آن به عنوان گونه جديد از اعمال تروريستي ياد کرد و اولين بار در دهه 80 ميلادي از سوي «باري كالين» به کار برده شد، از سوي دنينگ تعريف شده است. مطابق تعريف وي: «سايبر تروريسم، حاصل تلاقي تروريسم و فضاي مجازي است. سايبر تروريسم، بيشتر به معناي حمله يا تهديد به حمله عليه رايانه‌ها، شبكه‌هاي رايانه‌‌اي و اطلاعات ذخيره شده در آنهاست، هنگامي كه به منظور ترساندن يا مجبور كردن دولت يا اتباع آن براي پيشبرد اهداف سياسي يا اجتماعي خاص اعمال مي‌شود». با توجه به مطالب گفته شده درباره سايبر تروريسم مي‌توان ويژگي‌هاي زير را براي آن ذکر کرد:
هدف قرار دادن تعداد بيشتري از مردم
 استفاده از گروه‌هاي رايانه‌اي ناشناخته در سطح بين‌المللي
 نداشتن محدوديت جغرافيايي، پنهان ماندن هويت
 تبليغ به عضوگيري بين‌المللي
 گسترش دامنه تروريسم به مسايل مالي بانکي و اقتصادي و خدمات شهري.
تروريست‌هاي فضاي مجازي يا اينترنتي به جاي استفاده از سلاح‌هاي رايج مثل بمب‌ها و موشک‌هااز ويروس‌ها، کرم‌ها، تروجان‌ها، اسپم‌ها، ايميل، هک و نفوذ رايانه‌اي و خرابکاري يا دستکاري‌هاي اينترنتي و شبکه‌اي استفاده مي کنند.

 

ركن قانوني جرم سايبر تروريسم
 در توصيف رکن قانوني جرم تروريسم رايانه‌اي بايد خاطر نشان کرد كه هر چند در ساليان اخير قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 5/3/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و قدري خلاء‌هاي قانوني راکه در زمينه جرايمي که در باره رايانه واقع مي‌شوند پر كرده است، اما نتوانسته قانون جامعي براي مبارزه با اعمال متنوع از اين دست باشد. يکي از مصاديق آن همين جرم سايبر تروريسم است که به ناچار و با کمي اغماض شايد برخي از مواد اين قانون در اين زمينه کارايي داشته باشند.

 

مصاديق اين جرم در قانون جرايم رايانه‌اي
 در حال حاضر موادي از قانون اخير نظير مواد 1، 3، 4، 8، 9، 10 و 11 را مي‌توان تا حدي در انطباق برخي از مصاديق سايبر تروريسم با اين مواد قانوني راه‌گشا تلقي كرد. به ويژه مي‌توان به مواد 8 و 9 استناد کرد. طبق ماده 8 قانون جرايم رايانه‌اي: «هر کس به طور غير مجاز داده‌هاي ديگري را از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غير قابل پردازش کند، به حبس از 6 ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». همچنين ماده 9 از قانون جرايم رايانه‌اي در تکميل ماده فوق مقرر مي‌کند: «هر کس به طور غير مجاز با اعمالي از قبيل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاري يا تخريب، داده‌ها يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري، سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي ديگري را از کار بيندازد يا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از 6 ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». در همين جا به طور مختصر بايد گفت که با عنايت به دو ماده اشاره شده سوالي که به ذهن خطور مي‌کند اين است که چرا قانونگذار ما به رغم يکسان بودن حکم هر دو ماده و همين طور شباهت مفاد آنها، اين دو ماده را در يک ماده نگنجانده است؟
 نهايت آن‌كه ماده 1 قانون جرايم رايانه‌اي که ذيل مبحث يکم تحت عنوان «دسترسي غير مجاز» آمده است، دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است، مستوجب حبس از 91 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات دانسته است.

 

جاسوسي اينترنتي
 برخي جرايم در مناسبات مجازي به صورت عادي جريان دارد. از جمله اين اعمال مي‌توان به تروريسم مجازي يا جاسوسي اينترنتي اشاره کرد. در تحقيقي که از يک ميليون رايانه در سطح جهان به عمل آمد، مشخص شد که 3 ميليون برنامه جاسوسي در آنها به کار رفته است. با اين وصف مي‌توان گفت در هر رايانه حداقل 30 نرم‌افزار جاسوسي وجود دارد که همه اطلاعات لازم را به مراکزي که آنها را طراحي کرده‌اند، ارسال مي‌کند. شايد هنگام استفاده از اينترنت به پيام‌هاي مزاحمي که روي صفحه مانيتور ظاهر مي‌شود توجه نکرده باشيد و براي خلاصي از آنها (ok) يا (NO) را کليک کرده باشيد تا هر چه سريع تر به کارهاي خود در وب برسيد. بسياري از برنامه‌هاي جاسوسي به همين طريق به رايانه‌ها راه پيدا کرده‌اند. پس از يک کليک، نرم‌افزار اجازه نفوذ مي‌يابد و به طور مستقيم خود را در قسمت سخت‌افزار پنهان مي‌کند. مهمترين مشکل که ترور مجازي را بسيار خطرناک کرده است شناسايي نشدن دقيق آن است. نه‌تنها مراکز قانونگذاري بلکه تروريست‌ها نيز هنوز تمامي جنبه‌هاي اقدامات خود را نمي‌شناسند. به همين دليل است آمريکا که خود بيشترين حملات اينترنتي را انجام مي‌دهد، در مقابل هکرهاي چيني که اهداف آمريکايي را هدف خويش قرار داده‌اند همچنان ناتوان است. در بررسي راهکارها بايد گفت که متخصصان بهتر است که کاملا با اين پديده آشنا باشند تا بتوانند با محافظت بيشتر از سيستم‌هاي تحت کنترل خود از اين پديده و خسارت‌هاي تابع آن جلوگيري کنند. در دنياي ديجيتالي امروز، با توجه به ازدياد حملات تروريستي لزوم بررسي و تحقيقات در روش‌هاي مقابله بيش از پيش ضروري است. بهترين راهکار براي مقابله اين است که نقشه وروش درستي براي اين کار داشته باشيم و در اولين گام اهداف روش‌هاي عملياتي و منابع حمله‌کننده را بشناسيم. مشکل اساسي اينجاست که بسياري از بخش‌هاي خصوصي و حتي دولتي از آسيب‌پذيري رايانه‌هايشان ناآگاه هستند، در حالي که امروزه وابستگي به رايانه بيش از پيش به چشم مي‌خورد و اين ناآگاهي مي‌تواند عواقب و خسارت جبران‌ناپذيري را به همراه داشته باشد. در اينجا به تعدادي از راهکارها براي مبارزه با سايبر تروريسم اشاره مي‌کنيم:
- تدوين استراتژي امنيتي براي حفظ امنيت شبکه‌هاي رايانه‌اي در کشور
- ارايه آموزش‌هاي لازم به نيروهاي مرتبط با شبکه‌ها براي حفظ امنيت شبکه از جمله مهارت‌هاي مهندسي اجتماعي
- به کارگيري نرم‌افزارهاي ضد ويروس‌ها، ديواره‌هاي آتش در شبکه‌ها
- تعيين سطح دسترسي به شبکه‌ها وسيستم‌هاي سايبري

 

 لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 17
[ 03 / 06 / 1396 ] [ 19 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

«زورگيري» عنوان مستقل مجرمانه نيست

 مديرکل پيشگيري‌ هاي وضعي قوه‌قضاييه در بررسي عنوان مجرمانه‌اي که براي عمل زورگيري مناسب است، مي‌گويد کلمه‌اي به نام زورگيري از لحاظ حقوقي در قوانين کشورمان نداريم اين کلمه در عرف رايج است و به معناي ربودن مال ديگران با توسل به خشونت است.

