close
تبلیغات در اینترنت
سایت حقوقی هادی کاویانمهر - 4

هرگاه در جرایم غیرقابل گذشت با مجازات تعزیری درجه پنج ،شاکی قبل از ارسال پرونده به دادگاه گذشت قطعی خود را اعلام کند دادستان طبق ماده ۲۸۳ ،《نمیتواند》 از کیفرست عدول و تعقیب را معلق کند

زیرا تعلیق تعقیب طبق ماده ۸۱ ،در مجازات های درجه ۶.و ۷ و ۸ میباشدلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 14
[ 11 / 12 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

*نامی تحت عنوان كيفر خواست شفاهي در ماده ۸۶ قانون آدك  نداريم

*زيرا مقنن در همه جا براي كيفرخواست ، از عبارت «صدور » يا «تنظیم» استفاده كرده

*پس كيفرخواست در هر حال كتبي است و در ماده 86 ، منظور ادعاي شفاهي دادستان است.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 16
[ 11 / 12 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

طبق ‌ماده ۵۷ قانون نظام صنفی
گران‌فروشی:
 🔸عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به‌بهائی بيش از نرخ‌هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي‌ربط، عدم اجراي مقررات و‌ضوابط قيمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهای كالا يا خدمت به‌زيان خريدار گردد.
🔹‌جريمه گران ‌فروشی، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
🔸متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خريدار يا مصرف‌کننده در
🔹مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي 
🔸مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جريمه مي‌گردد.
🔹مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی  جريمه می شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
🔸مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يک‌ماه نصب می ‌شود.
🔹مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جريمه می‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می شود. همچنين به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعليق و محل کسب تعطيل می‌گرددلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 14
[ 11 / 12 / 1396 ] [ 10 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یاارش است اما، نوع ومیزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .

🔸به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ این خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند
🔹و ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است، به عنوان مثال: دیه قتل غیر عمد

🔸ارش : مطابق ماده 367 قانون مجازات اسلامی که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش
بپردازد.
🔹و در ماده 495 همین قانون آمده : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شودلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,
بازدید : 31
[ 11 / 12 / 1396 ] [ 10 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()


*دادگاه صالح جهت وصول چک
*رای وحدت رویه دیوان عالی کشور:
🔸نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود.
🔹نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال علیه» در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر می توانـد باشد،
🔸 بی تردید دارنده چک می تواندتخییراً به دادگاه محل وقوع عقد
🔹 یا قرارداد یعنی محل صدور چک،
🔸 یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه
🔹و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.
🔸با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد.
🔹در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است.
 🔹این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشورلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق تجارت ,
بازدید : 11
[ 11 / 12 / 1396 ] [ 10 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

اظهارنامه موضوع ماده ۲۶ اصلاحی ( بخش ارث )

* عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۲۶ اصلاحی مورخ ۳۱/ ۴ ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر ( ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی ) موجب می شود هزینه های کفن و دفن و نیز پرداختی مربوط به واجبات مالی و عبادی و همچنین دیون محقق متوفی قابل کسر از ماترک نباشد و به عبارتی مورد پذیرش قرار  نگیرد .

* در صورتی که حتی اظهارنامه مورد نظر در موعد مقرر تسلیم شده باشد ولی فاقد اطلاعات و پیوست های مندرج در بندهای پنج گانه صدر ماده ۲۶ اصلاحی یادشده حسب مورد باشد ، باز هم وراث نخواهند توانست از کسورات مذکور بهره مند گردند . 

* لازم به توضیح است عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۲۶ اصلاحی فوق ، موجباتی برای جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود . این امر طی ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی صدرالاشاره تصریح گردیده است .لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث درموردقانون مدنی ,
بازدید : 5
[ 11 / 12 / 1396 ] [ 10 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