دکتر احمد رفيعي در گفت و گو با «حمايت» خاطرنشان مي‌کند: در قوانين جزايي ‌مفاهيم و کلماتي با عناوين سرقت، کيف‌قاپي و دزدي وجود دارد اما عنوان مجرمانه‌اي به نام زورگيري نداريم مفهوم اين کلمه در نظام حقوقي به «سرقت به عنف» گفته مي شود که سرقت همراه با آزار و اذيت است.اين قاضي ديوان عالي كشور اضافه مي‌كند: مجازات در قوانين انواع گوناگوني دارد و جرايم با توجه به نتايجي که در بر دارند مجازاتشان هم متفاوت است.

سرقت‌هاي تعزيري انواع بسياري دارند؛ گاهي سرقت با شرکت دو نفر يا بيشتر انجام مي‌شود و يا در شب اتفاق مي‌افتد يا سارقان مسلح هستند و يا سرقت همراه با تخريب و شکستن و اتلاف اموال است يا سرقت از محل‌هاي مسکوني يا سرقت همراه با جعل عنوان ماموران دولتي يا همراه با تهديد است.

اگر همه ‌اين موارد با هم در يک مورد سرقت جمع باشد با شديدترين مجازات‌هاي تعزيري همراه است که 5 تا 20 سال زندان و تا 74 ضربه شلاق است. به علاوه‌ اينها در ضمن سرقت اگر قتل يا ضرب و شتم هم باشد قصاص و ديه هم به آن تعلق مي‌گيرد. اگر بعضي از اين موارد وجود داشته باشد مثلا آزار و اذيت باشد که تا 10 سال زندان و 74 ضربه شلاق دارد و مشمول ماده 652 قانون مجازات اسلامي مي‌شود.

در تمامي اين موارد اگر قتل و ضرب و شتم روي دهد قصاص هم دارد. راهزني هم مجازات سختي به همراه دارد بين 3 تا 15 سال زندان و 74 ضربه شلاق که در تمام اين موارد اموال مسروقه هم بايد مسترد شود. اينها سرقت‌هاي مشدد هستند و حالت‌هاي خاص دارند. در مقابل اينها سرقت‌هاي ساده است که شرايط سرقت مشدد را ندارد.

سرقت‌هاي مسلحانه

 اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: بعضي از سرقت‌ها به دليل وضعيت و کيفيت‌هاي خاص باعث رعب و وحشت و ايجاد هراس در افکار عمومي‌ مي‌شود و براي مردم ترس ايجاد مي‌کنند و امنيت شهروندان را سلب مي‌کند. مرتکبان اين­گونه سرقت‌ها توسط دستگاه قضايي به اتهام محاربه محاکمه مي‌شوند که البته شرايط خاص دارد از جمله آنها اين است که سارقين بايد مسلح باشند (يکي يا همه اشخاص) و سلاح سرد و گرم هم فرقي نمي‌کند. اين سرقت‌ها جنبه عمومي ‌دارد و امنيت و آسايش عمومي ‌را سلب مي‌کند و جنبه شخصي ندارد که در قانون، مجازات سختي برايشان در نظر گرفته شود.

رفيعي ادامه مي‌دهد: در صورتي که شرايط محاربه بر فرد صادق باشد مطابق ماده 190 مجازات­هايي مانند اعدام يا تبعيد در انتظار مجرم خواهد بود. مدت تبعيد مجازات کمتر از يک سال نيست. سرقت قابل گذشت نيست و اگر شاکي هم گذشت کند حکم بايد اجرا شود. حتي توبه سارق هم موجب متوقف شدن مجازات نمي‌شود.

انتقاد از تورم قوانين

 مدير کل پيشگيري‌هاي وضعي قوه‌قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا به قوانين از اين نظر كه جرم زورگيري را تعريف نكرده‌اند ايراد وارد است؟ مي‌گويد: قوانين در اين باره ضعفي ندارند، قوانين ما به اندازه کافي تورم دارد، از نظر قانوني خلا وجود ندارد، اگر سرقت‌ها را دسته‌بندي کنيم حدود 20 نوع سرقت وجود دارد.

وي در خصوص تاثير تصويب قانوني براي ممانعت از حمل سلاح توضيح مي‌دهد: حمل سلاح سرد، حتي اگر ممنوع شود جلوي ارتکاب جرم را به طور کامل نمي‌گيرد. در حال حاضر اگر کسي به وسيله سلاح سرد کسي را تهديد کند يا اخاذي يا ايجاد مزاحمت يا آزار و اذيت کند يا قدرت نمايي کند مرتکب جرم شده است و زندان و شلاق در انتظار وي خواهد بود. (ماده 617 قانون مجازات اسلامي)

اين حقوقدان معتقد است: يکي از دلايل ازدياد جرايم، شرايط نامساعد اقتصادي و اجتماعي است، ميزان نظارت نيروي انتظامي‌ يا کاهش آستانه تحمل افراد به خصوص مشکلات اقتصادي که باعث افزايش سرقت به عنف و جرايم خشن مي شود. نيروي انتظامي ‌به عنوان ضابط قوه‌قضاييه بايد در زماني که جرم مشهود است اقدام کند. ‌بلافاصله بايد مبادرت به دستگيري کند و ظرف 24 ساعت هم پرونده به مقام قضايي ارجاع داده ‌شود.

پيشگيري از سرقت

 اين قاضي ديوان عالي كشور در ادامه به بررسي روش‌هايي مي‌پردازد كه براي كاهش سرقت موثر خواهد بود. وي توضيح مي‌دهد: سرقت جرمي عليه اموال است. کسي که سرقت مي‌کند دنبال منافع مالي است در نتيجه براي مبارزه با آن بايد راه‌هاي دسترسي به اموال را کم کرد. اگر مردم پول نقد جابه‌جا نکنند يا اموال قيمتي خود را در معرض ديد عموم قرار ندهنديا اشياي قيمتي را از دسترس افراد غريبه دور کنند ونيز نصب دوربين‌هاي مدار بسته شهري در محل هاي حساس باعث مي‌شود که بهتر عمل شود و شهود عيني و سارقان هم به خوبي قابل شناسايي هستند. اما در اين اقدامات نبايد به حريم خصوصي افراد وارد شد.

اين حقوقدان اضافه مي‌كند: مجازات تنها راهکار مقابله با اين دسته جرايم نيست. بايد انگيزه سارقان شناسايي شود و از بين بروند. اگر مجرم معتاد است بايد معضل اعتياد حل شود، اگر فقير است بايد تامين اجتماعي گسترده شود و به هر صورت مطالعه و آسيب‌شناسي شود. تنوع در مجازات هم مي‌تواند در مبارزه با اين جرايم موثر باشد. بايد پرونده شخصيت براي مجرمان تشکيل شود و مجرمان به دقت ‌شناسايي شوند.

ممکن است در ارتکاب جرم اعضاي خانواده نيز دخيل باشند و الگوهاي عاطفي در افراد کمرنگ باشد و روابط بين پدر و مادر گسسته باشد و در بعضي از فرهنگ‌ها تجمل و رفاه هم تاثير دارد و انگيزه‌اي براي جست‌وجوي ثروت‌هاي بادآورده از طريق ارتکاب جرم مي‌شود.

بنابراين گسترش فرهنگ افزون‌خواهي هم مي‌تواند يكي از دلايل گرايش افراد به جرايم عليه اموال باشد.

وي در ادامه به قبح اجتماعي جرايم سرقت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: قبل از اينکه چيزي به عنوان سرقت در قوانين مصوب باشد در جوامع وجود داشته است سرقت يک بزه است که در همه تاريخ وجود داشته است و اديان هم با آن مخالفت کرده‌اند.
در حقوق هر کشور هم سرقت ممنوع است اما نوع سختگيري به ميزان و کيفيت آن بستگي دارد هر چه قدر سرقت در وضعيت خشونت بارتري ارتکاب يابد، دستگاه قضايي هم با شدت بيشتري با آن برخورد مي کنددر ماده 198 قانون مجازات اسلامي ‌براي سرقت حدي 16 شرط مطرح شده است که اگر وجود داشته باشد حد سرقت ثابت مي‌شود که مجازات سنگيني هم داردکه قطع يد سارق از جمله آنها است.

سرقت تعزيري مشدد

 يك كارشناس ارشد حقوق جزا نيز در توضيح عنوان مجرمانه‌اي كه براي زورگيري مناسب است مي‌گويد: زورگيري اصطلاحي است كه در ميان عموم مردم و رسانه‌ها رواج دارد و به عبارتي در عرف عام از اين اصطلاح استفاده مي‌شود اما عرف خاص يا عرف حقوقدانان و قانونگذاران چنين اصطلاحي وجود ندارد.

امير جوانبخت در گفت و گو با «حمايت» توضيح مي‌دهد: آنچه عموم مردم از آن به زورگيري تعبير مي‌كنند، اغلب داخل در مفهوم سرقت تعزيري مشدد است.

وي ادامه مي‌دهد: اصطلاحاتي مانند تجاوز به عنف، سرقت به عنف، ورود به عنف در قوانين و مقررات كشور ما وجود دارند كه گاه نيز از سوي برخي افراد به اشتباه مترادف با يكديگر يا به جاي يكديگر استفاده مي‌شود. در توضيح عنف بايد گفت: عنف در حقوق جزا اصطلاحا بجاى كلمه« violence » بكار رفته است. معاني و مفاهيم زير براي اين اصطلاح قابل استفاده هستند:

1. اقدام و واداشتن كسى بكارى بدون رضاى او خواه همراه با عمل مادى باشد خواه نباشد. بنابراين وقتي مي‌گوييم زناي به عنف منظور ما از عنف همين است.

2. درهم شكستن مقاومت شخص يا چيزى مانند ورود قهرى به منازل اشخاص. ورود به عنف كه گاه در ادبيات حقوقي مورد استفاده قرار مي‌گيرد چنين معني را به همراه دارد.

3. عمل آميخته با تجاوز بطور ارادى و به ضرر شخص ديگر يا در زمينه نقض قانون جزا مانند

سوء استفاده مأمور دولت از قدرت. به هر حال در اين قسم از عنف، ممكن است خود عنف، يك جرم باشد مانند مثال بالا يا اينكه عنف به عنوان كيفيت مشدد جرم عمل كند مثل سرقتي كه با آزار و تهديد همراه باشد و يا عملى باشد كه موجب معافيت از مجازات قتل يا جرح يا ضرب باشد. منظور از آزار شديد در اين ماده همين قسم از عنف است.

وي سپس ادامه مي‌دهد: در قانون مجازات اسلامي دو نوع سرقت از هم قابل تفكيك هستند؛ سرقت حدي و سرقت تعزيري. سرقت تعزيري باز به انواعي تقسيم مي‌شود كه مي‌توان آنها را در دو گروه تقسيم‌بندي كرد، يك گروه سرقت تعزيري ساده است و گروه ديگري سرقت تعزيري مشدد. زمان و موقعيت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقان و يا هتك حرز از مواردي است كه باعث تشديد مجازات سرقت مي‌شود. در فرض داشتن سلاح ظاهر يا باطن، گرم يا سرد، (استفاده از آن شرط نيست) و اگر سارقان متعدد باشند، مسلح بودن يكي از آنان كافي است كه اقدام همگي مشمول اين ماده قرار بگيرد.

اين قاضي دادگستري ادامه مي‌دهد: سرقت به اعتبار زمان، مکان و وسايل نيز ممكن است باعث تشديد مجازات شود؛ سرقت مقرون به اجتماع 5 شرط ماده 651 قانون مجازات اسلامي باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود: يعني 1- سرقت در شب واقع شده باشد.
2- سارقان دو نفر بيشتر باشند.

3- يك يا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.

4- از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند.

5- در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند. در اين صورت مجازات سرقت 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است كه شديدترين نوع سرقت تعزيري است براي تحقق اين نوع سرقت، تحقق يكي از شرايط بند چهارم توأم با ساير بندها لازم است.

وي ادامه مي‌دهد: سرقت همراه با آزار و مسحانه هم مجازات را تشديد مي‌كند: در اين صورت مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه مي‌باشد. اگر آزار به حد جرح برسد به صراحت ماده 652 قانون مجازات اسلامي موجب تعدد مادي و حداكثر مجازات (10 سال حبس و 74 ضربه شلاق) و به قصاص جرح نيز محكوم مي‌شود. صرف مسلح بودن مرتكب در حين ارتكاب سرقت كافي است و ضرورتي ندارد كه در ضمن سرقت از سلاح موجود نيز استفاده شود.

جوانبخت مي‌گويد: سرقت دسته جمعي هم يكي از مصاديق سرقت‌هاي تعزيري مشدد است. سرقت دسته جمعي شبانه مقرون به حمل سلاح موضع ماده 654 قانون مجازات اسلامي براي تحقق جرم موضوع اين ماده جمع سه شرط ضروري است:

الف -سرقت در شب واقع شده باشد.

ب- سارقان دو نفر يا بيشتر باشند.

ج- احد از سارقان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد كه مجازات آن حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه مي‌باشد.

سرقت به اقتضاي محل وقوع يا زمان وقوع يا تعدد مرتكبان يا وجود رابطه خاص بين سارق و مالباخته كه طبق ماده 656 مجازات آن 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.

با توجه به آنچه كارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاكيد قرار دادند، زورگيري عنوان مجرمانه مستقلي نيست بلكه با توجه به شرايط ارتكاب جرم مي‌تواند با تعريف قانوني جرايمي مثل محاربه و سرقت‌هاي تعزيري مشدد انطباق داشته باشد. در اين صورت مجازات قانوني آن جرم براي مجرم در نظر گرفته خواهد شد.

تیم حقوقی جناب آقای عباس بشیری، متشکل از متخصصان گرایش های مختلف حقوقی ازجمله گرایش خصوصی، کیفری، اراضی، قراردادها، ثبتی و ... و دارای بیش از 40 جلد کتاب حقوقی در تمام زمینه های کاربردی رشته حقوق آماده ارائه مشاوره و پذیرش وکالت شما در کلیه شاخه های حقوقی ازجمله خصوصی، کیفری، قراردادها، اراضی، ثبتی و ... می باشد.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 23
[ 03 / 06 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

یک حقوقدان گفت: قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود.

 

  علیرضا جعفرزاده در خصوص مفهوم قرار در قانون اظهار کرد: در هیچ کدام از متون قانونی تعریفی مثبت از اصطلاح «قرار» صورت نگرفته است و تنها قانونگذار در ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی به طور منفی اعلام کرده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیراین صورت قرار نامیده می‌شود.

وی با بیان اینکه باید در نظر داشت که تمامی تصمیمات محاکم به طور اعم رأی نامیده می‌شود، ادامه داد: رأی به دو دسته تقسیم می‌شود؛ برخی از این تصمیم‌ها به عنوان حکم و برخی دیگر تحت نام قرار شناخته می‌شوند.

این حقوقدان اضافه کرد: با توجه به موارد فوق، اگر تصمیم دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد، به نحوی که با صدور رأی تکلیف دعوای مطروحه در مرجع رسیدگی مشخص و ختم رسیدگی در آن مرحله صادر و پرونده از مرجع رسیدگی خارج شود، این تصمیم حکم خوانده می‌شود.