موضوع بحث این است اگر ضمن عقد نکاح زوجه شرط کند که مرد (زوج) نمی تواند زوجه را طلاق دهد مگر با موافقت زوجه، از لحاظ حقوقی و قضایی اثر آن چگونه است؟ در کتاب آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1393 پژوهشگاه قوه قضاییه صفحات 136 الی 138 در این خصوص به پرونده ای استناد شده است که زوجه در ضمن عقد و در سند ازدواج شرط کرده است که:
«زوج، زوجه را طلاق ندهد مگر با موافقت وی» در نهایت با کش و قوس های فراوان شعبه 26 دیوان عالی کشور چنین نظر داده است که: «توافق طرفین در عقدنامه و این چنین شرطی نمی تواند خلاف شرع باشد زیرا زوج طبق ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق دارد و با اختیار و رضای خود ضمن عقد این حق را محدود می کند به موافقت زوجه، تایید بر این مطلب فتاوای پنج نفر از علما و مراجع از جمله مقام معظم رهبری حفظه الله است که با ملاحظه جمله مذکور در عقدنامه به صراحت فتوا داده که در طلاق رضایت زوجه باید جلب گردد.»
اما فارغ از پرونده مذکور جای سوال است که حدود و ثغور شرط مذکور تا کجاست و اگر در هیچ شرایطی زوجه حاضر به طلاق نباشد یعنی زوج هیچ گاه نخواهد توانست زوجه را طلاق دهد؟!
این به منزله سلب حق طلاق از مرد نیست؟ آیا طلاق در شرع حق محض است یا جنبه حکمی هم دارد؟ آیا در شرع آمده که «الطلاق بید من اخذ بالساق» این شرط به منزله دخیل کردن اراده دیگری و لو زن در طلاق نیست؟
🔹به نظر ما می رسد که می شود حق طلاق زوج را محدود کرد ولی نه محدود به اراده محض دیگری از جمله زوجه آن هم به صورت مطلق که مرد حق طلاق ندارد مگر به موافقت زن! در حالی که ملاک موافقت زوجه مشخص نشده است.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,دادگاه خانواده ,
بازدید : 5
[ 11 / 12 / 1396 ] [ 10 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

آیا گرفتن سفته از کارکنان بعنوان تضمین شغلی , غير قانوني ميباشد ؟و چنانچه شركتي اقدام به اخذ سفته می نماید,در صورت بروز مشکل میتواند از آن استفاده نماید؟

 پاسخ:
برخلاف آنچه گفته میشود (که اخذ سفته تضمین از پرسنل برخلاف قانون است) ,باید بگویم این کار منع قانونی ندارد و كارفرمايان مختار به اخذ سفته ضمانت از كارگران و كارمندان خود ميباشند .

اما استفاده از اين سفته تضمین, بستگی به نحوه و روش اخذ آن از کارکنان دارد ,ولی درهرصورت بروز مشكل ارتباطی به مراجع حل اختلاف وزارت كارندارد.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع پرسش وپاسخ حقوقی ,
بازدید : 7
[ 11 / 12 / 1396 ] [ 10 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

تهیه فیلم  و عکس از مکانهای اختصاصی بانوان و انتشار آنها جرم است.
این مورد شامل مکانهایی میشود که بانوان در آنجا پوشش مناسب ندارند مانند آرایشگاه ، حمام و استخر ، اتاق پرو و....
در این مورد (به استناد بند ماده 5 قانون نحوه مجازات ، اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز میکنند) تهیه عکس و فیلم به تنهایی از این مراکز برای مجرم شدن فرد کافی است، حتی اگر اقدام به توزیع و تکثیر آن نکند.
مرتکب این جرم به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم میشود..لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 9
[ 11 / 12 / 1396 ] [ 10 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