وی افزود: در حالی که قرار تصمیمی است که دادگاه در پرونده مطروحه اتخاذ کرده است. این تصمیم ممکن است در مواردی قاطع دعوا باشد اما در خصوص ماهیت نیست یا اینکه ممکن است درباره ماهیت دعوا باشد اما قاطع آن نیست یا اینکه هیچ کدام از این دو شرط در تصمیم دادگاه وجود ندارد. جعفرزاده تاکید کرد: البته ما باید به یک نکته توجه داشته باشیم که در مرحله دادسرا، بازپرس هیچ گاه حکم صادر نمی‌کند و اتخاذ تصمیم وی در پرونده همیشه به صورت قرار است. این موضوع در حالی است که این قرار مانند آنچه در آیین دادرسی مدنی مرسوم است، دلالت بر شکلی بودن کامل این قرارها ندارد زیرا ممکن است بازپرسی با ورود به ماهیت پرونده و دعوا به صدور قرار اقدام کرده باشد. مانند قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی.

تفاوت قرارهای مقدماتی با قرارهای نهایی

وی در خصوص تفاوت قرارهای مقدماتی با قرارهای نهایی بیان کرد: باید در نظر داشت قرارهای صادره از سوی محاکم بر دو نوع قرارهای اعدادی (تمهیدی، مقدماتی) و دیگری قرارهای نهایی است.


به گفته این وکیل دادگستری، قرارهای اعدادی تصمیماتی است که بازپرس در پرونده اتخاذ می‌کند تا مقدمات و شرایط لازم جهت تصمیم نهایی مبنی بر قرارهای منع، موقوفی یا جلب به دادرسی مهیا شود. صدور قرارهای تمهیدی به هیچ وجه منتج به پایان فرایند رسیدگی در نزد مرجع قضایی نمی‌شود. وی در ادامه عنوان کرد: از جمله قرارهای اعدادی می‌توان به قرار تأمین کیفری، استماع شهادت شهود، معاینه و تحقیق محلی، تأمین خواسته و ارجاع به کارشناس اشاره کرد.

جعفرزاده بیان کرد: قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود. وی همچنین اظهار کرد: باید توجه داشت از آنجایی که قانونگذار تعریف دقیق و مشخصی از قرار نهایی ارایه نداده است، در این موضوع که قرارهای نهایی شامل کدام یک از قرارها می‌شود اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای تنها قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی را قرار نهایی می‌دانند و برخی دیگر علاوه بر موارد فوق، قرارهای بایگانی شدن پرونده و ترک تعقیب را نیز جزو این قرارها تلقی می‌کنند همچنین دسته‌ای دیگر علاوه بر موارد مذکور قرار عدم صلاحیت و امتناع از رسیدگی را نیز به عنوان قرار نهایی بر شمرده‌اند.

این حقوقدان عنوان کرد: به نظر می‌رسد قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار جلب به دادرسی و توقف تحقیقات جزو قرارهای نهایی باشند.

قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب

وی در خصوص قرار منع تعقیب گفت: این قرار عبارت است از اینکه بازپرس یا دادیار با بررسی جمیع دلایل و قراین موجود در پرونده و پس از اعلام ختم رسیدگی، به این نتیجه می‌رسد که عمل منتسب به متهم جرم نیست یا اینکه عمل انتسابی جرم است اما دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد.


به گفته جعفرزاده، قرار موقوفی تعقیب، قراری برخلاف قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی است که پس از ختم تحقیقات و رسیدگی صادر می‌شوند و در تمام مراحل دادرسی قابلیت صدور دارد و در واقع به طور شکلی صادر می‌شود؛ بدین معنا که ادامه تعقیب کیفری به دلیل حدوث عواملی متوقف می‌شود، فارغ از اینکه دلایل اتمام متوجه متهم است یا خیر. وی ادامه داد: قانونگذار موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده که عبارت است از فوت متهم یا محکوم‌علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، فسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم.

 قرار جلب به دادرسی

این وکیل دادگستری در مورد قرار جلب به دادرسی نیز اظهار کرد: این قرار، قراری است که در آن بازپرس پس از رسیدگی و اعلام ختم تحقیقات، عقیده بر این دارد که رفتار متهم پرونده، عمل مجرمانه بوده و مشارالیه مرتکب جرم شده است. در حقیقت مانند قرار منع تعقیب، بازپرس در ماهیت پرونده اتخاذ تصمیم کرده است که با صدور این قرار در پرونده، کیفرخواست صادر و پرونده جهت ادامه رسیدگی و محاکمه متهم به دادگاه ارسال می‌شود. وی قرار توقف تحقیقات را نیز این‌گونه تعریف کرد: اگر جرم واقع شده اما هویت مرتکب جرم معلوم نشود پس از گذشت دو سال، بازپرس پرونده در صورت موافقت دادستان می‌تواند در برخی جرایم تعزیری قرار توقف تحقیقات را صادر کند. مستند این قرار ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری است.


جعفرزاده در پاسخ به اینکه اعتراض به قرارها در چه مواردی ممکن است و چه کسانی و چگونه حق اعتراض به قرارها را دارند، خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت به جز قرار جلب دادرسی، سایر قراردادهای نهایی ظرف مهلت 10 روز برای اشخاص ساکن در ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض توسط شاکی پرونده است و مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارها، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 27
[ 22 / 05 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

 

مقدمه:

ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد : ( پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید . مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرس مدنی می باشد ) .

در این ماده ، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات ، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلا به دادگاهها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ می گردد . در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارایه نماییم و با توجه به سکوت قانونگذار ، بر اساس قواعد حقوقی ، احتمال قوی تر را برگزینیم . بنابراین ، احتمالات مختلفی که در اینجا به ذهن می رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را می سنجیم :

1- عدم امکان :

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 4231/7-11/5/1380 چنین ارایه طریق کرده است که طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی امکان ندارد . دلایلی که برای این دیدگاه می توان ارایه داد به شرح زیر است :

1-1- ماده (11) فوق ، مهلت طرح دعوا را ( قبل از اعلام ختم دادرسی ) دانسته است و ختم دادرسی در اینجا منصرف به ختم دادرسی در مرحله قبل از واخواهی است ، زیرا گرچه در مرحله واخواهی نیز ختم دادرسی صورت می گیرد ، اما ختم دادرسی در این مرحله مورد نظر نیست ، بلکه ختم دادرسی برای یک مرتبه که صورت گرفت این عنوان محقق شده است و ختم دادرسی در مراحل بعدی مورد نظر نمی باشد .

1-2- اگر استناد به اطلاق ختم دادرسی جایز باشد ، پس باید بتوان قبل از ختم دادرسی در مرحله     تجدید نظر نیز دعوای ضرر و زیان را مطرح کرد زیرا عنوان ختم دادرسی بر این عمل قضایی هم صدق   می کند . درحالی که هیچ کس چنین تجویزی نمی کند . همچنین واخواهی یک نوع تجدید نظر خواهی است و در مرحله تجدید نظر نمی توان به دعوای جدیدی رسیدگی کرد ، هرچند تابع دعوای دیگر باشد .

1-3- مرحله واخواهی فقط برای رسیدگی به دفاعیات محکوم علیه و مطالبی است که به علت عدم حضور در جلسه دادگاه امکان ارایه آن را پیدا نکرده است و برای شخص غایب راه ارایه دلیل باز است . اما محکوم له از این حق خود استفاده کرده و فقط می تواند در پاسخ به مطالب محکوم علیه ، مطالبی را ارایه دهد و به جز آن هیچ ادعا یا مطلب جدیدی پذیرفته نمی شود .

1-4- طرح دعوای ضرر وزیان در ضمن دعوای کیفری ، بر خلاف قواعد فقهی بوده و یک استثناست . بنابراین ، باید آن را به صورت محدود تفسیر کرد و از گسترش دامنه آن خودداری نمود . در اینجا شک داریم که عبارت ( قبل از ختم دادرسی ) شامل ختم دادرسی در مرحله واخواهی نیز می شود یا خیر ؟ تفسیر محدود اقتضا می کند که شامل این مرحله نشود .

1-5- امکان واخواهی و رسیدگی مجدد به دعوا ، تسهیلی است که برای محکوم علیه پیش بینی شده است و فلسفه مشروعیت واخواهی اقتضا می کند حکمی که در مرحله واخواهی صادر می شود محکومیت محکوم علیه را بیشتر نکند . پس اگر در این مرحله علاوه بر محکومیت قبلی ، حکم به پرداخت ضرر و زیان نیز داده شود . حکمی شدیدتر از واخواسته خواهد بود ، در حالی که محکوم علیه واخواهی نکرده است تا حکم او تشدید گردد یا اضافه تر شود بلکه ادعای برائت یا شدید بودن مجازات را دارد .

1-6- ماده (11) قانون ، عبارت مذکور ( پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ) را به کار برده است و استفاده از واژه ( متهم ) نشان می دهد که طرح دعوای خصوصی تا وقتی امکان دارد که واژه ( متهم ) بر شخص تحت تعقیب صدق نماید . حال آنکه در مرحله واخواهی ، به شخص تحت تعقیب (متهم) گفته       نمی شود ، بلکه ( محکوم علیه ) نام دارد .

1-7- طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی ، حق و امتیازی برای شاکی است که می تواند از این حق استفاده کند و می تواند از آن صرف نظر کرده و به دادگاه حقوقی مراجعه کند . پس وقتی که شاکی در مرحله قبل از صدور رأی غیابی از این حق استفاده نکرد ، در حالی که امکانش برای وی فراهم بود ،عدم طرح دعوا ، اماره اسقاط حق استفاده از این امتیاز است و آنچه که اسقاط شد، قابل اعاده نخواهد بود .

1-8- ممنوعیت طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی ، ضرری برای شاکی همراه ندارد ، زیرا راه طرح دعوا روی وی بسته نیست و او می تواند از طریق دادگاه حقوقی ، دعوای خود را تعقیب نماید .

2- امکان طرح دعوا :

در امور امکان طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی نیز توجیهاتی وجود دارد که در ادامه بیان می شود :

2-1- رسیدگی واخواهی به معنای زایل کردن دادرسی قبل است . بنابراین ، وقتی دادگاه وارد رسیدگی واخواهی می شود تمامی آثار رسیدگی قبلی را زایل می کند و ختم دادرسی قبلی نیز از جمله همین آثار است و زایل می شود . بنابراین ، ختم دادرسی در مرحله واخواهی در حقیقت ختم دادرسی به معنای واقعی آن است و ختم دادرسی قبلی مانند آن است که اصلاً صورت نگرفته باشد . پس قبل از آن می توان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را مطرح کرد .

2-2- قیاس مرحله تجدید نظر با مرحله واخواهی قیاس صحیحی نیست ، زیرا در مرحله تجدید نظر همین ممنوعیت است . اما مرحله واخواهی چنین محدودیتی ندارد ، زیرا رسیدگی در این مرحله یک رسیدگی عدولی است و تابع مقررات رسیدگی بدوی می باشد و تجدیدنظر به معنای خاص آن نیست . ( ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری ) .

2-3- رسیدگی واخواهی ادامه رسیدگی قبلی است و مرحله جدیدی نیست . بنابراین ، در این مرحله که همان مرحله بدوی است ، می توان دعوای ضرر و زیان را مطرح کرد .

2-4- دلایلی که برای امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی مطرح می شود ، اقتضا    می کند که این دعوا را در مرحله واخواهی نیز مطرح کرد ، زیرا گرچه واخواهی امتیازی برای محکوم علیه است اما امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی نیز امتیازی برای شاکی است تا بتواند از سرعت دادرسی کیفری و ادله موجود در پرونده کیفری آزادی قاضی کیفری در تحصیل دلیل و . . . استفاده کند . پس اگر شاکی را از طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی مرحوم سازیم ، بدین معناست که او را از مزایای قانونی بی بهره ساخته ایم . در حالی که چنین محروم کردنی نیاز به نص قانونی دارد و نص قانونی در اینجا وجود ندارد . بلکه عمومات قانونی اقتضا می کند که طرح دعوا در مرحله واخواهی جایز باشد .

2-5- قیاس واخواهی کیفری با واخواهی حقوقی ، احتمال امکان طرح دعوای خصوصی در این مرحله را تقویت می کند ، زیرا ماده (136) قانون آیین دادرسی مدنی ، در این خصوص مقرر می دارد ، ( محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه تسلیم کند . معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید . ) همان گونه که ماده (135) قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد ، دادخواست جلب ثالث را در جلسه اول دادرسی می توان مطرح کرد و جلسه رسیدگی به واخواهی ، جلسه اول به معنای خاص آن نیست ، اما قانونگذار ، تقدیم دادخواست جلب ثالث را در این مرحله تجویز کرده است . پس در واخواهی کیفری نیز باید امکان طرح دعوای خصوصی باشد .

3- نظریه تفصیلی :

نظریه دیگری ممکن است در اینجا مطرح شود و میان دو حالت مختلف تفصیل دهد ، بدین صورت که اگر دادگاه در مقام رسیدگی واخواهی ، وقت رسیدگی تعیین کند وطرفین را دعوت نماید ، شاکی می تواند دادخواست ضرر و زیان را قبل از اعلام ختم دادرسی تقدیم دادگاه کند ، اما اگر بدون تعیین وقت رسیدگی باشد چنین حقی برای محکوم علیه نخواهد بود . توضیح مطلب اینکه ، ماده (218) قانون آیین دادرسی کیفری ، نحوه رسیدگی به واخواهی را به دو صورت پیش بینی کرده است : ( دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می شود و دلایل و مدافعات محکوم علیه را بررسی و چنانچه مؤثر در رأی نباشد ، رأی غیابی را تأیید می نماید و در صورتی که مؤثر در رأی تشخیص دهد و یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد ، با تعیین وقت رسیدگی ، طرفین را دعوت می نماید در این صورت ، عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود . ) توجیهی که برای این دیدگاه وجود دارد آن است که دادگاه هر گاه وارد رسیدگی ماهوی شود . کلیه مقررات دادرسی بدوی در مورد رسیدگی او رعایت خواهد شد که از جمله این مقررات امکان طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی است . اما اگر دادگاه وارد رسیدگی ماهوی نشود و دلایل واخواه را قوی نیابد  ، نمی تواند برای رسیدگی به دعوای خصوصی وقت رسیدگی تعیین کند و موجبات اطاله دادرسی را فراهم سازد . هر چند محکوم له دادخواست ضرر و زیان داده باشد .

نتیجه :

از بررسی سه نظریه فوق ، دلایلی که برای آنها می توان اقامه کرد چنین نتیجه گرفته می شود که نظریه عدم امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی در مرحله واخواهی ، قوی تر از دو نظریه دیگر است و این امتیاز باید به عنوان یک استثناء به صورت محدود مورد استفاده قرار گیرد .

دکتر عباس زراعت – دانشیار گروه حقوق دانشگاه کاشان

برگرفته از سایت دادگستری تهرانلینک ثابت

درباره : مباحث حقوق کیفری ,اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 15
[ 19 / 05 / 1396 ] [ 15 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

قانون آیین دادرسی کیفری 570 ماده و 230 تبصره دارد که در جلسه 4 اسفندماه 1392 در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب شد. این قانون در تاریخ 26 اسفندماه 92 به تایید شورای نگهبان رسید.