حقوق: مجموعه قوانینی است که، حاکم بر روابط انسان هاست. که با هدف استقرار عدالت و ایجاد نظم، به وجود آمده است.
مال: در باره مال تعاریف متعددی وجود دارد. که راحت ترین تعریف، عبارت است از: هر چیزی که، قابلیت داد و ستد داشته باشد، مال می گویند.
مال منقول: به مالی گفته می شود که، قابل جا به جایی بوده؛ بدون این که، به خود و محل آسیب وارد کند. مثل: پول، میز، صندلی، و...
مال غیر منقول: به مالی گفته می شود که، قابل جا به جایی نمی باشد. مثل: زمین، و ...
جرم: هر فعل یا ترك فعلی كه، در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود
دیه: دیه مالی است که، به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده  می شود.
مباشر جرم: کسی است که، جرم را مستقیم و بدون واسطه انجام می دهد.
مسبب جرم: کسی است که، جرم را غیر مستقیم انجام می دهد. مثل: استفاده از حیوانات.
معاون جرم: در تسهیل وقوع جرم موثر است. مثل: نگهبانی دادن، باز کردن گاو صندوق، و...... 
شریک جرم: اجتماع بیش از یک (دو نفر کم تر نباشد) نفر در ارتکاب جرم، و شرکت هر دو در عملیات مجرمانه.
زنا: عبارت است از جماع مرد با زنی که، ذاتا" بر او حرام است.
قوادی: عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیش تر برای زنا یا لواط.
قذف: نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری.
اقرار: اگر شخصی خبری را اعلام کند که مفاد آن بر ضرر خودش، و به نفع دیگری باشد، اقرار نام دارد. به شخصی که اقرار می کند، "مقر" گویند.
اگر مفاد این خبر، به نفع خودش و به ضرر دیگری باشد، "ادعا" و اگر به نفع دیگری و به ضرر شخص ثالثی باشد، "شهادت" نام دارد.
اقدامات تامینی: تدابیری است که، دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند. مانند: نگهداری مجرمین دیوانه در تیمارستان.
امور حسبی: به اموری گفته می شود که، دادگاه ها باید بدون ملاحظه این که در مورد آن ها اختلاف، مرافعه ای وجود پیدا کرده یا نه، وارد رسیدگی شده، و اتخاذ تصمیم کنند. مانند: رسیدگی به اموال متوفای بلا وارث، تعیین سرپرست برای دیوانه ای که ولی یا قیم ندارد.
باز پرس: مقام قضایی است که، وظیفه اش تحقیق از متهمین و انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری است. قبلا ًبه بازپرس، "مستنطق" گفته می شد.
اهلیت: عبارت است از: شایستگی انسان برای دارا بودن یا اجرای حق و تکلیف.
اماره: هر چیزی که، حکایت از چیز دیگری داشته و در پرونده های مدنی و کیفری، ظاهرا ًجنبه کاشفیت از واقع دارد. مانند: تصرف شیئی که در ظاهر کاشف از مالکیت متصرف است.
البته، ممکن است خلاف آن نیز ثابت شود. برای مثال: ممکن است شیئی که در تصرف (الف) است، در مالکیت (ب) باشد. که (الف) به طور امانی آن را در اختیار گرفته است.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 7
[ 11 / 12 / 1396 ] [ 10 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود.

دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود.

  موارد دادرسی فوری
موارد دادرسی فوری بر دو نوع است:
  اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری دارد:
امور فوری را نمی‌توان تعریف یا شماره‌گذاری کرد؛ بدین معنا که تکلیف فوری در هر دعوایی می‌تواند مصداق پیدا کند.
فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
  زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است .
فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، حقی فوت شود یا زیان جبران‌ناپذیری متوجه شود.
 
صلاحیت در امور فوری
در اینجا دو بحث وجود دارد: یکی از نظر قواعد صلاحیت دادگاه‌ها و دیگری از لحاظ صلاحیت شخص دادرس یعنی اهلیت او.
 الف صلاحیت دادگاه:
قانون آیین دادرسی مدنی امور فوری را تابع قواعد صلاحیت دانسته است و چنین مقرر می‌دارد؛
۱) اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است؛ خواه آن دادگاه نخستین باشد یا پژوهشی.

۲) در مورد اشکالاتی که در جریان احکام پیش می‌آید، مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
۳)  در سایر موارد، مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

فقط یک استثناء از قاعده صلاحیت را قانون تجویز کرده است: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که مشغول رسیدگی به اصل دعوا است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود، در این مورد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صلاحیتدار و دادگاهی که موضوع در مقر آن واقع است، دارد؛ البته این استثناء اختیاری است.
 ب صلاحیت شخصی دادرسی فوری:
قضاوت در امور دادرسی فوری از هر مامور قضایی ساخته نیست؛ علاوه بر مراتب علمی و اخلاقی و نیز تجربه که شرط عمومی همه خدمتگذاران قضایی است، دادرس امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد.
 