براساس اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی این قانون به مدت سه سال در جلسه علنی 19 بهمن‌ماه 1390 موافقت کرد.

 

قانون آیین دادرسی کیفری

بخش اول- کلیات

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.

ماده 2- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

ماده 3- مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.

ماده 4- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده 5- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

ماده 6- متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده 7- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 4/4/1375 محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده 8 - محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می¬تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

ماده 9- ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف - دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب - دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص

ماده 10- بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

ماده 11- تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

ماده 12- تعقیب متهم در جرائم قابلگذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره - تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

ماده 13- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر:

الف - فوت متهم یا محکومٌ‌علیه

ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

پ - شمول عفو

ت - نسخ مجازات قانونی

ث - شمول مرور زمان در موارد پیشبینی شده در قانون

ج - توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون

چ - اعتبار امر مختوم

تبصره 1- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره 2- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

ماده 14- شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن¬الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

ماده 15- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است.

ماده 16- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

ماده 17- دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی مینماید.

ماده 18- هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند، لازم‌الاتباع است.

ماده 19- دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ‌علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره- در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

ماده 20- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

ماده 21- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود. در اینصورت، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می-شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به‌عمل می‌آید.

تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 3- مدتی که پرونده بهصورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی¬شود.

بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن

ماده 22- به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود

ماده 23- دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.

ماده 24- درحوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.

ماده 25- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه¬ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.

ماده 26- انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بهعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می¬کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده 27- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان-ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارائه مینماید.

فصل دوم - ضابطان دادگستری و تکالیف آنان

ماده 28- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام میکنند.

ماده 29- ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

تبصره - کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

ماده 30- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصره 1- دادستان مکلف است به‌طور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 31 - به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحهای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه میشود.

ماده 32- ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند، حق نظارت دارند.

تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی¬شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 33- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

ماده 34- دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برسانلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 23
[ 18 / 05 / 1396 ] [ 17 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

 - مواد قانونی در خصوص تخلیه ملک  که بعد از تاریخ تصویب قانون موجر و مستاجر سال 76 منعقد شده است  ، مستندا" به ماده 3  قانون موجر و مستاجر سال 76 و ماده 14 آئین نامه اجرائی  قانون فوق  دستور تخلیه ملک اعم از مسکونی ، تجاری و آموزشی000 صادر می گردد 0

31- مواد قانونی در خصوص تخلیه ملک مسکونی که بر اساس قرار داد های اجاره  قبل از قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 منعقد شده ؛ مواد 1و 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62 و ماده 494 قانون مدنی  حکم به تخلیه صادر می گردد0

32- مواد قانونی در خصوص الزام خوانده به تنظیم و انتقال سند رسمی یکدستگاه خودرو ، مستندا" به 10-219-220قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دارسی مدنی حکم به الزام خوانده ( مالک اصلی که سند به نام او می باشد) به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت صادر می گردد0

33-مواد قانونی در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک ،ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده محکوم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ملک در حق خواهان می باشد0

34- مواد قانونی در خصوص اثبات وصیت نامه عادی ، طبق مسئله پنجم از صفحه 153 جلد چهارم تحریر الوسیله حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که مقرر فرموده نسب و خویشاوندی مانع قبول شهادت نمی باشد  و با توجه به اینکه شورای نگهبان قانون اساسی انحصار وصیت نامه به سه قسم مندرج در ماده 276 قانون امور حسبی را خلاف شرع انور اعلام نموده ؛ لذا دعوای خواهان در خصوص درخواست اثبات وصیت را وارد و مستندا به بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی  حکم به اثبات وصیت صادر می گردد0

35-مواد قانونی در خصوص قتل غیر عمد بر اثر تصادف ، به استناد مواد 714 و 549و555 و448 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به رد یک دیه کامل صادر شده است0

36- مواد قانونی در خصوص کلاهبرداری ( گرفتن پول بطریق غیر قانونی و متقلبانه) به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس و پرداخت مبلغ 1000000ریال جزای نقدی و جلب رضایت شاکی با پرداخت 1000000ریال محکوم شده است 0

37- مواد قانونی در خصوص تخریب و ایراد ضرب و جرح عمدی، به استناد تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی متهم مذکور را به عنوان ایراد ضرب و جرح با چاقو و ایراد صدمه بدنی عمدی به تحمل سمه ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت سه نفر شتر بابت ( زخم )متلاحمه و در خصوص فحاشی متهم دیگر را به استناد ماده 608 و 677 قانون مجازات اسلامی به پرداخت جزای نقدی محکوم می نماید0

38- مواد قانونی در خصوص صدور چک بلامحل ، به استناد مواد 3و10 قانون صدور چک ، متهم به تحمل دوسال حبس و پرداخت یک چهارم مبلغ چک بعنوان جزای نقدی در حق دولت  محکوم شده است 0

39- مواد قانونی در خصوص استفاده از تراول جعلی ، سرقت و ورود به عنف همراه با آزار و اذیت  ، مستندا" به مواد 525و652 قانون مجازات اسلامی به تحمل یکسال حبس تعزیری و اعاده تراول جعلی مکشوفه و بابت جرم دوم  به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق  محکوم گردیده0

40- مواد قانونی در خصوص تهیه و توزیع کالای غیر استاندارد، به استناد ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ضمن رعایت بند 2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  حکم به محکومیت متهم صادر شده0

41- مواد قانونی در خصوص قتل عمد دختر توسط پدر، به استناد مواد 549و550و462وو301و 612و636 حکم به محکومیت متهم ( پدر مقتول) به پرداخت یک دوم دیه کامله مرد مسلامان در حق اولیاء دم  ظرف یکسال و تحمل یک سال حبس تعزیری  از حیث اختفاء جسد و تحمل ده سال حبس تعزیری به لحاظ صیانت و امنیتجامعه و اخلال در نظم  محکوم شده است0( پدر در قتل فرزند محکوم به قصاص نمی شود)

42- مواد قانونی در خصوص جرم  تهدید به قتل وآدم ربایی ، به استناد ماده 669 و 726و 727  با توجه به گذشت شاکیان  هر یک از متهمین را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی  محکوم و به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلای اجرای مجازات را برای مدت 3 سال معلق نماید محکوم می نماید0

43- مواد قانونی در خصوص جرم جعل( سرقت چک سفید امضاء و نوشتن مبلغ و جعل امضاء صاحب حساب و برداشت مبلغ 20000000ریال ، به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی  متهمان به لحاظ سرقت برگ چک  به تحمل یک سال حبس و و 74 ضربه شلاق و به لحاظ جعل به استناد ماده 525 به تحمل یکسال حبس محکوم شده اند0

44- مواد قانونی در خصوص شرکت در جرم آدم ربایی ، به استناد ماده 621 قانون مجازات اسلامی  هر کدام از متهمان را به شش سال حبس تعزیری  صادر و اعلام نموده است 0

45-مواد قانونی در خصوص فروش مال غیر از معامله معارض(کلاهبرداری)((موضوع از این قرار است که شخص الف 10 میلیون به شخص ب می دهد واز وی زمین می خرد  اما پس از فروش زمین به شخص الف  ، شخص ب دوباره همان زمین را به شخص ج می فروشد با انتقال سند رسمی )) دادگاه جرم را ثابت تشخیص داده و آقای ب را به جرم فروش مال غیر( معامله معارض) به استناد ماده 117 قانون ثبت و اسناد و املاک و ماده یک قانون ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری ، علاوه بر رد اصل مال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن معامله و دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید 0

46- مواد قانونی در خصوص ترک انفاق، به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی  متهم به تحمل سه ماه یک روز حبس تعزیری محکوم می گردد0

47- مواد قانونی در خصوص جرم افتراء و نشر اکاذیب، متهم به استناد ماده 697 قانون مجازات اسلامی به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم شده است 0

48- مواد قانونی در خصوص ایراد ضرب با چاقو و شرب خمر ، در خصوص جرم شرب خمر به استناد مواد 172و265 قانون مجازات اسلامی به 80 ضربه شلاق و در خصوص جرم ایراد ضرب و جرح از جنبه خصوصی جرم نظر به علت  محدویت حرکت انگشت دوم دست چپ و پارگی تاندون و آسیب عصبی این انگشت  به پرداخت ارش معادل 7% دیه کامل یک نفر مرد مسلمان  مستندا" به مواد 559 و422و449  و از جنبه عمومی جرم  به استناد ماده 614 قانون مجازات اسلامی به تحمل 2 سال حبس  تعزیری محکوم شده است 0

49- مواد قانونی در خصوص جرم فحاشی و ایراد ضرب و جرح ، دادگاه  در خصوص فحاشی مستندا" به ماده 608 قانون مجازات اسلامی به پرداخت جزای نقدی معادل 2000000ریال و در خصوص ایراد ضرب و جرح به استناد  بند الف ماده 709و بند ب ماده  714 به پرداخت دیه محکوم شده است 0

 

50- مواد قانونی در خصوص  جرم نگهداری مقدار 690 گرم و 80 سانت تریاک و 25 گرم سوخته تریاک ، از آنجا که سن متهم کمتر18 سال بوده دادگاه مستندا به مواد 219 و تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی در امور کیفری (قدیم) قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اطفال ارسال شده است 0 دادگاه اطفال به استناد  بند 3 ماده یک و بند 2 ماه 5از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی  به لحاط عدمسابقه سوء متهم و نوجوانیاو متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جریمه نقدی و 10 ضربه شلاق و یکسال حبس محکوم نموده است  لیکن با توجه به تجویز ماده 46 قانون مجازات اسلامی حبس نامبرده را به مدت چهار سال معلق می نمایدلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,
بازدید : 31
[ 14 / 05 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

با عرض ادب

ضمن تقدیم مدارک و مستندات پیوست و معرفی خود به وکالت از آقای ...... با ولایت پدرش آقای .....، خاطر عالی را تصدیع می دهد:

موکل از طریق زایمان سزارین در تاریخ ...... با بیماری سندرم داون متولد شد، که متعاقب آن بعلت بیماری های روده ای و آنومالی قلبی طی بستریهای متعدد در مرکز طبی کودکان و بیمارستان ..... تحت جراحی های متعدد قرار گرفته است. این درحالیست که مادر ایشان در سن ..... سالگی با حاملگی بار دوم جهت مراقبت های دوران بارداری به پزشک متخصص مراجعه کرده و در تستهای غربالگری هفته 14 بارداری خطر هر سه نوع اختلال کروموزومی خطر کم گزارش شده است و در سونوگرافیهای بعدی آنومالی (ناهنجاری ها در اعضا و اندام ها) گزارش نگردیده و النهایه پس از تولد مشخص شده که در کاریوتیپ یک کروموزوم اضافی 21 داشته است که حسب نظریه هیئت پنج نفره کمیسیون پزشکی قانونی اعلام نتیجه غلط آزمایش انجام شده توسط آزمایشگاه ...... موجب عدم اقدام تشخیصی مناسب بعدی توسط پزشک متخصص زنان و زایمان شده (نظریه موصوف به پیوست تقدیم میگردد) و به وضعیت فعلی موکل انجامیده است.

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به اینکه مسئول فنی وقت آزمایشگاه ......آقای دکتر ...... به شماره نظام پزشکی ..... بدلیل اعلام نتیجه غلط آزمایش مرتکب قصور شده، مستنداً به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی تعقیب کیفری نامبرده بعلت بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت موازین فنی و علمی مورد تقاضاست.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 15
[ 10 / 05 / 1396 ] [ 16 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

هميشه گفته اند قبل از امضاي هر ورقه اي با دقت آن را مطالعه کنيد. اين قاعده در مورد « سفرهاي گروهي» هم صدق مي کند. پس براي آنكه بعد از سفر در فهرست مسافران شاکي دفاتر خدمات مسافرتي قرار نگيريد، پيش از گرفتن هرتصميمي و انتخاب دفتر خدمات مسافرتي  براي سفر ، از حقوق خود به عنوان يک مسافر مطلع شويد . اين امر به شما کمک مي کند که هيچ دفتر خدمات مسافرتي نتواند  سر شما کلاه بگذارد ! و يا يك روز مانده به سفر به راحتي با يک تماس تلفني به شما خبر بدهد كه برنامه سفرتان لغو شده است.
  يكي از مديران دفاتر خدمات مسافرتي با تاكيد براينكه قراردادي كه بين مسافر و آژانس به امضا مي رسد، سند حقوقي به شمار مي آيد، مي گويد: مسافران بايد به اين مهم دقت کنند که هنگام بستن قرارداد، بهتر است نكاتي را كه مربوط به حقوق شان است را خوب مطالعه كنند.
وي مي افزايد: اگر قرار باشد توري لغو شود، موظفيم چند روز قبل اين خبر را به مسافران اعلام كنيم. اگر به صورت اتفاقي و هنگام آغاز تور، خبر لغو به مسافران داده شود نماينده آژانس موظف است هزينه ها را برآورد كرده و كل هزينه را به مسافران برگرداند. گاهي هم براي اينکه اوقات مسافران از اين لغو، تلخ نشود، از تورهاي جايگزين استفاده
مي کنيم. وي ادامه مي دهد : متاسفانه دفاتر زيادي بدون مجوز در حال فعاليت وبرگزاري تور هستند و بيشتر مشکلات نيز مربوط به همين دفاتر غيرقانوني است. بنابراين لازم است مسافر به مجوز اين دفاتر دقت کند . کار سختي هم نيست. نياز به جست وجو در فضاي مجازي هم ندارد، فقط بايد بدانيد که هر آژانسي موظف است مجوز فعاليتش را به ديوار نصب کند. وي همچنين يادآور مي شود : به ياد داشته باشيد که در حال حاضر تعداد زيادي از دفاتر هم هستند که فقط فروشنده « تور»اند و به عبارت ديگر دلال محسوب مي شوند .

راهي براي شكايت از تورهاي متخلف
 همه اين حرفها، صحيح و متين. اما اگر خداي نکرده همسفر تورهاي گردشگري متخلف شديد، نه عصباني شويد و نه غمگين. مطمئن باشيد پول شما به هدر نرفته است و راهي براي گرفتن حق تان وجود دارد.
گام اول اينکه ، شما مي توانيد از اين تورهاي متخلف به كميته حل اختلاف و بررسي شكايات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شكايت كنيد. اگر مشكل حل نشد، شايد پرونده‌تان به شوراي عالي تجديدنظر برود، اما اگر آژانس مسافرتي كه از آن خدمات گرفته‌ايد بي‌مجوز باشد، پرونده‌تان سرگردان و بي‌نتيجه مي‌شود، چون نه آن كميته مسوول است و نه شوراي عالي تجديدنظر؛ بلكه  شما، ناخواسته گرفتار يک داستان كلاهبرداري شده ايد.
ناراحت نباشيد هنوز راهکارهاي ديگري هم براي گرفتن حق شما به عنوان يک مسافر وجود دارد.فقط کافي است که کمي حوصله به خرج بدهيد و سطرهاي زير را
 دنبال کنيد.