 ترتیب شکایت و رسیدگی در دادرسی فوری

➖در دادرسی عادی و اختصاری، شروع به رسیدگی در دادگاه‌ها محتاج به تقدیم دادخواست است اما در دادرسی فوری بر اساس درخواست خواهان انجام می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست رسمی ندارد که ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.

درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید می‌شود که باید به امضای درخواست‌کننده نیز برسد.
اگر دستور موقت در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند، درخواست شود، هزینه‌ای ندارد؛ در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیر مالی مقرر شده است.
 
 اقسام دادرسی فوری
دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:

۱) دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد:
به عنوان مثال، در مواردی که نسبت به حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوایی اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست می‌کند.
 ۲) دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد:
به عنوان مثال، در اختلاف ساکنان مشاعی یا مجاور، یکی از آنان صدور دستور موقت را برای تعمیر کاری در ملک درخواست کند.
 ۳) دستور موقت ممکن است دایر به جلوگیری از انجام امری باشد:

مانند درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 12
[ 10 / 12 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

چنانچه شخصی نسبت به طرح شکایت کیفری دایر بر صدور چک بلامحل به طرفیت صادر کننده اقدام کرده باشد و در مرحله تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی در دادگاه، متهم مدعی وعده دار بودن چک موضوع شکایت باشد و مقام قضایی در این خصوص شروع به تحقیق از شاکی یا وکیل محترم ایشان نماید؛ برای دفاع مؤثر در قبال چنین ادعایی باید توجه داشت که

 1⃣ادعای وعده دار بودن چک در دعوی کیفری، ادعایی خلاف اصل است. در واقع اصل بر آن است که چک، به تاریخ روز صادر شده و کسی که ادعای خلاف آن را دارد، باید با ارائه مستندات لازم به مرجع قضایی رسیدگی کننده، ادعای خویش را به اثبات رساند. از این رو بر فرض که شاکی، عنوان کرده باشد که چک به تاریخ روز صادر شده است، وکیل نیازی به اثبات به روز بودن تاریخ چک ندارد و در مقام پاسخ به تحقیقات مقام قضایی به صرف رد ادعای متهم دایر بر وعده دار بودن چک بسنده خواهد کرد.

2⃣مدعی وعده دار بودن چک باید دلایل قابل قبولی دایر بر وعده دار بودن چک موضوع دعوی ارائه نماید والّا در قبال ادعا وعده دار بودن چک باید دفاعاً اظهار داشت که اظهارات متهم دایر بر وعده دار بودن چک، صرفاً ادعایی بلادلیل است که قابلیت استماع نداشته و اثری بر آن بار نیست.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق تجارت ,
بازدید : 11
[ 10 / 12 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()


 خستە نباشید. من سالە23که ازدواج کردم و دو تا فرزند دارم. شوهرم از همون اوایل مرد سردمزاجی در روابط نزدیکی بودن. پس از بە دنیا اومدن دختر کوچکترم این رفتار شدت گرفتە و تقریبا3 سالە کە ما هیچ رابطه ای نداشتیم. چند ماهیە کە متوجە شدم متاسفانە با چند مرد دیگە رابطە دارە. چند باری صداشون رو ضبط کردم. الان میخوام طلاق بگیرم. چند تا مسالە وجود دارە کە اگر راهنمایی کنید ممنون میشم: ۱. حکم دادگاە برای همسر من چی هست⁉️ ۲. چە ادلەای بایستی در دادگاە تحویل بدم کە ادعای من ثابت بشه⁉️  چکار باید بکنم کە مهریەام رو بتونم بگیرم⁉️ با تشکر


پاسخ سلام. تحت هر شرایطی مهریه به شما تعلق خواهد گرفت لذا مستحضر باشید که اگر بتوانید همجنس بازی شوهر خود را اثبات کنید، شلاق حدی به جرم لواط برای آنها در نظر گرفته خواهد شد ولی اثبات این خیلی دشوار است.موفق ومویدلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع پرسش وپاسخ حقوقی ,
بازدید : 15
[ 10 / 12 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

دراستشهادیه می بایست مطالبی که شما می خواهید در دادگاه بدان استناد نمایید وجود داشته باشد، در ذیل نمونه ای از فرم استشهادیه تقدیم می گردد:


  بنام خدا
                                                                                               «استشهادیه»    
احتراماً اینجانبان با علم کامل به موضوع و اطلاع از حرمت شرعی و مجازات قانونی شهادت کذب، گواهی می دهیم که آقای....  قراردادی مبنی بر انجام کلیه امور سنگ کاری ساختمان اعم از: نما ساختمان و کف و دیوارها و... واقع در..................... را که مالک آن ساختمان بوده، به آقای...  واگذار نموده، که پس از انجام کار و تحویل و متراژ موضوع قرارداد مبلغ...... میلیون تومان طلبکار شده است و مقرر گردید به حساب ایشان به صورت بانکی واریز گردد و نسخه اصلی قرارداد تحویل آقای..... شد، فلذا آقای..... ضمن عدم اجرای تعهدات خود از استرداد نسخه اصلی قرارداد امتناع می ورزد و علی رغم مراجعه مکرر آقای...... از پرداخت بدهی خود امتناع می ورزد و حاضر به ادای شهادت شرعی با اتیان سوگند در محضر مبارک دادگاه می باشیم.

                 نام و نام خانوادگی:                                                 شماره ملی:                                                                 نشانی و امضاء:

1-

2-

3-

4-لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع استشهاديه ,
بازدید : 7
[ 10 / 12 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

زمانیکه جمله بالا در اخطاریه دادسرا درج شده باشد قبل از مراجعه به دادسرا ،با وکیل خود مشورت کنید  و ضامن  برای کفالت و یاوثیقه همراه خودتون داشته باشید.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 19
[ 10 / 12 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

آقایانی که محکوم به مهریه شدند و از طرفی توان پرداخت مهریه رو  بصورت یکجا   ندارند حواستون باشه ،سریعا اقدام به اثبات اعسار خود نمایید در غیر اینصورت حکم جلب تون صادر میشه !لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,دادگاه خانواده ,
بازدید : 17
[ 10 / 12 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

 درقانون ایران،پدر یا مادر نمیتوانند بچه هایشان را از ارث محروم کنندلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث درموردقانون مدنی ,
بازدید : 3
[ 10 / 12 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

در صورتیکه از بابت بدهی وام گیرنده، مبلغی را پرداخت نمایید به همان میزان می‌توانید به وی مراجعه نمایید.
از طرفی دیگر مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هردو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل‌الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 9
[ 10 / 12 / 1396 ] [ 14 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

گر خانه ای را خریده اید و در سند عادی یا همان مبایعه نامه آن قید شده که فروشنده ملزم به واگذاری خانه همراه با پارکینگ و انباری به شماست، اما در زمان تحویل فروشنده از انجام این کار خودداری کند و خانه ای بدون پارکینگ به شما تحویل دهد، باید به دادگاه مراجعه کنید و دادخواست "الزام به انجام تعهد" بدهید.

طبق این دادخواست، دادگاه خریدار را مجبور و ملزم به ارائه خدماتی که درسند قید شده است می نماید.

حتی اگر فروشنده، فضای پارکینگ را در ساختمان پیش بینی نکرده باشد، باید مبلغ آن را به خریدار بپردازد و این مبلغ نیز با نظر کارشناس دادگستری تعیین می شود.

زیرا قیمت پارکینگ در هر منطقه ای از شهر متفاوت است و بستگی به ارزش منطقه ای آپارتمان، رقمی که به شما تعلق می گیرد متفاوت خواهد بود.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث درموردقانون مدنی ,
بازدید : 13
[ 10 / 12 / 1396 ] [ 14 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بله، طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند

آیا مادر زوجه در فرض وفات دخترش می تواند دادخواست استرداد جهیزیه و مهریه را دهد؟

پاسخ-به عنوان یکی از وراث متوفی بعد از گرفتن گواهی حصر وراثت می تواند طرح دعوا کند.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع پرسش وپاسخ حقوقی ,
بازدید : 9
[ 10 / 12 / 1396 ] [ 14 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
:: تعداد صفحات : 125
صفحه قبل 1 2 ...3 4 5 ...124 125 صفحه بعد


.: Weblog Themes By SlideTheme :.