 

گام بعدي، شوراي حل اختلاف
 اگر راهکار بالا جواب نداد ، براي اينکه بتوانيد از حق خود دفاع کنيد، فقط کافيست که نامه نگاري کنيد، آن هم به شيوه اي که کارشناس مطلب ما مي گويد:
«پس از توافق مسافر و آژانس و در هنگام سفراگر موردي مغاير قرارداد پيش آمد، بهتر است مسافر به آژانس به صورت کتبي اطلاع دهد.  به عنوان مثال اگر در قرارداد هتل 5 ستاره قيد شده اما اقامت در هتل 4 ستاره بود،‌ کارت يا برگه‌ پرداخت که نشان دهنده اقامت باشد‌، کافي خواهد بود تا پس از بازگشت از آژانس درخواست غرامت کرده و در صورت انکار،‌ شکايت کنيد».
وي ادامه مي دهد : معمولا مسافران براي شکايت به اداره کل سازمان ميراث در استان‌ها مراجعه مي‌کنند، اما اين سازمان قدرت اجرايي ندارد و نهايت امر، آژانس متخلف حکم تعليق مي‌گيرد که اين نتيجه نيز به عوامل متعددي بستگي دارد. در حالي که اگر مردم به شوراي حل اختلاف شکايت کنند،‌ خيلي سريع‌تر به کارشان رسيدگي شده و به نتيجه مي‌رسند.
  وي به موردهاي مشابه  اشاره مي کند و مي گويد: خاطرم هست که يک نمونه‌ آژانسي 70 شاکي داشت، بيش از 60 مسافر به سازمان مراجعه کردند که هيچ نتيجه‌اي نگرفتند. اما 10 نفرشاکي که به شوراي حل اختلاف مراجعه کردند،‌ خسارت گرفتند و حتي توانستند آژانس را تعطيل کنند.
  اين کارشناس گردشگري تصريح مي کند: شوراي حل اختلاف در مناطق مختلف شعبه دارد و مسافر مي‌تواند به شعبه‌اي که هم منطقه با آژانس است،‌ مراجعه کند. به طور معمول شورا به کارشناس ارجاع مي‌دهد. اما مسافر شاکي مي‌تواند در دادخواست نيز درخواست کارشناس کند که در اين صورت رسيدگي سريع‌تر انجام مي‌شود.
 
قرارداد تور را حتما بخوانيد
رييس جامعه تورگردانان ايران، يكي از اعضاي شوراي عالي تجديدنظر ويژه آژانس‌هاي گردشگري است. به گفته او موضوع بيشتر پرونده‌هايي كه به اين شورا مي‌رسد شكايت‌هاي مردمي از آژانس‌هاست. اما پرونده‌هايي هم وجود دارد كه در آنها آژانس مسافرتي از آژانس ديگر شكايت كرده است.
ابراهيم پورفرج، درباره شكايت‌هاي مردمي به « حمايت» توضيح مي‌دهد: درست است كه گاهي تورها به تعهدات‌شان در قبال مردم عمل نمي‌كنند، اما برخي مردم نيز هنگام خريد برنامه سفر بي‌توجه هستند. براي مثال به جزييات برنامه سفر كه در قرارداد ذكر شده دقت نمي‌كنند يا مبنايشان براي انتخاب تور فقط قيمت كم آن است.
  وي ادامه مي دهد : مصداق بي‌دقتي مردم نسبت به جزييات برنامه سفرشان كه باعث شكايت‌هاي بعدي مي‌شود. مثلا در يكي از پرونده‌ها، مسافري از آژانس گردشگري به دليل محل اقامتش شكايت كرده بود . در برنامه مسافرتي اين آژانس قيد شده بود كه مسافران در طول سفر در هتلي 5 ستاره ساكن مي‌شوند، اما هتلي كه مسافران در آن اسكان داده شده‌اند گرچه 5 ستاره بوده، اما نسبت به هتل‌هاي 5 ستاره‌اي ديگراز كيفيت پايين‌تري برخوردار بوده است.
رييس جامعه تورگردان‌ها تصريح مي‌كند: مسافر بايد بداند که در رنکينگ هتل ها چهار نوع هتل 5 ستاره وجود دارد كه سطح خدمات آنها با هم متفاوت است .پس خود مسافر بايد سوال مي کرده كه منظور از هتل 5 ستاره‌اي كه در قرارداد آمده، دقيقا کدام نوع است.A ، B، C  يا تاپ ؟
 وي اظهار مي دارد : به اين ترتيب گرچه تور گردشگري به تعهدش براساس قرارداد عمل كرده، اما نتوانسته است انتظار مسافرانش را برآورده كند. با اين حال قانون در اين پرونده، آژانس مسافرتي را بي‌گناه مي شناسد هر چند مي‌توانست در قراردادش نوع هتل 5 ستاره را مشخص كند.
 
هر ارزاني بي علت نيست
 پورفرج همچنين با ارايه مثال ديگري مي گويد : برخي مردم از سر نا آگاهي از قيمت خدمات سفر، از آژانس‌دارها شكايت مي‌كنند. براي مثال در يكي از پرونده‌هاي شوراي عالي تجديدنظر، مسافري شكايت كرده كه هزينه اقامتش در هتل به دليل درخواست يك سوئيت اضافه ، بالاتر رفته است در حالي كه نمي‌دانسته كرايه سوئيت اضافه، هزينه اقامتش را به شدت بالا مي‌برد.
يک ضرب‌المثل قديمي مي‌گويد: «هر ارزاني بي علت نيست » يعني ارزان خريدن معمولا مترادف سود كردن نيست و اغلب كالاهاي ارزان، بي‌كيفيت است. سفر هم يك كالاست و سفر زيادي ارزان، بايد هر مسافري را به شك بيندازد كه شايد كاسه‌اي زير نيم‌كاسه باشد!
رييس جامعه تورگردانان ايران ادامه مي دهد : دومين گروه از پرونده‌هايي كه اغلب در شوراي عالي تجديدنظر بررسي مي‌شود، پرونده‌هاي مربوط به تورهاي ارزان‌قيمت است كه به تعهدات شان عمل نكرده‌اند.
وي توضيح مي‌دهد: بازار گرم رقابت ميان آژانس‌هاي مسافرتي باعث مي‌شود برخي از آژانس دارها با هدف جذب مشتري، قيمت بسيار پاييني براي سفر پيشنهاد كنند و طبيعي است كه در طول سفر ناچار مي‌شوند براي جبران هزينه اندكي كه از مردم گرفته‌اند، از خدماتشان بكاهند ، اتفاقي که سطح كيفي تور را کاهش مي دهد.
 
مسافران اتوبوس ها بدانند
 يادتان باشد براساس قانون، خريد بليط به منزله قراردادي است ميان مسافر و شرکت مسافربري. بنابراين براي آنکه از تمام حقوق مسافر برخوردار باشيد ، حتما براي استفاده از وسايل نقليه و آغاز سفر، از مراکز معتبر بليط تهيه کند. از جمله حقوق مسافران که بليط تهيه کرده اند، استرداد بليط است. براين اساس مسافر در صورت انصراف از سفر تا يک ساعت مانده به زمان حرکت، اگر بليط خود را به صندوق پس بدهد، مي تواند 90درصد مبلغ بليط راپس بگيرد. اگر مسافر از اتوبوس جا بماند مي تواند 50 درصد مبلغ بليط را پس بگيرد. يادتان باشد هر مسافر اتوبوس حق دارد 20 کيلو بار داشته باشد. ضمن آنکه همه حقوق يک مسافر پشت بليطي که تهيه مي کند نوشته شده است. اين قرار داد را تا پايان سفر نگه داريد تا در صورت بروز مشکل از اين قرارداد به نفع خود بهره ببريد.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق کیفری ,اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 19
[ 10 / 05 / 1396 ] [ 16 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
:: تعداد صفحات : 2
1 2 صفحه بعد


.: Weblog Themes By SlideTheme :.